Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Přepravní kontrola » Výše přirážky
 

Výše přirážky

V provozu PID je výše přirážky (pokuty) k jízdnému stanovena takto:

 • Doklad o zaplacení přirážky 800 Kč Doklad o zaplacení přirážky 800 Kč 1500 Kč - základní přirážka při přepravě cestujícího bez platného jízdního dokladu, která se snižuje na 800 Kč, když je zaplacena na místě kontroly nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně. Postih v doplatkové pokladně je možné zaplatit nejdříve následující pracovní den od 13.00 hodin. V případě odebrané časové jízdenky ji lze vyzvednout v tomtéž období po předložení Zápisu o provedené přepravní kontrole a zaplacení snížené přirážky. Prokáže-li se cestující při přepravní kontrole padělaným jízdním dokladem (napodobeninou jízdního dokladu), jízdním dokladem pozměněným či upraveným, snížení přirážky se neposkytuje!
 • 400 Kč - přirážka za porušení ustanovení Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 266/1994 Sb., Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. a Smluvních přepravních podmínek. Přirážka se při placení na místě kontroly ani, dodatečně v doplatkové pokladně nesnižuje.
 • Doklad o zaplacení přirážky 100 Kč Doklad o zaplacení připrážky 100 Kč 200 Kč - přirážka při nezaplaceném přepravném (za zavazadlo a psa), která se snižuje na 100 Kč, když je zaplacena na místě kontroly, nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně. Přirážku v  doplatkové pokladně je možné zaplatit nejdříve následující pracovní den od 12.30 hodin.
 • 50 Kč - přirážka při zapomenuté časové jízdence, která byla vydána na základě poskytnutých osobních údajů, s měsíční nebo delší dobou platnosti a platné v době kontroly. Tuto skutečnost je nutné prokázat v doplatkové pokladně mezi následujícím pracovním dnem od 12.30 hodin až 15. dnem od uložení přirážky.

Upozornění: Nárok na přirážku 50 Kč nevzniká u jízdenek s kupónem zakoupeným po provedené přepravní kontrole a v případě převzetí dluhu za druhou osobu.

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace