Skalka – modernizace osvětlení

V rámci 31. Výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Modernizace osvětlení stanice metra Skalka".

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím renovace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení stanice metra za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu.

Projekt řeší problémy stávajícího a zastaralého a energeticky náročného osvětlení stanice metra Skalka.

Konkrétní problémy osvětlení jsou vysoká energetická náročnost, velké dopady provozu osvětlení na životní prostředí, vysoké provozní náklady osvětlení stanice, nízká spolehlivost, vyšší poruchovost a omezená životnost původních prvků osvětlení, nízká míra možnosti regulace osvětlení snižující komfort pobytu v prostorách stanice, nedostatečná požární bezpečnost osvětlení a jeho rozvodů.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem celého projektu je energetická úspora dosažená renovací – výměnou – stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení stanice metra Skalka za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročného, zastaralého a neefektivního osvětlení stanice metra Skalka za moderní osvětlovací soustavu umožňující efektivní využívání energie.

Renovací osvětlovací soustavy stanice metra Skalka bude dosaženo úspory energií a na ně navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně tak dojde:

 • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
 • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií,
 • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
 • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu osvětlení a jeho rozvodů,
 • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/5 ze dne 14. 12. 2017. Maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemce činí 42 608 802,28 Kč.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 123,0 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 42,6 mil. Kč.

Dle uzavřené smlouvy o financování projektu bude projekt realizován v období 1. 9. 2017 – 31. 7. 2018.

 

Přejít na navigaci


 
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace