Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Aktuality k výstavbě metra D
 

Aktuality k výstavbě metra D

 

Výtvarnou podobu prvních dvou stanic metra D ztvární Jakub Nepraš a Vladimír Kokolia

Praha, 25. července 2019 – Jakub Nepraš a Vladimír Kokolia zvítězili v soutěži pod záštitou Národní galerie na výtvarnou podobu prvních dvou stanic metra D, tj. Pankrác a Olbrachtova. O vítězích rozhodla na konce června odborná komise složená ze zástupců města, Metroprojektu, Dopravního podniku hl. m. Prahy a Národní galerie Praha. Dnes vítězové své návrhy představili novinářům. Ve výtvarné soutěži bylo osloveno celkem 11 předních českých umělců, své návrhy nakonec poslalo 8 výtvarníků, po 4 na obě stanice. Jakub Nepraš navrhne výtvarnou podobu stanice metra D Pankrác, Vladimír Kokolia na Olbrachtově.

Dnes odpoledne se vítězové potkali s architekty Metroprojektu nad zapracováním vítězných návrhů do projektu obou stanic. Zapracování výtvarných návrhů bude trvat zhruba 2 měsíce. Výtvarné soutěže na další 3 stanice metra D, tj. Nemocnice Krč, Nádraží Krč a Nové Dvory budou pokračovat letos na podzim.

V lednu 2020 bude výtvarná soutěž vyhlášena na zbylé 3 stanice, tj. Libuš, Písnice a Depo Písnice. Více informací o výsledcích výtvarné soutěže na stanice Pankrác a Olbrachotva naleznete zde.

Vítězný návrh Vladimíra Kokolii na výtvarnou podobu stanice metra D Olbrachtova.

Podpis dohody s majiteli pozemků v oblasti Nemocnice Krč

Praha, 17. července 2019 – Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy a zástupci hlavního města Prahy podepsali dohodu navazující na Iniciální rámcovou dohodu o koordinovaném postupu v rámci projektu metra I. D a okolní výstavby v lokalitě Nemocnice Krč. Současně s tím DPP podepsal také nájemní smlouvu na užívání pozemků, které bude využívat po nezbytně dlouhou dobu během výstavby stanice metra D Nemocnice Krč. Petr Witowski, generální ředitel a předseda představenstva DPP, Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy a Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu předali oba dokumenty Jakubovi Sklenkovi, zástupci vlastníků pozemků, kteří dohodu i nájemní smlouvu podepíší v následujících dnech. Podpis nové klíčové dohody znamená odblokování dosavadní situace, stažení žaloby vlastníků proti územnímu rozhodnutí, umožnění výstavby metra D a  v neposlední řadě rozvoj celé oblasti díky realizaci projektu vlastníků pod názvem Nová Krč. Pro DPP to znamená, že po podpisu obou stran může začít pozemky potřebné pro výstavbu metra a stanice Nemocnice Krč začít využívat pro archeologický průzkum a další nezbytné úkony související s přípravou staveniště. Dohodu i nájemní smlouvu v pondělí 15. 7. 2019 schválila Rada hl. m. Prahy.

Vizualizace stanice metra D Nemocnice Krč a okolní výstavby podle projektu Nová Krč (zdroj: novakrc.cz)

Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP předává Jakubovi Sklenkovi, zástupci vlastníků pozemků v oblasti Nemocnice Krč čerstvě podepsanou dohodu. Přihlíží zleva Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy a Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu. Foto: DPP – Daniel Šabík

Geologický průzkum metra D pokračuje vrtáním pilot

Praha, 10. července 2019 – Necelý měsíc po slavnostním zahájení geologického průzkumu metra D se všechny 4 lokality změnily k nepoznání. Na PAD 4 se v uplynulých dnech povedlo kolem těžební jámy vybetonovat vodící železobetonové zídky a jáma je tak připravena k vrtání pilot. V současnosti tam probíhají v jejím okolí malé hydrogeologické vrty, stejně jako v lokalitě OL1. V lokalitě VO-OL jsou už o kousek napřed. První pilotu zde pracovníci Zakládání staveb vyvrtali a zabetonovali již minulý pátek 5. 7., dnes dokončili šestou. Celkem jich zde bude potřebné kolem těžební jámy zhotovit 74. Zhruba polovina z nich je hluboká 37,5 metru, zbylé mezi 27 až 29 metrů. Příprava jedné zabere celý den, té hlubší cca 12 hodin, přičemž 6-8 hodin trvá vrtání, cca 2-3 hodiny osazování a svařování železných výztuží, tzv. košů, a zbytek betonování. Do jedné vyvrtané díry pro pilotu se pro zajímavost vejdou min. 4 domíchávače betonu. I proto dnes přijela na pomoc druhá vrtná souprava, aby bylo možné denně vyvrtat a zabetonovat 2 piloty.

Geologický průzkum metra D se rozběhl na všech 4 lokalitách

Praha, 26. června 2019 – Od slavnostního zahájení geologického průzkumu metra D minulou středu u křižovatky ulic Na Strži a Budějovická se na všech 4 lokalitách udála spousta zajímavých věcí. Hned na druhý den, ve čtvrtek 20. 6., v lokalitě VO-OL pracovníci Zakládání staveb přesně zaměřili těžební jámu, důležité inženýrské sítě, které v oblasti vedou i nadmořskou výšku. Ta zde dosahuje 269 m. n. m. Ještě v ten samý den se do zeminy zakousl bagr a začal po obvodu těžební jámy hloubit 2,5 metru hlubokou rýhu pro železobetonové vodící zídky. Ty budou dvě: vnější a vnitřní, jak je vidět na technickém výkresu. Mezi nimi bude do země zapuštěno 72 pilotů, každý o průměru 1,2 metru. Ty nejdelší budou dosahovat hloubky 37,5 metru. Vytvoří se tak oporný systém těžební jámy zabraňující sesypání okolních vrstev do ní.

Od pondělí 24. 6. se ve VO-OL pokračovalo s armovacími a bednícími pracemi. Jakmile bude vše dokončeno, bude následovat samotné betonování vodících zídek. Ještě pár zajímavých čísel: lokalita VO-OL je ze všech 4 největší a geologický průzkum zde bude nejrozsáhlejší. Obvod těžební jámy zde má 66 metrů, její průměr bezmála 21 metrů, vodící zídky budou zapuštěny do hloubky 1,5 metru. Zatímco se v lokalitě VO-OL už pracuje na vodících zídkách, v lokalitě PAD4 byly v pondělí 24. 6. také zaměřeny všechny důležité kóty a na geologickém průzkumu se začalo pracovat také v lokalitách OL1 (u křižovatky ulic Antala Staška a Na Strži) a na PAD1b u nájezdové komunikace z ulice 5. května na ulici Na Strži.

Lokalita VO-OL Lokalita VO-OL

 

Výstavba metra D formou geologického průzkumu dnes zahájena

Praha, 19. června 2019 – Přesně podle plánů jsme dnes v lokalitě PAD4 u křižovatky ulic Budějovická a Na Strži, nedaleko budoucí stanice metra D Pankrác slavnostně zahájili výstavbu metra D formou geologického průzkumu za účasti zástupců primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba, jeho náměstků pro dopravu, finanční politiku, územního rozvoje a územního plánu, infrastruktury, životního prostředí a bezpečnosti, tj. pánů Adama Scheinherra, Pavla Vyhnánka, Petra Hlaváčka a Petra Hlubučka, předsedy představenstva a generálního ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy Petra Witowského, předsedy představenstva HOCHTIEF CZ Tomáše Korandy, generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta, předsedy představenstva STRABAGu Ondřeje Nováka a ředitele a jednatele společnosti INSET. Zítra začneme hloubit stavební jámu pro průzkumnou šachtu v lokalitě VO-OL, ve které bude geologický průzkum nejrozsáhlejší a nejdelší.

 • Tiskovou zprávu Magistrátu HMP naleznete zde.
 • Základní fakta o geologickém průzkumu metra D naleznete zde.

Zleva: Ondřej Novák, předseda představenstva STRABAG, náměstek primátora Pavel Vyhnánek, GŘ DPP Petr Witowski, náměstek primátora Petr Hlaváček, náměstek primátora Adam Scheinherr a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib

Zleva: primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, náměstkové Petr Hlaváček a Adam Scheinherr a GŘ DPP Petr Witowski

Zítra zahájíme geologický průzkum metra D

Praha, 18. června 2019 – Obě hlavní lokality, PAD4 i VO-OL, jsou připraveny na zahájení geologického průzkumu metra D. Na PAD4 u křižovatky ulic Budějovická a Na Strži je připravena stavební i hloubící technika a vyznačena těžební jáma, na které dnes pracovníci Metrostavu začali s rozbíjením asfaltu a betonu. V lokalitě VO-OL mezi ulicemi Na Strži a Jankovská byla před pár dny dokončena železobetonová deska, která bude sloužit jako základna pro stavební techniku. Geologický průzkum metra D může začít. Oficiálně jej zahájíme zítra dopoledne.

Lokalita PAD4

Přípravné práce ke geologickému průzkumu metra D pokračují v plném proudu

Praha, 7. června 2019 – Na obou hlavních lokalitách pro geologický průzkum metra D, PAD4 i VO-OL, v plném proudu pokračují přípravné práce. Obě lokality jsou nyní již oploceny. V případě VO-OL dnes pracovníci společnosti Hochtief dokončí betonování nájezdů a plošiny pro vrtné soupravy a další stavební stroje. První ze souprav, která se bude používat na samotný geologický průzkum, se zde objeví již v úterý 18. června 2019.

Lokalita PAD4

Betonování nájezdů a plošiny pro vrtné soupravy v lokalitě VO-OL

Zahájení přípravných prací

Praha, 3. června 2019 – Termín zahájení geologického průzkumu metra D se blíží. Dnes ráno proto začaly nezbytné přípravné práce v první lokalitě označované jako VO-OL, nacházející se mezi ulicemi Na Strži a Jankovská nedaleko stanice metra C Pankrác. Pracovníci společnosti Hochtief CZ zde dnes pomocí bagru odstraňují povrchovou vrstvu zeminy a upravují lokalitu tak, aby sem v dalších dnech mohli navézt další stavební stroje a přenosné buňky technického zázemí. Ještě předtím budou přípravné práce pokračovat v oplocování celého staveniště. Samotný geologický průzkum začne 19. června 2019.

Přípravné stavební práce v lokalitě VO-OL

Podepsání smlouvy se zhotoviteli geologického průzkumu metra D

Praha, 27. května 2019 – Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) dnes podepsal se stavebními společnostmi Hochtief CZ, Metrostav a Strabag smlouvy na realizaci geologického průzkumu a s obchodním sdružením „GTM Trasy I.D metra“ smlouvu na geologický monitoring a pasportizaci metra D. Znamená to další nezbytný krok k fyzickému zahájení samotného geologického průzkumu metra D na čtyřech lokalitách v oblasti budoucích stanic Pankrác a Olbrachtova. V návaznosti na podepsání smluv dnes DPP zhotovitelům předal také výzvy k převzetí stavenišť. Přípravné práce, jako je oplocování, odstraňování zeleně či návoz stavebních strojů na jednotlivých lokalitách očekáváme zhruba týden před zahájením geologického průzkumu, který je naplánován na 19. června 2019.“

(zleva doprava): Ludvík Hegrlík, jednatel INSET, s.r.o. (za obchodní sdružení GTM Trasy I.D metra) Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP Pavel Pilát, generální ředitel Metrostav a. s. Tomáš Koranda, předseda představenstva Hochtief CZ a. s. Ondřej Novák, předseda představenstva STRABAG a. s. (Foto: DPP – Petr Hejna)

Schválení zastupitelstva HMP

Praha, 24. května 2019 – Zastupitelstvo hlavního města Prahy dnes na svém 7. jednání schválilo financování geologického průzkumu metra D z rozpočtu města. DPP tím dostal zelenou k zahájení prací na výstavbě čtvrté linie pražské podzemní dráhy. Geologický průzkum metra D plánuje DPP zahájit 19. června 2019 současně na všech čtyřech lokalitách v oblasti budoucího úseku Pankrác – Olbrachtova.

Pražští radní rozhodli o výstavbě metra D

Praha 20. května 2019 – Pražští radní dnes rozhodli o výstavbě metra D a finančním krytí geologického průzkumu, kterým fakticky začne stavba čtvrté linky metra. Geologický průzkum DPP zahájí ve druhé polovině letošního června na tyřech lokalitách v oblasti Pankráce, mezi budoucími stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Vykopané šachty a štoly se podle nového plánu využijí při samotné stavbě metra D.

Je to obrovský krok pro Prahu. Od plánování se teď přesouváme k samotné výstavbě metra D. Jsme připravení přesně za měsíc zahájit geologický průzkum, který znamená faktické zahájení stavby,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Náklady na realizaci kompletního geologického průzkumu včetně monitoringu a pasportizace přijdou na 1,581 miliardy korun a budou rozloženy do tří let. Geologický průzkum poskytne detailní informace o stavu a poměrech jednotlivých vrstev v místě budování nové trasy. Trasa metra D je v oblasti Pankráce, ve které panují nepříznivé geologické podmínky, situována těsně pod stanicí trasy C a svislá vzdálenost nosných konstrukcí je cca 4 metry. Proto je potřebné zjistit podrobné geologické a geotechnické poměry v místě křížení tras C a D a zabránit deformacím (sedáním) trasy C během výstavby metra D. Na jejich základě bude následně maximálně zpřesněn plán výstavby dalších etap.

„Pokud geologický průzkum neukáže na závažné komplikace, v létě 2020 můžeme plynule navázat výstavbou úseku z Pankráce do plánované stanice Olbrachtova. Pokud se povede získat všechna potřebná povolení, na konci roku 2027 by se pak Pražané mohli poprvé svézt celou trasou nové linky, která bude bez řidiče/plně automatizovaná a bude kompletně pokryta mobilním signálem,“ popsal předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Petr Witowski.

Během výstavby nového metra D nebude na trase C přerušen provoz, pouze snížena rychlost jízdy vlaků v daném úseku.

Oproti původnímu plánu bude téměř 100 % děl geologického průzkumu na tyřech místech využito pro výstavbu metra D. „Kde skončí šachty a štoly geologického průzkumu, tam budou pokračovat razící zařízení na samotné tunely metra a stanic, což stavbu zrychlí a zlevní,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Díky významnému pokroku ve výkupu pozemků pro stavbu metra D v oblasti Písnice se bude metro D razit ve směru od Písnice, nikoliv podle původně zamýšleného plánu ve směru od Nemocnice Krč. „Chceme, aby stavba byla co nejhladší a co nejméně omezila Pražany v lokalitě. Díky výkupu pozemků v oblasti Písnice se nám povedlo změnit plán a nebudeme razit metro od Nemocnice Krč, což by způsobovalo v této lokalitě nadměrnou zátěž a značné dopravní komplikace, ale začneme z opačného konce, ve směru od Písnice,“ doplnil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Tiskovou zprávu Magistrátu HMP k zahájení stavby metra D naleznete zde.

Umístění lokalit připravovaného geologického průzkumu

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace