Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Používání nákladních výtahů
 

Používání nákladních výtahů

Zabezpečením bezbariérového přístupu do vybraných stanic pomocí nákladních výtahů bylo jedním z opatření, kterým Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. umožnil dodatečně přístup cestujícím se sníženou mobilitou i do stanic, u kterých nebylo s  touto možností při výstavbě pražského metra vůbec uvažováno.

Používání nákladních výtahů pro přepravu imobilních cestujících, vlastnící průkazku ZTP/P, bylo schváleno nadřízeným orgánem v roce 1990 (tehdy SDTI), za dodržení stávajících norem a jím stanovenými podmínkami, které byly zapracovány do závazného postupu pro školený doprovod občanů na invalidním vozíku – řidiče nákladního výtahu.

Dodatečné zpřístupnění stanic pomocí nákladních výtahů bylo realizováno u stanic, kde to bylo technicky možné. Jedná se tedy o nákladní výtahy výhradně ve stanicích metra Háje (pouze při poruše osobního výtahu), Opatov, Chodov (pouze při poruše osobního výtahu), Roztyly (pouze při poruše osobního výtahu) a Nádraží Holešovice.
Při přepravě upraveným nákladním výtahem (piktogram s vozíkem a doprovodnou osobou) musí být přítomna osoba způsobilá k jeho obsluze. Tato osoba se legitimuje při vstupu „Průkazem pro obsluhu výtahu" dozorčímu stanice (přepravnímu manipulantovi), od kterého převezme výměnou za tento průkaz klíč od výtahu. Po uskutečnění přepravy klíč vrátí a dostane průkaz nazpět.

Školení řidičů nákladních výtahů pro doprovod občanů na invalidním vozíku zajišťuje Dopravní podnik, služba 244000 – Dopravní zařízení, u externí organizace. Proto jsou organizovány kurzy zpravidla pro větší skupiny uchazečů (přibližně 10 osob). Přesto je však možné zajistit získání průkazu řidiče výtahu i pro jednotlivce. Každý uchazeč musí prokázat zdravotní způsobilost pro výkon funkce řidiče nákladního výtahu s nosností nad 500 kg v souladu s ustanovením zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, dle vyhlášky č. 79/2013, §11 odst. 3) a 4). Formulář pro provedení zdravotní prohlídky předá rovněž služba 244000 (ke stažení jej naleznete zde). Finanční náklady spojené se zdravotní prohlídkou budou uchazeči proplaceny zpětně po předložení příslušného potvrzení od ošetřujícího lékaře. Z uvedeného vyplývá, že doprovod si musí zajistit občan na vozíku druhou osobou.

Vaše kroky pro získání oprávnění:

  • nechat si u lékaře potvrdit formulář "Posudek o zdravotní způsobilosti" (potvrzený formulář odevzdáte při školení),
  • smluvit si datum školení pro obsluhu nákladních výtahů (p. Radek Šebele, tel. 222 672 931;
    e-mail: sebeler@dpp.cz).

Po proškolení získáte průkazku, která Vás bude opravňovat k využití výtahu. Pro vydání průkazky poskytnete tyto informace:

  • jméno a příjmení,
  • číslo OP či pasu,
  • adresu,
  • pokud pracujete pro nějakou organizaci, její přesný název a adresu.
 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace