Nacházíte se v sekci: Úvod » Služby » Poskytování technických podkladů » Poskytování podkladů o objektech a inženýrských sítích ve správě jednotky Dopravní cesta Metro
 

Poskytování podkladů o objektech a inženýrských sítích ve správě jednotky Dopravní cesta Metro

Dopravní podnik hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta Metro (JDCM) poskytuje ve smyslu § 161 stavebního zákona podklady jako správce objektů a inženýrských sítí metra.

 

Dle drážního zákona poskytujeme ověřený zákres Ochranného pásma Metra (OPM) a kabelových sítí 22kV, který pokud se stavba nachází v OPM, slouží společně s vyjádřením JDCM k vydání souhlasu se stavbou pro oddělení drážního správního úřadu (Odbor pozemních komunikací a drah MHMP). Situační podklady (zákres OPM) v měřítku 1:500 lze získat pouze standardní formou papírové kopie. Z bezpečnostních důvodů neposkytujeme podklady v digitální formě. Dále předáváme Obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v Ochranném pásmu Metra (OPM), které jsou v souladu se zákonem číslo 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Obecné podmínky, včetně formuláře Oznámení o zahájení stavebních prací v OPM, jsou přílohou k vyjádření oddělení Ochranné pásmo metra za JDCM.

Od žadatelů o ověřený zákres, posouzení a vyjádření k činnosti ve vztahu k OPM nebo kabelovým sítím 22kV ve správě JDCM je požadována částka na úhradu nákladů s tím spojených, a to s platností od 20. července 2009, viz. ceník.

Postup pro podání žádosti:

Žádosti o vyjádření jsou přijímány pouze osobně, poštou, případně elektronicky ve formátu .pdf na e-mail: td-metro@dpp.cz . Požadujeme předložit nebo zaslat písemnou žádost o vyjádření s podpisem žadatele a přehlednou situaci lokalizující stavební záměr v daném území (tj. orientační mapu s názvy ulic).

Osobní podání a vyzvednutí:

v kanceláři OPM – areál Depa Hostivař, budova A, 1. patro, místnost číslo 101, Sazečská 1, Praha 10

Návštěvní dny a hodiny:

úterý a čtvrtek 8.00 – 10.00 hodin

Adresa pro zasílání:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., JDCM – 240310, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Doplňující informace:

Vyhotovené žádosti jsou vydávány pouze osobně v kanceláři OPM oproti platbě v hotovosti nebo platební kartou, a to výhradně v době návštěvních dnů a hodin. Zaslání poštou na dobírku ani platba předem na účet nejsou možné. Děkujeme za pochopení.

Žadatel bude informován emailem o termínu vyhotovení a možnosti vyzvednutí vyjádření za předpokladu, že poskytne tento údaj.

Případné prodloužení platnosti vyjádření je zdarma.

V případně prodloužení platnosti stavebního záměru mimo OPM je potřeba zaslat nebo předložit alespoň kopii původního vyjádření za JDCM nebo kopii potvrzujícího razítka na situaci.

Prodloužení platnosti stanoviska ke stavebnímu záměru v OPM lze pouze na originální dokumenty. Musí být předložen originál stanoviska za JDCM a originál situace ISM (zákres OPM).

Případné další informace je možné získat na telefonním čísle 222 673 835.

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace