Nacházíte se v sekci: Úvod » Kontakty » Časté dotazy » Kde a za jakých podmínek mohu reklamovat nesprávně nahraný kupón?
 

Kde a za jakých podmínek mohu reklamovat nesprávně nahraný kupón?

Každý cestující je při nákupu jízdního dokladu povinen zkontrolovat, zda obdržel kupon podle svých požadavků. Tato povinnost je ustanovena v Tarifu Pražské integrované dopravy. Podle něj je cestující povinen se při nákupu jízdního dokladu v papírové i elektronické podobě přesvědčit, zda mu byl jízdní doklad vydán podle jeho požadavků a vyznačené údaje odpovídají skutečnosti (část XII., bod 11).

Pokud dojde k chybě, může klient kupon samozřejmě reklamovat bezprostředně po nákupu na příslušném prodejním místě. V ostatních případech provádí reklamace elektronických kuponů nakoupených na identifikátor nebo časových kuponů v papírové podobě specializované pracoviště v budově Centrálního dispečinku MHD v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (nedaleko stanice metra a zastávky tramvají I. P. Pavlova). Odborně vyškolený personál zde posuzuje oprávněnost nároku cestujícího na vrácení jízdného a na základě doložených osobních dokladů provádí případné vrácení. Současně s tím provádí záznam o této změně přímo v databázi evidovaných časových kuponů.

Při vracení jízdného se postupuje dle platného Tarifu Pražské integrované dopravy. Cestující je při vrácení části jízdného za nevyužité časové kupony vždy povinen předložit jízdní doklad a doklad totožnosti (část X., bod 10.). V případě, že se cestující nemůže dostavit osobně, může pověřit jinou osobu, které po předložení jízdního dokladu, dokladu totožnosti svého i pověřující osoby, bude jízdné vráceno.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace