Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Jízdné na území Prahy
 

Jízdné na území Prahy

Tarifně je území hl. m. Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Pásmo P zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 501 – 599), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové úseky železnice.

Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky č. 300 – 399 a 601 – 620) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 15 % DPH.

Postup pro získání zjednodušeného daňového dokladu k jízdence zakoupené v automatech, u provozních zaměstnanců metra a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy naleznete na tomto odkazu.

Jízdenky a kupony MHD
Druh jízdenky / kuponu Dospělý Dítě x
Junior Student +
Senior x
Jízdenky
Základní 90 min. 32  16  32  32  16 
Krátkodobá 30 min. 24  12  24  24  12 
1 den 24 hod. 110  55  110  110  55 
3 dny 72 hod. 310  310  310 
Doplňkový prodej – řidič 90 min. 40  20  40  40  20 

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

Kupony
měsíční / 30denní 550 * 260  260  250 
čtvrtletní / 90denní 1 480 * 720  720  660 
5měsíční / 150denní 2 450 * 1 200  1 200  1 100 
10měsíční** / 300denní** 2 400  2 400 
roční / 365denní 3 650 *

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

Kupony přenosné
měsíční / 30denní 670  Předplatní časové jízdenky lze koupit bez poskytnutí osobních údajů, tzv. přenosné, a to s volitelným počátkem platnosti od libovolného dne v roce. Platí pro všechny výše uvedené kategorie (neplatí *).
čtvrtletní / 90denní 1 880 
roční / 365denní 6 100 

 

 • Dospělý

  Jízdenky – Jsem dospělý, je mi 15 a více let. pozn.

  Kupony – Jsem dospělý, je mi 19 a více let, držitel průkazky PID „Občanská“ nebo karty Opencard. pozn.

 • Dítě x

  Jsem dítě od 6 do 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte průkazkou se jménem a příjmením, datem narození a fotografií, ověřenou jejím vydavatelem). pozn.

 • Junior

  Jsem junior od 15 do 19 let, držitel průkazky PID „Junior“ nebo karty Opencard. pozn.

 • Student +

  Jsem student od 19 do 26 let pozn. v denní nebo prezenční formě studia, držitel průkazky „Student 19–26“ nebo karty Opencard; pro přiznání slevy se vyžaduje potvrzení o studiu nebo ISIC školy akreditované MŠMT ČR.

 • Senior x

  Jízdenky – Jsem dospělý od 60 do 70 let. Platí pouze s průkazkou PID „Senior 60–70“ nebo „Senior 60–65“. pozn.

  Kupony – Jsem dospělý od 60 do 65 let, držitel průkazky PID „Senior 60–70“ nebo karty Opencard. pozn.

 • pozn. Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.
 • x Pro děti od 6 do 15 let pozn. a Seniory od 65 do 70 let pozn., kteří jsou držiteli „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ (cena elektronického dokladu 120 Kč, cena papírového dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.
  Dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou), se jménem, příjmením, datem narození a fotografií.
 • + Platný průkaz ISIC vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých školpomaturitních studií v denní nebo prezenční formě studia, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v systému PID uznává jako potvrzení o studiu u předplatních a elektronických časových jízdenek pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0 vč. B). Průkaz ISIC může být dále použit jako doklad nahrazující průkazku PID pro studenty 19–26 let. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o.
  ISIC průkazy a průkazy studentů jmenovaných vysokých škol ČVUT, UK (včetně VŠUP), ČZU, VŠCHT, AMU jsou v systému PID uznávány beze změn v rozsahu uzavřených smluv o spolupráci mezi těmito školami a Dopravním podnikem.
 • * Cestující, který je držitel platné předplatní časové jízdenky občanské, může o sobotách, nedělích a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků PID 1 dítě do věku 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte). pozn.
 • ** S omezeně volitelným počátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

Přeprava zavazadel

 • Zavazadla: 16
 • Kočárky, bicykly a pes: 0

Cena za přepravu zavazadel nad 25×45×70 cm nebo dětského kočárku bez dítěte je 16 Kč. Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo dětský kočárek je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, max. však 300 min.

 

Přepravné za psa beze schrány na území hl. m. Prahy je 0 Kč. Na lince AE (Airport Express) se pes v úseku Praha hl. n. – Letiště přepravuje za 30 Kč. Ve vlacích PID se pes bez schrány přepravuje na jízdní doklad dle Tarifu ČD. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).

 

Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem.

 

Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových úsecích. Ve vlacích PID na území Prahy cestující s platnou jízdenkou PID přepravuje jízdní kolo bezplatně.

 

Bezplatně se přepravují zavazadla do rozměru 25×45×70 cm včetně, zavazadla tvaru desky do rozměru 100×100×5 cm včetně, zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 20 cm včetně, zvířata ve schráně do rozměru schrány 25×45×70 cm včetně, maximálně dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu (lyže bez obalu jsou z přepravy vyloučeny), snowboard či nákupní taška na kolečkách.

 

Jízdenky platné 1 a více dní opravňují v rámci své časové a pásmové platnosti k bezplatné přepravě jednoho z předmětů podléhajících placení přepravného s výjimkou vlaků zařazených do PID.

 

Průkazky PID

Průkazky PID k papírovým kuponům 30denním, 90denním, 150denním, 300denním a 365 denním(v přestupném roce 366denním) se vydávají na počkání v předprodejích a Infocentrech Dopravního podniku. Po žadateli je požadována vyplněná žádanka o vydání průkazky pro časovou jízdenku, fotografie průkazkového formátu 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz nebo cestovní pas a případně doklad, který zohledňuje slevu v tarifní kategorii „Student 19-26 let“ a kategorii „Další zřetele hodní občané“. Formulář žádanky obdrží žadatel v předprodeji nebo je k dispozici na www.dpp.cz v části Dokumenty a formuláře.

 

 

 

 

 

Bezplatná přeprava

Osoba doprovázející dítě do věku 3 let má po Praze (pásma P, 0 a B) nárok na zvláštní cenu jízdného 0 Kč (neplatí ve vlacích PID, na lince AE a na příměstských autobusových linkách ve vnějších tarifních pásmech) pouze však v případě, že se dítě prokáže „Průkazem dítě do 3 let“ (cena dokladu 20 Kč) nebo občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Bezplatně se přepravují děti do 6 let pozn. (ve vlacích PID nejvýše dvě děti, druhé dítě nemá nárok na samostatné místo k sezení).

 

S výjimkou vlaků PID se bezplatně přepravují osoby starší 70 let pozn. (povinnost prokázat věk identifikační průkazkou PID, občanským průkazem ČR, občanským průkazem EU, povolením k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“) #; držitelé českého průkazu ZTP; držitelé českého průkazu ZTP-P včetně invalidního vozíku, průvodce a vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem.

# Pro seniory starší 70 let pozn., kteří jsou držiteli Opencard s nahraným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nebo papírového „Průkazu senior 70+“ (cena dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty vlaky PID po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.

 

Cestující s platným jízdním dokladem PID může v Praze (mimo vlaky PID a linku AE) bezplatně přepravit psa. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího).

 

Zvláštní ceny jízdného 0 Kč na území Prahy (pásma P, 0, B)

Děti od 6 do 15 let  pozn.(povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“ nahraným na Opencard nebo papírovým „Průkazem dítě 6–15 let“); dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií; osoby od 65 let do 70 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let“ nahraným na Opencard nebo papírovým „Průkazem senior 65–70 let“); Cena elektronického „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ je 120 Kč, cena papírového dokladu je 20 Kč.

 

Senioři starší 70 let pozn.(ve vlacích PID povinnost prokázat se „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nahraným na Opencard nebo papírovým „Průkazem senior 70+“), cena dokladu je 20 Kč.

 

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace