Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Jízdné na území Prahy
 

Jízdné na území Prahy

Tarifně je území hl. m. Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Pásmo P zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 501 – 599), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové úseky železnice.

Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky č. 300 – 399 a 601 – 620) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 15 % DPH.

Postup pro získání zjednodušeného daňového dokladu k jízdence zakoupené v automatech, u provozních zaměstnanců metra a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy naleznete na tomto odkazu.

Jízdenky a kupony MHD
Druh jízdenky / kuponu Dospělý Dítě x
Junior Student +
Senior x
Jízdenky
Základní 90 min. 32  16  32  32  16 
Krátkodobá 30 min. 24  12  24  24  12 
1 den 24 hod. 110  55  110  110  55 
3 dny 72 hod. 310  310  310 
Doplňkový prodej – řidič 90 min. 40  20  40  40  20 

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

Kupony
30denní / měsíční 550 * 260  260  250 
90denní / čtvrtletní 1 480 * 720  720  660 
150denní / 5měsíční 2 450 * 1 200  1 200  1 100 
300denní** / 10měsíční** 2 400  2 400 
365(366)denní / roční 4 750 *

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

Kupony přenosné
30denní / měsíční 670  Předplatní časové jízdenky lze koupit bez poskytnutí osobních údajů, tzv. přenosné, a to s volitelným počátkem platnosti od libovolného dne v roce. Platí pro všechny výše uvedené kategorie (neplatí *).
90denní / čtvrtletní 1 880 
365(366)denní / roční 6 100 

 

 • Dospělý

  Jízdenky – Jsem dospělý, je mi 15 a více let. pozn.

  Kupony – Jsem dospělý, je mi 19 a více let, držitel průkazky PID „Občanská“ nebo karty Opencard. pozn.

 • Dítě x

  Jsem dítě od 6 do 15 let. pozn.

 • Junior

  Jsem junior od 15 do 19 let, držitel průkazky PID „Junior“ nebo karty Opencard. pozn.

 • Student +

  Jsem student od 19 do 26 let pozn. v denní nebo prezenční formě studia, držitel průkazky „Student 19–26“ nebo karty Opencard; pro přiznání slevy se vyžaduje potvrzení o studiu nebo ISIC školy akreditované MŠMT ČR.

 • Senior x

  Jízdenky – Jsem dospělý od 60 do 70 let. Platí pouze s průkazkou PID „Senior 60–70“ nebo „Senior 60–65“. pozn.

  Kupony – Jsem dospělý od 60 do 65 let, držitel průkazky PID „Senior 60–70“ nebo karty Opencard. pozn.

 • pozn. Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.
 • x Pro děti od 6 do 15 let pozn. a Seniory od 65 do 70 let pozn., kteří jsou držiteli „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ (cena elektronického dokladu 120 Kč, cena papírového dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.
  Dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou), se jménem, příjmením, datem narození a fotografií.
 • + Platný průkaz ISIC vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých školpomaturitních studií v denní nebo prezenční formě studia, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v systému PID uznává jako potvrzení o studiu u předplatních a elektronických časových jízdenek pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0 vč. B). Průkaz ISIC může být dále použit jako doklad nahrazující průkazku PID pro studenty 19–26 let. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o.
  ISIC průkazy a průkazy studentů jmenovaných vysokých škol ČVUT, UK (včetně VŠUP), ČZU, VŠCHT, AMU jsou v systému PID uznávány beze změn v rozsahu uzavřených smluv o spolupráci mezi těmito školami a Dopravním podnikem.
 • * Cestující, který je držitel platné předplatní časové jízdenky občanské, může o sobotách, nedělích a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků PID 1 dítě do věku 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte). pozn.
 • ** S omezeně volitelným počátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

Přeprava zavazadel

 • Zavazadla: 16
 • Kočárky, bicykly a pes ve schráně: 0

Cena přepravného za zavazadlo, psa bez schrány nebo dětský kočárek bez dítěte je 16 Kč. Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo, psa bez schrány nebo dětský kočárek je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, max. však 300 min.

Přepravné za psa beze schrány na 24 hodin na území hl. m. Prahy je 55 Kč, ve všech pásmech PID 80 Kč. 30denní jízdenka pro přepravu psa platná ve všech pásmech PID stojí 460 Kč. Na lince AE (Airport Express) se pes v úseku Praha hl. n. – Letiště přepravuje za 30 Kč.

Ve vlacích PID se pes bez schrány přepravuje na jízdní doklad ČD – 15 Kč za jednu jízdu, 30 Kč za jeden den.

Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem. Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových úsecích. Ve vlacích PID na území Prahy cestující s platnou jízdenkou PID přepravuje jízdní kolo bezplatně.

Bezplatně se přepravují zavazadla do rozměru 25×45×70 cm včetně, zavazadla tvaru desky do rozměru 100×100×5 cm včetně, zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 20 cm včetně, zvířata ve schráně do rozměru schrány 25×45×70 cm včetně, maximálně dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu (lyže bez obalu jsou z přepravy vyloučeny), snowboard či nákupní taška na kolečkách.

Jízdenky platné 1 a více dní opravňují v rámci své časové a pásmové platnosti k bezplatné přepravě jednoho z předmětů podléhajících placení přepravného s výjimkou vlaků zařazených do PID. Nevztahuje se na přepravu psů.

 

Průkazky PID

Průkazky PID k papírovým kuponům 30denním, 90denním, 150denním, 300denním a 365 denním(v přestupném roce 366denním) se vydávají na počkání v předprodejích a Infocentrech Dopravního podniku. Po žadateli je požadována vyplněná žádanka o vydání průkazky pro časovou jízdenku, fotografie průkazkového formátu 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz nebo cestovní pas a případně doklad, který zohledňuje slevu v tarifní kategorii „Student 19-26 let“ a kategorii „Další zřetele hodní občané“. Formulář žádanky obdrží žadatel v předprodeji nebo je k dispozici na www.dpp.cz v části Dokumenty a formuláře.

 

Prokazování věku dětí při hromadných školních akcích

Jako doklad pro cestování dětí ve větších skupinách při školních akcích se uznává „Hromadné potvrzení o věku pro děti pro společnou školní akci“, vydané školou. Děti účastnící se takové akce mají nárok na přepravu za zvýhodněné jízdné nebo za zvláštní ceny jízdného za splnění následujících podmínek:

Seznam musí být vyhotoven na hlavičkovém papíře školy, potvrzen odpovědnou osobou školy a musí na něm být otisk razítka školy. Musí obsahovat datum akce, seznam dětí (jména, příjmení a data narození účastníků společné školní akce).

„Hromadné potvrzení o věku pro děti od 6 do 10 let pro společnou školní akci“ lze použít jako doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného při hromadných školních akcích na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B v prostředcích PID s výjimkou vlaků PID.

„Hromadné potvrzení o věku pro děti od 10 do 15 let pro společnou školní akci“ lze použít jako doklad o nároku na zvýhodněné jízdné dle tarifu PID na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B při hromadných školních akcích v prostředcích PID s výjimkou vlaků PID. V případě, že děti od 10 do 15 let chtějí na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B využívat přepravu za zvláštní ceny jízdného, je nutné, aby měly „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“ nahraný na Opencard nebo papírový „Průkaz dítě 6–15 let“.

Škola svým osvědčením zodpovídá za to, že údaje žáků jsou pravdivé. Jsou-li ve skupině děti obou věkových kategorií, vystaví škola dvě potvrzení.

Potvrzení nelze uznat při individuálních cestách jednotlivých žáků a to ani v případě, že by se jeho kopií prokazoval každý žák.

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují děti do 6 let pozn. (ve vlacích PID nejvýše dvě děti, druhé dítě nemá nárok na samostatné místo k sezení). S výjimkou vlaků PID se bezplatně přepravují osoby starší 70 let pozn. (povinnost prokázat věk identifikační průkazkou PID, občanským průkazem ČR, občanským průkazem EU, povolením k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“) #; držitelé českého průkazu ZTP; držitelé českého průkazu ZTP-P včetně invalidního vozíku, průvodce a vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem.

# Pro seniory starší 70 let pozn., kteří jsou držiteli Opencard s nahraným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nebo papírového „Průkazu senior 70+“ (cena dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty vlaky PID po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.

 

Zvláštní ceny jízdného 0 Kč na území Prahy (pásma P, 0, B)

Děti od 6 do 15 let  pozn.(povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“ nahraným na Opencard nebo papírovým „Průkazem dítě 6–15 let“); dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií; osoby od 65 let do 70 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let“ nahraným na Opencard nebo papírovým „Průkazem senior 65–70 let“); Cena elektronického „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ je 120 Kč, cena papírového dokladu je 20 Kč.

Senioři starší 70 let pozn.(ve vlacích PID povinnost prokázat se „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nahraným na Opencard nebo papírovým „Průkazem senior 70+“), cena dokladu je 20 Kč.

 

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace