Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Jízdné na území Prahy
 

Jízdné na území Prahy

Tarifně je území hl. m. Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Pásmo P zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 501 – 599), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové úseky železnice.

Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky č. 300 – 399 a 601 – 620) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 15 % DPH.

Postup pro získání zjednodušeného daňového dokladu k jízdence zakoupené v automatech, u provozních zaměstnanců metra a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy naleznete na tomto odkazu.

Jízdenky a kupony MHD
Druh jízdenky / kuponu Dospělý Dítě x
Junior Student +
Senior x
Jízdenky
Základní 90 min. 32  16  32  32  16 
Krátkodobá 30 min. 24  12  24  24  12 
1 den 24 hod. 110  55  110  110  55 
3 dny 72 hod. 310  310  310 
Doplňkový prodej – řidič 90 min. 40  20  40  40  20 

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

Kupony
měsíční / 30denní 550 * 260  260  250 
čtvrtletní / 90denní 1 480 * 720  720  660 
5měsíční / 150denní 2 450 * 1 200  1 200  1 100 
10měsíční** / 300denní** 2 400  2 400 
roční / 365denní 3 650 *

• Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

Kupony přenosné
měsíční / 30denní 670  Předplatní časové jízdenky lze koupit bez poskytnutí osobních údajů, tzv. přenosné, a to s volitelným počátkem platnosti od libovolného dne v roce. Platí pro všechny výše uvedené kategorie (neplatí *).
čtvrtletní / 90denní 1 880 
roční / 365denní 6 100 

 

 • Dospělý

  Jízdenky – Jsem dospělý, je mi 15 a více let. pozn.

  Kupony – Jsem dospělý, je mi 19 a více let, držitel průkazky PID „Občanská“ nebo karty Opencard. pozn.

 • Dítě x

  Jsem dítě od 6 do 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte průkazkou se jménem a příjmením, datem narození a fotografií, ověřenou jejím vydavatelem). pozn.

 • Junior

  Jsem junior od 15 do 19 let, držitel průkazky PID „Junior“ nebo karty Opencard. pozn.

 • Student +

  Jsem student od 19 do 26 let pozn. v denní nebo prezenční formě studia, držitel průkazky „Student 19–26“ nebo karty Opencard; pro přiznání slevy se vyžaduje potvrzení o studiu nebo ISIC školy akreditované MŠMT ČR.

 • Senior x

  Jízdenky – Jsem dospělý od 60 do 70 let. Platí pouze s průkazkou PID „Senior 60–70“ nebo „Senior 60–65“. pozn.

  Kupony – Jsem dospělý od 60 do 65 let, držitel průkazky PID „Senior 60–70“ nebo karty Opencard. pozn.

 • pozn. Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.
 • x Pro děti od 6 do 15 let pozn. a Seniory od 65 do 70 let pozn., kteří jsou držiteli „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ (cena elektronického dokladu 120 Kč, cena papírového dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.
  Dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou), se jménem, příjmením, datem narození a fotografií.
 • + Platný průkaz ISIC vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých školpomaturitních studií v denní nebo prezenční formě studia, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v systému PID uznává jako potvrzení o studiu u předplatních a elektronických časových jízdenek pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0 vč. B). Průkaz ISIC může být dále použit jako doklad nahrazující průkazku PID pro studenty 19–26 let. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o.
  ISIC průkazy a průkazy studentů jmenovaných vysokých škol ČVUT, UK (včetně VŠUP), ČZU, VŠCHT, AMU jsou v systému PID uznávány beze změn v rozsahu uzavřených smluv o spolupráci mezi těmito školami a Dopravním podnikem.
 • * Cestující, který je držitel platné předplatní časové jízdenky občanské, může o sobotách, nedělích a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků PID 1 dítě do věku 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte). pozn.
 • ** S omezeně volitelným počátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

Přeprava zavazadel

 • Zavazadla: 16
 • Kočárky, bicykly a pes: 0

Cena za přepravu zavazadel nad 25×45×70 cm nebo dětského kočárku bez dítěte je 16 Kč. Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo dětský kočárek je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, max. však 300 min.

 

Přepravné za psa beze schrány na území hl. m. Prahy je 0 Kč. Na lince AE (Airport Express) se pes v úseku Praha hl. n. – Letiště přepravuje za 30 Kč. Ve vlacích PID se pes bez schrány přepravuje na jízdní doklad ČD – 15 Kč za jednu jízdu, 30 Kč za jeden den. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího).

 

Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem.

 

Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových úsecích. Ve vlacích PID na území Prahy cestující s platnou jízdenkou PID přepravuje jízdní kolo bezplatně.

 

Bezplatně se přepravují zavazadla do rozměru 25×45×70 cm včetně, zavazadla tvaru desky do rozměru 100×100×5 cm včetně, zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 20 cm včetně, zvířata ve schráně do rozměru schrány 25×45×70 cm včetně, maximálně dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu (lyže bez obalu jsou z přepravy vyloučeny), snowboard či nákupní taška na kolečkách.

 

Jízdenky platné 1 a více dní opravňují v rámci své časové a pásmové platnosti k bezplatné přepravě jednoho z předmětů podléhajících placení přepravného s výjimkou vlaků zařazených do PID.

 

Průkazky PID

Průkazky PID k papírovým kuponům 30denním, 90denním, 150denním, 300denním a 365 denním(v přestupném roce 366denním) se vydávají na počkání v předprodejích a Infocentrech Dopravního podniku. Po žadateli je požadována vyplněná žádanka o vydání průkazky pro časovou jízdenku, fotografie průkazkového formátu 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz nebo cestovní pas a případně doklad, který zohledňuje slevu v tarifní kategorii „Student 19-26 let“ a kategorii „Další zřetele hodní občané“. Formulář žádanky obdrží žadatel v předprodeji nebo je k dispozici na www.dpp.cz v části Dokumenty a formuláře.

 

 

 

 

 

Bezplatná přeprava

Osoba doprovázející dítě do věku 3 let má po Praze (pásma P, 0 a B) nárok na zvláštní cenu jízdného 0 Kč (neplatí ve vlacích PID, na lince AE a na příměstských autobusových linkách ve vnějších tarifních pásmech) pouze však v případě, že se dítě prokáže „Průkazem dítě do 3 let“ (cena dokladu 20 Kč) nebo občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Bezplatně se přepravují děti do 6 let pozn. (ve vlacích PID nejvýše dvě děti, druhé dítě nemá nárok na samostatné místo k sezení).

 

S výjimkou vlaků PID se bezplatně přepravují osoby starší 70 let pozn. (povinnost prokázat věk identifikační průkazkou PID, občanským průkazem ČR, občanským průkazem EU, povolením k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“) #; držitelé českého průkazu ZTP; držitelé českého průkazu ZTP-P včetně invalidního vozíku, průvodce a vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem.

# Pro seniory starší 70 let pozn., kteří jsou držiteli Opencard s nahraným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nebo papírového „Průkazu senior 70+“ (cena dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty vlaky PID po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.

 

Cestující s platným jízdním dokladem PID může v Praze (mimo vlaky PID a linku AE) bezplatně přepravit psa. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího).

 

Zvláštní ceny jízdného 0 Kč na území Prahy (pásma P, 0, B)

Děti od 6 do 15 let  pozn.(povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“ nahraným na Opencard nebo papírovým „Průkazem dítě 6–15 let“); dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií; osoby od 65 let do 70 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let“ nahraným na Opencard nebo papírovým „Průkazem senior 65–70 let“); Cena elektronického „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ je 120 Kč, cena papírového dokladu je 20 Kč.

 

Senioři starší 70 let pozn.(ve vlacích PID povinnost prokázat se „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nahraným na Opencard nebo papírovým „Průkazem senior 70+“), cena dokladu je 20 Kč.

 

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace