Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Dopravní podnik zavedl bezkontaktní nákup jízdného ve všech tramvajích
 

Dopravní podnik zavedl bezkontaktní nákup jízdného ve všech tramvajích

Po úspěšném pilotním projektu placení jízdného bezkontaktní platební kartou v tramvajích rozšířil Dopravní podnik hlavního města Prahy terminály pro bezkontaktní placení jízdného plošně do všech tramvají na území hlavního města. Poskytovatelem služby je společnost BANIT, dceřiná společnost ČSOB.

 

Ve všech tramvajových vozech v Praze je u prostředních dveří umístěn vždy jeden terminál oranžové barvy, výjimku tvoří pouze tramvaje typu 14T, ve kterých jsou terminály dva. Cestující má možnost zakoupit jednotlivé jízdné v hodnotě 24 Kč, 32 Kč a celodenní jízdné za 110 Kč, zároveň i zlevněné jízdné pro děti a seniory za 12 Kč, 16 Kč a 55 Kč. Zakoupená jízdenka z tohoto terminálu již obsahuje údaje o platnosti a dále se již neoznačuje!

Dveře, u nichž je oranžový terminál pro bezhotovostní nákup cestovního dokladu, jsou označeny viditelnými piktogramy.

DPP zavedl bezhotovostní platbu jízdného také na všech příměstských autobusových linkách, které provozuje. Pamatováno je i na výdejní jízdenkové automaty. Ty jsou již od roku 2018 průběžně nahrazovány přístroji nového typu, které umožňují kromě hotovostní i bezhotovostní platbu jízdného, ovládání dotykovým displejem a vyhledávání dopravního spojení.

 

Často kladené dotazy (FAQ)

Co znamená informace „Transakce zamítnuta" na displeji terminálu?
Může se jednat o dvě příčiny. První příčinou jsou vyčerpané offline limity. V případě, že na kartě je dostatečné množství finančních prostředků a karta hlásí transakce zamítnuta, existuje možnost, že karta má vyčerpané tzv. offline limity, a že online autorizaci nebylo možné provést. Pro vynulování těchto limitů je třeba provést kontaktní transakci, tj. u obchodníka se vloží karta do platebního terminálu a vynutí se transakce provedená kontaktním čipem. Další možností je vložit kartu do bankomatu a provést například dotaz na zůstatek. Každá transakce provedená na bankomatu dokáže vynulovat offline limity. Druhou příčinou je, že karta odmítá komunikovat s terminálem. V takovém případě cestující požádá svojí vydavatelskou banku o prověření funkčnosti a nastavení karty.

Je možné nakoupit neoznačené jízdenky do zásoby?
Ne. V tramvajích lze zakoupit pouze již označené jízdenky. Pro nákup jízdenek do zásoby je třeba využít „klasické“ jízdenkové automaty.

Kolik má cestující času na zakoupení jízdenky v terminálu?
Cestující je povinen provést nákup jízdenky bezodkladně. Celá transakce trvá pouze několik sekund. Platební kartu by si měl připravit již před nástupem do tramvaje.

Co dělat v případě nefunkčního terminálu v momentě, kdy již nelze z vozu vystoupit a cestující nemá platný jízdní doklad?
V případě nefunkčnosti zařízení si musí cestující zajistit jízdenku jiným způsobem, např. může zakoupit jízdenku prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace PID Lítačka. Musí tak učinit neprodleně po zjištění nefunkčnosti zařízení, jinak musí vystoupit na následující zastávce.

Co dělat v případě fronty u terminálu (tj. cestující stráví ve vozidle MHD určitý čas čekáním bez platného jízdního dokladu)?
V případě, že cestující před ním provádí nákup jízdenky, musí vyčkat a zakoupit jízdenku neprodleně, jak to bude možné.

Splňuje jízdenka vytištěná z terminálu náležitosti daňového dokladu?
Ano, jízdenka má náležitosti zjednodušeného daňového dokladu.

Potřebuji reklamovat provedení transakce a stržení peněz z účtu kartou, kterou jsem nahlásil svojí bance jako zcizenou/ztracenou.
Pokud byla provedena transakce ztracenou kartou, kontaktuje cestující svoji vydavatelskou banku a požádá o reklamaci transakce. Obsluha kontaktního místa dopravce držiteli karty žádné peníze nevrací.

Lze na terminálech platit pomocí Apple Pay a Google Pay?
Ano, lze.

Lze na terminálech použít kartu, která není bezkontaktní?
Ne, zařízení jsou určena pouze pro bezkontaktní nákup jízdenek.

Proč mi bezprostředně po nákupu jízdenky z terminálu byla z účtu odečtena částka 1 Kč?
U karet Mastercard ověřuje banka odečtením částky 1 Kč platnost karty (např. jestli není ztracená, zablokovaná nebo v nejištěném debetu). Transakce na 1 Kč se objeví v den přiložení karty k mobilnímu samoobslužnému odbavovacímu zařízení (MSZ). Dokončení této transakce se provede pátý den od nákupu jízdenky, tj. šestý den se cestujícímu ukáže na výpisu k účtu transakce, která sloučí všechny nákupy jízdenek během pěti dní. Pak se celý cyklus opět opakuje, tj. objeví se 1 Kč blokace a po pěti dnech opět zúčtuje banka částku za nákupy jízdenek během pěti dní (1 Kč je vrácena zpět na účet a je odečtena částka za využité jízdenky).

 

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace