Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování
 

Bezbariérové cestování

Dlouhodobou prioritou Dopravního podniku hlavního města Prahy je bezbariérová městská hromadná doprava. Každý rok vynakládáme desítky miliónů korun na zlepšení přístupnosti nejen pražského metra, ale také tramvají a autobusů. Všechny stanice metra jsou dnes vybaveny vodícími drážkami pro nevidomé, stejně jako tramvaje a autobusy hlásiči informujícími o číslu linky a směru jízdy. V oblasti přístupnosti městské hromadné dopravy se v posledním čtvrtstoletí mnohé podařilo, ale ještě máme před sebou mnoho úkolů, abychom mohli říci, že je pražská MHD plně bezbariérová.

Podrobné informace o bezbariérovém cestování dle dopravních prostředků:

 

 
 

Iris Bus Crossway    Tramvaj 15T – Foto 1 (JPG: 5,5 MB)     09

Bezbariérovost v rovnicích

Cestování městskou hromadnou dopravou je pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace mnohem pohodlnější než tomu bylo před dvaceti lety a dobu před 40 lety nemusíme ani zmiňovat – vždyť nízkopodlažní vozidla byla jen v plánech projektantů. Tuto skutečnost se rozhodl Dopravní podnik hlavního města Prahy připomenout kampaní pomocí zdánlivě nelogických rovnic. První, květnová část, upozorňuje na lepší přístupnost metra, neboť právě v květnu si připomínáme 42 let od zahájení provozu pražské podzemky. Druhá, červnová, se zaměří na autobusy a v červenci, kdy si připomeneme 125 let od zahájení provozu první elektrické dráhy na českém území, se budeme věnovat bezbariérovosti v tramvajové dopravě.

Metro

Do roku 1990 bylo stavěno metro jako bariérové, pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace bylo velmi obtížně přístupné. Situace se začala měnit až po roce 1990. V současné době už je na tom pražské metro podstatně lépe – 43 z 61 stanic je bezbariérově přístupných. Ve všech stanicích jsou navíc vyfrézovány vodící drážky pro nevidomé a u eskalátorů jsou umístěny hlásiče informující o směru pohybu schodů. I tyto zdánlivé maličkosti usnadňují osobám se sníženou schopností pohybu a orientace cestování městskou hromadnou dopravou.

Bezbariérové cestování v pražském metru

Autobusy

Dvacet dva let jsou součástí městské hromadné dopravy v Praze nízkopodlažní autobusy. V listopadu 1994 začal jezdit na městských linkách první nízkopodlažní Neoplan, do kterého nebyl problém nastoupit s kočárkem nebo pro osoby se sníženou pohyblivostí. V současnosti jsou nízkopodlažní autobusy samozřejmostí. V devadesátých letech způsobila údiv pří příjezdu moderní vozidla, do kterých se bez problémů nastupovalo, nyní stejný údiv vzbudí příjezd vozidla, do kterého musíme při nástupu překonat dva nebo tři schody. Dnes už jezdíme v drtivé většině případů v Praze nízkopodlažními vozidly. Stále více se objevují i na příměstských linkách, které obsluhují obce Středočeského kraje.

Právě autobusům Dopravního podniku hlavního města Prahy je věnována druhá část kampaně Bezbariérovost v rovnicích. Opět jsme pro vás připravili tři zdánlivě nepochopitelné rovnice, které ukazují, jaký je současný stav bezbariérovosti v autobusové dopravě provozované Dopravním podnikem.

Bezbariérové cestování v pražských autobusech

Tramvaje

Bezbariérovost pražské MHD mapuje právě probíhající kampaň pomocí zdánlivě nelogických rovnic. Květnová část patřila provozu metra, červnová autobusům a nyní přichází ke slovu tramvaje. To však nejsou jen vozidla, těch nízkopodlažních je vidět v ulicích Prahy stále víc. Střední nízkopodlažní článek byl vložen do vozů T3 , ale také do obousměrných tramvají KT8, které jsou využívány především při výlukách. První nízkopodlažní tramvaje 14T začaly vozit cestující na začátku roku 2006, od té doby se vozový park výrazně proměnil. Garantované nízkopodlažní spoje jsou dnes běžnou záležitostí na všech pražských tramvajových linkách.

Velká pozornost je v posledních letech věnována také tramvajovým zastávkám. Ty dřívější nebyly přizpůsobeny osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Nástup do vozidel býval nepřekonatelným problémem. To se v posledních letech výrazně mění, a tak i nástup a výstup do vozidel je pohodlný, navíc možný i bez speciální pomoci.

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace