Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa B » Anděl
 

Anděl

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít dvojici osobních výtahů ev. č. 492 a ev. č. 493 v návaznosti na dvojici osobních výtahů ev. č. 494 a ev. č. 495. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahů ev. č. 492 a ev. č. 493 vyústěno v kiosku na chodníku v blízkosti křižovatky ulic Nádražní a Bozděchovy, dolní nástupiště je vyústěno do úrovně přestupní chodby. Horní nástupiště výtahů  ev. č. 494 a ev. č. 495 je v úrovni přestupní chodby, dolní v úrovni nástupiště.

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

 

Plánek povrchu stanice metra Anděl Plánek povrchu stanice metra Anděl

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následných tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtahy z úrovně přestupní chodby na uliční úroveň (OsV 492 a OsV 493)

Přístup k výtahům č. 492 a 493 v uliční úrovni Přístup k výtahům č. 492 a 493 v uliční úrovni

Vstup do výtahů č. 492 a 493 v úrovni přestupní chodby Vstup do výtahů č. 492 a 493 v úrovni přestupní chodby

Pohled na přestupní chodbu s odbavovací čárou Pohled na přestupní chodbu s odbavovací čárou

Vybrané technické údaje výtahů číslo 492 a 493 (shodné pro oba výtahy)

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1000

3.

Dopravní výška (m)

27,56

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm,

klec je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s přestupní chodbou

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště: neomezená.

dolní nástupiště: neomezená, přístup z přestupní chodby.

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Výtahy z nástupiště na úroveň přestupní chodby (OsV 494 a OsV 495)

Vstup do výtahu č. 494 v úrovni přestupní chodby Vstup do výtahu č. 494 v úrovni přestupní chodby

Vstup do výtahu č. 495 v úrovni přestupní chodby Vstup do výtahu č. 495 v úrovni přestupní chodby

Vstup do výtahu č. 494 na nástupišti metra Vstup do výtahu č. 494 na nástupišti metra

Vstup do výtahu č. 495 na nástupišti metra Vstup do výtahu č. 495 na nástupišti metra

Vybrané technické údaje výtahů číslo 494 a 495 (shodné pro oba výtahy)

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1000

3.

Dopravní výška (m)

6,3

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm,

klec není průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

přestupní chodbu s nástupištěm metra

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště: neomezená.

dolní nástupiště: neomezená.

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace