Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa B » Národní třída
 

Národní třída

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít dvojici osobních výtahů číslo 490 a číslo 491 v návaznosti na dvojici osobních výtahů číslo 488 a číslo 489. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahů číslo 490 a číslo 491 vyústěno v kiosku na chodníku v ulici Magdaleny Rettigové, dolní nástupiště je vyústěno do úrovně přestupní chodby. Horní nástupiště výtahů číslo 488 a číslo 489 je v úrovni přestupní chodby, dolní v úrovni nástupiště.

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

 

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následných tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Vstup do výtahů v uliční úrovni Přístup k výtahům v ulici Magdaleny Rettigové.

Vstup do výtahů v úrovni přestupní chodby Vstup do výtahů v úrovni přestupní chodby.

 

Pohled na přestupní chodbu směrem k výtahům Pohled na přestupní chodbu směrem k výtahům.

Vstup do výtahů v úrovni přestupní chodby Výtah a nouzové schodiště v úrovni přestupní chodby.

 

Vstup do výtahů na nástupišti metra Výtah a nouzové schodiště na nástupišti metra.

Vybrané technické údaje výtahů číslo 490 a 491 (shodné pro oba výtahy)

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1200

3.

Dopravní výška (m)

28,03

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1200 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1300 mm, hloubka 2150 mm,

klec je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s přestupní chodbou

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště: neomezená.

dolní nástupiště: neomezená, přístup z přestupní chodby.

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Vybrané technické údaje výtahů číslo 488 a 489 (shodné pro oba výtahy)

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1200

3.

Dopravní výška (m)

10,92

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1200 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1300 mm, hloubka 2150 mm,

klec je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

přestupní chodbu s nástupištěm metra

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště: neomezená.

dolní nástupiště: neomezená, přístup z přestupní chodby.

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace