Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa B » Černý most
 

Černý most

Vestibul má přístup bezbariérový v uliční úrovni. Pro přestup mezi oběma nástupišti, přístup na autobusový terminál a přístup na lávku přes ulici Chlumeckou lze použít dva osobní výtahy. Jeden výtah spojuje úroveň nástupiště (ve směru trati metra do centra) s horní částí vestibulu v úrovni lávky přes ulici Chlumeckou, druhý výtah spojuje úroveň autobusového terminálu, úroveň nástupiště (ve směru trati metra z centra) s horní částí vestibulu v úrovni lávky přes ulici Chlumeckou. Přestup mezi oběma nástupišti lze uskutečnit výtahy v úrovni horní části vestibulu.

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Plánek stanice Černý Most Plánek stanice Černý Most

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtahy jsou na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahům ve vestibulu, na nástupišti metra a v úrovni autobusového terminálu je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště (směr do centra) do horní části vestibulu (OsV 160)

Vstup do výtahu v úrovni lávky nad ulicí Chlumeckou Vstup do výtahu v úrovni lávky nad ulicí Chlumeckou

Vstup do výtahu v úrovni nástupiště Vstup do výtahu v úrovni nástupiště

Výtah z nástupiště (směr z centra) do horní části vestibulu (OsV 161)

Vstup do výtahu v úrovni lávky nad ulicí Chlumeckou Vstup do výtahu v úrovni lávky nad ulicí Chlumeckou

 Vstup do výtahu v úrovni nástupiště Vstup do výtahu v úrovni nástupiště

 Vstup do výtahu v úrovni autobusového terminálu Vstup do výtahu v úrovni autobusového terminálu

Vybrané technické údaje výtahu (pro oba výtahy)

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1000

3.

Dopravní výška (m)

výtah do centra
(OsV 160)

8,2

výtah z centra
(OsV 161)

10

4.

Dopravní rychlost (m/s)

0,63

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

800 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2000 mm,
kabina není průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

výtah do centra
(OsV 160)

uliční úroveň v úrovni nástupiště metra s úrovní lávky přes ulici Chlumeckou

výtah z centra
(OsV 161)

uliční úroveň pochozí lávky v úrovni nástupiště metra s uliční úrovní autobusového terminálu ve směru dolů a s úrovní lávky přes ulici Chlumeckou ve směru nahoru

8.

Počet stanic

výtah do centra
(OsV 160)

2

výtah z centra
(OsV 161)

3

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště: neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

není

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace