Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa B » Florenc (B/C)
 

Florenc (B/C)

Bezbariérový přístup ve stanici metra Florenc je řešen výtahy z nástupiště trasy C a nástupiště trasy B.

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde .

Plánek stanice metra Florenc Plánek stanice metra Florenc

Přístup na nástupiště trati C

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít v návaznosti dva osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště trati C metra. V uliční úrovni je první výtah vyústěn v blízkosti stanice povrchové MHD ve směru na Žižkov, dolní nástupiště výtahu je vyústěno do podchodu v úrovni vestibulu. Druhý výtah je umístěn vedle pevného schodiště ve vestibulu Florenc trati C metra.

Přístup na nástupiště trati B.

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít v návaznosti dva osobní výtahy, které spojují uliční úroveň s úrovní nástupiště trati B metra. V uliční úrovni je první výtah vyústěn v blízkosti křižovatky ulic Na Florenci a Sokolovská dolní nástupiště výtahu je vyústěno do přestupní chodby. Druhý výtah je umístěn v čele přestupní chodby mezi pevnými schodišti, vedoucími na nástupiště.

Přestup mezi tratěmi metra C a B

Přestup mezi tratěmi metra je možný pouze povrchovou cestou. Například pro přestup mezi tratí C a B je nezbytné použít nejdříve výtahy z nástupiště trati C na povrch, odtud po pozemních komunikacích k výtahům trati B.

Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z vestibulu na trase C na úroveň ulice (OsV 346)

Vstup do výtahu z ulice Vstup do výtahu z ulice

Vstup do výtahu z vestibulu stanice Vstup do výtahu z vestibulu stanice

Vybrané technické údaje výtahu na trase C mezi vestibulem a úrovní ulice

1.

Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg) 630

3.

Dopravní výška (m) 5,6

4.

Dopravní rychlost (m/s) 0,63

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina není průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s podchodem v úrovni vestibulu

8.

Počet stanic 2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivován nouzový akustický a optický signál na stanoviště trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic není

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: neomezená.

13.

Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z nástupiště na trase C do vestibulu stanice (OsV 347)

Výtah ve stanici metra Florenc (trasa C) – vestibul Výtah ve stanici metra Florenc (trasa C) – vestibul Výtah ve stanici metra Florenc (trasa C) – nástupiště Výtah ve stanici metra Florenc (trasa C) – nástupiště

Vybrané technické údaje výtahu na trase C mezi vestibulem a nástupištěm

1.

Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg) 630

3.

Dopravní výška (m) 4,03

4.

Dopravní rychlost (m/s) 0,63

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 800 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina není průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic 2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivován nouzový akustický a optický signál na stanoviště trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic není

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: neomezená.

13.

Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z přestupní chodby na trase B na úroveň ulice (OsV 405)

 Vstup do výtahu z ulice Vstup do výtahu z ulice

Přístup k výtahu z přestupové chodby Přístup k výtahu z přestupové chodby

Vybrané technické údaje výtahu na trase B mezi přestupní chodbou a ulicí

1.

Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg) 630

3.

Dopravní výška (m) 36,8

4.

Dopravní rychlost (m/s) 1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje uliční úroveň s přestupní chodbou

8.

Počet stanic 2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: neomezená, přístup z přestupní chodby.

13.

Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Výtah z nástupiště na trase B do přestupní chodby (OsV 404)

 Vstup na úrovni přestupní chodby Vstup na úrovni přestupní chodby

Vstup do výtahu na nástupišti Vstup do výtahu na nástupišti

Vybrané technické údaje výtahu na trase B mezi přestupní chodbou a nástupištěm

1.

Druh výtahu samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg) 630

3.

Dopravní výška (m) 2,9

4.

Dopravní rychlost (m/s) 0,42

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu 900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina není průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje přestupní chodbu s nástupištěm tratě B

8.

Počet stanic 2

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu horní nástupiště: neomezená.
dolní nástupiště: neomezená.

13.

Kamerový dohled Je na nástupištích i v kabině.

Poznámka: Oba výtahy trati B jsou dále vybaveny propojeným informačním systémem, který při poruše jednoho, případně obou výtahů informuje cestující o přerušení bezbariérové přepravy ve stanici. Informace se zobrazí na displeji u tlačítka na přivolání prvního výtahu v uliční úrovni a u druhého výtahu v úrovni nástupiště. Akustické sdělení o přerušení bezbariérové přepravy se ozve při otevření dveří prvního výtahu v uliční úrovni a u druhého výtahu v úrovni nástupiště.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace