Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa A » Skalka
 

Skalka

Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít výtah pro přepravu osob a nákladu, jehož vstup je umístěn v samostatném objektu v blízkosti stanice autobusů. V úrovni nástupiště je výtah zaústěn do veřejné chodby za nástupištěm, přístupová cesta je po nástupišti u 2. koleje (ve směru stanice Dejvická).

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Plánek stanice Skalka Plánek stanice Skalka

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na obou vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště do samostatného objektu ze směru od stanice autobusů (OsV 165)

Výtah Skalka – ulice Výtah Skalka – ulice

Výtah Skalka – nástupiště Výtah Skalka – nástupiště

Vybrané technické údaje výtahu

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu

2.

Nosnost (kg)

2000

3.

Dopravní výška (m)

15,3

4.

Dopravní rychlost (m/s)

0,25

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1500 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení kabiny výtahu

šířka 1500 mm, hloubka 2450 mm,

kabina není průchozí.

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

4 - Pro přepravu cestující veřejnosti jsou určeny nástupy v uliční úrovni a v úrovni nástupiště.

9.

Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze

po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu

jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : Přístup do samostatného objektu zalomenou chodbou. Nástupiště neomezené.

dolní nástupiště: Přístup z nástupiště tratě A ve směru Dejvická zalomenou chodbou. Nástupiště neomezené.

13.

Kamerový dohled

je na nástupištích i v kabině.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace