Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa A » Bořislavka
 

Bořislavka

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu na nástupiště metra lze použít dva osobní výtahy ev. č. 458 a 459 v návaznosti na dva osobní výtahy ev. č. 456 a 457. V uliční úrovni jsou horní nástupiště výtahů ev. č. 458 a 459 vyústěna v kioscích na chodnících v ulici Evropské, dolní nástupiště jsou vyústěna do úrovně vestibulu. Horní nástupiště výtahů ev. č. 456 a 457 jsou v úrovni vestibulu, dolní v úrovni nástupiště metra.

Osobní výtah ev. č. 460 plní především funkci bezbariérového přístupu do podchodu pod ulicí Evropskou. Podchod vyúsťuje šikmým nájezdem směrem k ulici Kladenské. Dále výtah umožňuje přístup pouze do vestibulu metra bez možnosti bezbariérového přístupu na nástupiště metra.

Horní nástupiště výtahu č. 460 je umístěno na severním chodníku v ulici Evropské před budovou Uniqua, dolní nástupiště je umístěno v podchodu na úrovni vestibulu.

 

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Plánek stanice metra Bořislavka Plánek stanice metra Bořislavka

Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z vestibulu na uliční úroveň (OsV 458)

Přístup k výtahu č. 458 v ulici Evropské Přístup k výtahu č. 458 v ulici Evropské

Vstup do výtahu č. 458 v úrovni vestibulu Vstup do výtahu č. 458 v úrovni vestibulu

Vybrané technické údaje výtahu č. 458

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1025

3.

Dopravní výška (m)

5,7

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s úrovní vestibulu

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Výtah z vestibulu na uliční úroveň (OsV 459)

Přístup k výtahu č. 459 v ulici Evropské Přístup k výtahu č. 459 v ulici Evropské Vstup do výtahu č. 459 v úrovni vestibulu Vstup do výtahu č. 459 v úrovni vestibulu

Vybrané technické údaje výtahu č. 459

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1025

3.

Dopravní výška (m)

6,27

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s úrovní vestibulu

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Výtah z vestibulu na uliční úroveň (OsV 460)

Přístup k výtahu č. 460 v ulici Evropské Přístup k výtahu č. 460 v ulici Evropské Vstup do výtahu č. 460 v úrovni vestibulu Vstup do výtahu č. 460 v úrovni vestibulu

Vybrané technické údaje výtahu č. 460

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1025

3.

Dopravní výška (m)

5,9

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

900 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s úrovní vestibulu

8.

Počet stanic

2

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

Výtahy z nástupiště na úroveň vestibulu (OsV 456 a OsV 457)

Vstup do výtahů č. 456 a č. 457 v úrovni vestibulu Vstup do výtahů č. 456 a č. 457 v úrovni vestibulu

Vstup do výtahů č. 456 a č. 457 v úrovni nástupiště Vstup do výtahů č. 456 a č. 457 v úrovni nástupiště

Vybrané technické údaje výtahu č. 456

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1600

3.

Dopravní výška (m)

27,18

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1200 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, klec je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

úroveň vestibulu s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

6

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Vybrané technické údaje výtahu č. 457

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1600

3.

Dopravní výška (m)

24,27

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1200 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, klec je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

úroveň vestibulu s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

5

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahů.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace