Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro » Bezbariérové stanice » trasa A » Nádraží Veleslavín
 

Nádraží Veleslavín

Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít osobní výtah ev. č. 471. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahu vyústěno na chodníku v blízkosti ulice Evropské,  dolní v úrovni nástupiště metra.

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Plánek stanice metra Nádraží Veleslavín Plánek stanice metra Nádraží Veleslavín

Vybrané technické údaje výtahu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výtah je na vstupech označen piktogramy a přístup k výtahu v uliční úrovni a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.

Výtah z nástupiště na úroveň vestibulu a uliční úroveň (OsV 471)

Přístup k výtahu č. 471 v blízkosti ulice Evropské Přístup k výtahu č. 471 v blízkosti ulice Evropské

Vstup do výtahu č. 471 v úrovni podchodu Vstup do výtahu č. 471 v úrovni podchodu

Vstup do výtahu č. 471 v úrovni vestibulu Vstup do výtahu č. 471 v úrovni vestibulu

Vstup do výtahu č. 471 v úrovni nástupiště Vstup do výtahu č. 471 v úrovni nástupiště

Vybrané technické údaje výtahu č. 471

1.

Druh výtahu

samoobslužný, pro přepravu osob

2.

Nosnost (kg)

1600

3.

Dopravní výška (m)

23,54

4.

Dopravní rychlost (m/s)

1

5.

Šíře a provedení vstupních dveří výtahu

1200 mm, samočinně vodorovně posuvné

6.

Velikost a provedení klece výtahu

šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, klec je průchozí

7.

Podlaží (úroveň), které výtah spojuje

uliční úroveň s úrovní vestibulu a s úrovní nástupiště

8.

Počet stanic

7

9.

Způsob komunikace z klece výtahu v případech nouze

Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy.

10.

Ovládače na nástupištích a v kleci výtahu

Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu.

11.

Hlášení dojetí výtahu do stanic

Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel.

12.

Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu

horní nástupiště : neomezená

dolní nástupiště: neomezená

13.

Kamerový dohled

Je na nástupištích i v klecích výtahu.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace