Poptávka – kovové odpady

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) hledá odběratele kovových odpadů ze všech svých provozoven a dalších míst převážně na území hlavního města Prahy.

Pokud máte zájem zúčastnit se výběru firem, které pro Dopravní podnik budou zajišťovat odstraňování kovových odpadů, kontaktujte nás na následujících telefonních číslech: 296 133 135, 269 125 336.

Kvalifikační požadavky:

Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Podmínky odvozu, které musí odběratel při odstraňování KO splnit:

  • odebrat koleje, které mohou mít délku až 12,5 m,
  • veškerý KO naložit vlastními prostředky (včetně kolejí),
  • zajistit odvoz veškerého KO v termínu stanoveném DPP dle provozních podmínek (nejpozději do 24 h od objednání odvozu),
  • v případě potřeby předem přistavit uzamykatelný shromažďovací prostředek na KO na určené místo,
  • akceptovat hmotnostní údaje ověřené váhy na centrálním úložišti odpadů v Hostivaři,
  • dodržovat pokyny DPP,
  • na dokladu o předání musí být mimo jiné uvedeno, o jaký druh KO se jedná, příslušný název provozovny a IČP původce a IČZ pro potřeby odpadové evidence, číslo útvaru DPP, ze kterého KO pochází, identifikace předávajícího, případně další interní údaje (ID položky a SPP prvky investiční akce, inventární čísla dlouhodobého majetku), které budou sděleny, čas předání, podpis a razítko odpovědných zaměstnanců odběratele,
  • v případě odvozu KO 170405 – kolejnice znečištěné není možné následně požadovat snížení hmotnosti z důvodu znečištění.