Výstavba nové vozovny Hloubětín

Registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000421

Předkládaný projekt řeší realizaci záměru výstavby nové tramvajové vozovny v pražské městské části Hloubětín. Areál vozovny využíval DPP do ledna 2018 k remizování a údržbě tramvají. Z důvodu havarijního stavebně-technického stavu musela být v lednu 2018 deponovací hala na základě rozhodnutí statika uzavřena pro veškerý provoz a tramvaje byly do června 2019 v areálu remizovány pouze částečně na dvoře, následně byly z důvodu stavebních prací na demolicích přesunuty do náhradních dočasných kapacit mimo areál. Absence jedné provozní vozovny je pro DPP vážnou komplikací v zajišťování provozu systému MHD v hl. m. Praze.

Hlavním cílem projektu je výstavba a modernizace podpůrné infrastruktury systému městské hromadné dopravy v Praze prostřednictvím obnovení provozu a vytvoření podmínek pro plnohodnotný provoz vozovny Hloubětín - jedné z osmi pražských tramvajových vozoven. Vozovny obecně slouží k odstavování vozů tramvají v době, kdy nejsou tyto vozy provozovány, tedy především v nočních hodinách, případně v době víkendů či státních svátků, kdy je provoz nižší a s ním i vytíženost vozového parku. I během pracovních dnů se však některé vozy musejí nacházet ve vozovnách, a to z důvodu pravidelných revizí, oprav po nehodách či mimořádných událostech a dále jako provozní operativní záloha. Mimo funkce garážového stání plní vozovna také řadu podpůrných funkcí, zejména z oblasti údržby vozidel městské drážní dopravy. Vozovna musí poskytovat zázemí běžné údržby tramvají, tedy tzv. denní ošetření (DO) a kontrolní prohlídky (KP) a mycí rám na tramvaje. Dále jsou zastoupeny speciální funkce, mezi které patří stanoviště pro vyvazování a otáčení podvozků a stanoviště pro těžší údržbu (ve vozovně Hloubětín se předpokládá v budoucnu zajišťování údržby stupně PÚ - pravidelná údržba na článkových vozech). Ve vozovně Hloubětín je navíc alokován speciální podúrovňový soustruh, který slouží pro profilaci tramvajových kol a využívají jej i tramvaje z jiných vozoven. Mezi další funkce areálu patří měnírna, zázemí pro zaměstnance, zázemí pro technické útvary DP (technické útvary zajišťují správu a údržbu tratí a dalších podpůrného vybavení Dopravního podniku, nebytného pro běžný každodenní provoz vozidel).

Plánovaná realizace projektu se předpokládá v letech 2020 - 2022.

Plánované celkové výdaje projektu dle projektové žádosti jsou v částce 2 084 352 674 Kč, z toho suma 1 629 410 875,57 Kč připadá na celkové způsobilé výdaje.