Tramvajová smyčka Depo Hostivař

Registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000409

Hlavním předmětem projektu je vybudování nové tramvajové smyčky Depo Hostivař v Praze v sousedství stanice metra A Depo Hostivař. Budou tak vytvořeny podmínky pro další rozvoj veřejné dopravy v elektrické trakci prostřednictvím vybudování v současné době chybějící vazby mezi metrem a tramvajemi. V budoucnu se v lokalitě plánuje i vybudování nové železniční zastávky Praha - Depo Hostivař, což podpoří další integraci systémů veřejné dopravy v Praze. Délka TT činí cca 0,5 km.

Cílem projektu je vytvořit lepší podmínky pro další rozvoj veřejné dopravy v elektrické trakci, a to prostřednictvím výrazného zkrácení  přestupních vazeb mezi metrem (linka A) a sítí tramvajových linek v Praze. V bezprostřední blízkosti terminálu (a tedy i nově budované tramvajové smyčky Depo Hostivař) se plánuje výstavba železniční zastávky Praha - Depo Hostivař. Z ní bude vybudována lávka pro pěší jak do terminálu Depo Hostivař, tak i na druhou stranu železniční trati do oblasti Nových Strašnic. V bezprostředním sousedství terminálu Depo Hostivař připravuje Hlavní město Praha výstavbu parkovacího domu P+R s celkem 649 parkovacími stáními. I jeho uživatelé tak budou moci profitovat z bližší provázanosti mezi individuální a veřejnou dopravou.

Plánovaná realizace akce je v období let 2020 - 2021.

Plánované celkové výdaje projektu dle projektové žádosti jsou v částce 236 678 270 Kč a z toho 166 405 870 Kč představují celkové způsobilé výdaje.