Využijte akci Milostivé léto II

Je vedena vůči vám exekuce za jízdu bez platného jízdního dokladu v Pražské integrované dopravě a dostali jste se kvůli tomu do dluhů? Využijte do 30. listopadu 2022 akci Milostivé léto, v rámci ní exekutorovi uhraďte jistinu, tedy dlužnou částku plus jednorázový poplatek za ukončení exekuce ve výši 1 815 Kč (tj. včetně DPH), a zbytek dluhu vám bude odpuštěn.

Neváhejte s podáním žádosti

Akce Milostivé léto je časově omezená, a to od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Exekutoři mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned!

Jaké podmínky musíte splňovat?

 • Akce se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.
 • Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.
 • Vaše dluhy jsou již v exekuci.
 • Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Jak se můžete zbavit dluhu?

 • Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tj. jistinu) a k tomu 1 805 Kč poplatek exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům, soudní poplatky či penále.
 • Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že chcete využít akci Milostivé léto. Můžete k tomu využít naší šablony dopisu exekutorovi ZDE.
 • V případě bezhotovostního bankovního převodu musí být jistina a poplatek za ukončení exekuce připsány na účet uvedený exekutorem nejpozději 30. listopadu 2022. Nenechávejte proto platbu na poslední den Milostivého léta.

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

 • Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Milostivé léto se tedy netýká  půjček, dluhů za telefonními operátory nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.
 • Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt. Pohledávky za jízdu načerno v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013 odkoupily soukromé subjekty, nelze tedy na ně dle zákona č. 214/2022 využít akci Milostivé léto.
 • Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení.
 • Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Na koho se můžete obrátit?

 1. Doplatková pokladna DPP
  Na přepážkách číslo 10 a 11 vám po sdělení rodného čísla poskytneme výpis exekucí, které jsou vůči vám vedeny za jízdu bez jízdního dokladu v pražské MHD, včetně spisových značek exekučních řízení a exekučních úřadů, které vaše dluhy vymáhají.

  Adresa doplatkové poklady DPP:
  Dopravní podnik hl. m. Prahy,
  budova Centrálního dispečinku, 
  Na Bojišti 5, Praha 2 (stanice metra C I. P. Pavlova) zobrazit na mapě
  přízemí vlevo

  Provozní doba:
  Po 10.00 – 17.30
  Út 10.00 – 17.30
  St 8.00 – 18.00
  Čt 8.00 – 18.00
  Pá 8.00 – 15.00 

 2. Kontaktní formulář DPP
  O výpis exekucí, které jsou vůči vám vedeny za jízdu bez jízdního dokladu v pražské MHD, můžete požádat on-line prostřednictvím Kontaktního formuláře
  Ve formuláři do kolonky „Popis“ uveďte: „Žádám o výpis exekucí v rámci akce Milostivé léto a uvádím své rodné číslo: xyzxyz/abcd .“ Doplňte zbylé povinné údaje a formulář odešlete. Pozor, žádost je nutné nejpozději do 24 hodin potvrdit na odkazu, který vám pošleme na zadaný e-mail.
 3. Advokátní kancelář a exekutoři – informaci, na kterého exekutora se obrátit, Vám sdělí níže uvedené advokátní kanceláře nebo jej najdete v Centrální evidenci exekucí.

Pohledávky za jízdu načerno do 31. prosince 2007 vymáhá:

 • Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák 
  e-mail: advokati@akbsn.eu, telefon: 224 912 310

Advokátní kancelář spolupracuje s exekutory:

 • JUDr. Juraj Podkonický PhD., soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
  e-mail: e-podatelna@exekuce.eu, telefon: 255 702 060
 • JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy II
  email: milost@euk.cz, telefon: 725 966 868
 • JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Plzeň-město, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň
  e-mail: e-podatelna@soudniexekutor.com, telefon: 377 449 457

Pohledávky za jízdu načerno od 1. ledna 2014 vymáhají:

Advokátní kanceláře spolupracují s exekutory:

 • Mgr. Zuzana Grosamová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 6, Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6
  e-mail: info@exekutorsky-urad.cz, telefon: 235 300 563
 • Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh
  e-mail: milostiveletoDPP@exekucesumperk.cz, telefon: 775 573 668
 • JUDr. Dalimil Míka, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy II
  email: milost@euk.cz, telefon: 725 966 868
 • JUDr. Juraj Podkonický PhD., soudní exekutor, Exekutorský úřad pro Prahu 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
  email: e-podatelna@exekuce.eu, telefon: 255 702 060

Podrobnější informace k akci Milostivé léto lze získat:

web: milostiveleto.cz