Změny v tarifu PID platné od 1. 4. 2022

21. 03. 2022

Od pátku 1. dubna 2022 dochází ke změnám v tarifu Pražské integrované dopravy v návaznosti na úpravy výše celostátních slev.

Změna tarifu PID od 1. dubna 2022

  • mění se ceny jízdného pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě
  • státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50 %
  • dochází k zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P v příměstské dopravě (nově sleva 75 % z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích PID)
  • v platnosti i po 1. dubnu 2022 zůstává možnost bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v příměstských autobusech PID na území Středočeského kraje

Nový ceník jízdenek pro jednotlivou jízdu a krátkodobých jízdenek 

Nový ceník elektronických a papírových kupónů pro dlouhodobé cestování

Z důvodu nemožnosti kompenzace nevyužitých jízdenek ze strany státu nebude možný zpětný odkup nevyužitých jízdenek, které pozbydou po 1. dubnu 2022 platnosti, a to včetně jízdenek zakoupených v mobilní aplikaci PID Lítačka. Tyto jízdenky je nutné využít do 31. března 2022.

Informace o jízdném v Pražské integrované dopravě (PDF)
Základní informace o tarifu – plnocenné jízdné pro jednotlivou jízdu (PDF)