Opatření v provozu příměstských autobusů platné od 20. dubna 2020

Od pondělí 20. dubna 2020 dochází k obnovení nástupu předními dveřmi v příměstských autobusech na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Zároveň bude umožněn prodej a kontrola jízdních dokladů u řidiče. V zájmu ochrany zdraví svého i řidičů žádáme cestující o maximální využívání bezhotovostních plateb. 

V provozu městských autobusů zůstávají přední dveře pro cestující uzavřené a zároveň zůstane v těchto autobusech vyznačená ochranná zóna pracoviště řidiče v přední části autobusu.

K nákupu jízdních dokladů můžete dále využít: