Aktuální opatření v provozu PID

Aktuálně platné změny v provozu 

Žádáme všechny cestující, aby od úterý 17. března 2020 vstupovali do přepravního prostoru pražské MHD pouze se zakrytým nosem a ústy. Použijte prosím roušku, šátek či šálu. Buďte prosím ohleduplní k sobě navzájem i k řidičům. Dovolujeme si upozornit, že řidiči budou mít právo cestující bez zakrytého nosu a úst vyloučit z přepravy.

Děkujeme za spolupráci a dodržování nového pravidla.

Metro:

 • Provoz metra dle prázdninových jízdních řádů
  • Linka A, BC 
 • Od 1. června 2020 provoz metra během pracovních dnů dle poloprázdninových jízdních řádů NOVÉ 
  • Provoz metra o víkendech dle prázdninového jízdního řádu.

Zastávky na znamení 

Od pondělí 11. května 2020 dochází v provozu autobusů a tramvají k obnovení provozu zastávek na znamení. Autobusy a tramvaje na nich budou zastavovat při přítomnosti cestujících na zastávce. Cestující, který hodlá v této zastávce vystoupit, musí včas použít vnitřní signalizační zařízení. V autobuse, trolejbuse použije tlačítko „Znamení k řidiči (STOP)“ nebo „Žádost o otevření dveří“. V tramvaji tlačítko „Žádost o otevření dveří“. Při zastavení budou řidiči i nadále otevírat všechny dveře (kromě předních) kvůli rychlejší výměně vzduchu i cestujících ve vozidle.

Tramvaje:   

 • Provoz dle poloprázdninových jízdních řádů 
 • Přerušen provoz linky číslo 23
 • Pásmový provoz pro linky číslo 316, 17 a 22 ve špičkách v provozu (linka číslo 16 jede ve špičkách provozu do zastávky Sídliště Řepy)
 • Linky číslo 2, 8,13, 15 a 20 jsou ukončeny přibližně ve 22.30 hodin s odjezdem z konečných
 • Od 4. června 2020 obnoven provoz linek 8 20 v období od 22.30 do 0.30 hodin.NOVÉ 
 • Linka číslo 15 celotýdenně obsluhována sólo vozy
 • linka číslo 24 v provozu pouze v pracovní dny
 • Na všech nočních linkách 91 - 99 se ruší posilové víkendové jízdní řády a zavádí se celotýdenní jízdní řády a provoz je dle jízdních řádů pracovní den;

V provozu tramvají (s výjimkou typu 14T a 15T) dochází od noci ze středy 1. dubna na čtvrtek 2. dubna 2020 k uzavření předních dveří pro nástup i výstup a k fyzickému oddělení prostoru okolo kabiny řidiče od prostoru pro cestující. U dotčených typů tramvajových vozů budou na toto opatření upozorňovat informační cedule u uzavřených dveří a v prostoru vozu.

Autobusy: 

 • Provoz linek číslo 101, 108, 110, 115, 116, 117, 121, 124, 130, 138, 142, 144, 143, 147, 149, 150, 152, 151, 153, 155, 158, 160, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 175, 176, 185, 189, 196, 199, 200, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 213, 224, 228, 230, 236, 240, 245, 246247 je do odvolání ukončován ve 22.30 hodin 
 • Jízdní řád linky číslo 101108 je upraven pro zajištění spoje na směnný provoz pro Ústřední vojenskou nemocnici, respektive společnost Zentiva; 
 • Provoz linek číslo 101, 102, 103, 106, 107, 109, 111, 113, 118, 123, 124, 125, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 158, 161, 162, 165, 167, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 207, 213, 215, 221, 223, 225, 229, 231, 241, 245, 247, 250 dle poloprázdninových jízdních řádů;
 • Provoz linek číslo 111161174, 301, 312, 329, 340, 351, 352, 355, 363 bez omezení v rozsahu celého dne;
 • Provoz linek čísloOD 25. KVĚTNA 2020 151165216247 bez omezení v rozsahu celého dne;
 • Provoz školních linek obnoven od 25. května 2020 kromě linky číslo 263 a školního spoje na lince číslo 121;
 • Zrušen provoz linky AE; 
 • Provoz linky číslo 100 je ukončen přibližně ve 21.00 hodin s intervaly v pracovní den 15/30/20/40 minut, o víkendu 40/24/24/40 minut s prokladem s linkou číslo 191 v úseku K Letišti – Letiště, prioritně z letiště do centra;
 • Linka číslo 107 – omezení v rozsahu celého dne (prodloužení intervalů);
 • Linka číslo 112 – linka provozována v intervalech: pracovní dny ráno 7,5/ dopoledne 7,5/ odpoledne 7,5 - 10/ večer 15-20 minut, o víkendu 20-15/4-5/5-4/15-20 minut
 • Linka číslo 119 provozována v pracovní den v intervalu ráno 7,5/ dopoledne 15/ odpoledne 10/ večer 20 minut, o víkendu 20/15/15/20 minut s prokladen s linkou číslo 225 v úseku Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín;
 • Linka číslo 143 – omezení v rozsahu celého dne (prodloužení intervalů); 
 • Linka číslo 147 – koordinace s linkou číslo 107 (beze změny); 
 • na městských linkách svázaných s příměstskými spoji budou nasazeny upravené jízdní řády, a to na základě rozhodnutí Středočeského kraje o zavedení prázdninového provozu na příměstských a regionálních linkách PID od 14. března 2020)
 • na příměstských linkách řady 300 a výše provoz dle upravených jízdních řádů;
 • Na nočních linkách číslo 904, 905, 910, 911, 912915 se ruší posilové víkendové jízdní řády a zavádí se celotýdenní jízdní řády dle grafikonů pracovní den;
 • Trolejbusová linka číslo 58 je zrušena

V provozu městských autobusů došlo k fyzickému uzavření předních dveří a je zamezen vstup cestujících do nástupního prostoru u řidiče včetně vyblokování první řady sedadel. Pro nákup jízdních dokladů je možné využít jízdenkové automaty, SMS jízdenku případně mobilní aplikaci PID lítačka.

Lanová dráha 

 • Od soboty 23. května 2020 (od 9.00 hodin) dochází k navýšení přepravní kapacity vozu lanové dráhy na 100 osob
 • Z důvodu mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru je do odvolání nutné vstupovat do přepravních prostorů a vozů Lanové dráhy pouze se zakrytým nosem a ústy.
 • Do pátku 29. května 2020 nezastavují vozy ve stanici Nebozízek.

Žádáme cestující, aby při čekání na lanovku dodržovali vzájemné 2metrové rozestupy, využívali k nákupu jízdenek bezkontaktní platby a dodržovali nařízení o zakrytí nosu a úst.

Související odkazy: