Zážitková turistika v metru v roce 2020

09. 01. 2020

Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil nejen pro příznivce historie pražské městské hromadné dopravy a kolejových vozidel ojedinělý zážitek v podobě svezení se historickou soupravou pražského metra.

Zážitková turistika se koná každý měsíc, v lednu a březnu mají návštěvníci možnost speciálního akce, při které se mohou projet také historickým vlakem 810 KŽC. Akce startuje v Praze na hlavním nádraží a vede přes stanici Praha – Krč až do depa Kačerov, a to po vlečce.

V depu Kačerov proběhne exkurze s odborným výkladem a možností pořízení snímků soupravy metra Ečs. Ve druhé polovině programu následuje jízda historickou soupravou Ečs do stanice metra linky C – Nádraží Holešovice, odkud se souprava vrací zpět do Depa Kačerov, kde si cestující opět přestoupí na historický vlak, který svou jízdu ukončí na pražském hlavním nádraží.

Vstupenky na Speciální zážitkovou turistiku můžete zakoupit na fanshop.dpp.cz, a to pro následující termíny:

Cena zážitku: 350 Kč

V únoru se uskuteční zážitková turistika v depu Zličín a na trase metra B. Kromě prohlídky slepého ramene tunelu zamýšlené odbočky trasy B za stanicí Stodůlky a krátkého zastavení v tubusu mostu nad Nepomuckým rybníkem, souprava také zavítá do obratiště stanice Smíchovské nádraží.

Dále jízda pokračuje prohlídkou tlakového uzávěru před stanicí Anděl (v úseku pod dnem Vltavy), provedeme i obrat na obratové koleji stanice Florenc (tato obratová kolej pokračuje dále coby traťová spojka linky B s linkou C).

Opravdovým unikátem celého programu je pak ukázka zličínské zkušební tratě metra, kam vás souprava ještě zaveze při návratu zpět do domovského depa. Předpokládaná doba trvání celé prohlídky je 170 minut.

Vstupenky na Zážitkovou turistiku na trase B můžete zakoupit na fanshop.dpp.cz, a to pro následující termín:

Cena zážitku: 150 Kč

Více informací naleznete na www.dpp.cz/historickemetro.