Omezení a mimořádné události

Zrušit
163, 171, 173, 208, 228, 229, 364, 366
Probíhající
od 14. 3. 2022, 04:31
do odvolání
Z důvodu výstavby tramvajového obratiště a přestavby autobusového terminálu Depo Hostivař dochází od pondělí 14. března 2022 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad 10. června 2022) k dočasným změnám v provozu autobusů.
225
Probíhající
od 19. 4. 2022, 04:30
do 1. 8. 2022, 00:00
Z důvodu opravy komunikace v ulici Žalanského dochází od úterý 19. dubna 2022 (od zahájení denního provozu) do neděle 31. července 2022 (do ukončení denního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek pro linku číslo 225.
262, 353
Probíhající
od 21. 3. 2022, 04:30
do odvolání
Z důvodu rekonstrukce mostu v rámci optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha Vysočany dochází od pondělí 21. března 2022 (od zahájení denního provozu) do odvolání (přibližně 3 měsíce) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 262 a 353.
133, 267, 908, 909
Probíhající
od 16. 3. 2022, 04:30
do odvolání
Z důvodu rekonstrukce Basilejského náměstí a části ulice Malešické dochází od středy 16. března 2022 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad konec listopadu 2022) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 133, 267, 908 a 909.
101
Trvalá
od 1. 2. 2022, 05:01
Z důvodu zlepšení dopravní obsluhy dochází od úterý 1. února 2022 (od zahájení denního provozu) k trvalému zřízení zastávky pro linku číslo 101.
123, 210, 231, 271, 328, 357, 385
Trvalé změny PID od 3. ledna 2022
Zavedení linky, Změna trasy, Změna zastávek
Trvalá
od 3. 1. 2022, 04:30
Od 3. ledna 2022 dochází v provozu PID k trvalým změnám a úpravám.
101
Trvalá
od 2. 12. 2021, 04:30
Od 2. prosince 2021 dochází v provozu PID k trvalé změně trasy autobusové linky číslo 101 a k přejmenování zastávky Husinecká.
315, 345, 400, 403, 404, 405, 410, 412, 700, 720, 730
Trvalá
od 12. 12. 2021, 04:31
Od 12. prosince 2021 dochází v provozu PID k trvalým změnám a úpravám zejména v souvislosti s integrací Mladoboleslavska, rozšířením integrace na Rakovnicku i dalšími úpravami v určitých oblastech mezikrajských přesahů. K nejpodstatnějším změnám, které se alespoň zčásti dotknou území Prahy a bezprostředního okolí, patří především následující začlenění dalších autobusových linek do systému PID:
177, 195, 908
Probíhající
od 8. 11. 2021, 08:00
do odvolání
Z důvodu opravy vstupu k hoskovodu v ulici Úvalské dochází od pondělí 8. listopadu 2021 (přibližně od 8.00 hodin) do odvolání k dočasnému přemístění zastávky Donatellova pro linky číslo 177, 195 a 908.
4, 22, 26, 97, 99
101, 138, 175, 177, 195
Trvalá
od 16. 9. 2021, 04:30
Po ukončení výluky v oblasti Zahradního Města z důvodu prací na novém dopravním terminálu Nádraží Zahradní Město a napojení nového tramvajového obratiště Zahradní Město dochází od 16. září 2021 v provozu PID k několika trvalým změnám a úpravám.