Omezení a mimořádné události

Zrušit
19, 25, 92, 94
912, 953
Budoucí
od 22. 1. 2022, 04:30
do 24. 1. 2022, 04:30
Z důvodu opravy tramvajové trati dochází od soboty 22. ledna 2022 (od 4.30 hodin) do pondělí 24. ledna 2022 (do 4.30 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Starý Hloubětín - Lehovec.
123, 210, 231, 271, 328, 357, 385
Probíhající
od 3. 1. 2022, 04:30
do odvolání
Od 3. ledna 2022 dochází v provozu PID k trvalým změnám a úpravám.
106, 196, 197, 901
Probíhající
od 17. 1. 2022, 04:30
do 31. 1. 2022, 00:00
Z důvodu výměny městského mobiliáře dochází od pondělí 17. ledna 2022 (od zahájení denního provozu) do neděle 30. ledna 2022 (do ukončení denního provozu) k dočasnému přemístění zastávky Jílovská.
165, 960
Probíhající
od 10. 1. 2022, 04:30
do odvolání
Z důvodu opravy opěrné zdi a sanace skalního masivu v ulici Komořanské dochází od pondělí 10. ledna 2022 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad 3 měsíce) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.
101
Probíhající
od 2. 12. 2021, 04:30
do odvolání
Od 2. prosince 2021 dochází v provozu PID k trvalé změně trasy autobusové linky číslo 101 a k přejmenování zastávky Husinecká.
315, 345, 400, 403, 404, 405, 410, 412, 700, 720, 730
Probíhající
od 12. 12. 2021, 04:31
do odvolání
Od 12. prosince 2021 dochází v provozu PID k trvalým změnám a úpravám zejména v souvislosti s integrací Mladoboleslavska, rozšířením integrace na Rakovnicku i dalšími úpravami v určitých oblastech mezikrajských přesahů. K nejpodstatnějším změnám, které se alespoň zčásti dotknou území Prahy a bezprostředního okolí, patří především následující začlenění dalších autobusových linek do systému PID:
107, 116, 147, 160, 340, 350, 355, 902, 909, 954
Probíhající
od 10. 1. 2022, 04:30
do 24. 1. 2022, 00:00
Z důvodu výměny městského mobiliáře dochází od pondělí 10. ledna 2022 (od zahájení denního provozu) do neděle 23. ledna 2022 (do ukončení denního provozu) k dočasnému přemístění zastávky Výzkumný ústav vodohospodářský pro linky číslo 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355, 902, 909 a 954.
107, 116, 147, 160, 340, 350, 355, 902, 909, 954
Probíhající
od 10. 1. 2022, 04:30
do 24. 1. 2022, 00:00
Z důvodu výměny městského mobiliáře dochází od pondělí 10. ledna 2022 (od zahájení denního provozu) do neděle 23. ledna 2022 (do ukončení denního provozu) k dočasnému přemístění zastávky V Podbabě pro linky číslo 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355, 902, 909 a 954.
177, 195, 908
Probíhající
od 8. 11. 2021, 08:00
do odvolání
Z důvodu opravy vstupu k hoskovodu v ulici Úvalské dochází od pondělí 8. listopadu 2021 (přibližně od 8.00 hodin) do odvolání k dočasnému přemístění zastávky Donatellova pro linky číslo 177, 195 a 908.
4, 22, 26, 97, 99
101, 138, 175, 177, 195
Probíhající
od 16. 9. 2021, 04:30
do odvolání
Po ukončení výluky v oblasti Zahradního Města z důvodu prací na novém dopravním terminálu Nádraží Zahradní Město a napojení nového tramvajového obratiště Zahradní Město dochází od 16. září 2021 v provozu PID k několika trvalým změnám a úpravám.