Co potřebuji k získání studentského jízdného?

Potvrzení o studiu nebo platný průkaz ISIC vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a pomaturitních studií v denní nebo prezenční formě studia, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v systému PID uznává jako potvrzení o studiu u předplatních a elektronických časových jízdenek pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0 vč. B).

Průkaz ISIC může být dále použit jako doklad nahrazující průkazku PID pro studenty 18–26 let. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o. ISIC průkazy a průkazy studentů vyjmenovaných vysokých škol (ČVUT, UK (včetně VŠUP), ČZU, VŠCHT, AMU) jsou v systému PID uznávány beze změn v rozsahu uzavřených smluv o spolupráci mezi těmito školami a Dopravním podnikem. Roční kupon je v prodeji pouze v období od 15. srpna do 1. listopadu, konec po přičtení 365 dnů (respektive 366 dnů v případě přestupného roku).

Ke stažení: