Osobní údaje

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 000 05 886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00 (dále jen „DPP“) plně respektuje Vaše soukromí. Je pro nás velmi důležité, aby nedošlo k jeho narušení. Při využívání osobních údajů se plně řídíme NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Informace o zpracovávání osobních údajů a o zpracovávání záznamů z kamerových systémů DPP naleznete na odkazech níže.

DPP jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na  dodržování zákonných povinností a zásad ochrany osobních údajů. Pověřence pro  ochranu osobních údajů DPP můžete přímo kontaktovat korespondenčně, datovou schránkou DPP nebo vyplněním kontaktního formuláře.