Traffic restrictions
zpoždění v autobusové síti DPP

Validity

Terminated
Last update:
Affected lines
244, 340, 355, 105, 107, 116, 118, 125, 129, 147, 160, 170, 172, 180, 190, 196, 197, 241