Traffic restrictions
Obchodní centrum Sárská (oba směry)

Validity

Terminated
Last update:
Affected lines
130, 246