Traffic restrictions
Želivského - Bělocerkevská (oba směry)

Validity

Terminated
Last update:
Affected lines
124, 139, 150, 213