DPP opět vysoutěžil výrazně lepší podmínky v oblasti pronájmu reklamních ploch

30. 09. 2019

Praha, 30. září 2019 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) úspěšně pokračuje v maximalizaci výnosů z reklamy na svém majetku. Nejnovější poptávkové řízení na necelých 22 tisíc reklamních ploch v pražském metru může největší městské firmě zajistit 91,5 milionu korun ročně. To je téměř dvakrát více, než doposud získává od firmy RENCAR za několikanásobně více reklamních ploch. Výsledek nedávného poptávkového řízení jasně potvrzuje nevýhodnost stávající smlouvy, o které již Obvodní soud pro Prahu 9 začátkem září rozhodl, že je také absolutně neplatná.

DPP s ohledem na absenci platné smlouvy, jejíž absolutní neplatnost potvrdil na začátku září Obvodní soud pro Prahu 9, a současný vysoký ekonomický potenciál pronájmu prostor metra vyhlásil dne 4. 7. 2019 otevřené a transparentní poptávkové řízení, jehož předmětem byl výběr nájemce, který bude využívat necelých 22 tisíc přesně specifikovaných ploch ve veřejně přístupných prostorách a v soupravách pražského metra.

Poptávkové řízení bylo nastaveno jako dvoukolové a přihlásilo se do něho celkem 8 uchazečů, reprezentujících všechny významné hráče v oblasti venkovní reklamy působící na českém trhu, a to včetně společnosti euroAWK a společností ze skupiny JCDecaux.

Vítězná nabídka firmy RAILREKLAM, spol. s r. o. ve výši 91,5 milionů korun ročně představuje téměř dvojnásobek celkové výše plateb, které aktuálně DPP za využívané reklamní plochy zasílá společnost RENCAR. Inkasovanou částku navíc hradí RENCAR za kompletní využití majetku DPP, tj. včetně autobusů, tramvají, části CLV a venkovní reklamy, které nebyly předmětem poptávkového řízení.

„V dalším transparentním poptávkovém řízení se tak opět jasně prokázalo, že dosavadní plnění společnosti RENCAR za využívané reklamní plochy je nízké, neodpovídá realitě trhu, a pro DPP je tak nevýhodné. Potvrzují to i obě podané nabídky společností ze skupiny JCDecaux, které skončily úplně na chvostu,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

V rámci poptávkového řízení se DPP navíc podařilo pronajmout jen omezený a jasně definovaný počet ploch. Nad rámec těchto ploch nejsou žádné další plochy v prostorech a vozech metra aktuálně určeny k reklamnímu užití, což omezí reklamní smog na majetku DPP a jasně oddělí povolenou reklamu a černé výlepy.

„Dlouhodobá strategie nám ukládá pracovat se svěřeným majetkem maximálně efektivně. Navíc chceme více diverzifikovat příjmy DPP, lépe využívat možnosti trhu, navyšovat příjmy z potencionálních reklamních ploch, jednoduše mít větší podíl zdrojů z vlastní obchodní činnosti a míň tak zatěžovat rozpočet hlavního města Prahy. Toto otevřené poptávkové řízení je po poptávkových řízeních na pronájem ploch v autobusech, tramvajích a pronájmu ploch po CLV dalším milníkem v naplňování těchto kroků,“ říká Petr Witowski a dodává: „Stejně důležitým milníkem je i rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9 o absolutní neplatnosti smlouvy se společností Rencar z roku 1997. Jsme rádi, že soud dospěl ke stejnému závěru, který DPP zastává dlouhodobě, tedy že pro podobné a nevýhodné smlouvy z devadesátých let není v dnešní době už prostor.“

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz