DPP a Hochtief opraví autobusový terminál na Zličíně

15. 08. 2019

Praha, 15. srpna 2019 – Autobusový terminál v Praze – Zličíně čeká v následujících třech měsících kompletní rekonstrukce povrchů komunikací, která bude rozdělena do tří etap. První etapu prací zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Hochtief v pondělí 19. 8. 2019. Zastávky autobusových linek 100, 180 a 380 ve směru na Vypich budou po celou dobu rekonstrukce přemístěny do Řevnické ulice, zastávky linek 130, 246 a všech příměstských spojů PID do/ze Středočeského kraje budou přesouvány v rámci terminálu podle jednotlivých etap. Autobusové linky mimo systém PID budou po celou dobu rekonstrukce odjíždět a přijíždět od/ke stanici metra B Stodůlky. V plném rozsahu bude terminál opět sloužit veřejnosti od neděle 17. 11. 2019.

V rámci rekonstrukce autobusového terminálu na Zličíně DPP a Hochtief na všech komunikacích odfrézují stávající asfalt a vybourají dlážděné vozovky v místech zastávek. Následně budou sanovat ochrannou vrstvu vozovky, pokládat geotextílie a geomříže, narovnávat a znovu osazovat obrubníky, lokálně předlážďovat navazující chodníky, upravovat výšku stávajících uličních vpustí, poklopů kanalizace a krytů inženýrských sítí. Finálně stavební společnost provede pokládku nového asfaltu a vodorovného dopravního značení.

Stav povrchu komunikací autobusového terminálu na Zličíně si vyžadoval kompletní rekonstrukci. Pokud bychom ji nerealizovali ještě letos, během nadcházející zimní sezóny by se větší část vozovek dostala do havarijního stavu, a to si nemůžeme dovolit,“ řekl Jan Šurovský, technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „Na cestující využívající pražskou MHD a příměstské linky PID by rekonstrukce terminálu neměla mít zásadní dopad. Snažili jsme se zastávky zachovat i během rekonstrukce v rámci terminálu nebo jeho nejbližšího okolí. Doporučuji nicméně cestujícím, aby sledovali informační tabule jak ve stanici metra Zličín, tak při výstupu z něj. Dovedou je k novému, dočasnému umístění zastávek.

Stavební práce na autobusovém terminálu na Zličíně budou probíhat ve třech etapách:

1. etapa: od pondělí 19. 8. 2019 od zahájení denního provozu do soboty 28. 9. 2019 do ukončení denního provozu

2. etapa: od neděle 29. 9. 2019 od zahájení denního provozu do soboty 26. 10. 2019 do ukončení denního provozu

3. etapa: od neděle 27. 10. 2019 od zahájení denního provozu do soboty 16. 11. 2019 do ukončení denního provozu

Změny v zastávkách autobusů

Z důvodu rekonstrukce budou přemístěny zastávky všech autobusových linek, které standardně odjíždí či přijíždí na Zličín, a to následovně:

  • Zastávky linek 100 (nástupní i výstupní), 180 (oba směry) a 380 (směr Vypich) jsou po celou dobu rekonstrukce přemístěny do evnické ulice.
  • Zastávky linek 130, 246, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 324, 336, 347, 358, 380 (směr Beroun), 384, 386, 952 a 957 budou přemisťovány v rámci terminálu podle postupu prací v jednotlivých etapách. Jejich rozmístění během první etapy rekonstrukce je znázorněno na schématu níže.
  • Autobusové linky mimo systém PID (včetně dálkové dopravy) budou během celé doby rekonstrukce odjíždět a přijíždět od/ke stanice metra B Stodůlky.

Informační opatření

DPP připravuje k akci tato informační opatření:

  • Informátoři v první den změny na Zličíně – 2 informátoři v češtině i angličtině.
  • Úprava pevného informačního systému ve stanicích metra Zličín a Stodůlky.
  • V době výluky na výstupu ze stanice metra Zličín 9 informačních tabulí se základními informacemi.

 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz