Dohoda s vlastníky pozemků v okolí Nemocnice Krč je podepsána. Znamená pokračování výstavby metra D a rozvoj celé oblasti

17. 07. 2019

Praha, 17. července 2019 – Zástupci hlavního města Prahy a předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Petr Witowski dnes podepsali dohodu navazující na Iniciální rámcovou dohodu o koordinovaném postupu v rámci projektu metra I. D a okolní výstavby v lokalitě Nemocnice Krč uzavřenou v březnu 2017. Vlastníci pozemků podepíší dohodu v následujících dnech. Dnešní podpis nové klíčové dohody znamená odblokování dosavadní situace, stažení žaloby vlastníků proti územnímu rozhodnutí, umožnění výstavby metra D a v neposlední řadě rozvoj celé oblasti díky realizaci projektu vlastníků pod názvem Nová Krč. Dohodu v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy.

„Jsem moc rád, že se podařilo dojednat klíčovou dohodu s vlastníky pozemků v okolí Nemocnice Krč. Vnímám to jako velký úspěch, který je zásadní pro pokračování výstavby metra D,“ řekl Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Dosavadní patová situace neumožňovala ani jedné ze stran pokračovat v plánovaných projektech v oblasti Krče – dopravnímu podniku ve výstavbě metra D a stanice Nemocnice Krč, vlastníkům pozemků zase v realizaci jejich projektu nad stanicí metra a v jejím okolí. Jsem nesmírně rád, že se nám v uplynulých měsících povedlo dojednat tuto klíčovou dohodu, která jasně stanovuje další postup a pro všechny zúčastněné strany je, troufám si říci, win-win modelem, protože přináší řešení tři v jednom: zpětvzetí poslední žaloby na územní rozhodnutí, umožnění výstavby metra D v rozsahu až pěti stanic, a umožnění urbanistického rozvoje okolí stanice metra Nemocnice Krč prostřednictvím realizace projektu vlastníků pod názvem Nová Krč. Tímto bych chtěl poděkovat vedení Magistrátu hl. m. Prahy, bez jejíchž podpory by se nová dohoda rodila velmi těžko,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Součástí nové dohody mezi vlastníky pozemků v oblasti Nemocnice Krč, hlavním městem Prahou a DPP je stažení žaloby vlastníků na zrušení územního rozhodnutí na výstavbu metra I.D v návaznosti na podpis dohody. DPP se současně v dohodě zavázal upravit současný projekt stanice Nemocnice Krč, a tím umožnit navázat připravovaným projektem vlastníků, odsouhlaseným Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, a rozvojem lokality Krč tak, aby se zprovozněním metra D byly současně otevřeny také objekty nad ním. Znamená to odstranění plánovaného volného prostoru na pozemcích vlastníků u stanice Nemocnice Krč, které je v původním projektu metra D navrženo a DPP jej pro provoz metra D ani samotné stanice nepotřebuje. Kombinací obou projektů nad stanicí Nemocnice Krč naopak vznikne dopravní přestupní uzel umožňující bezpečné a komfortní propojení území. Dále mj. otevřený parter s nabídkou obchodů a služeb, dvě velkoryse řešená náměstí a navazující výstavba bytů a budov pro obchodní a administrativní příležitosti a nově i Polikliniky Thomayerovy nemocnice s veřejným prostorem.

„Na dohodu jsme čekali dlouho a já si vážím toho, že se nám s novým představenstvem DPP už po několika měsících podařilo s vlastníky dohody dosáhnout. Je to díky intenzivnímu, konstruktivnímu a vstřícnému jednání na obou stranách, což považuji za skvělý signál pro všechny Pražany. Vlastníci by měli podle smlouvy v nejbližších dnech podat žádost o stažení žaloby,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a předseda dozorčí rady DPP.

S tím související změna územního plánu, v rámci níž dojde k úpravě veškerých stavebních uzávěr bránící realizaci projektu Nová Krč, již probíhá s očekávaným ukončením v červnu příštího roku. Na změnu územního plánu bude navazovat lokální změna územního rozhodnutí, ve které dojde k odstranění plánovaného výstupu z metra do volného prostoru u Nemocnice Krč. DPP předpokládá, že změna územního rozhodnutí bude vydána v červenci 2021. Projekt Nová Krč se bude realizovat na základě vlastního územního rozhodnutí a stavebního povolení a měl by na výstavbu metra plynule navazovat.

„Z hlediska rozvoje Prahy se jedná o jednu z nejdůležitějších investic, proto jsem rád, že se tímto řeší další krok k realizaci metra D,“ doplnil Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

„Díky současnému i předchozímu vedení HMP a DPP se podařilo uskutečnit model vzorové spolupráce, díky které může město realizovat významnou dopravní stavbu, ale současně tak umožňuje i navazující výstavbu nad ní, což dohromady tvoří rozumně rozvíjející město reflektující potřeby obyvatel Prahy. Realizace metra bez plynule navazující zástavby by postrádala smysl a znamenala konzervaci území na dlouhou dobu. Stanice metra má sloužit jako těžiště daného místa s nabídkou pracovních i veřejných funkcí. Na stanici metra D vznikla unikátní příležitost realizovat projekty společně, nikoli řešit rozvoj území následnou dostavbou nad metro nebo podkopáním metra pod existující stavby, což vede k významné úspoře nákladů a eliminaci vzniku podstatných rizik. Věříme, že tento model spolupráce bude vzorem pro další,“dodal Jakub Sklenka za vlastníky pozemků v oblasti Nemocnice Krč.

Současně s podepsáním nové dohody s vlastníky pozemků v oblasti Krče uzavřel DPP také nájemní smlouvu na užívání pozemků, které bude využívat po nezbytně dlouhou dobu během výstavby stanice metra D Nemocnice Krč. Nájemní smlouva má platnost do konce roku 2038 s možností ji ukončit po dostavbě metra. Výše nájemného bylo stanoveno na základě znaleckého posudku a bude činit 10,13 milionu korun ročně. Zřízení stanice metra D, vedení vlastního tubusu metra přes pozemky vlastníků a výstupy z metra na pozemky vlastníků včetně nezbytných věcných břemen jsou zahrnuty v dohodě a nejsou dále zpoplatňovány po dostavbě metra D. Zprovozněním stanice metra D Nemocnice Krč, zřízením věcného břemena, vyklizením záboru pozemků pro potřeby stavby a jejich předáním vlastníkům skončí DPP dle smluvních ujednání povinnost dále hradit nájemné za jejich užívání. Dle stávajícího harmonogramu DPP předpokládá ukončení nájmu v červnu 2028.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz