Kloubový bateriový trolejbus krátkodobě posílí provoz na pravidelné lince č. 58 Palmovka – Letňany

26. 03. 2019

Praha, 26. března 2019 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje projekt elektrifikace autobusové linky č. 140 (Palmovka – Čakovice / Miškovice). V rámci tohoto projektu je testována technologie dynamického nabíjení a bateriových trolejbusů. Ve středu 27. 3. 2019 zahájí pravidelný provoz s cestujícími trolejbus ŠKODA 27Tr. Tento krátkodobě pronajatý kloubový trolejbus na bázi karosérie Solaris New Trollino (vyrobený pro Plzeňské městské dopravní podniky) doplní v návaznosti na projekt elektrifikace linky č. 140 dlouhodobě zkoušený trolejbus ŠKODA 30Tr na lince č. 58 po dobu necelých třech týdnů. Oba trolejbusy budou v provozu denně na lince č. 58 spojující stanice metra Palmovka a Letňany.

„Systém dynamického dobíjení bateriového trolejbusu ŠKODA 30Tr se nám v dlouhodobém zkušebním provozu osvědčil. Provoz linky č. 58 dokazuje, že se nám daří technicky i ekonomicky zabezpečovat pravidelnou ekologickou dopravu pro pražské cestující. Výhledově počítáme se zavedením dalších bateriových trolejbusů, a to přednostně právě v kloubovém provedení,“ říká Petr Witowski, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

„ŠKODA 27Tr je plně nízkopodlažní kloubový trolejbus poháněný elektromotorem s možností jízdy i na trakční baterie. Vůz je vybaven elektrickým vytápěním, klimatizací stanoviště řidiče a interiéru pro cestující. Zkoušky tohoto trolejbusu poslouží DPP nejen k výběru vhodné konfigurace vozidla, ale i pro nastavení optimálních provozních parametrů a zajištění provozních dat,“ říká Jan Šurovský, technický ředitel a člen představenstva DPP.

Bateriové trolejbusy kombinují výhody trolejbusů i elektrobusů. V úsecích s trolejovým vedením využívají jak přímé napájení z troleje, tak i dynamické nabíjení trakčních baterií. Vybudování trolejového vedení je klíčové zejména v kopcovitých energeticky náročných částech linky. Technologie však zároveň umožňuje nezávislý bateriový provoz v místech, kde by bylo vybudování trolejového vedení technicky či majetkoprávně složité, neekonomické či z jiných důvodů nevhodné. Lze se tak vyhnout zejména složitým trolejovým konstrukcím v křižovatkách či depech.

Dopravní podnik v rámci své dlouhodobé strategie přispívá ke snižování emisí v autobusové dopravě nasazováním stále většího podílu moderních vozidel vyhovujících přísnějším emisním limitům. Klíčovým bodem této strategie je postupná elektrifikace autobusových linek, a to zejména s ohledem na synergie s ostatními druhy dopravy (společný nákup elektrické energie, sdílení napájecí infrastruktury, sdružené řízení odběru energie, sdílení know-how).

Pro obsluhu kratších linek převážně obsluhovaných standardními autobusy se jeví jako nejvýhodnější řešení nasazení elektrobusů s rychlým statickým nabíjením na konečných zastávkách. Pro linky dlouhé s vyšší poptávkou cestujících (obsluhované kloubovými vozy) je vhodnější řešení s využitím kloubových dynamicky nabíjených bateriových trolejbusů, které díky průběžnému nabíjení za jízdy v části trasy linky lépe zajistí dostatečnou kapacitu elektrické energie pro pohon, topení a klimatizaci vozidla. Do budoucna by chtěl DPP systém dynamického nabíjení uplatnit i na dalších páteřních autobusových linkách. Výrazně by tak posílil ekologickou dopravu na území Prahy.

Plně nízkopodlažní trolejbusy s bateriemi v několika délkách již společnost Škoda Electric dodala do několika českých měst jako Plzeň, České Budějovice, Ostrava, Opava, Zlín či Hradec Králové, ale například i do hlavního města Maďarska Budapešti, italského Cagliari, nebo španělského Castellonu.

FOTO: Petr Ludvíček (DPP).

Kontakt pro více informací: 
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz