DPP chystá druhou etapu rekonstrukce tramvajové trati ve Vinohradské ulici

28. 02. 2019

Praha 28. února 2019 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje nutnou druhou etapu rekonstrukce tramvajové trati ve Vinohradské ulici v celkové délce 1,9 km. Rekonstrukce v úseku Škrétova – Sudoměřská bude zahájena 9. 3. a potrvá do 12. 7. 2019. Kromě klasických úprav (odvodnění, trolejové vedení, dráhové kabely, dopravní značení apod.) se počítá také s bezbariérovými přechody pro chodce, které budou vybaveny signálními a varovnými pásy.

„Tato tramvajová trať je velmi stará a zanedbaná. Je z velké většiny z roku 1980 bez dalších oprav. To si logicky vybírá svou daň na opotřebení kolejí. Plánovaná druhá etapa modernizace klíčového tramvajového úseku je proto skutečně neodkladná,“ říká Petr Witowski, generální ředitel a předseda představenstva DPP s tím, že předpokládané celkové náklady na modernizaci jsou cca 190 mil. Kč.

„Během čtyřměsíční rekonstrukce, která potrvá do první poloviny července, nebudou v úseku I. P. Pavlova – Muzeum – Flora jezdit tramvaje. Snažili jsme se, aby doba realizace byla pokud možno co nejkratší – aby pražské cestující neomezovala déle, než je nezbytně nutné,“ říká Jan Šurovský, technický ředitel a člen představenstva DPP.

V úseku mezi Škrétovou a Sudoměřskou ulicí, který měří 1,9 km, jsou celkem 4 tramvajové zastávky – Italská, Vinohradská tržnice, Jiřího z Poděbrad a Radhošťská. Jako definitivní bude realizována pouze zastávka Italská ve směru do centra, která bude tvořit nástupní ostrůvek. Tento ostrůvek bude vybaven zábradlím s vodící funkcí pro nevidomé a slabozraké. Všechny ostatní zastávky budou provizorní. Definitivní zastávky budou realizovány v budoucnu akcí Investičního odboru MHMP, a to podle Koncepční studie IPR.

Zastávky Italská ve směru z centra a Vinohradská tržnice v obou směrech budou postaveny jako provizorní mysy přibližně v místě budoucích definitivních mysů, resp. dnešní zastávky. Zastávky Jiřího z Poděbrad a Radhošťská, obě v obou směrech, budou provizorně ponechány ve stávajících místech. Provizorní zastávky nebudou bezbariérové, avšak definitivní zastávky pamatují i na handicapované a budou v bezbariérových úpravách. Nadto budou vybaveny signálními a varovnými pásy.

Dojde také k obnově připojení osvětlených zastávkových označníků u definitivních zastávek a k přípravám na budoucí instalaci informačního systému. V definitivní trati budou použity antivibrační rohože, v celém rozsahu budou žlábkové kolejnice NT1 s tlumícími a izolačními prvky (pryžové bokovnice).

Stavba bude realizována ze stanovených záborů přilehlých jízdních pruhů. Při vyloučení tramvajového provozu bude samozřejmě zavedena náhradní autobusová doprava. Po celou dobu výstavby bude zachován jízdní směr Španělská – nám. Jiřího z Poděbrad z centra. Individuální doprava z oblasti nám. Jiřího z Poděbrad bude až po ulici Legerovu svedena do ulice Mánesova.

Změny tras tramvajových linek

  • Linka č. 11 bude v úseku I. P. Pavlova – Flora obousměrně odkloněna přes zastávky Náměstí Míru, Šumavská, Vinohradská vodárna a Orionka.
  • Linka č. 13 se ruší.
  • Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávkyI. P. Pavlova odkloněna přes zastávky Náměstí MíruRuskána Čechovo náměstí, kde bude ukončena (výstup v Moskevské ulici, nástup v Minské).

Změny v zastávkách tramvají

Pro denní linky se zřizují zastávky I. P. Pavlova (oba směry) na Tylově náměstí, u křižovatky s ulicí Jugoslávskou

Náhradní autobusová doprava

Z důvodu reálných možností průjezdu oblastí stavby bude náhradní autobusová doprava X11 (v denním provozu) zavedena v trase Náměstí Míru – Vinohradská tržnice – Jiřího z Poděbrad – Vinohradská vodárna – Jiřího z Poděbrad – Vinohradská tržnice – Náměstí Míru.

K dopravě ve vyloučeném úseku doporučujeme využívat linky metra.

Více informací včetně schématu naleznete také zde: http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/i-p-pavlova-muzeum-flora-docasne-preruseni-provozu-tramvaji/

Informační opatření

Vydávají se informační letáky v několika typech. Dohromady jde o cca 21 000 kusů informačních materiálů. Letáky budou umístěny od 7. 3. v informačních vitrínách ve všech stancích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti. Cestující se s nimi mohou po dobu trvání výluky setkat také ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy, Informovány jsou prostřednictvím předaných letáků i jednotlivé městské části.

Upravuje se pevný informační systém ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením.

V prvních dnech výluky (od cca 7:00 hod. do cca 18:00 hod.) budou na nejexponovanějších místech k dispozici cestujícím informátoři v reflexních vestách, kteří mohou poradit na místě (nejen v češtině, ale i v angličtině). Všech 18 informátorů bude také vybaveno zmiňovanými informačními letáky pro cestující.

Na připravovaná omezení bude upozorňovat od 7. 3. hlášení ve stanicích celé sítě metra v českém a anglickém jazyce. Hlásí se každých deset minut i v prvních třech dnech výluky. Informace o výluce se hlásí také ve vozech dotčených tramvajových linek.

Pro informace týkající se vždy konkrétního místa určení je připraveno 31 informačních a navigačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině.

Základní údaje:

Úsek stavby: Španělská – Sudoměřská
Místo stavby: Praha 2 a 3
Katastrální území: Vinohrady a Žižkov
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., 
Inženýring: Inženýring dopravních staveb, a. s.,
Zhotovitel stavby: Společnost RTT Vinohradská
STRABAG Rail, a. s. – EUROVIA CS, a. s.
Správce společnosti STRABAG Rail, a. s., 
Projektant: Metroprojekt Praha, a. s., 
Lhůta výstavby: cca 4 měsíce
Termíny realizace: 9. 3. 2019 – 12. 7. 2019
Předpokládané celkové náklady předmětného úseku: cca 190 mil. Kč

Kontakt pro více informací: 
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz