DPP ušetřil na změně smlouvy s Českým teplem jen za první rok téměř sto miliónů korun

25. 01. 2019

Praha, 25. ledna 2019 – V posledních dnech v tisku proběhly informace o údajně nevýhodných dodatcích ke smlouvám Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) se společností České teplo. Taktéž bylo podáno v předminulém týdnu na Městské státní zastupitelství v Praze trestní oznámení na bývalého a současného člena představenstva DPP. Toto oznámení bylo zveřejněno. DPP považuje za nutné uvést některé skutečnosti uvedené jak v tisku, tak v těchto trestních oznámeních, na pravou míru.

Dne 15. 1. 2019 bylo podáno oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Oznámení je podáno na bývalého a současného člena představenstva DPP v souvislosti s podpisem dodatku ke smlouvě se společností České teplo s. r. o. Ta zajišťuje dodávky tepelné energie ve vybraných provozních areálech DPP a energetický servis pro DPP již od roku 2003, kdy byly uzavřeny smlouvy účinné až do 1. listopadu 2022. Na základě rozhodnutí představenstva DPP se 10. listopadu 2017 podařilo uzavřít k těmto smlouvám dodatky, kterými se na jedné straně zvýšilo množství dodávaného tepla a na straně druhé se výrazně snížila cena energie i služeb. Snížila se také cena odkupu energetických zařízení po ukončení smlouvy a ve prospěch DPP byla upravena inflační doložka.

V lednu 2017 byla dokončena analýza provozních a finančních nákladů, kterou prováděla společnost Nexia AP. Ta identifikovala možnou úsporu v řádu 40 – 67,5 mil. Kč ročně. DPP se vyjednáváním podařilo dosáhnout úspory minimálně ve výši 50 miliónů korun ročně v závislosti od množství dodaného tepla a cen energii na trhu a k tomu jako bonus zásadní změnu podmínek odkupu energetických zařízení, což přinese další velké úspory. Pozitivní dopad do hospodaření se projevil již v roce 2017, kdy úspora dosáhla 90 mil. Kč oproti roku 2016. Rozhodnutí představenstva DPP bylo pro společnost ekonomicky přínosné a výrazně vylepšilo postavení DPP ve smluvním vztahu se společností České teplo,“ říká Peter Hlaváč, ekonomický ředitel DPP.

Na základě dodatku s Českým teplem došlo jednak k navýšení dodávek tepelného výkonu o cca 20 % a jednak ke snížení celkové ceny, čímž DPP do konce trvání smlouvy ušetří cca 350 mil. Kč. Dále byla sjednána možnost odkoupení všech energetických zařízení za zůstatkovou, nikoli tržní hodnotu. Tím dojde k další úspoře v dech miliónů korun.

Smlouvy s Českým teplem byly v roce 2003 původně uzavřeny na tři roky a následně mezi lety 2003 a 2005 prodlouženy do 1. 11. 2022. Podle posouzení Právního odboru DPP jsou smlouvy platné a závazné do konce své účinnosti a nelze je bez podstatných sankcí jednostranně ukončit. Všechna energetická zařízení využívaná k plnění smluv jsou ve vlastnictví společnosti České teplo. Budoucí dodavatel tepla po roce 2022 bude vybrán na základě veřejné zakázky, jejíž přípravu chce DPP zahájit nejpozději na podzim letošního roku.

 

Kontakt pro více informací: 
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz