Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Zveřejňování smluv » Přehled smluv uzavřených v 2. pololetí 2015
 

Přehled smluv uzavřených v 2. pololetí 2015

 

Zvolte měsíc uzavření:

 

Červenec 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000405 00 15 1. 7. 2015 D: 46973451
Hasičská vzájemná pojišťovna, Praha 2
Pojistná smlouva   -   pojištění členů podnikové jednotky hasičského záchranného sboru pro případ úrazu Uzavřeno PDF
000420 00 15 2. 7. 2015 D: 00063703
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, Praha 6
Smlouva o výpůjčce - pozemky v k.ú. Břevnov, Veleslavín v rámci RTT Střešovická - Na Petřinách   Uzavřeno PDF
000485 00 15 2. 7. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene   -   RTT Střešovická   -   Na Petřinách, k.ú. Břevnov, Střešovice, Veleslavín Uzavřeno PDF
000796 01 10 3. 7. 2015
31. 12. 2020
D:
Ing. Radim VOJTA, Praha 1
Dodatek k nájemní smlouvě - pozemek p.č. 2543/1 k.ú. Krč, LV 2098   Uzavřeno PDF
000531 00 15 3. 7. 2015 O: 43722776
Miloš Hošek, Libež
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání a zajišťování stravování   -   provozovna Vršovice   Uzavřeno PDF
000535 00 15 3. 7. 2015
9. 9. 2015
O: 25080733
CONFORG s.r.o., Praha 4
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky kongresu „ENBIS 2015"   Uzavřeno PDF
000530 00 15 3. 7. 2015 O: 43722776
Miloš Hošek, Libež
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání a zajišťování stravování   -   provozovna Žižkov   Uzavřeno PDF
000489 00 15 3. 7. 2015 D: 26689642
ČESKÁ CHEMICKÁ a.s., Velvary
Rámcová smlouva na dodávky chladící kapaliny   Uzavřeno PDF
000358 00 15 3. 7. 2015 D: 15030865
SOR Libchavy spol. s.r.o., LIBCHAVY
Smlouva o nájmu dopravního prostředku   -   elektrobus SOR EBN 11   Uzavřeno PDF
000395 02 06 3. 7. 2015 O: 44012373
AHOLD Czech Republic, a.s., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o užívání výtahu   -   provozovna ve stanici metra Kobylisy Uzavřeno PDF
000828 01 14 3. 7. 2015 O: 25632141
Střední průmyslová škola, Praha 5
Dodatek ke smlouvě o provádění odborného výcviku k získání řidičského oprávnění Uzavřeno PDF
000394 00 15 3. 7. 2015 O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti   -   pozemek p.č. 2582/1 k.ú. Kunratice, LV 1582   Uzavřeno PDF
000391 00 15 8. 7. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2334/1 k.ú. Nové Město, LV 1143 Uzavřeno PDF
000417 00 15 8. 7. 2015 D: 14799634
COLSYS S.R.O., Kladno
Smlouva o zachování mlčenlivosti   Uzavřeno PDF
000469 00 15 10. 7. 2015 D: 28999894
Gating Services, a.s., Praha 8
Rámcová smlouva o dílo   -   rekonstrukce silových a datových přívodů datových rozvaděčů a jízdenkových automatů ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000313 00 15 13. 7. 2015 D: 47547022
CHAPS spol. s r.o., Brno
Smlouva o dílo na zabezpečení komplexního přepravního průzkumu metra 2015 Uzavřeno PDF
000433 00 15 13. 7. 2015 D: 44264321
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Smlouva o dílo   -   bezbariérové zpřístupnění stanice metra Roztyly Uzavřeno PDF
000488 00 15 13. 7. 2015 D: 26177005
COLAS CZ, a.s., Praha 9
Smlouva o dílo   -   RTT Střešovická Uzavřeno PDF
D: 45274924 -
EUROVIA CS , a.s., Praha 1
000223 00 15 13. 7. 2015 D: 68407700
České vysoké učení technické, Praha 6 
Smlouva o zpracování osobních údajů Uzavřeno PDF
000347 00 15 13. 7. 2015 D: 00011754
LINDE Gas a.s., Praha 14
Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny Uzavřeno PDF
000387 00 15 13. 7. 2015 D: 45312338
Elektroline a.s., Praha 8
Smlouva o dílo   -   oprava osvětlovacích stožárů JŽ12 na zhlaví depa Kačerov Uzavřeno PDF
000585 00 15 13. 7. 2015 O: 04193644
EIA LEVEL s.r.o., Odolena Voda
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000431 00 15 13. 7. 2015 D: 61062910
ELEKTRO-TRAKCE, s.r.o., Praha 9
Smlouva o dílo   -   oprava indikace trakčního napětí kabelů SVU95 a zkratovačů na trase C Uzavřeno PDF
000462 00 15 13. 7. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti   -   pozemek p.č. 21/8, 318/2 k.ú. Radlice, LV 307 Uzavřeno PDF
000605 03 13 13. 7. 2015 D: 13694341
PSG - International a.s., Otrokovice
Dodatek ke smlouvě o dílo   -   rekonstrukce nástupiště stanice metra Chodov Uzavřeno PDF
000450 00 15 14. 7. 2015 D: 28350529
SIGMARSIX s.r.o., Praha 3
Smlouva o dílo   -   oprava hrany nástupiště ve stanici metra Vyšehrad Uzavřeno PDF
000580 00 15 15. 7. 2015 O: 25791532
  INCOCZECH TRAVEL PRAGUE, a.s., Praha 4
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000586 00 15 15. 7. 2015 O: 03621553
Royal Court s.r.o., Praha 2
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000522 01 14 16. 7. 2015 O: 27195147
SMP CZ, a.s., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - stanice metra Anděl, výstavba výtahu Uzavřeno PDF
000501 00 15 16. 7. 2015 O: 49703013
RAFIDEIN, s.r.o., Praha 1
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání   -   provozovna ve stanici metra Můstek B   Uzavřeno PDF
000487 00 15 17. 7. 2015
9. 3. 2020
D: 25662678
BATISTAV s.r.o., Praha 12
Servisní smlouva   -   klimatizační a chladící jednotky ve stanicích a objektech metra trasy V.A Uzavřeno PDF
000603 00 15 17. 7. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Skloněná Uzavřeno PDF
000486 00 15 17. 7. 2015 D: 41690192
FLECK-CS Elektroengineering, s.r.o., Praha 15
Smlouva o dílo   -   oprava programového pásu vlakového zabezpečovače PA   -   135 ve stanici metra Háje   Uzavřeno PDF
000423 00 15 17. 7. 2015 D: 25724291
Tulipa City s.r.o., Praha 7
Smlouva o spolupráci   -   rekonstrukce tramvajové tratě Kolbenova   Uzavřeno PDF
000368 00 15 17. 7. 2015 D: 27597008
Easy Tv s.r.o., Praha 5,
Smlouva o dílo   -   Implementace internetové TV v prostředí DP pomocí IP technologie   Uzavřeno PDF
000761 01 14 17. 7. 2015 D: 62579860
AC Stavební spol. s.r.o., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o dílo   -   oprava prostoru před budovou A depo Hostivař   Uzavřeno PDF
000308 00 15 17. 7. 2015 D: 15051145
KonekTel,a.s., Pardubice
Smlouva o dílo   -   optimalizace datových přenosů v MRS TETRA Uzavřeno PDF
000472 00 15 17. 7. 2015 D: 48110817
Miracle Network spol. s.r.o., Praha 10
Kupní smlouva   -   přepínače napájení a UPS pro datové rozváděče Uzavřeno PDF
001098 17 09 20. 7. 2015 D: 00014915
METROSTAV a.s., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o dílo   -   výstavba metra V.A, stavební část   Uzavřeno PDF
D: 46678468
HOCHTIEF CZ, a.s., Praha 5
001143 12 09 20. 7. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 355 Uzavřeno PDF
O: 00241229
OBEC HOROMĚŘICE, Horoměřice
O: 00241792
OBEC ÚNĚTICE, Únětice
000528 00 15 20. 7. 2015 D: 26513960
Grant Thornton Advisory, s.r.o., Praha 1
Smlouva o poradenské činnosti   Uzavřeno PDF
000497 00 15 20. 7. 2015 O: 25816179
PODA a.s., Ostrava
Smlouva o ukládání a odvozu odpadu podobného komunálnímu   -   provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000674 00 15 21. 7. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Švábky   Uzavřeno PDF
001195 09 09 21. 7. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 29.11.2009 - 30.11.2019, linka 378 Uzavřeno PDF
O: 00240249
OBEC JENŠTEJN, Jenštejn
O: 00240681
OBEC RADONICE, Jenštejn
000527 00 15 22. 7. 2015 D: 48117013
NEXIA AP a.s., Praha 8
Dohoda o mlčenlivosti   Uzavřeno PDF
000449 00 15 22. 7. 2015 O: 64949681
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 57/1, 58/1 k.ú. Motol, LV 23   Uzavřeno PDF
000179 11 13 22. 7. 2015 D: 45272956
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek ke Smlouvě o pojistných smlouvách   Uzavřeno PDF
D: 47116617
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
D: 63998530
Česká podnikatelská pojišťovna, Praha 8
D: 63998599
Pojišťovací makléřství, Praha 4
000324 01 13 22. 7. 2015 O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o stanovení podmínek pro užívání vymezených prostor trafostanice TS 3369   Uzavřeno PDF
000180 10 13 22. 7. 2015 D: 45272956
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o pojištění majetku Uzavřeno PDF
D: 47116617
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
000522 00 15 23. 7. 2015 D: 00063461
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, Praha 2
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti - pozemek p.č. 1023/6 k.ú. Vinohrady, LV 2037   Uzavřeno PDF
000415 00 15 23. 7. 2015
31. 12. 2020
O: 26508583
DAP. a.s., Praha 2
Smlouva o nájmu a podnájmu věcí movitých - krytá třílodní hala a příslušenství, pozemek p.č. 2543/4 k.ú. Krč, LV 2098   Uzavřeno PDF
000506 00 15 23. 7. 2015 O: 27911039
Meridian Group s.r.o., Praha 10
Smlouva o nájmu prostoru služícího podnikání - provozovna ve stanici metra Kobylisy   Uzavřeno PDF
000478 00 15 23. 7. 2015
31. 7. 2025
O: 28491556
PIZZA COMPANY s.r.o., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Petřiny   Uzavřeno PDF
000479 00 15 23. 7. 2015
31. 7. 2025
O: 28491556
PIZZA COMPANY s.r.o., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - veřejné toalety a umývárny ve stanici metra Petřiny   Uzavřeno PDF
000524 00 15 23. 7. 2015 O: 00063797
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8, Praha 8
Dohoda o postupu při zjišťování ceny nemovité věci - pozemek p.č. 737/2,739/2 k.ú. Karlín, LV 18   Uzavřeno PDF
000396 00 15 27. 7. 2015 O: 64949681
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - parcela č. 1352/28 k.ú. Řepy, LV 1170   Uzavřeno PDF
000595 00 15 27. 7. 2015
30. 8. 2015
O: 26631369
ESN VŠE Praha - Buddy System, Praha 3
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „iTour15"   Uzavřeno PDF
000536 00 15 28. 7. 2015 D: 25429949
STRABAG Rail a.s., Ústí nad Labem
Smlouva o dílo   -   RTT Plzeňská II. Uzavřeno PDF
D: 46342796
OHL ŽS, a.s., Brno
000564 00 15 28. 7. 2015 O: 27575560
PNEMAT s.r.o., Praha 4
Dohoda o postupu při zjišťování ceny nemovitosti - pozemek p.č. 2676/1 k.ú. Libeň, LV 1439 Uzavřeno PDF
000094 00 15 28. 7. 2015 O: 04084063
Česká telekomunikační, Praha 3
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - vyzařovací kabel, pokrytí tunelů úseku M V.A signálem mobilních sítí   Uzavřeno PDF
O: 25788001
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5
O: 64949681
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4
000436 00 15 28. 7. 2015 O: 63992990
TBG METROSTAV, S.R.O., Praha 8
Nájemní smlouva - pozemek p.č. 440/3 k.ú. Libeň, LV 1439   Uzavřeno PDF
000671 00 15 29. 7. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - V bokách II   Uzavřeno PDF
000673 00 15 29. 7. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Radlická Uzavřeno PDF
000672 00 15 29. 7. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Ke Kotlářce   Uzavřeno PDF
000605 00 15 30. 7. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dohoda o provedení stavby - modernizace větrání a vytápění stanice metra Háje Uzavřeno PDF
000613 00 15 31. 7. 2015 D: 48118753
CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ s.r.o., Praha 4
Smlouva o poskytování právních služeb   Uzavřeno PDF
000477 00 15 31. 7. 2015 D: 25131770
LAKA CZ s.r.o., Praha 5
Smlouva na servis klimatizačních jednotek STULZ ASD 622A   Uzavřeno PDF
000542 00 15 31. 7. 2015 D: 41690192
FLECK-CS Elektroengineering, s.r.o., Praha 15
Smlouva o dílo   -   oprava rozvaděče RM 05.2., strojní část, silnoproud a ASDŘ   -   T ve stanici metra Palmovka dle PD Uzavřeno PDF
000499 00 15 31. 7. 2015
30. 7. 2019
D: 28251997
Krupička GK s.r.o., Praha 4
Rámcová smlouva o dílo   -   zhotovení konstrukčních výkresů a zajištění geometrické polohy koleje   Uzavřeno PDF
000339 00 15 31. 7. 2015 O: 43160964
Jiří Zíka, Brandýsek - Olšany
Smlouva o využívání zastávkových zařízení   -   Nádraží Veleslavín Uzavřeno PDF
000340 00 15 31. 7. 2015 O: 27651029
AUTODOPRAVA LAMER s.r.o., Kladno
Smlouva o využívání zastávkových zařízení   -   Nádraží Veleslavín Uzavřeno PDF
000341 00 15 31. 7. 2015 O: 47534702
P O H L Kladno spol. s r.o., Kladno
Smlouva o využívání zastávkových zařízení   -   Nádraží Veleslavín Uzavřeno PDF
000540 00 15 31. 7. 2015 D: 45271895
METROPROJEKT PRAHA, a.s., Praha 2
Smlouva o dílo   -   rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici metra Palmovka Uzavřeno PDF
000514 00 15 31. 7. 2015
31. 8. 2030
O: 25743139
HOFA TRADING s.r.o., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Florenc C Uzavřeno PDF
000512 00 15 31. 7. 2015 O: 03522636
METROSORT2 s.r.o., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra I.P.Pavlova Uzavřeno PDF
000513 00 15 31. 7. 2015 O: 03522636
METROSORT2 s.r.o., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Pankrác Uzavřeno PDF
000392 00 15 31. 7. 2015
30. 11. 2015
D: 00064581 - Hlavní město Praha, Praha 1 Smlouva o výpůjčce-pozemky k.ú. Dejvice, Veleslavín, Vokovice, RTT Evropská II   Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Srpen 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000631 00 15 3.8.2015 D: 87102234
Mgr. Pavel Rakyta, Ústí nad Labem
Licenční smlouva - příručka pro výuku anglického jazyka zaměstnanců   Uzavřeno PDF
000543 00 15 4.8.2015 D: 44264321
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Smlouva o dílo - oprava systému zařízení počítání cestujících ve stanicích metra trasy A Dejvická a trasy B Anděl, Můstek B, Stodůlky, Hůrka, Karlovo nám. a Hloubětín Uzavřeno PDF
000285 03 14 4.8.2015 O: 27911039
Meridian Group s.r.o., Praha 10
Dodatek ke smlouvě o přenechání médií - provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000434 00 15 4.8.2015 D: 14799634
COLSYS S.R.O., Kladno
Kupní smlouva - dodávka a instalace systémum SAS Uzavřeno PDF
000421 00 15 4.8.2015 D: 14799634
COLSYS S.R.O., Kladno
Smlouva o údržbě počítačových programových systémů Uzavřeno PDF
000338 00 14 4.8.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene-pozemek k.ú . Dejvice, LV 2510; k.ú. Holešovice, LV 368; k.ú. Bubeneč, LV 759 (M V.A) Uzavřeno PDF
000428 00 15 4.8.2015 O: 27620719
HORBET, a.s., Praha 3
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti-k.ú. Mi chle, LV 2169 Uzavřeno PDF
000599 00 15 6.8.2015 O: 25816179
PODA a.s., Ostrava
Smlouva o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví Uzavřeno PDF
000570 00 15 7.8.2015 D: 63839997
OSA, Praha 6
Licenční smlouva o veřejném provozování - Nalaďte se v metru Uzavřeno PDF
000571 00 15 7.8.2015 D: 63839997
OSA, Praha 6
Licenční smlouva o veřejném provozování - Nalaďte se v metru Uzavřeno PDF
000390 00 15 7.8.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2334/1, 2333 k.ú. Nové Město, LV 1143 Uzavřeno PDF
000391 00 15 7.8.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2334/1 k.ú. Nové Město, LV 1143 Uzavřeno PDF
000590 00 15 7.8.2015 D: 45274649
ČEZ, a. s., Praha 4
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - pozemek p.č. 1209 k.ú Michle, RTT Nuselská - U Plynárny Uzavřeno PDF
000547 00 15 7.8.2015 O: 15887456
TJ BOHEMIANS PRAHA, Praha 10
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 1292/25 k.ú. Strašnice, LV 25 Uzavřeno PDF
000416 00 15 7.8.2015 D: 48135445
Policejní akademie, Praha 4
Smlouva o nájmu - pozemek p.č. 1878/29,30,31,2 k.ú. Kamýk, LV 566   Uzavřeno PDF
000098 00 15 7.8.2015 O: 27403505
Pražská plynárenská Distribuce, Praha 4
Smlouva o zřízení osobní služebnosti - pozemek p.č. 533 k.ú. Troja, LV 807 Uzavřeno PDF
000347 01 15 7.8.2015 D: 00011754
LINDE Gas a.s., Praha 14
Dodatek ke smlouvě o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny Uzavřeno PDF
000561 00 15 7.8.2015 D: 27442438
ŚAMONIL s.r.o., Praha 6
Smlouva o dílo - demolice objektu R depa Kačerov včetně sanace a odstranění azbestových materiálů Uzavřeno PDF
000545 00 15 7.8.2015 D: 28350529
SIGMARSIX s.r.o., Praha 3
Smlouva o dílo - oprava komunikace ve vozovně Motol Uzavřeno PDF
000299 01 15 7.8.2015 O: 70359598
Zdeněk Flaks, Hovorčovice
Dodatek ke smlouvě o užívání nákladního výtahu - stanice metra Budějovická Uzavřeno PDF
000470 00 15 7.8.2015 O: 25099167
HDS Retail Czech Republic, a.s., Beroun
Smlouva o užívání nákladního výtahu - stanice metra Ládví Uzavřeno PDF
000508 00 15 10.8.2015 O: 00005886
Vítězslav Černík, Praha 2
Nájemní smlouva - pozemek p.č. 3017/73 k.ú. Michle, LV 2169 Uzavřeno PDF
O: 00005886
Kočíř Milan, Praha 12
000602 00 15 10.8.2015 O: 49703013
RAFIDEIN, s.r.o., Praha 1
Smlouva o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Můstek B Uzavřeno PDF
000639 00 15 12.8.2015
26.9.2015
O: 00216208
Univerzita Karlova v Praze, Praha 2
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „CATference:25 years of urban change" Uzavřeno PDF
000567 00 15 12.8.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha   -   Konkurenceschopnost, RTT Evropská II Uzavřeno PDF
000568 00 15 12.8.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha   -   Konkurenceschopnost, RTT Střešovická Uzavřeno PDF
000581 01 15 12.8.2015
30.6.2016              
D: 00063703
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, Praha 6
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce-pozemek p.č. 255 7/127 k.ú. Břevnov, LV 2156 stavba RTT Střešovická   Uzavřeno PDF
000560 00 15 13.8.2015 O: 63834197
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ, Praha 1
Nájemní smlouva - pozemek p.č. 2117/3 k.ú. Chodov, LV 1816 Uzavřeno PDF
000573 00 15 14.8.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o financování projektu v rámci Operačního programu Praha   -   Konkurenceschopnost, RTT Plzeňská II Uzavřeno PDF
000464 00 15 24.8.2015 O: 00237108
Město Neratovice, Neratovice
Smlouva o zpracování osobních dokladů Uzavřeno PDF
000465 00 15 24.8.2015 O: 00237108
Město Neratovice, Neratovice
Smlouva o spolupráci při prodeji jízdních dokladů   Uzavřeno PDF
000234 06 09 24.8.2015 D: 47902442
CompuGROUP Medical Česká, Praha 5
Dodatek k servisní smlouvě - aplikace PC DOKTOR   Uzavřeno PDF
000611 00 15 24.8.2015 O: 27403505
Pražská plynárenská Distribuce, Praha 4
Smlouva o provozování plynárenského zařízení - RTT Evropská II   Uzavřeno PDF
000525 00 15 24.8.2015 D: 15888100  
PRAGOIMEX a.s., Praha 9
Smlouva o provedení zkušebního provozu - drážní vozidlo EVO1 Uzavřeno PDF
000006 03 11 24.8.2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb   Uzavřeno PDF
000532 00 15 24.8.2015 D: 27635554  
Vyroubal Krajhanzl Školout, Praha 1
Smlouva o poskytování služeb - administrace veřejné zakázky a poradenství   Uzavřeno PDF
001150 09 09 25.8.2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 305 a 351 Uzavřeno PDF
O: 00237108  
Město Neratovice, Neratovice
O: 00240214  
OBEC HOVORČOVICE, Hovorčovice
O: 00240320  
OBEC KOJETICE, Kojetice
O: 00240451  
OBEC MĚŠICE, Měšice
O: 00240532  
Obec Nová Ves, Nová Ves
O: 00640115  
OBEC ČAKOVIČKY, Čakovičky
O: 00662241  
Obec Libiš, Libiš
001192 07 09 25.8.2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 365 Uzavřeno PDF
O: 00236951  
Město Kostelec nad Labem, Kostelec nad Labem
O: 00240087  
OBEC BRÁZDIM, Brázdim
O: 00240494  
OBEC MRATÍN, Mratín
O: 00240613  
OBEC POLERADY, Polerady
O: 00240753  
OBEC SLUHY, Sluhy
O: 00240940  
OBEC VELEŇ, Veleň
000775 00 15 26. 8. 2015 D: 60193913
Pražská energetika, a.s., Praha 10
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny-Karlovarská, Řepy   Uzavřeno PDF
000552 00 15 31.8.2015 O: 27403505
Pražská plynárenská Distribuce, Praha 4
Souhlasné prohlášení-pozemek k.ú. Řepy, LV 1170 Uzavřeno PDF
000553 00 15 31.8.2015 O: 27403505
Pražská plynárenská Distribuce, Praha 4
Souhlasné prohlášení-pozemek p.č. 2410 k.ú. Holešovice, LV 380 Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Září 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000710 00 15 1.9.2015
13.9.2015
D: 68378866
AC SPARTA PRAHA-FLORBAL, o. s., Praha 9
Dohoda o spolupráci v rámci mládežnického turnaje G2 CUP a Dopravního podniku hlavního města Prahy Ukončeno PDF
000716 00 15 1.9.2015 O: 64948242
UniCredit Bank Czech Republic, Praha 4
Smlouva o poskytnutí médií-provoz bankomatu ve stanici metra B ořislavka Uzavřeno PDF
000689 00 15 1.9.2015
22.10.2015
O: 60461675   
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Výměnný pobyt" Uzavřeno PDF
000006 08 09 1.9.2015 D: 48135267   
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Česká republika  
Dodatek ke smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online   Uzavřeno PDF
000648 00 14 1.9.2015 O: 62623753   
ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Plzeň
Smlouva o provádění zkušebních a ověřovacích jízd podvozků typu 11 Mt na voze soupravy metra typu 81-71 M Uzavřeno PDF
000615 00 15 2.9.2015 D: 27442438   
ŚAMONIL s.r.o., Praha 6
Smlouva o dílo, terénní úpravy - odstavné plochy pro autobusy na garáži Hostivař Uzavřeno PDF
000367 01 15 2.9.2015 D: 00014915   
METROSTAV a.s., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o dílo- RTT Evropská II Uzavřeno PDF
000519 00 15 2.9.2015
31.8.2020
O: 00001350   
Československá obchodní banka, a.s., Praha 5
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání-bankomat ve stanici metra Petřiny   Uzavřeno PDF
000518 00 15 2.9.2015
31.8.2020
O: 00001350   
Československá obchodní banka, a.s., Praha 5
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání-bankomat ve stanici metra Nádraží Veleslavín   Uzavřeno PDF
000307 02 00 2.9.2015 D:   
Charles Kadlec, Acton
Dodatek k nájemní smlouvě-pozemky k.ú. Troja   Uzavřeno PDF
000647 00 15 2.9.2015
1.9.2016  
O:   
Charles Kadlec, Acton
Nájemní smlouva-pozemky k.ú. Troja   Uzavřeno PDF
000629 00 15 3.9.2015 D: 27913759   
LEXIS s.r.o., Praha 2
Rámcová smlouva o provádění jazykové výuky-konverzační kurz AJ pro přepravní kontrolory DP Uzavřeno PDF
000962 03 06 3.9.2015 O: 00001350
Československá obchodní banka, Praha 5
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provoz bankomatů ve sta nicích metra Uzavřeno PDF
000772 00 15 3.9.2015 D: 45798290
JHP spol.s r.o., Praha 10
Dohoda o předčasném užívání stavby-stanice metra Vyšehrad Uzavřeno PDF
000708 00 15 4.9.2015
2.10.2015
O: 61988987   
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Ostrava
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Odborná exkurze KHI" Uzavřeno PDF
000537 01 14 4.9.2015
31.8.2016
D: 63080621
AUTO STYL a.s., Praha 5
Dodatek k nájemní smlouvě-osobní vozidlo   Uzavřeno PDF
000703 00 15 4.9.2015
26.9.2015
O: 26631369   
ESN VŠE Praha Buddy System, Praha 3
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky projektu „International Week Prague 2015"   Uzavřeno PDF
000598 00 15 4.9.2015 O: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1 MHP Pražská vodohospodářská společnost
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti-pozemek p.č. 2120/8 k.ú. Chodov, LV 1816   Uzavřeno PDF
000575 00 15 7.9.2015 D: 45271895   
METROPROJEKT PRAHA, a.s., Praha 2
Projekční práce na rekonstrukci silových rozvaděčů a návazných technologií ve stanici metra Palmovka   Uzavřeno PDF
000690 00 15 8.9.2015 D: 25064461   
Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s., Praha 10
Smlouva o dílo-RTT Vršovická   Uzavřeno PDF
D: 43005560   
Porr a.s., Praha 1
D: 46678468   
HOCHTIEF CZ, a.s., Praha 5
000700 00 15 8.9.2015
25.10.2015
O: 60461675   
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Bornheim 2015" Uzavřeno PDF
000441 00 15 9.9.2015 O: 46354182   
Zaměstnanecká pojišťovna, Mladá Boleslav
Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb Uzavřeno PDF
000822 00 15 9.9.2015 O: 29129893
MZM s.r.o., Praha 5
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000663 00 15 10.9.2015
15.10.2015
O: 64949681
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-pozemek p.č. 3016/32, 3016/1 k.ú. Michle, LV 2169   Ukončeno PDF
000731 00 15 11.9.2015
22.10.2015
O: 29144698
Pond5 s.r.o., Praha 2
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Pond5 Prague Summit 2015" Uzavřeno PDF
000743 00 15 11.9.2015
31.12.2015
D: 60437359
ROPID REGIONÁLNÍ ORGANIZÁTOR, Praha 1
Tarifní smlouva pro rok 2015 Uzavřeno PDF
000578 00 15 11.9.2015 O: 62420224   
Jiří Kozojed, Praha 4
Smlouva o užívání výtahů-provozovna ve stanici metra Dejvická, Můstek A, Muzeum, Budějovická   Uzavřeno PDF
000662 00 15 11.9.2015
31.12.2015
D: 29009715   
EventHouse s.r.o., Praha 5
Smlouva o dílo-výroba a dodávka reklamních předmětů   Uzavřeno PDF
000576 00 15 11.9.2015 D: 04084063   
Česká telekomunikační, Praha 3
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací-bezbariérový přechod terminál Kačerov   Uzavřeno PDF
000610 00 15 11.9.2015
31.12.2015
D: 47911263   
PROFIcomms s.r.o., Brno
Smlouva o dílo-aktualizace licencí MegaVision   Uzavřeno PDF
000702 00 15 14.9.2015 O: 26689103   
Cegelec a.s., Praha 4
Memorandum o spolupráci - projekt ELIPTIC Uzavřeno PDF
000568 01 15 14.9.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, RTT Střešovická-Na Petřinách Uzavřeno PDF
000567 01 15 14.9.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, RTT Evropská II Uzavřeno PDF
000808 01 12 14.9.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, výtah Můstek Uzavřeno PDF
000733 00 15 14.9.2015 O: 04084063
Česká telekomunikační, Praha 3
Smlouva o poskytnutí médií-depo Zličín Uzavřeno PDF
000821 00 15 14.9.2015 O: 04084063
Česká telekomunikační, Praha 3
Smlouva o poskytnutí médií-depo Zličín Uzavřeno PDF
000774 00 15 15.9.2015 D: 60193913
Pražská energetika, a.s., Praha 10
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny-Evropská, Vokovice   Uzavřeno PDF
000834 00 15 15.9.2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace, Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod-Moravská, Vinohrady   Uzavřeno PDF
000579 00 15 15.9.2015 O: 02806690   
KMK PIZZA s.r.o., Dolní Břežany
Smlouva o užívání výtahu ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000751 01 10 15.9.2015 O: 26436540   
STENBUS s.r.o., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o užívání sociálního zařízení v síti PID Uzavřeno PDF
000648 00 15 15.9.2015 D: 44851774   
LK PUMPSERVICE,společnost s ručením omezeným, Praha 9
Smlouva o dílo-oprava zařízení pro čerpání fekálních vod ve stanici metra Palmovka   Uzavřeno PDF
000737 08 09 16.9.2015 O: 62420224
Jiří Kozojed, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií na dodávku elektrické energie, vody a tepla Uzavřeno PDF
000565 00 15 16.9.2015
15.1.2020
D: 18627226   
ZEPPELIN CZ s.r.o., Modletice
Smlouva o poskytování servisních prací dle servisních programů Zeppelin CZ Uzavřeno PDF
000626 00 15 16.9.2015 D: 26194848   
Vesta servis, s.r.o., Praha 11
Smlouva o dílo-rekonstrukce a modernizace soupravy portálových jeřábů v depu Zličín   Uzavřeno PDF
000691 00 15 18.9.2015 D: 15888100
PRAGOIMEX a.s., Praha 9
Dohoda o provozování homologovaného tramvajového vozidla E VO1 Uzavřeno PDF
000303 01 00 21.9.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek k nájemní smlouvě-pozemek p.č. 2339/1 k.ú. Kobylisy Uzavřeno PDF
000659 00 15 21.9.2015
31.12.2029
D: 26140659
ČSAD Praha holding a.s., Praha 8
Nájemní smlouva-pozemky k.ú. Nové Město, LV 212, provizorní měnírna a rozvodna ED   Uzavřeno PDF
000759 00 15 21.9.2015 O: 49708872   
HOTEL AMETYST s.r.o., Praha 2
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000219 01 15 21.9.2015 D: 26465728   
M stav Praha s.r.o., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o dílo-oprava pláště administrativní budovy A v depu Zličín Uzavřeno PDF
000642 00 15 21.9.2015 D: 26465728   
IM stav Praha s.r.o., Praha 8
Smlouva o dílo-oprava výkladců vstupního objektu vozovny Hostivař   Uzavřeno PDF
000643 00 15 21.9.2015 D: 26465728   
IM stav Praha s.r.o., Praha 8
Smlouva o dílo-oprava střešního pláště ve vestibulu stanice metra Florenc na trase B Uzavřeno PDF
000498 00 15 21.9.2015 D: 44264321   
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Servisní smlouva-bezbariérové zpřístupnění stanice metra Roztyly Uzavřeno PDF
000471 05 13 21.9.2015 D: 26465728   
IM stav Praha s.r.o., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o dílo-oprava zděného oplocení a zpevněné plochy zadního parkoviště, vozovna Střešovice   Uzavřeno PDF
000836 00 15 22.9.2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace, Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod-Plzeňská, Mo tol   Uzavřeno PDF
000756 00 15 22.9.2015
14.11.2015
O: 60460709
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, Praha 6
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „E LLS" Uzavřeno PDF
000732 00 15 22.9.2015
31.12.2021
O: 04084063
Česká telekomunikační, Praha 3
Smlouva o poskytnutí médií-objekt administrativní budovy CD   Uzavřeno PDF
000505 00 15 22.9.2015 O: 00064190
FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE, Praha 4
Rámcová kupní smlouva-dodání motorové nafty Uzavřeno PDF
000052 00 15 23.9.2015 D: 28217241
Property Klárov a.s., Praha 6
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-pozemek p.č. 676 k.ú. Malá Strana   Uzavřeno PDF
O: 27403505
Pražská plynárenská, Praha 4
000636 00 15 23.9.2015
31.12.2016
D: 01503715   
VIP Capital s.r.o., Praha 10
Rámcová smlouva o dílo-poskytování poradenských služeb   Uzavřeno PDF
000451 01 13 23.9.2015 O: 87487942   
Lukáš Letaš, Praha 9
Dodatek ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání-provozovna ve stanici metra Vysočanská Uzavřeno PDF
000082 03 10 23.9.2015 O: 27616347   
ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýs nad Labem
Dodatek k nájemní smlouvě-pozemek p.č. 186/1 k.ú. Holešovice, terminál Uzavřeno PDF
000717 00 15 24.9.2015
31.12.2015
D: 04333489   
Gosens, s.r.o., Praha 9
Smlouva na produkční zajištění akcí pořádaných DP Uzavřeno PDF
000763 00 15 24.9.2015
30.4.2016
D: 24303321   
BRODEC & PARTNERS s.r.o., Praha 2
Smlouva o poskytování právních služeb Uzavřeno PDF
000372 01 15 24.9.2015 D: 15030865   
SOR Libchavy spol. s.r.o., Libchavy
Dodatek k prováděcí smlouvě kupní-nízkopodlažní autobus   Uzavřeno PDF
000474 00 15 24.9.2015 D: 25070282   
INFRAM a.s., Praha 9
Prováděcí smlouva-rekonstrukce ČOV Depo Kačerov, IČ   Uzavřeno PDF
D: 48266230   
Valbek, spol. s r. o., Liberec
000680 00 15 24.9.2015 O: 03522636   
METROSORT2 s.r.o., Praha 4
Smlouva o poskytnutí médií ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000006 09 09 24.9.2015 D: 48135267
Úřad pro technickou normalizaci, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytování přístupu k ČNS ve formátu PD F prostřednictvím služby ČSN online Uzavřeno PDF
000438 01 15 24.9.2015 O: 41197518
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ, Praha 3
Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb Uzavřeno PDF
000556 06 08 24.9.2015 D: 64938140
CSC Computer Sciences s.r.o., Praha 5
Dodatek podlicenční smlouvy se smlouvou na poskytování údržby software SAP   Uzavřeno PDF
000438 00 15 24.9.2015 O: 41197518
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ, Praha 3
Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb Uzavřeno PDF
000633 03 14 30.9.2015 O: 25111949
DJ Praha, s.r.o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o ukládání a odvozu odpadu podobného komunálnímu-provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000253 01 15 30.9.2015 O: 26431068
JPServis, a.s., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o ukládání a odvozu odpadu podobného komunálnímu-provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000728 00 15 30.9.2015 O: 03522636
METROSORT2 s.r.o., Praha 4
Smlouva o ukládání a odvozu odpadu podobného komunálnímu-provozovna ve stanici metra I.P. Pavlova, Pankrác   Uzavřeno PDF
000260 01 11 30.9.2015 D: 70889953
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5
Dodatek k nájemní smlouvě-pozemky k.ú. Nuzice   Uzavřeno PDF
000784 00 15 30.9.2015 O: 25489917
TRAFICON INVEST s.r.o., Liberec
Smlouva o ukládání a odvozu odpadu podobného komunálnímu-provozovna ve stanici metra Můstek B Uzavřeno PDF
000261 03 01 30.9.2015 D: 16132602
Ing. Petr Janeba, Praha 12
Dodatek k servisní smlouvě-provádění pozáručního servisu EZS Uzavřeno PDF
000727 00 15 30.9.2015 D: 24165271
JANUS Elektro, spol. s.r.o., Praha 8
Smlouva o dílo-úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Říjen 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000726 00 15 1.10.2015
25.10.2015
O: 61389005
Ústav jaderné fyziky, Husinec - Řež
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „JINR DAYS IN CR"   Uzavřeno PDF
000782 00 15 1.10.2015 O: 64948242
UniCredit Bank Czech Republic, Praha 4
Smlouva o ukládání a odvozu odpadu podobného komunálnímu-provozovna ve stanici metra Bořislav ka Uzavřeno PDF
000665 00 15 1.10.2015 D:
Krejcarová Olga MUDr., České Budějovice
Smlouva o nájmu-pozemek p.č. 931/3 k.ú. Písnice, LV 1250 (M I.D) Uzavřeno PDF
D:
00002691 - České energet. závody,s.p., Praha
000678 00 15 1.10.2015 O:
Bc. Kamil Bartošek, Kroměříž
Nájemní smlouva-pozemek p.č. 3017/42 k.ú. Michle, LV 2169   Uzavřeno PDF
000714 00 15 1.10.2015
30.9.2019
D:45146802
Energie - stavební a báňská, Kladno
Smlouva o dílo-opravy podlahových poklopů vestibulových a eskalátorových uzávěrů ve stanicích, ve stibulech a technických prostorách metra Uzavřeno PDF
000694 00 15 1.10.2015 D: 63491362
Megger CZ s.r.o., Praha 2
Kupní smlouva-dodávka kabelového měřícího vozu   Uzavřeno PDF
000711 00 15 1.10.2015 D: 27680754
NACKO Group s.r.o., Polička
Smlouva o dílo-oprava izolací teras, ÚB Sokolovská Uzavřeno PDF
000285 04 14 5.10.2015 O: 27911039
Meridian Group s.r.o., Praha 10
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000561 01 15 5.10.2015 D: 27442438
ŚAMONIL s.r.o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o dílo-demolice objektu R depa Kačerov včetně sanace a odstranění azbestových materiálů   Uzavřeno PDF
000724 00 15 6.10.2015 D: 44264321
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Smlouva o dílo-oprava výtahů ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000785 00 15 6.10.2015 O: 03267857
Restaurace MOBYDICK s.r.o., Mostek
Smlouva o poskytnutí médií-provozovna ve stanici metra Střížkov Uzavřeno PDF
000533 00 15 6.10.2015
7.10.2015
D: 63992990
TBG METROSTAV, s.r.o., Praha 8
Směnná smlouva-k.ú. Písnice, LV 578; k.ú. Kunratice, LV 1846; k.ú. Libeň, LV 1439 (M I.D) Ukončeno PDF
000031 04 10 6.10.2015 O: 60192755
Čedok a.s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovna ve stanici metra Můstek A   Uzavřeno PDF
000616 00 15 6.10.2015 D: 44264321
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Smlouva o dílo-oprava rozvaděčů ve stanici metra Želivského Uzavřeno PDF
000652 00 15 6.10.2015
5.10.2019
D: 28999894
Gating Services, a.s., Praha 8
Rámcová smlouva o dílo-oprava přístupového systému na povrchových lokalitách   Uzavřeno PDF
000534 00 15 6.10.2015
31.12.2021
O: 63992990
TBG METROSTAV, S.R.O., Praha 8
Nájemní smlouva a smlouva o vymezení podmínek pro prodloužení doby u dočasné stavby-pozemek p.č. 834/40 k.ú. Písnice, LV 578; p.č. 2372/37, 2372/63, 2372/64 k.ú. Kunratice, LV 1846 Uzavřeno PDF
000771 09 14 7.10.2015 D: 49240480
UNIQA pojišťovna, a.s., Praha 6
Dodatek k pojistné smlouvě-kolektivní úrazové pojištění   Uzavřeno PDF
000808 00 15 D: 68848544
Lucie PROSTINÁKOVÁ, Praha 6
Smlouva o vypořádání nákladů spojených s provozem prodejního automatu-Suchdolská, Praha 6   Uzavřeno PDF
001194 07 09 7.10.2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 2010-2019, linka 340   Uzavřeno PDF
O: 00241610
MĚSTO ROZTOKY, Roztoky
000655 00 15 7.10.2015 O: 27616347
ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýs nad Labem
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání-pozemek p.č. 523/68 k.ú. Střížkov, LV 5535, sociální za řízení pro řidiče zajišťující integrovanou dopravu   Uzavřeno PDF
000819 00 15 7.10.2015 O: 60729449
VALMONT CR s.r.o., Staré Brno
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000444 02 12 7.10.2015 O: 25099167
HDS Retail Czech Republic, a.s, Beroun
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000794 00 15 8.10.2015
6.12.2015
O: 61387959
Junák - český skaut,, Praha 1
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Mikulášský víkend" Uzavřeno PDF
000657 00 15 9.10.2015 O: 27616347
ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýs nad Labem
Smlouva o spolupráci při prodeji jízdních dokladů Uzavřeno PDF
000658 00 15 9.10.2015 O: 27616347
ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýs nad Labem
Smlouva o zpracování osobních údajů Uzavřeno PDF
000635 02 11 9.10.2015 D: 25749820
Millenium Systems, s.r.o, Praha 8
Dodatek k rámcové smlouvě kupní Uzavřeno PDF
000651 00 15 9.10.2015 D: 63504146
ALKAL BATERIE spol. s r.o., Plzeň
Rámcová smlouva na opravy sestav baterií pro tramvaje II. Uzavřeno PDF
000867 00 15 9.10.2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace, Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod-stanice metra Veleslavín Uzavřeno PDF
000866 00 15 9.10.2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace, Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod-stanice metra Petřiny Uzavřeno PDF
000476 00 15 9.10.2015 D: 70889953
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5
Smlouva o zřízení služebnosti-k.ú. Malá Strana, LV 127 Uzavřeno PDF
000737 09 09 9.10.2015 O: 62420224
Jiří Kozojed, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií na dodávku elektrické energie, vody a tepla Uzavřeno PDF
000712 00 15 9.10.2015 O: 26746590
PREMIO INVEST s.r.o., Praha 4
Nájemní smlouva-pozemek p.č. 3608/2 k.ú. Libeň, LV 1439   Uzavřeno PDF
000345 02 07 12.10.2015 O: 70886288
Hasičský záchranný sbor hlavní, Praha 2
Dodatek k dohodě o poskytování pomoci při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí Uzavřeno PDF
000179 01 15 12.10.2015 O: 02806690
KMK PIZZA s.r.o., Dolní Břežany
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000491 00 15 12.10.2015 D: 03611710
REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., Brno
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti-pozemek p.č. 997/4 k.ú. Strašnice, LV 2 385   Uzavřeno PDF
000558 00 15 13.10.2015 D: 28127625
ZVVZ MACHINERY, a.s., Milevsko
Smlouva o dílo-repase klapek vzduchotechnického zařízení, výměna uzávěru ve stanici metra Dejvická Uzavřeno PDF
000646 00 15 13.10.2015 D: 26695715
METREX PRAHA, a.s., Praha 9
Smlouva o dílo-oprava těsnění tunelového ostění na trase B, úsek Smíchovské nádraží - Anděl Uzavřeno PDF
000634 00 15 13.10.2015 D: 00499838
Rekomont,a.s., Praha 9
Smlouva o dílo-oprava větrací šachty Štvanice Uzavřeno PDF
000280 01 15 13.10.2015 D: 45146802
Energie - stavební a báňská, Kladno
Dodatek ke smlouvě o dílo-oprava stěn, stropů a podlah podzemních vodních nádrží pro chlazení dies elagregátů v objektu ATC 1 Uzavřeno PDF
000630 00 15 13.10.2015 D: 27103561
Best Properties South, a.s., Praha 1
Kupní smlouva-pozemek p.č. 19/2 k.ú. Vysočany, LV 40   Uzavřeno PDF
000701 00 15 13.10.2015

D: 44264321
BREMA, spol. s r.o., Praha 4

Smlouva o poskytování servisních, revizních prací a opravárenské činnosti Uzavřeno PDF
000674 06 12 14.10.2015 O: 25099167
HDS Retail Czech Republic, a.s, Beroun
Dodatek ke smlouvě o ukládání a odvozu odpadu podobného komunálnímu-provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000490 00 15 14.10.2015 D: 03611710
REKO MRŠTÍKOVA s.r.o., Brno
Smlouva o spolupráci-pozemek p.č. 997/4 k.ú. Strašnice, LV 2385   Uzavřeno PDF
000768 00 15 15.10.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o výpůjčce-pozemek p.č. 3952/5 k.ú. Libeň, LV 1923 Uzavřeno PDF
000764 00 15 16.10.2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti-pozemek p.č. 4014/21 k.ú. Libeň, LV 1923 Uzavřeno PDF
000843 00 15 16.10.2015 O: 29011299
PP 53, a.s., Praha 10
Smlouva o poskytnutí médií ze sociálního zařízení Poliklinika Prosek pro provoz staveniště Lovosická Uzavřeno PDF
000833 00 15 16.10.2015 O: 13135961
Zuntová Ludmila, Praha 2
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000829 00 15 16.10.2015
5.12.2015
O: 70893926
Duha, DUŽINA - TANGRAM, Praha
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Trip in the Middle Age" Uzavřeno PDF
000830 00 15 19.10.2015
31.10.2015
O: 65983033
ŠVAGR:, Písek - Budějovické Předměstí
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Selfie v Praze"   Uzavřeno PDF
000730 00 15 20.10.2015 D: 28412915
LS servis CZ s.r.o., Praha 8
Smlouva o dílo-oprava sociálního zázemí a kanceláře, garáž Řepy   Uzavřeno PDF
000191 01 05 20.10.2015 O: 25775634
PEAL a.s., Praha 10
Dodatek ke kupní smlouvě-prodej jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000546 00 15 20.10.2015 O: 27403505
Pražská plynárenská Distribuce, Praha 4    
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-pozemek p.č. 4485/1 k.ú. Strašnice, LV 27   Uzavřeno PDF
000752 00 15 20.10.2015 O: 26194783
Türk Telekom, Praha 10
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti-inženýrské sítě, pozemek p.č. 3015/5 k. ú. Michle, LV 2169   Uzavřeno PDF
000707 00 15 20.10.2015 O: 64949681
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti-inženýrské sítě, pozemek p.č. 3015/5 k. ú. Michle, LV 2169   Uzavřeno PDF
000706 00 15 20.10.2015 O: 44797320
SITEL SPOL.S.R.O., Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti-inženýrské sítě, pozemek p.č. 3015/5 k. ú. Michle, LV 2170 Uzavřeno PDF
000705 00 15 20.10.2015 O: 28175492
Dial Telecom, a.s., Praha 8
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti-inženýrské sítě, pozemek p.č. 3015/5 k. ú. Michle, LV 2171 Uzavřeno PDF
000596 00 15 23.9.2015
7.10.2015
D:
Ing. Andrej Slavíček, Světlá nad Sázavou
Smlouva kupní-pozemky k.ú. Písnice, LV 523 (M I.D) Ukončeno PDF
D:
PhDr. Kateřina Svobodová, Třeboň
D:
Ing. Igor Hucl, Praha 4
D:
Marica Kosová, Praha 4
D:
Martina Huclová, Brušperk
D:
Daniela Martinová, Brušperk
D:
Mgr. Hana Svobodová, Praha 4
D:
Milada Zachlederová, Třeboň
000417 03 11 26.10.2015 D: 25168860
AB plus CZ s.r.o., Praha 7
Dodatek prováděcí smlouvy na poskytování služeb-multifunkční tiskové služby, Sokolovská   Uzavřeno PDF
D: 61501484
CANON CZ , s.r.o., Praha 7
000688 00 15 26.10.2015 O: 00253154
Recoop Tour, a.s., Praha 6
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000810 00 15 26.10.2015
31.12.2016
D: 66199786
Balcar Petr,JUDr.,advokát, Praha 1
Smlouva o poskytování služeb   Uzavřeno PDF
000809 00 15 26.10.2015
31.12.2016
D: 66254116
Dáňa Jan,Mgr.,advokát, Praha 6,
Smlouva o poskytování služeb   Uzavřeno PDF
000800 00 15 26.10.2015
31.12.2016
D: 28468414
ROWAN LEGAL, advokátní, Praha 4
Smlouva o poskytování služeb   Uzavřeno PDF
000803 00 15 26.10.2015
31.12.2016
D: 48118753
CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ s.r.o., Praha 4
Smlouva o poskytování služeb   Uzavřeno PDF
000801 00 15 26.10.2015
31.12.2016
D: 24303321
BRODEC & PARTNERS s.r.o., Praha 2
Smlouva o poskytování služeb   Uzavřeno PDF
000693 00 15 26.10.2015 D: 45274924
EUROVIA CS, a.s., Praha 1
Smlouva o dílo-odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí,   Patočkova Uzavřeno PDF
000574 00 15 26.10.2015 D: 15269507
SKD TRADE, a.s., Praha 9
Rámcová kupní smlouva-dodávky střední části příčníku tram 14T   Uzavřeno PDF
000719 00 15 26.10.2015 D: 63080621
AUTO STYL a.s., Praha 5
Kupní smlouva-osobní vozidlo   Uzavřeno PDF
000704 00 15 26.10.2015 O: 61459445
ČD - Telematika a.s., Praha 3
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti-inženýrské sítě, pozemek p.č. 3015/5 k. ú. Michle, LV 2172 Uzavřeno PDF
000405 03 08 26.10.2015 D: 45796211
SÉCHERON TCHEQUIE, spol. Praha 9
Dodatek ke smlouvě o zřízení konsignačního skladu a rámcové smlouvě kupní Uzavřeno PDF
000792 00 15 26.10.2015 O: 29024331
Prameny s.r.o., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, pozemkové služebnosti-pozemky k.ú. Libeň , LV 1439 Uzavřeno PDF
000753 00 15 26.10.2015 D: 26465728
IM-stav Praha s.r.o., Praha 8
Smlouva o dílo-oprava střešního pláště ve stanici metra Nádraží Holešovice   Uzavřeno PDF
000541 00 15 26.10.2015
25.9.2019
D: 25168860
AB plus CZ s.r.o., Praha 7
Prováděcí smlouva na poskytování služeb-multifunkční tiskové služby, Sokolovská   Uzavřeno PDF
D: 61501484
CANON CZ, s.r.o., Praha 7
000180 11 13 26.10.2015 D: 45272956
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o pojištění majetku Uzavřeno PDF
D: 47116617
Kooperativa pojišťovna, a.s.,, Praha 8
000179 12 13 26.10.2015 D: 45272956
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o pojistných smlouvách Uzavřeno PDF
D: 47116617
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
D: 63998530
Česká podnikatelská pojišťovna, Praha 8
D: 63998599
Pojišťovací makléřství, Praha 4
000734 01 12 27.10.2015 O: 45276749
UNIREX-D, spol. s r.o., Praha 10
Dodatek ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb   Uzavřeno PDF
000769 00 15 29.10.2015
18.11.2015
O: 44794274
VOLTCOM, spol. s r.o., Praha 6
Nájemní smlouva-pozemek p.č. 4014/1,8 k.ú. Libeň, LV 1439   Uzavřeno PDF
000333 08 10 30.10.2015 D: 45271895
METROPROJEKT PRAHA, a.s., Praha 2
Dodatek ke smlouvě o dílo-zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu: Výstavba trasy I.D metra v Praze Uzavřeno PDF
000583 00 15 30.10.2015 O: 27911039
Meridian Group s.r.o., Praha 10
Nájemní smlouva-nebytový prostor ve stanici metra Ládví Uzavřeno PDF
000708 00 14 30.10.2015 O: 00063894
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9, Praha 9
Smlouva o poskytnutí úhrady na realizaci zálivky-zatravnění TT Poděbradská Uzavřeno PDF
000715 00 15 30.10.2015 D: 26271303
Skanska a.s., Praha 11
Smlouva o dílo-výměna kolejnic na depu Hostivař Uzavřeno PDF
000713 00 15 30.10.2015 D: 26271303
Skanska a.s., Praha 11
Smlouva o dílo-výměna pražců mezi stanicemi Vyšehrad - Pražského Povstání Uzavřeno PDF
000640 00 15 30.10.2015 D: 46342796
OHL ŽS, a.s., Brno
Smlouva o dílo-rekonstrukce měnírny Bělehradská Uzavřeno PDF
000635 00 15 31.10.2015 D: 25680081
STANO PRAHA a.s., Praha 3
Smlouva o dílo-oprava střešní krytiny ve stanici metra Roztyly Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Listopad 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000807 03 12 3. 11. 2015 D: 47547022
CHAPS spol. s r.o., Brno
Dodatek ke smlouvě o dílo-rozvoj ASW JŘ   Uzavřeno PDF
000771 10 14 4. 11. 2015 D: 49240480
UNIQA pojišťovna, a.s., Praha 6
Dodatek ke kolektivní pojistné smlouvě-kolektivní úrazové pojištění Uzavřeno PDF
000704 01 14 6. 11. 2015 D: 15887219
Elanor spol. s r.o., Praha 10
Dodatek ke smlouvě o poskytování služby komplexní podpory   Uzavřeno PDF
000526 00 15 6. 11. 2015 D: 49240188
DEKRA CZ a.s., Praha 11
Smlouva o poskytování služeb-výkon externího bezpečnostního poradce ADR   Uzavřeno PDF
000069 02 11 6. 11. 2015 D: 48117820
RICOH Czech Republic s.r.o ., Praha 4
Dodatek prováděcí služby na poskytování služeb-multifunkční tiskové služby, pilotní projekt   Uzavřeno PDF
000692 00 15 6. 11. 2015 D: 61503240
ENVIROS, s.r.o., Praha
Smlouva o dílo-vypracování energetických auditů   Uzavřeno PDF
000885 00 15 10. 11. 2015
31. 12. 2015
O: 26192519
International Board s.r.o., Praha 3
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Youth Retreat" Uzavřeno PDF
000890 00 15 11. 11. 2015
5. 12. 2015
O: 27153223
Senator Travel s.r.o., Praha 10
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účast níky akce „Barta Conference Prague 2015" Uzavřeno PDF
000771 11 14 16. 11. 2015 D: 49240480
UNIQA pojišťovna, a.s., Praha 6
Dodatek k pojistné smlouvě-kolektivní úrazové pojištění Uzavřeno PDF
000889 02 09 18. 11. 2015 O: 62623753
ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Plzeň
Dodatek ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb Uzavřeno PDF
000736 00 15 18. 11. 2015 O: 04084063
Česká telekomunikační infrastruktura , Praha 3
Smlouva o poskytnutí médií-provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
O: 25788001
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5
O: 64949681
T-Mobile Czech Republic a. s., Praha 4
000638 02 11 19. 11. 2015 O: 25902431
KARIR CZ s.r.o., Praha
Dodatek ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb   Uzavřeno PDF
000882 00 15 19. 11. 2015 O: 10543937
Ing. Alice Smejkalová - MITERA, Brno
Smlouva o nájmu movité věci, autobus SOR NB18 Uzavřeno PDF
000791 00 15 20. 11. 2015 D: 64580903
INGOS s.r.o., Praha 12
Smlouva o dílo-prodloužení SW licence GlobalCare Complete Uzavřeno PDF
000618 00 15 23. 11. 2015 O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti, pozemek p.č. 3130/2 k.ú. Vinohrady, LV 778 Uzavřeno PDF
000847 00 15 23. 11. 2015 D: 44264321
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Smlouva o dílo-oprava venkovního osvětlení vozovny Hloubětín Uzavřeno PDF
000751 00 15 23. 11. 2015 O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti, pozemek p.č. 4485/1 k.ú. Strašnice, LV 27 Uzavřeno PDF
000827 00 15 23. 11. 2015 D: 40763439
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
Rámcová smlouva o dílo-mostní prohlídky a geodetické sledování mostů Uzavřeno PDF
000793 00 15 23. 11. 2015 D: 25135023
H.S.TRADE a.s., Praha 8
Smlouva kupní-laminační folie Uzavřeno PDF
000746 00 15 23. 11. 2015 D: 15029221
Mikroelektronika spol. s r. o., Vysoké Mýto
Smlouva o zhotovení a dodávce modernizovaných jízdenkových automatů a poskytování souvisejících služeb Uzavřeno PDF
000844 00 15 23. 11. 2015 D: 25699032
HZConsult s.r.o., Praha 10
Smlouva o poskytování služeb Uzavřeno PDF
000783 00 15 23. 11. 2015 D: 45271895
METROPROJEKT PRAHA, a.s ., Praha 2
Rámcová smlouva o dílo-projekční práce na rekonstrukci VZT zařízení a čerpacích stanic odpadních vod v metru Uzavřeno PDF
000714 01 15 23. 11. 2015 D: 45146802
Energie - stavební a báňská a.s., Kladno
Dodatek ke smlouvě o dílo-oprava podlahových poklopů vestibulových a eskalátorových uzávěrů v prostorách metra Uzavřeno PDF
000799 00 15 23. 11. 2015 D: 12525235
Bohuslav Kolář - KOV Veli m, Velim
Smlouva kupní-skříňové vozidlo Mercedes-Benz Uzavřeno PDF
001123 06 06 23. 11. 2015 D: 62623753
ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Plzeň
Dodatek ke   kupní smlouvě-dodávka tramvají 15T Uzavřeno PDF
000806 00 15 23. 11. 2015 O: 27591026
Rustonka Development s.r .o., Praha 8
Nájemní smlouva, pozemek 801/10 k.ú. Karlín, LV 18 Uzavřeno PDF
000754 00 15 23. 11. 2015 O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti k.ú. Smíchov, LV 1943 Uzavřeno PDF
000852 00 15 24. 11. 2015 O: 01217984
Zdenka Gega, Praha 4
Nájemní smlouva-nebytový prostor ve stanici metra Můstek A Uzavřeno PDF
000761 00 15 25. 11. 2015 D: 45242259
APEX , spol.s r.o., Jesenice
Rámcová kupní smlouva na dodávky palubních počítačů, vč. displeje pro tramvaje Uzavřeno PDF
000218 01 14 25. 11. 2015 D: 00014915
METROSTAV a.s., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o dílo-rekonstrukce měnírny Klárov Uzavřeno PDF
D: 47115921
Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4
000859 00 15 25. 11. 2015 D: 24229881
Caledonian Languages, s.r. o., Praha 1
Rámcová smlouva o provádění jazykové výuky Uzavřeno PDF
000383 01 14 26. 11. 2015 D: 25793349
SUDOP Praha a.s., Praha 3
Dodatek ke smlouvě o dílo-studie proveditelnosti výstavby trasy I.D metra. Uzavřeno PDF
D: 27691845
Eurovision, a.s., Brno
D: 45271895
METROPROJEKT PRAHA, a.s ., Praha 2
000922 00 15 30. 11. 2015 O: 01217984
Zdenka Gega, Praha 4
Smlouva o poskytnutí médií-provozovna ve stanici metra Můstek A Uzavřeno PDF
000857 00 15 30. 11. 2015 D: 25631781
ČKD Mobilní Jeřáby a.s., Slaný
Kupní smlouva-dodávka autojeřábu AD 20.2 s třídílným teleskopickým výložníkem Uzavřeno PDF
000824 00 15 30. 11. 2015 D: 26131919
HANES s.r.o, Praha 5
Kupní smlouva-dodávka soupravy pro mytí tunelů pro trasu B pražského metra Uzavřeno PDF
000755 00 15 30. 11. 2015 D: 27656837
Media Channel, a.s., Praha 1
Servisní smlouva pro podporu správy informačních kiosků v metru   Uzavřeno PDF
000540 03 06 30. 11. 2015 D: 49550233
ABEZO,spol.s.r.o., Praha 4
Dodatek k servisní smlouvě-kamerové systémy Uzavřeno PDF
000695 00 15   O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti, pozemek p.č. 1217/3 k.ú. Háje, LV 338 Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Prosinec 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000538 00 15 1. 12. 2015
31. 12. 2019
D: 64948706
UniControls a.s., Praha 10
Smlouva o dílo - rekonstrukce ASDŘ-D na trasách A B C vč. CD   Uzavřeno PDF
000889 00 15 1. 12. 2015 D:
Rupprecht Consult - Forschung, Köln
Subdodavatelská smlouva - projekt ELIPTIC   Uzavřeno PDF
000853 10 07 1. 12. 2015 D: 47116617
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
Dodatek k pojistné smlouvě - pojištění odpovědnosti zaměstnance   Uzavřeno PDF
000382 00 14 1. 12. 2015 D: 64576167
HS Tech s.r.o., Praha 9
Smlouva o poskytování služby technické podpory pro aplikační softwarové vybavení Jízdní výkony   Uzavřeno PDF
000650 00 15 1. 12. 2015 D: 25134329
SNOB, s.r.o., Praha 3
Smlouva o dílo - oprava hrany nástupiště 1. a 2. kolej stanice metra Háje   Uzavřeno PDF
000742 00 15 1. 12. 2015 D: 63839997
OSA, Praha 6
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl Uzavřeno PDF
000855 00 15 1. 12. 2015 D: 26700778
Dräger Safety s.r.o., Praha 10
Kupní smlouva - zkušební zařízení pro dýchací techniku   Uzavřeno PDF
000641 00 15 1. 12. 2015 D: 28956460
Achour & Hájek s.r.o., Praha 1
Smlouva o poskytování právních služeb v oblasti systému elektronických jízdních dokladů   Uzavřeno PDF
000856 00 15 1. 12. 2015 D: 26156008
Rassmusen s.r.o., Praha 4
Smlouva o dílo - pořízení foto a video dokumentace všech tří stávajících tras metra v celém rozsahu   Uzavřeno PDF
000281 03 12 1. 12. 2015 D: 49827201
SOREX s.r.o., Hostomice
Dodatek ke smlouvě o dílo - servis chladících a klimatizačních jednotek   Uzavřeno PDF
000805 00 15 1. 12. 2015 O: 61854867
M-TRAFIK, s.r.o., Beroun
Smlouva o užívání osobního výtahu - provozovna ve stanici metra Dejvická   Uzavřeno PDF
000846 00 15 1. 12. 2015 D: 14799634
COLSYS S.R.O., Kladno
Smlouva o dílo - oprava nasávacích jednotek EPS na hale B a budově C DK   Uzavřeno PDF
000002 20 96 1. 12. 2015 O: 75151472
Česká republika-Krajské ředitelství policie, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o zabezpečení přepravy zaměstnanců Policie České republiky   Uzavřeno PDF
000424 02 10 2. 12. 2015 O: 26027887
Autic a.s., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve stanicích metra Uzavřeno PDF
001098 18 09 4. 12. 2015 D: 00014915
METROSTAV a.s., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o dílo - výstavba metra V.A, stavební část Uzavřeno PDF
D: 46678468
HOCHTIEF CZ, a.s., Praha 5
000802 00 15 7. 12. 2015
31. 12. 2016
D: 24827452
Advokátní kancelář Brož, Praha 3
Smlouva o poskytování služeb   Uzavřeno PDF
000910 00 15 8. 12. 2015 O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti - pozemek p.č. 3957/2 k.ú. Žižkov, LV 1002 Uzavřeno PDF
000653 00 15 8. 12. 2015 D: 25137026
ZAPA beton a.s., Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí kupní a nájemní, pozemek p.č. 837/39,43,44; 838 k.ú. Písnice, LV 536 (M I.D) Uzavřeno PDF
000699 00 15 8. 12. 2015 D: 45244782
Česká spořitelna,a.s., Praha
Smlouva o výběru hotovosti z účtu klienta v uzavřených obalech   Uzavřeno PDF
000005 19 96 9. 12. 2015 O: 60162694
MINISTERSTVO OBRANY, Praha 6
Dodatek ke smlouvě o zabezpečení přepravy zaměstnanců Velitelství vojenské policie Praha   Uzavřeno PDF
000838 00 15 10. 12. 2015 O: 00001350
Československá obchodní banka, Praha 5
Dohoda o postoupení smlouvy Uzavřeno PDF
O: 41693914
Travelex Czech Republic a.s., Praha 1
000837 00 15 10. 12. 2015 O: 00001350
Československá obchodní banka, Praha 5
Dohoda o postoupení smlouvy Uzavřeno PDF
O: 41693914
Travelex Czech Republic a.s., Praha 1
000963 00 15 10. 12. 2015
31. 12. 2015
D: 60437359
ROPID REGIONÁLNÍ ORGANIZÁTOR, Praha 1
Smlouva o poskytování služeb k zajištění jednotného plnění závazku veřejné služby   Uzavřeno PDF
000356 01 14 11. 12. 2015 D: 25793349
SUDOP Praha a.s., Praha 3
Dodatek ke smlouvě o dílo-projekční práce na modernizaci silnoproudých zařízení metra, osvětlení tunelů, silových rozvodů, zálohových zařízení   Uzavřeno PDF
000860 00 15 14. 12. 2015
31. 12. 2016
D: 26842998
RAUDO - výrobní družstvo, Šumperk
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění Uzavřeno PDF
000739 00 15 14. 12. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti - pozemek p.č. 1392/5 k.ú. Řepy, LV 1170 Uzavřeno PDF
O: 25656112
Pražská vodohospodářská společnost, Praha 1
000748 00 15 15. 12. 2015 D: 64826571
D & D ELEKTROMONT s.r.o., Vrchlabí
Smlouva o dílo - výměna svítidel ve stanicích metra Nové Butovice, Černý Most Uzavřeno PDF
000344 03 02 15. 12. 2015 D: 25662678
BATISTAV s.r.o., Praha 12
Dodatek k servisní smlouvě o dílo - servis vzduchotechniky a klimatizace Uzavřeno PDF
000861 00 15 15. 12. 2015
31. 12. 2016
D: 26810093
Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění Uzavřeno PDF
001014 03 08 15. 12. 2015 O: 00268577
Siemens, s.r.o., Praha 13
Dodatek ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb   Uzavřeno PDF
000863 00 15 15. 12. 2015
31. 12. 2016
D: 25168860
AB plus CZ s.r.o., Praha 7
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění Uzavřeno PDF
000862 00 15 15. 12. 2015
31. 12. 2016
D: 26810093
Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění Uzavřeno PDF
000825 00 15 16. 12. 2015 O: 25564188
V-TRADE, s.r.o., Brno
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000845 00 15 17. 12. 2015 D: 63998076
INEKON GROUP a.s., Praha 7
Kupní smlouva - tramvajové vozy KT8D5 Uzavřeno PDF
000996 00 15 18. 12. 2015 D: 45244782
Česká spořitelna,a.s., Praha 4
Smlouva o investičním účtu   Uzavřeno PDF
000878 00 15 21. 12. 2015 D: 45274924
EUROVIA CS, a.s., Praha 1
Rámcová smlouva o dílo - pokládka litých asfaltů na tramvajových tratích Uzavřeno PDF
000901 00 15 21. 12. 2015 D: 29109213
ALTO SYSTEMS s.r.o., Plzeň
Smlouva kupní - dodávka a montáž sady mobilních elektrohydraulických sloupových zvedáků Uzavřeno PDF
000423 01 13 21. 12. 2015 D: 60193298
PRAŽSKÁ STROJÍRNA a.s., Praha 9
Dodatek ke smlouvě o dílo - strojní broušení kolenic Uzavřeno PDF
000893 00 15 21. 12. 2015 D: 25172328
EDIKT a.s., České Budějovice
Smlouva o dílo - sanace výhybky ve stanici metra Želivského Uzavřeno PDF
000865 00 15 21. 12. 2015 D: 45312338
Elektroline a.s., Praha 8
Smlouva o dílo - revize trakčního vedení Uzavřeno PDF
000711 01 15 22. 12. 2015 D: 27680754
NACKO Group s.r.o., Polička
Dodatek ke smlouvě o dílo - oprava izolací teras, ÚB Sokolovská Uzavřeno PDF
000930 00 15 22. 12. 2015 D: 49240188
DEKRA CZ a.s., Praha 11
Smlouva komplexního řešení SME Uzavřeno PDF
000544 00 15 22. 12. 2015 D: 27897095
GoodShape, s.r.o., Praha 1
Smlouva o zachování mlčenlivosti Uzavřeno PDF
000891 00 15 22. 12. 2015 D: 64827402
SaZ s.r.o., Hodonín
Smlouva kupní - nákladní vozidlo s hydraulickou rukou a kolejovým adaptérem Uzavřeno PDF
000892 00 15 22. 12. 2015 D: 47454407
SKI-VOJTĚCH S.R.O., Janské lázně
Kupní smlouva - brzdná lana vč. instalace Uzavřeno PDF
000902 00 15 22. 12. 2015 D: 25626957
SPOJING s.r.o., Praha 5
Smlouva o dílo - rekonstrukce systému dispečerských telefonů   Uzavřeno PDF
000912 00 15 22. 12. 2015 D: 25064461
Hans Wendel spol. s r.o.& Co, Praha 10
Smlouva o dílo - odstranění a zřízení podkladových vrstev pod TT (smyčka Těšnov) Uzavřeno PDF
000928 00 15 22. 12. 2015 D: 49240188
DEKRA CZ a.s., Praha 11
Smlouva o používání produktu „EMISE"   Uzavřeno PDF
000931 00 15 22. 12. 2015 D: 49240188
DEKRA CZ a.s., Praha 11
Smlouva komplexního řešení SME   Uzavřeno PDF
000929 00 15 22. 12. 2015 D: 26178109
INTERCOM SYSTEMS a.s., Praha 11
Kupní smlouva - softwarové licence pro upgrade aplikace Cisco Prime Infrastructure vč. podpory   Uzavřeno PDF
000090 04 09 22. 12. 2015 D: 27923673
Inženýring dopravních staveb, Praha 2
Dodatek k mandátní smlouvě Uzavřeno PDF
000858 00 15 22. 12. 2015
31. 12. 2016
D: 27110451
JUWITAL s.r.o., Praha 2
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění Uzavřeno PDF
000973 00 15 22. 12. 2015
30. 4. 2016
D: 63080621
AUTO STYL a.s., Praha 5
Nájemní smlouva - služební vozidlo Uzavřeno PDF
000925 02 13 22. 12. 2015 D: 45244782
Česká spořitelna,a.s., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru   Uzavřeno PDF
000997 00 15 22. 12. 2015 D: 45244782
Česká spořitelna,a.s., Praha 4
Komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů   Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace