Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Zveřejňování smluv » Přehled smluv uzavřených v 1. pololetí 2015
 

Přehled smluv uzavřených v 1. pololetí 2015

 

Zvolte měsíc uzavření:

 

Leden 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000823 01 12 1. 1. 2015 O: 48117820
IMPROMAT CZ spol. s r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií   Uzavřeno PDF
000824 00 14 1. 1. 2015 O: 27161251  
METRO FLORENC s.r.o., Hlinsko
Smlouva o nájmu prostoru ve stanici metra Uzavřeno PDF
000001 00 15 2. 1. 2015
30. 1. 2015
O: 13521144
PhDr. Stanislav Voleman, Tábor
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce;WFTGA 2015 ;   Uzavřeno PDF
000716 00 14 2. 1. 2015 O: 47714018
InterCora, spol. s r.o., Plzeň
Nájemní smlouva, k.ú. Malá Chuchle, LV 95   Uzavřeno PDF
000704 00 14 2. 1. 2015 D: 15887219
Elanor spol. s r.o., Praha 10
Smlouva o poskytování služby komplexní podpory produktu Elanor Global Uzavřeno PDF
000005 00 15 5. 1. 2015
1. 2. 2015
O: 00499161
Pionýr, PRAHA 1
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce;Ledová Praha 2015 ;   Uzavřeno PDF
000760 00 15 5. 1. 2015 O: 41693914
Travelex Czech Republic a.s., Praha 1
Smlouva o poskytnutí médií-provoz bankomatů ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000737 06 09 6. 1. 2015 O: 62420224
Jiří Kozojed, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000013 00 15 6. 1. 2015 D: 27403505
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Praha 4
Smlouva o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel Uzavřeno PDF
000014 00 15 6. 1. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu kategorie maloodběratel Uzavřeno PDF
000216 00 14 7. 1. 2015 O: 60193336
O2 Czech Republic a.s., Praha 4
Smlouva o vymezení podmínek při umístění a užívání rozvaděce v k.ú. Nové Město, stanice metra Národní   Uzavřeno PDF
001122 07 06 7. 1. 2015 D: 62623753
ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Plzeň
Dodatek ke kupní smlouvě, nízkopodlažní tramvaje 15T Uzavřeno PDF
000642 00 14 7. 1. 2015 D: 00063631
Městská část Praha 5, Praha 5
Smlouva o zřízení věcného břemene   -   pozemek parc.č. 90, 206/2 k.ú. Smíchov, LV 2787 Uzavřeno PDF
000179 07 13 7. 1. 2015 D: 45272956
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek ke Smlouvě o pojistných smlouvách. Uzavřeno PDF
D: 47116617
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
D: 63998530
Česká podnikatelská pojišťovna, Praha 8
D: 63998599
Pojišťovací makléřství, Praha 4
000180 06 13 7. 1. 2015 D: 45272956
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek ke Smlouvě o pojištění majetku. Uzavřeno PDF
D: 47116617
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
000108 01 12 7. 1. 2015 D: 49356445
C D V služby, s.r.o., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o realizaci úklidu Uzavřeno PDF
000708 01 12 7. 1. 2015 O: 24255921
FIDENTIA s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o postoupení pohledávek Uzavřeno PDF
000869 01 13 7. 1. 2015 D:
KLEIN Anlagenbau AG, NIEDERFISCHBACH
Dodatek ke smlouvě o dílo na;Tlakové doplňování písku do tramvají ve vozovně Pankrác ; Uzavřeno PDF
000620 00 14 13. 1. 2015 O: 25111949
DJ Praha, s.r.o., Praha 6
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání ve stanici metra Uzavřeno PDF
000038 00 15 14. 1. 2015
13. 2. 2015
O: 22761365
 ;Model United Nations Prague o.s., Praha 4
Paušální jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce;PragueMUN 2015 ; Uzavřeno PDF
000081 00 15 14. 1. 2015 O: 24314781
Seven Days Agency, s.r.o., Praha 2
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000695 00 14 15. 1. 2015 D: 47116757
CPI Hotels, a.s., Praha 10
Rámcová dohoda o poskytování hotelových služeb Uzavřeno PDF
001196 06 09 15. 1. 2015 O: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 364   Uzavřeno PDF
O: 00240028   
OBEC BABICE, Babice
O: 00640123   
OBEC BŘEZÍ, Březí
O: 00640255   
OBEC DOUBEK, Doubek
000724 03 09 15. 1. 2015 D: 00063703
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, Praha 6
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - pozemek k.ú. Vokovice, Dejvice, Veleslavín, Břevnov Uzavřeno PDF
000790 00 14 15. 1. 2015 D: 26689103
Cegelec, a. s., Praha 4
Nájemní smlouva na stacionární měnič pro napájení elektrobusu Uzavřeno PDF
001190 05 09 15. 1. 2015 O: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 605 Uzavřeno PDF
O: 00240125   
Obec Čestlice, Čestlice
O: 00241563   
OBEC PRŮHONICE, obec, Průhonice
000633 01 14 16. 1. 2015 O: 25111949
DJ Praha, s.r.o., Praha 6
Smlouva o ukládání a odvozu odpadu podobného komunálnímu - provozovna ve stanici metra Můstek A, B Uzavřeno PDF
000357 02 12 16. 1. 2015 O: 24309893
PAROM s.r.o., Zdiby
Dodatek k nájemní smlouvě, nebytové prostory ul. Ďáblická, k.ú. Střížkov Uzavřeno PDF
000029 00 15 19. 1. 2015 O: 62940724   
ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ DOSIA, PRAHA 9 (OS pracovníků dopravy, silničního hospodářstí a autoopravárenství Čech a Moravy)
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000035 00 15 19. 1. 2015 O: 75136015   
Základní oganizace Odborového svazu dopravy, Praha 2
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000033 00 15 19. 1. 2015 O: 63108551    
ZO, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, Dopravní podnik Aut. dop. dispečink, Praha 2
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000032 00 15 19. 1. 2015 O: 71242333   
Základní organizace OS, Praha 5
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000024 00 15 19. 1. 2015 O: 22771662   
Základní organizace OS DOSIA, Praha 5
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000025 00 15 19. 1. 2015 O: 86596802   
ZO OS DP Metro Praha o.z., Praha 4
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000026 00 15 19. 1. 2015 O: 26631776   
Odborové sdružení, Praha 15
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000027 00 15 19. 1. 2015 O: 17049008   
ZO OS PRACOVNÍKŮ, Praha 9
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000031 00 15 19. 1. 2015 O: 22686452   
Odborové sdružení, Praha 4
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000023 00 15 19. 1. 2015 O: 62939343   
Podnikový výbor odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Dopravního podniku Praha - Autobusy, Praha 9  
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000039 00 15 19. 1. 2015 O: 41197356   
ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ČECH,, Praha 1
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000030 00 15 19. 1. 2015 O: 22881697   
Federace profesních odborů, Praha 9
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000028 00 15 19. 1. 2015 O: 26633485   
OSPEA, Praha 10
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000036 00 15 19. 1. 2015 O: 71003487   
ZO OS Nezávislých odborů, Praha 4
Darovací smlouva Uzavřeno PDF
000823 00 14 19. 1. 2015 O:
Jarmila Pavlatová, Miřetice u Klášterce nad Ohří
Nájemní smlouva, pozemek k.ú. Michle č. LV 2169 Uzavřeno PDF
000180 01 14 19. 1. 2015 D: 26271303
Skanska a.s., Praha 11
Dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci tramvajové tratě Bělohorská Uzavřeno PDF
000780 00 14 19. 1. 2015 D: 62623753
ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Plzeň
Smlouva o provedení opravy tramvaje Uzavřeno PDF
000044 00 15 19. 1. 2015
10. 3. 2015
O: 65999533
Asociace pro mezinárodní otázky, Praha 1
Paušální jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce;Konference Pražského studentského summitu ; Uzavřeno PDF
000240 02 10 20. 1. 2015 D: 60192755
Čedok a.s., PRAHA 1
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb zaměstnancům DP a doprovodným osobám   Uzavřeno PDF
000045 00 15 20. 1. 2015 D: 25322508
CAR CLUB s.r.o., Vrchlabí
Dílčí nájemní smlouva Uzavřeno PDF
000750 00 14 20. 1. 2015 D: 00499838
Rekomont,a.s., Praha 9
Smlouva o dílo na;realizaci projektu infocentrum Muzeum ; Uzavřeno PDF
000007 02 13 21. 1. 2015 D: 15030865
SOR Libchavy spol. s.r.o., LIBCHAVY
Dodatek ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku Uzavřeno PDF
000501 02 07 21. 1. 2015 D: 71571566
Hana Císařová - BESOPOK, Havlíčkův Brod
Dodatek ke smlouvě o kontrolní činnosti Uzavřeno PDF
000660 01 13 21. 1. 2015 D: 15030865
SOR Libchavy spol. s.r.o., LIBCHAVY
Dodatek ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku Uzavřeno PDF
000700 00 14 21. 1. 2015 D: 27110451
JUWITAL s.r.o., Praha 2
Rezervační a garanční smlouva na dodávky nkáhradního plnění Uzavřeno PDF
000468 00 14 21. 1. 2015 D: 61507229
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., Praha 13
Rámcová smlouva kupní, náhradní díly Uzavřeno PDF
000834 00 14 21. 1. 2015 O: 60193336   
O2 Czech Republic a.s., Praha 4
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti pozemek p.č. 854/8 k.ú. Karlín, LV 18 Uzavřeno PDF
000374 01 14 21. 1. 2015 D: 26465728
IM-stav Praha s.r.o., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o dílo, oprava dveří Uzavřeno PDF
000046 00 15 21. 1. 2015 D: 25322508
CAR CLUB s.r.o., Vrchlabí
Dílčí nájemní smlouva Uzavřeno PDF
000047 00 15 22. 1. 2015 D: 25322508
CAR CLUB s.r.o., Vrchlabí
Dílčí nájemní smlouva Uzavřeno PDF
000850 00 14 22. 1. 2015 D: 63839997
OSA, Praha 6
Licenční smlouva o veřejném provozování - okružní jízdy historickou tramvají Uzavřeno PDF
000007 00 15 22. 1. 2015 D: 24146978
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., Praha 1
Smlouva o užívání právního informačního systému Beck - online Uzavřeno PDF
000048 00 15 23. 1. 2015 D: 25322508
CAR CLUB s.r.o., Vrchlabí
Dílčí nájemní smlouva Uzavřeno PDF
000652 00 14 27. 1. 2015 O: 63676401
MYPA, S.R.O., Praha 7
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Chodov Uzavřeno PDF
001195 08 09 27. 1. 2015 O: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 29.11.2009 - 30.11.2019, linka 378   Uzavřeno PDF
O: 00240249   
OBEC JENŠTEJN, Jenštejn
O: 00240681   
OBEC RADONICE, Jenštejn
000022 00 15 27. 1. 2015
22. 3. 2015
O: 25698117
PORG -, Praha 8
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce;PORGMUN 2015 ;   Uzavřeno PDF
000705 00 14 27. 1. 2015 O: 27403505
Pražská plynárenská Distribuce, člen koncernu Pražská plynárenská a.s. , Praha 4
Souhlasné prohlášení   -   pozemek parc.č. 1672/3 k.ú. Vysočany, LV 590   Uzavřeno PDF
000796 00 14 28. 1. 2015 O: 71650784
Petra Nečesánková, Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Kobylisy Uzavřeno PDF
000049 00 15 28. 1. 2015 D: 25322508
CAR CLUB s.r.o., Vrchlabí
Dílčí nájemní smlouva   -   vozidlo Uzavřeno PDF
000314 00 14 28. 1. 2015 D: 15890554   
SHELL Czech Republic a.s., Praha 4
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti - pozemek p.č. 690/2 k.ú. Vokovice, LV 112 Uzavřeno PDF
000795 00 14 28. 1. 2015 O: 71650784
Petra Nečesánková, Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Křižíkova Uzavřeno PDF
001194 06 09 28. 1. 2015 O: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 2010 - 2019, linka 340   Uzavřeno PDF
O: 00241610   
MĚSTO ROZTOKY, Roztoky
001149 10 09 28. 1. 2015 O: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 312 Uzavřeno PDF
O: 00241750   
OBEC TUCHOMĚŘICE, Tuchoměřice
O: 00640735   
OBEC LICHOCEVES, Lichoceves
000665 00 14 29. 1. 2015 D:
Luboš Časný, Praha 7
Smlouva o advokátní úschově   Uzavřeno PDF
D: -
Jindřich Časný, Praha 7
D: 0000000000
Ing.Eva Vymazalová, Praha 6
000666 00 14 29. 1. 2015 D:
Jindřich Časný, Praha 7
Dohoda o dorovnání úhrad za užívání pozemků výhradně jedním spoluvlastníkem - pozemek parc.č. 3139/6,8 k.ú. Michle, LV 1254, 4701 Uzavřeno PDF
D: -
Luboš Časný, Praha 7
D: 0000000000
Ing.Eva Vymazalová, Praha 6
000018 00 15 30. 1. 2015 O: 26431068
JPServis, a.s., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Ládví Uzavřeno PDF
000017 00 15 30. 1. 2015 O: 27582833
SATORI DAK, s.r.o., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Kobylisy Uzavřeno PDF
000016 00 15 30. 1. 2015 O: 03058557  
KRMOTO s.r.o., Brandýs nad Labem
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Kolbenova Uzavřeno PDF
000015 00 15 30. 1. 2015 O: 26465272
SMOKING LAND s.r.o., Praha 1
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Ládví Uzavřeno PDF
000608 00 14 30. 1. 2015 O: 27889190
MIMO BOHEMIA, a.s., Praha 6
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Palmovka   Uzavřeno PDF
000798 00 14 30. 1. 2015 O: 71650784
Petra Nečesánková, Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000805 00 14 30. 1. 2015 O: 62420224
Jiří Kozojed, Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000804 00 14 30. 1. 2015 O: 62420224
Jiří Kozojed, Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000093 00 15 30. 1. 2015 D: 28187768
Daramis Development s.r.o., Praha 8
Smlouva o poskytnutí médií   -   sociální zařízení Spojovací Uzavřeno PDF
000228 00 15 31. 1. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu, Starostrašnická   Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Únor 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000546 00 14 2. 2. 2015 D: 27923673
Inženýring dopravních staveb a. s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva na akci „Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Pankrác" Uzavřeno PDF
000663 02 06 2. 2. 2015 O: 01860381  
Czech Partner s.r.o., Brandýs nad Labem
Dodatek k nájemní smlouvě - parkování na pozemku p.č. 1424/1 k.ú. Hloubětín Uzavřeno PDF
000683 08 07 2. 2. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Za Poříčskou branou   Uzavřeno PDF
001116 06 06 2. 2. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Na Bojišti   Uzavřeno PDF
000938 09 07 2. 2. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Biskupcova   Uzavřeno PDF
000940 08 07 2. 2. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, José Martího   Uzavřeno PDF
001068 07 06 2. 2. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Starostrašnická   Uzavřeno PDF
001067 07 06 2. 2. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Patočkova   Uzavřeno PDF
000936 07 07 2. 2. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Korunní   Uzavřeno PDF
000544 00 14 2. 2. 2015 D: 25070282
INFRAM a.s., Praha 9
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva na akci „Rekonstrukce distribuční transformovny v depu Kačerov" Uzavřeno PDF
D: 48266230
Valbek, spol. s r. o., Liberec
000799 00 14 2. 2. 2015 O: 26271303
Skanska a.s., Praha 4
Smlouva o provádění zkušebních jízd soupravy metra typu 81-71M po stavbě trati V.A nezbytných ke schválení trakčního zařízení a zařízení VKV v úseku V.A (Dejvická - Nemocnice Motol) Uzavřeno PDF
000344 06 04 3. 2. 2015 O: 45317054
Komerční banka, a. s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - bankomaty ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000771 01 14 3. 2. 2015 D: 49240480
UNIQA pojišťovna, a.s., Praha 6
Dodatek k pojistné smlouvě - kolektivní úrazové pojištění   Uzavřeno PDF
000773 00 14 3. 2. 2015 O: -
Petr Cerha, Praha 5
Nájemní smlouva - pozemek parc.č. 3017/12,38,100 k.ú. Michle, LV č. 2169 Uzavřeno PDF
000788 00 14 3. 2. 2015 O: -
Petr Cerha, Praha 5
Nájemní smlouva - pozemek parc.č. 3018/12 k.ú. Michle, LV 2170 Uzavřeno PDF
001160 05 09 4. 2. 2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 301 Uzavřeno PDF
O: 00241512  
OBEC OŘECH, Praha
O: 00473227  
OBEC CHÝNICE, Chýnice
001159 07 09 4. 2. 2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 352 Uzavřeno PDF
O: 00241342  
OBEC JINOČANY, Jinočany
O: 00241512  
OBEC OŘECH, Praha
O: 00640221  
OBEC ZBUZANY, Zbuzany
000377 06 10 4. 2. 2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 347 Uzavřeno PDF
O: 00241237  
MĚSTO HOSTIVICE, Hostivice
O: 00241288  
OBEC CHRÁŠŤANY, Chrášťany
O: 00241296  
OBEC CHÝNĚ, Chýně
000025 02 07 4. 2. 2015 O: 27582833
SATORI DAK, s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o přenechání médií - provozovna ve stanici metra Ládví, Kobylisy Uzavřeno PDF
000709 00 14 5. 2. 2015 D: 25045776
NTD group, a.s., Ústí nad Labem
Rámcová smlouva o dílo - rekonstrukce napájecích stojanů zabezpečovacího zařízení Uzavřeno PDF
000757 00 12 5. 2. 2015 O: 26178541
Lidl Česká republika v.o.s., Praha 5
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti-pozemek p.č. 1988/3 k.ú. Lhotka, LV 1456 Uzavřeno PDF
000198 01 14 5. 2. 2015 D: 25655108
JaP - Jacina, s.r.o., Mnichovo Hradiště
Dodatek ke smlouvě o dílo - záruční a mimozáruční servis vstupních zařízení ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000690 00 14 5. 2. 2015 D: 27403505
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., Praha 4
Smlouva o provozování UTZ zařízení - přeložka EPD Trója - dolní Uzavřeno PDF
000694 00 14 5. 2. 2015 O: 47114983
Česká pošta, s.p., Praha 1
Rámcová smlouva o zajištění hromadného nahrání jízdních dokladů   Uzavřeno PDF
000518 01 14 5. 2. 2015 D: 45271895
METROPROJEKT PRAHA, a.s., Praha 2
Dodatek ke smlouvě o dílo - studie řešení remízovací haly ve vozovně Hloubětín Uzavřeno PDF
000741 03 10 5. 2. 2015 O: 63676401
MYPA, S.R.O., PRAHA 7
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000817 00 14 6. 2. 2015 D: 26409062
AD TECHNIK, s.r.o., Plzeň 4
Kupní smlouva - 3 soustavy mobilních elektrohydraulických stojanových zvedáků, garáž Řepy, Hostivař   Uzavřeno PDF
000594 00 14 6. 2. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen - pozemek parc. č. 764/2 k.ú. Malešice, LV 40 Uzavřeno PDF
O: 27211975
FRESH REAL s.r.o., Praha 8
000827 00 14 6. 2. 2015 D: 26271303
Skanska a.s., Praha 11
Smlouva o dílo - kompletní sanace výhybky č. 1,2 a kolejové spojky ve stanici metra Pražského povstání   Uzavřeno PDF
000545 00 14 6. 2. 2015 D: 28478380
ISPD s.r.o., Praha 4
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici metra Budějovická   Uzavřeno PDF
D: 40763439
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
000569 01 14 6. 2. 2015 D: 28350529
SIGMARSIX s.r.o., Praha 3
Dodatek ke smlouvě o dílo - oprava nájezdové rampy u objektu K v depu Kačerov Uzavřeno PDF
000724 00 14 6. 2. 2015 D: 44851774
LK PUMPSERVICE,společnost s ručením omezeným, Praha 9
Rámcová smlouva o dílo - rekonstrukce max. 10 ks čerpacích stanic v metru   Uzavřeno PDF
000760 00 14 6. 2. 2015 D: 25131770
LAKA CZ s.r.o., Praha 5
Smlouva o dílo - rekonstrukce a modernizace 2 klimatizačních jednotek   Uzavřeno PDF
000776 00 14 6. 2. 2015
31. 12. 2015
D: 26810093
Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění   Uzavřeno PDF
000777 00 14 6. 2. 2015
31. 12. 2015
D: 26810093
Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění   Uzavřeno PDF
000781 00 14 6. 2. 2015
31. 12. 2015
D: 26842998
RAUDO - výrobní družstvo invalidů , Šumperk
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění   Uzavřeno PDF
000783 00 14 6. 2. 2015
31. 12. 2015
D: 00029050
STYL PLZEŇ, výrobní družstvo, Plzeň 3
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění   Uzavřeno PDF
001147 07 09 9. 2. 2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 2010 - 2019, linka 359   Uzavřeno PDF
O: 00241610  
MĚSTO ROZTOKY, Roztoky
O: 00241792  
OBEC ÚNĚTICE, Únětice
000277 01 08 9. 2. 2015 O: 63834197
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb - údržba a zajištění provozu ochranného systému Strahovského tunelu Uzavřeno PDF
000097 00 15 9. 2. 2015
17. 5. 2015
O: 00536440
Český svaz ledního hokeje z.s., Praha 9
Smlouva o spolupráci - zajištění přepravy cestujících a zajištění informací pro veřejnost o městské hromadné dopravě v hlavním městě Praze v souvislosti s konáním Mistrovství světa v ledním hokeji 2015   Uzavřeno PDF
000740 02 13 9. 2. 2015 O: 02295059
Finex Global a.s., Praha 6
Dodatek smlouvy o ukládání odpadu - provozovna ve stanici metra Vysočanská   Uzavřeno PDF
000012 00 15 9. 2. 2015 O: -
Jiří Dolejš, Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti - pozemek parc. č. 1114/10, k.ú. Smíchov, LV 1943   Uzavřeno PDF
001143 11 09 9. 2. 2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 355 Uzavřeno PDF
O: 00241229  
OBEC HOROMĚŘICE, Horoměřice
O: 00241792  
OBEC ÚNĚTICE, Únětice
000109 00 15 9. 2. 2015
13. 3. 2015
O: 63831406
Základní škola a mateřská škola, Praha 3
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Comenius"   Uzavřeno PDF
000606 00 13 9. 2. 2015
8. 2. 2025
O: 16191129
McDonald's ČR spol. s r.o., Praha 5
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - pozemek parc. č. 2337/34,18 k.ú. Nové Město, LV 556   Uzavřeno PDF
000110 00 15 10. 2. 2015
13. 3. 2015
O: 60461675
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Výměnný pobyt"   Uzavřeno PDF
000105 00 15 10. 2. 2015 O: 03058557
KRMOTO s.r.o., Brandýs nad Labem
Smlouva o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Kolbenova   Uzavřeno PDF
000057 00 15 11. 2. 2015 O: 28909097
Bellezza Star s.r.o., Praha 2
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000124 00 15 12. 2. 2015
27. 3 .2015
O: 61385701
GYMNÁZIUM ZBOROVSKÁ, Praha 5/ SCAN: GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce "Ústřední kolo matematické olympiády"   Uzavřeno PDF
000122 00 15 12. 2. 2015
9. 7 .2015
O: 00540838
Česká biskupská konference, Praha 6
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Evropský kongres pastorace povolání (EVS)"   Uzavřeno PDF
000104 00 15 12. 2. 2015 O: 26465272
SMOKING LAND s.r.o., Praha 1
Smlouva o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví Uzavřeno PDF
000114 00 15 12. 2. 2015
12. 3. 2015
O: 60461675
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Straubing"   Uzavřeno PDF
000118 00 15 13. 2. 2015 O: 48029483
AŽD Praha s.r.o., Praha 10
Smlouva o provádění zkušebních jízd soupravy metra typu 81-71M po stavbě trati V.A nezbytných ke zkouškám a schválení zabezpečovacího zařízení v úseku V.A (Dejvická - Nemocnice Motol) Uzavřeno PDF
000254 00 15 16. 2. 2015 D: 47114983
Česká pošta s.p., Praha 1
Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby Uzavřeno PDF
000668 00 14 16. 2. 2015 O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti, pozemek parc.č. 2642/1,6 k.ú. Hostivař, LV 1493; parc.č. 739/3; 740/1,10; 741/4,30,31,32,34,35 k.ú. Malešice, LV 40   Uzavřeno PDF
000010 00 15 16. 2. 2015 D: 44792247
KOBIT, spol. s.r.o., Praha 6
Kupní smlouva - silniční vozidlo pro čistění a odvodnění tramvajových tratí Uzavřeno PDF
000840 00 14 16. 2. 2015 O: 26271303
Skanska a.s., Praha 4 - Chodov
Dohoda o obsazenosti elektrických stanic a provádění manipulací v elektrických stanicích a na trakčním zařízení na trase V.A Uzavřeno PDF
000019 00 15 16. 2. 2015 D: 27636844
N&N KOŠÁTKY s.r.o., Kropáčova Vrutice
Kupní smlouva - traktor Zetor Uzavřeno PDF
000762 01 13 16. 2. 2015 D: 26758288
GERKIN s.r.o., Mníšek pod Brdy
Dodatek ke smlouvě o dílo - implementace WIFI a CCTV Uzavřeno PDF
000779 00 14 16. 2. 2015 D: 26076225
JP1 s.r.o., PRAHA 1
Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění - kancelářský nábytek Uzavřeno PDF
000829 00 14 16. 2. 2015 O: 67669981
Ilona Domčeková, Praha 6
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000605 02 13 18. 2. 2015 D: 13694341
PSG - International a.s., Otrokovice
Dodatek ke smlouvě o dílo - rekonstrukce nástupiště ve stanici metra Chodov   Uzavřeno PDF
000127 00 15 18. 2. 2015
6. 4. 2015
O: 22877053
Prague Handball Club, Praha 4
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Prague Handball Cup 2015" Uzavřeno PDF
000151 00 15 18. 2. 2015
31. 3. 2016
D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod   -   Sokolovská   Uzavřeno PDF
000134 00 15 19. 2. 2015
27. 3. 2015
O: 66002460
ELSA Praha, Praha 1
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „BVS Elsa Praha - Elsa Lodž"   Uzavřeno PDF
000128 00 15 19. 2. 2015
29. 5. 2015
O: 00601349
Gymnázium, Krnov, Krnov
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Studijní pobyt Praha 2015" Uzavřeno PDF
000146 00 15 20. 2. 2015
9. 3. 2015
O: 65999533
Asociace pro mezinárodní otázky z.s., Praha 1
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Model V4+"   Uzavřeno PDF
000095 00 15 20. 2. 2015 D: 68407700
České vysoké učení technické, Praha 6
Rámcová smlouva o spolupráci   Uzavřeno PDF
000844 00 14 23. 2. 2015
31. 12. 2017
D: 00064432
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 1
Smlouva o výpůjčce - sbírkové předměty   Uzavřeno PDF
000745 00 13 23. 2. 2015 O: 27403505  
Pražská plynárenská Distribuce, Praha 4
Smlouva o zřízení osobní služebnosti - pozemek p.č. 3688/15 k.ú. Břevnov, LV 1908 Uzavřeno PDF
000825 00 14 23. 2. 2015 O: 45273600
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., Praha 7
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen - pozemek parc.č. 434/3 k.ú. Štěrboholy, LV 105; 704/3,5,19 k.ú. Malešice, LV 40   Uzavřeno PDF
000150 00 15 23. 2. 2015
29. 5. 2015
O: 00852546
Základní škola Krnov, okres Bruntál
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Kulturně a výchovně vzdělávací pobyt v Praze"   Uzavřeno PDF
000055 00 15 24. 2. 2015 D: 44264321
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Smlouva o dílo - rekonstrukce VZT na stanici metra I.P. Pavlova   Uzavřeno PDF
000830 00 14 24. 2. 2015 D: 27457621
Bořislavka office and shopping centre s. r. o., Praha
Smlouva o úpravě stávající infrastruktury - pozemky k.ú. Dejvice, Vokovice   Uzavřeno PDF
000409 00 14 24. 2. 2015 D: 26169231
Oční centrum Praha, a.s., Praha 7
Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění   Uzavřeno PDF
000156 00 15 24. 2. 2015
11. 7. 2015
O: 00539015
Tělovýchovná jednota, Praha 6
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Prague Games 2015"   Uzavřeno PDF
000157 00 15 24. 2. 2015
16. 8. 2015
O: 00539015
Tělovýchovná jednota, Praha 6
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Czech Open 2015"   Uzavřeno PDF
000170 00 15 25. 2. 2015 O: 87255618
Hana Lexová, Předboj - Kojetice u Prahy
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID    Uzavřeno PDF
000103 00 15 25. 2. 2015 O: 71650784
Petra Nečesánková, Praha 4
Smlouva o poskytnutí médií   -   provozovna ve stanici metra Ládví, Křižíkova, Kobylisy   Uzavřeno PDF
000148 00 15 25. 2. 2015
12. 6. 2015
O: 00844691
Střední odborná škola, Frýdek - Místek
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „NatTech MSK"   Uzavřeno PDF
000815 00 14 26. 2. 2015 D: 28433203
CS Com Sys s.r.o., Praha 8
Kupní smlouva - Card Manager Uzavřeno PDF
000158 00 15 26. 2. 2015 D: 01614606
Bělina & Partners, Praha 8
Smlouva o poskytování právních služeb   Uzavřeno PDF
000026 06 95 26. 2. 2015 O: 48038687
OMV Česká republika, s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě na pronájem pozemků   -   k.ú. Hostivař, LV 1493   Uzavřeno PDF
000172 00 15 26. 2. 2015 D: 01796917
Jollor, s.r.o., Praha 7
Smlouva o poskytnutí přístupu do webového rozhraní s názvem „JOLLOR" Uzavřeno PDF
000142 00 15 26. 2. 2015 O: 67669981
Ilona Domčeková, Praha 6
Smlouva o poskytnutí médií   -   provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000771 02 14 26. 2. 2015 D: 49240480  
UNIQA pojišťovna, a.s., Praha 6
Dodatek k pojistné smlouvě - kolektivní úrazové pojištění   Uzavřeno PDF
000059 00 15 26. 2. 2015 O: 01440551
Independent Trading International company s.r.o., Praha 8
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Želivského   Uzavřeno PDF
000121 00 15 26. 2. 2015 O: 24180173
Next development s.r.o., Praha 1
Nájemní smlouva - pozemek parc.č. 523/1 k.ú. Radlice, LV 307   Uzavřeno PDF
000838 00 14 27. 2. 2015 O: 70542511
Jan Hrbek, Praha 5
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání   -   provozovna v prostorách stanice tramvaje K Barrandovu   Uzavřeno PDF
000088 00 15 27. 2. 2015 O: 03745503
Mariia Rekrutiak, Praha 9
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání   -   provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000666 04 06 27. 2. 2015 O: 61060208  
LAHŮDKY   PALMA, SPOL. S R.O., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb   Uzavřeno PDF
000877 12 07 27. 2. 2015 O: 47114304  
Zdravotní pojišťovna, Praha 10
Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb Uzavřeno PDF
000064 43 95 27. 2. 2015
31. 12. 2015
O: 47672234  
Česká průmyslová, Ostrava
Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb Uzavřeno PDF
000229 00 15 27. 2. 2015 D: 00240982  
Městská část Praha Vinoř, Praha
Smlouva o vypořádání nákladů spojených s provozem prodejního automatu jízdenek - Vinoř   Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Březen 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000206 00 15 2. 3. 2015 D: 60193913  
Pražská energetika, a.s., Praha 10
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny,U Brusných kasáren   Uzavřeno PDF
000120 00 15 2. 3. 2015 D: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - pozemky k.ú. Vinohrady, LV 2178; k.ú. Nusle, LV 1104 Uzavřeno PDF
000168 00 15 2. 3. 2015
29. 3. 2015
O: 26530694  
Česká asociace, Olomouc
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „XII. Celostátní konference ČASP" Uzavřeno PDF
000226 00 14 3. 3. 2015 D: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2960/1 k.ú. Nusle, LV 1104 Uzavřeno PDF
000225 00 14 3. 3. 2015 D: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemena - pozemek p.č. 2305, 2306 k.ú. Holešovice, LV 368 Uzavřeno PDF
000481 01 13 3. 3. 2015 O: 01440551  
Independent Trading International company s.r.o., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Želivského   Uzavřeno PDF
000179 09 13 4. 3. 2015 D: 45272956  
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek ke Smlouvě o pojistných smlouvách   Uzavřeno PDF
D: 47116617  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
D: 63998530  
Česká podnikatelská pojišťovna, Praha 8
D: 63998599  
Pojišťovací makléřství Praha 4
000179 00 15 5. 3. 2015 O: 02806690
KMK PIZZA s.r.o., Dolní Břežany
Smlouva o poskytnutí médií- provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000303 00 14 5. 3. 2015 D: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 1631/11 k.ú. Hloubětín, LV 1003 Uzavřeno PDF
000251 00 14 5. 3. 2015 D: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2188, 2243 k.ú. Holešovice, LV 368 Uzavřeno PDF
000268 00 14 5. 3. 2015 D: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemena - pozemek p.č. 2541/1 k.ú. Hloubětín, LV 1003 Uzavřeno PDF
000195 01 12 6. 3. 2015 O: 24821993  
Český Aeroholding, a.s., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o zabezpečení přepravy a paušální úhradě jízdného zaměstnanců   Uzavřeno PDF
000215 00 15 9. 3. 2015 O: 88533701  
Michal Kuchař, Praha 2
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000216 00 15 9. 3. 2015 O: 03541355  
TownHotel Astra s.r.o., Praha 10
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000177 00 15 9. 3. 2015
13. 4. 2015
O: 69058041  
Asociace debatních klubů, z.s., Praha 1
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Prague Debate Spring" Uzavřeno PDF
000786 02 13 10. 3. 2015
11. 9. 2015  
O: 62420224
Jiří Kozojed, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o užívání výtahů ve stanicích metra Ukončeno PDF
000724 06 10 10. 3. 2015 O: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 2010 - 2019, linka 364   Uzavřeno PDF
O: 00240702   
Město Říčany, Říčany
000106 00 15 10. 3. 2015 O: 26431068  
JPServis, a.s., Praha 4
Smlouva o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000224 00 15 10. 3. 2015 D: 27376516  
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o připojení, Evropská   Uzavřeno PDF
000020 00 15 11. 3. 2015 O: 61056766  
PRAGUE REAL ESTATE INVEST, s.r.o., Praha 1
Smlouva o spolupráci - pozemek parc.č. 3659 k.ú. Vinohrady, LV 8493 Uzavřeno PDF
000798 03 09 11. 3. 2015 D: 70994226  
České dráhy, a.s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o nájmu - pozemek parc.č. 663/11 k.ú.Veleslavín, LV 2703 Uzavřeno PDF
000119 00 15 11. 3. 2015 O: 00064360  
Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha 6
Nájemní smlouva - pozemek k.ú. Hostivař, Michle, parkování Uzavřeno PDF
000050 00 15 11. 3. 2015 D: 15051145  
KonekTel,a.s., Pardubice
Smlouva o poskytování služeb - servis a update RCA TETRA Uzavřeno PDF
000839 00 14 11. 3. 2015 D: 26465728  
IMstav Praha s.r.o., Praha 8
Smlouva o dílo - oprava střešního pláště objektu K v depu Kačerov   Uzavřeno PDF
000552 00 14 11. 3. 2015 D: 25070282  
INFRAM a.s., Praha 9
Prováděcí smlouva k rámcové mandátní smlouvě - modernizace vysokonapěťového rozvodu v úseku IP - VY   Uzavřeno PDF
D: 48266230  
Valbek, spol. s r. o., Liberec
000485 01 14 11. 3. 2015 D: 00499838  
Rekomont,a.s., Praha
Dodatek ke smlouvě o dílo - oprava větrací šachty Karlovo náměstí   Uzavřeno PDF
000107 00 15 11. 3. 2015 O: 24255921  
FIDENTIA s.r.o., Praha 4
Smlouva o postoupení pohledávek za období leden - červen 2014   Uzavřeno PDF
000361 00 14 11. 3. 2015 D: 60437359  
ROPID REGIONÁLNÍ ORGANIZÁTOR, Praha 1
Dohoda o spolupráci při používání jednotné podoby informačních materiálů Pražské integrované dopravy   Uzavřeno PDF
000115 00 15 11. 3. 2015 D: 48117013  
NEXIA AP a.s., Praha 8
Dohoda o mlčenlivosti Uzavřeno PDF
000210 00 15 11. 3. 2015
20. 3. 2015
O: 61989100  
Vysoká škola báňská   Technická univerzita Ostrava
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Inovace studijního programu Stavební inženýrství reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0260 - Exkurze Praha"   Uzavřeno PDF
000972 03 13 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Sliačská   Uzavřeno PDF
000968 03 13 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Sazečská   Uzavřeno PDF
000974 03 13 11. 3. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Kolbenova   Uzavřeno PDF
000976 03 13 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Sazečská   Uzavřeno PDF
000978 03 13 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Pod Altánem   Uzavřeno PDF
000980 03 13 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Pod Altánem   Uzavřeno PDF
000639 04 13 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Kutvirtova   Uzavřeno PDF
000636 04 13 11. 3. 2015 D: 60193492
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Švábky   Uzavřeno PDF
000404 03 13 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Lublaňská   Uzavřeno PDF
000787 03 13 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, nám. Hrdinů Uzavřeno PDF
000111 00 15 11. 3. 2015 O: 25608452  
Euronet Services, spol. s r.o., Praha 8
Smlouva o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Florenc - B, Želivského   Uzavřeno PDF
000228 01 15 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Starostrašnická   Uzavřeno PDF
000113 01 14 11. 3. 2015 D: 60193492  
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro r. 2016, Starostrašnická Uzavřeno PDF
000816 00 14 11. 3. 2015 D: 00063517  
Městská část Praha 3, Praha 3
Dohoda o narovnání a Smlouva o nájmu pozemku - p.č. 4303/5 k.ú. Vinohrady, LV 778   Uzavřeno PDF
000111 01 14 12. 3. 2015 D: 47116617  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
Dodatek k pojistné smlouvě, pojištění statutárních orgánů Uzavřeno PDF
000519 01 12 12. 3. 2015 D: 25172328   
EDIKT a.s., České Budějovice
Dodatek ke smlouvě o dílo - výměna pohyblivých schodů ve stanici Nové Butovice Uzavřeno PDF
000792 01 13 12. 3. 2015 O: 70088721  
Izabela Lieblichová, Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna v areálu depa Zličín Uzavřeno PDF
000214 00 15 13. 3. 2015
21. 3. 2015
O: 48582387  
CZECHIN s.r.o., Praha 4
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „COUPE DE PATES" Ukončeno PDF
000180 08 13 13. 3. 2015 D: 45272956  
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o pojištění majetku   Uzavřeno PDF
D: 47116617  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
000238 00 15 16. 3. 2015 O: 24808181  
SCANTRAVEL & HOTEL PETR s.r.o., Praha 5
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000147 00 15 16. 3. 2015
31. 3. 2016
D: 25564188  
VTRADE, s.r.o., Brno
Smlouva o dílo - úklid stanic metra a objektů Uzavřeno PDF
000220 00 15 16. 3. 2015
22. 3. 2015
O: 72071672  
Základní organizace Odborového, Praha 1
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Dny frankofonie" Ukončeno PDF
000341 01 13 17. 3. 2015 D: 28478380  
ISPD s.r.o., Praha 4
Dodatek k prováděcí obstaravatelské mandátní smlouvě - objízdná kolej vozovny Vokovice Uzavřeno PDF
D: 40763439  
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
000182 00 15 17. 3. 2015 O: 45141916   
Antonín Tichý, Praha 5
Dohoda o postupu při zjišťování výše nájemného - pozemek k.ú. Strašnice, LV 27   Uzavřeno PDF
000207 03 11 17. 3. 2015 D: 27127010  
SCHINDLER CZ, a.s., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o dílo - servis výtahu stanice metra Háje Uzavřeno PDF
000219 01 13 17. 3. 2015 D: 45271895  
METROPROJEKT PRAHA, a.s., Praha 2
Dodatek ke smlouvě o dílo - objízdná kolej vozovny Vokovice Uzavřeno PDF
000551 00 14 17. 3. 2015 D: 27923673
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů metra Uzavřeno PDF
000543 00 14 17. 3. 2015 D: 27923673  
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - modernizace silnoproudých zařízení MDT stanice Palmovka Uzavřeno PDF
000678 00 14 17. 3. 2015 D: 28478380  
ISPD s.r.o., Praha 4
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - modernizace stanice metra Opatov   Uzavřeno PDF
D: 40763439  
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
000021 00 15 17. 3. 2015 D: 44264321  
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Smlouva o dílo - oprava rozvodů vody ve stanici metra Stodůlky Uzavřeno PDF
000164 00 15 17. 3. 2015 D: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 4381/1, 4881/2 k.ú. Žižkov, LV 1873 Uzavřeno PDF
000895 02 08 18. 3. 2015 O: 25077716
PEGAS PLUS s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Můstek, Muzeum   Uzavřeno PDF
000338 02 11 18. 3. 2015 O: 28446887   
WA&SA, s.r.o., Praha 10
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000051 00 15 18. 3. 2015 D: 29012490  
PFCE Prague investments s.r.o., Praha 2
Smlouva o převodu práv a převzetí povinností - bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl   Uzavřeno PDF
000921 03 08 18. 3. 2015 O: 14982676   
Dana Dlouhá, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Budějovická Uzavřeno PDF
000314 02 10 18. 3. 2015 O: 45060291
Josef Pecka, Popovice
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovna ve stanici metra Dejvická   Uzavřeno PDF
000040 03 11 18. 3. 2015 O: 28491556   
PIZZA COMPANY s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000933 02 08 18. 3. 2015 O: 16189388   
OPATOV MARKET SPOL.S R.O., Praha 2
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Opatov   Uzavřeno PDF
000042 00 15 18. 3. 2015 D: 47672731  
PANAV a.s., Senice na Hané
Kupní smlouva - valníkový plošinový přívěs   Uzavřeno PDF
000089 00 15 18. 3. 2015 D: 26224712  
TSP DATA, a.s., Praha
Smlouva o zachování mlčenlivosti   Uzavřeno PDF
000214 01 13 18. 3. 2015 D: 28468414  
ROWAN LEGAL, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb Uzavřeno PDF
000442 04 06 18. 3. 2015 D: 26229862  
BOIS & Partners, s.r.o., Hustopeče
Dodatek ke smlouvě o dílo - opravy obráběcích strojů   Uzavřeno PDF
000827 01 14 18. 3. 2015 D: 26271303  
Skanska a.s., Praha 11
Dodatek ke smlouvě o dílo - sanace výhybky ve stanici metra Pražského povstání Uzavřeno PDF
000070 05 10 18. 3. 2015 D: 00571024  
PCS spol. s r.o., Praha 4
Dodatek k rámcové smlouvě o dílo - servisní podpora Uzavřeno PDF
000782 00 14 18. 3. 2015 D: 27582167  
Deloitte Advisory s.r.o., Praha 8
Smlouva o poskytování poradenských služeb - energetický dispečink Uzavřeno PDF
000092 03 02 18. 3. 2015 O: 00014915  
Metrostav a.s., Praha 8
Dodatek k nájemní smlouvě - pozemek p.č. 4014/1 k.ú. Libeň, LV 1439   Uzavřeno PDF
000520 01 12 18. 3. 2015 D: 26175622   
ELPRING PRAHA a.s., Praha 9
Dodatek ke smlouvě o dílo - výměna pohyblivých schodů ve stanici Můstek B Uzavřeno PDF
000155 00 15 20. 3. 2015 D: 25733371   
REGARD s.r.o., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti, pozemek p.č. 3290 k.ú. Libeň, LV 1496 Uzavřeno PDF
000846 00 14 23. 3. 2015 D: 26508672  
AXELLO spol. s.r.o., Praha 3
Servisní smlouva - aplikace Prodej cenin Uzavřeno PDF
000932 02 10 23. 3. 2015 O: 15049159   
NOVY s.r.o., Pardubice
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Rajská zahrada Uzavřeno PDF
000835 02 08 23. 3. 2015 O: 26178907   
H Tabák, s.r.o., Praha 3
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Zličín Uzavřeno PDF
000739 01 11 23. 3. 2015 D: 24827452  
Advokátní kancelář Brož,, Praha 3
Dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb Uzavřeno PDF
000213 01 13 23. 3. 2015 D: 24303321  
BRODEC & PARTNERS s.r.o., Praha 2
Dodatek ke smlouvě o poskytování poradenských služeb Uzavřeno PDF
000591 01 13 23. 3. 2015 O: 49395653   
Quang Ngoc Le, Praha 9
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Rajská zahrada Uzavřeno PDF
000092 00 15 23. 3. 2015 D: 60109581  
R.D. Engineering s.r.o., Pardubice
Smlouva o dílo - software pro automatickou tvorbu dat do OIS Uzavřeno PDF
000673 04 08 23. 3. 2015 O: 27657141   
HOFA PRAHA s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Pankrác Uzavřeno PDF
000857 02 08 23. 3. 2015 O: 60194260   
IDS Praha a.s., Praha 2
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - stanice metra Karlovo náměstí, provoz administrativní budovy Uzavřeno PDF
000166 00 15 23. 3. 2015 D: 40763439  
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
Smlouva o dílo - dlouhodobý monitoring trvale kotvených konstrukcí v prostoru stanice metra Nemocnice Motol Uzavřeno PDF
000662 01 14 23. 3. 2015 D: 26465728   
IM stav Praha s.r.o., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o dílo - oprava/výměna oken včetně žaluzií v objektu K, depa Kačerov   Uzavřeno PDF
000242 00 15 23. 3. 2015
16. 4. 2015
O: 49277600   
Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism, Praha 2
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „fam trip nizozemského operátora   -   Czech Tourism" Uzavřeno PDF
000245 00 15 24. 3. 2015
1. 5. 2015
O: 70100969   
Charita Česká republika, Praha 1
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce "školení odborné přípravy pro školitele v poskytování psychosociální pomoci na Ukrajině" Uzavřeno PDF
000219 00 15 24. 3. 2015 D: 26465728  
  IM stav Praha s.r.o., Praha 8
Smlouva o dílo - oprava pláště administrativní budovy A v depu Zličín Uzavřeno PDF
000135 00 15 25. 3. 2015 D: 63839997  
OSA, Praha 6
Licenční smlouva o veřejném provozování   -   Nalaďte se v metru také o Vánocích 2014   Uzavřeno PDF
000131 00 15 25. 3. 2015 D: 63839997  
OSA, Praha 6
Licenční smlouva o veřejném provozování   -   Nalaďte se v metru   Uzavřeno PDF
000133 00 15 25. 3. 2015 D: 63839997  
OSA, Praha 6
Licenční smlouva o veřejném provozování   -   Nalaďte se v metru také o Vánocích 2013   Uzavřeno PDF
000853 02 10 26. 3. 2015 O: 27206483   
VINI G, s.r.o., Vraňany
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000050 02 11 26. 3. 2015 O: 41779622   
Ing.Karolina Šilhová, Praha 9
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Letňany   Uzavřeno PDF
000230 01 14 26. 3. 2015 O: 76261603   
Petr Růžička, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví Uzavřeno PDF
000222 02 10 26. 3. 2015 O: 76270149   
Peter Lazarov, Praha 9
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví Uzavřeno PDF
000986 03 06 26. 3. 2015 O: 71714197   
Ing. Martin Žaba, COCON, Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000025 03 07 26. 3. 2015 O: 27582833   
SATORI DAK, s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000264 00 15 26. 3. 2015 D: 02795281   
Operátor OPENCARD, a.s., Praha 1
Smlouva o spolupráci při prodeji jízdních dokladů Uzavřeno PDF
000265 00 15 26. 3. 2015 D: 02795281   
Operátor OPENCARD, a.s., Praha 1
Smlouva o zpracování osobních údajů Uzavřeno PDF
000760 02 11 26. 3. 2015 O: 24842672  
Belavara s.r.o., Praha 9
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Letňany   Uzavřeno PDF
000268 01 13 26. 3. 2015 O: 27164080  
2H Service s.r.o., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Prosek   Uzavřeno PDF
000143 00 15 27. 3. 2015 O: 25111949   
DJ Praha, s.r.o., Praha 6
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - veřejná WC na trase V.A Uzavřeno PDF
001122 08 06 27. 3. 2015 D: 62623753  
ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Plzeň
Dodatek ke smlouvě kupní, tramvaje 15T Uzavřeno PDF
000270 00 15 27. 3. 2015 O: 40656934   
Ondra Přemysl, Praha 2
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000222 00 15 30. 3. 2015 D: 00064491   
PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA, Praha 1
Smlouva o zajištění jízdného v Pražské integrované dopravě v rámci turistické karty Prague Card   Uzavřeno PDF
000618 01 14 30. 3. 2015 O: 02806690   
Masokmk s.r.o., Dolní Břežany
Dodatek ke smlouvě o ukládání a odvozu odpadu podobného komunálnímu - provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
O: 62420224   
Jiří Kozojed, Praha 4
000082 01 13 31. 3. 2015 D: 24754226   
Mailbox Translations s.r.o., ZVOLE
Dodatek ke smlouvě překladatelské a tlumočnické služby Uzavřeno PDF
000086 00 15 31. 3. 2015
31. 12. 2015
D: 25023446   
IBR Consulting, s.r.o., Liberec
Smlouva o dílo - Kontrolní činnost při realizaci stavby Provozní úsek metra V.A Dejvická - Motol   Uzavřeno PDF
000613 00 14 31. 3. 2015 D: 27923673   
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - Modernizace osvětlení tunelů Kačerov - Háje Uzavřeno PDF
000549 00 14 31. 3. 2015 D: 27923673   
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - Modernizace silových rozvodů NM - ZE   Uzavřeno PDF
000612 00 14 31. 3. 2015 D: 27923673   
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - Modernizace osvětlení tunelů Náměstí Míru - Želivského Uzavřeno PDF
000550 00 14 31. 3. 2015 D: 27923673   
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - Modernizace silových rozvodů KC - HA Uzavřeno PDF
000139 00 15 31. 3. 2015 D: 63839997   
OSA, Praha 6
Licenční smlouva o veřejném provozování - reprodukce hudebních děl Uzavřeno PDF
000509 01 13 31. 3. 2015 O: 25788345   
„Vlaštovka" s.r.o., Praha 9
Dodatek ke smlouvě o užívání elektrického nákladního výtahu - stanice metra Můstek Uzavřeno PDF
000144 01 11 31. 3. 2015 D: 25064461   
Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s., Praha 10
Dodatek k rámcové smlouvě na havarijní a mimořádné opravy tramvajových tratí Uzavřeno PDF
000069 01 11 31. 3. 2015 D: 48117820   
IMPROMAT CZ spol. s r.o., Praha 4
Dodatek k prováděcí smlouvě na poskytování služeb - multifunkční tiskové služby, pilotní projekt Uzavřeno PDF
000417 02 11 31. 3. 2015 D: 25168860   
AB plus CZ s.r.o., Praha 7
Dodatek k prováděcí smlouvě na poskytování služeb - multifukční tiskové služby, Sokolovská   Uzavřeno PDF
D: 61501484   
CANON CZ, s.r.o., Praha 7
000123 00 15 31. 3. 2015 D: 60193298   
PRAŽSKÁ STROJÍRNA a.s., Praha 9
Kupní smlouva - buňka vč. příslušenství Uzavřeno PDF
000136 00 15 31. 3. 2015 D: 25172328   
EDIKT a.s., České Budějovice
Smlouva o dílo - Objízdná kolej ve vozovně Vokovice Uzavřeno PDF
000281 01 14 31. 3. 2015 D: 26271303   
Skanska a.s., Praha 11
Dodatek ke smlouvě o dílo - modernizace technologie ve stanici metra Dejvická v prostoru odstavných kolejí Uzavřeno PDF
000171 00 15 31. 3. 2015 O: 27376516  
  PREdistribuce, a.s., Praha 5
Nájemní smlouva - pozemek p.č. 1217/3 k.ú. Háje, LV 338 Uzavřeno PDF
000239 00 15 31. 3. 2015
31. 3. 2019
O:   
Ing. Jan Vančura, CSc., Kamenice
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen - pozemkových služebností, pozemek p.č. 4485/1, 4485/2 k.ú. Strašnice, LV 27 Uzavřeno PDF
000267 00 15 31. 3. 2015
19. 4. 2015
O: 00505714   
Tělocvičná jednota Sokol Pražský, Praha 2
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Mistrovství ČR v basketbale U 14"   Uzavřeno PDF
000263 00 15 31. 3. 2015
4. 4. 2015
O: 48137171   
BASKET SLOVANKA, Praha 8
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky turnaje v basketbale Ukončeno PDF
000234 00 15 31. 3. 2015 D: 00064581   
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o výpůjčce - pozemky k.ú. Vokovice, RTT Evropská Uzavřeno PDF
000816 03 11 31. 3. 2015 O: 63926407   
Roman Šikal, Praha 9
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000176 04 02 31. 3. 2015 O: 25055135   
Obchodní centrum, a.s., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Opatov   Uzavřeno PDF
000525 01 13 31. 3. 2015 O: 24252255   
COVERTIA a.s., Praha 2
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Kačerov Uzavřeno PDF
000085 01 13 31. 3. 2015 O: 24851574   
Yam Yam Delicates s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Vyšehrad Uzavřeno PDF
000728 02 10 31. 3. 2015 O: 61501778   
ViP pharm, s.r.o., Praha 10
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Háje Uzavřeno PDF
000977 03 08 31. 3. 2015 O: 27163946   
FOTO 24, s.r.o., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví Uzavřeno PDF
000926 01 13 31. 3. 2015 O: 24750361   
CatsCompany s.r.o., Praha 9
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Muzeum Uzavřeno PDF
000232 22 01 31. 3. 2015
31. 12. 2015
O: 47672234   
Česká průmyslová, Ostrava
Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb   Uzavřeno PDF
000071 24 95 31. 3. 2015
31. 12. 2015
O: 47672234   
Česká průmyslová, Ostrava
Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb   Uzavřeno PDF
000705 09 07 31. 3. 2015 O: 47114304   
Zdravotní pojišťovna, Praha 10
Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb Uzavřeno PDF
000704 09 07 31. 3. 2015 O: 47114304   
Zdravotní pojišťovna, Praha 10
Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb Uzavřeno PDF
000484 00 15 31. 3. 2015
31. 3 .2016  
O: 25111949
DJ Praha, s.r.o., Praha 6
Smlouva o poskytnutí médií-provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000669 00 14 31. 3. 2015 D: 24180173
Next development s.r.o., Praha 1
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti-pozemek p.č. 977/33 k.ú. Jinonice, LV 2352   Uzavřeno PDF
000614 02 11 31. 3. 2015 O: 71138200
Luděk Krkavec, Lhota
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000547 02 11 31. 3. 2015 O: 68847564
Kateřina Voldřichová, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovna ve stanici metra Vyšehrad   Uzavřeno PDF
000635 02 10 31. 3. 2015 O: 61253227
Petr Svoboda, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o přenechání médií-provozovna ve stanici metra Rajská zahrada Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Duben 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000008 00 15 1. 4. 2015
31.12.2015
D: 00063703
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, Praha 6
Smlouva o výpůjčce - pozemek p.č. 1281/251,253,360 k.ú. Vokovice, LV 656 Uzavřeno PDF
000230 00 15 1. 4. 2015 O: 27211975  
FRESH REAL s.r.o., Praha 8
Nájemní smlouva, pozemek p.č. 764/2 k.ú. Malešice, LV 40 Uzavřeno PDF
001146 13 09 1. 4. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019 (příměstské linky MHD)   Uzavřeno PDF
000409 03 04 1. 4. 2015 O: 61854867  
MTRAFIK, s.r.o., Beroun
Dodatek ke smlouvě o nájmu   -   provozovna ve stanici metra Flora Uzavřeno PDF
000176 12 01 1. 4. 2015 O: 61854867  
MTRAFIK, s.r.o., Beroun
Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor   -   provozovna ve stanici metra Skalka Uzavřeno PDF
000250 00 15 1. 4. 2015
31. 3. 2019
D: 25101943  
UNIPROG servis s.r.o., Sulice
Smlouva o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS   Uzavřeno PDF
000772 12 08 2. 4. 2015 O: 45274959  
Š & Sch., s.r.o., Praha 5
Dodatek k nájemní smlouvě   -   prodejní automat Uzavřeno PDF
000165 00 15 3. 4. 2015 O: 00562262  
UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   -   osobní služebnosti, pozemek p.č. 4013/8 k.ú. Libeň, LV 1439 Uzavřeno PDF
000060 00 15 3. 4. 2015 O: 24141950  
MERKURFOSTR, s.r.o., Praha 8
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání, stanice tramvaje K Barrandovu Uzavřeno PDF
000353 02 11 3. 4. 2015 D: 26271303  
Skanska a.s., Praha 11
Dodatek ke smlouvě o dílo   -   výstavba metra V.A, technologická část   Uzavřeno PDF
000679 00 14 7. 4. 2015 D: 25070282  
INFRAM a.s., Praha 9
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva   -   modernizace stanice metra Skalka Uzavřeno PDF
D: 48266230  
Valbek, spol. s r. o., Liberec
000539 00 14 7. 4. 2015 D: 25070282  
INFRAM a.s., Praha 9
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva   -   rekonstrukce prostor pro opravy tramvají v OT Hostivař Uzavřeno PDF
D: 48266230  
Valbek, spol. s r. o., Liberec
000255 00 15 7. 4. 2015
31. 12. 2017
D: 47114983
Česká pošta s.p., Praha 1
Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb   Uzavřeno PDF
000466 02 09 7. 4. 2015 O: 47114983  
Česká pošta, s.p., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb   Uzavřeno PDF
000329 01 13 7. 4. 2015 O: 02050242  
Pekárna Kabát s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o užívání osobního výtahu   -   provozovna ve stanici metra Dejvická   Uzavřeno PDF
000219 01 10 7. 4. 2015 O: 02050242  
Pekárna Kabát s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o užívání nákladního výtahu   -   provozovna ve stanici metra Budějovická   Uzavřeno PDF
000205 00 15 7. 4. 2015 D: 25727362  
ENERGON Dobříš s.r.o., Dobříš
Smlouva o dílo   -   oprava lávky pro pěší v depu Hostivař   Uzavřeno PDF
000204 00 15 7. 4. 2015 D: 41690192  
FLECKCS Elektroengineering, s.r.o., Praha 15
Smlouva o dílo   -   oprava staničních řídících pracovišť OSM IV. etapa, stanice metra Národní, Můstek B, Náměstí Republiky Uzavřeno PDF
000122 13 99 7. 4. 2015 D: 17048851  
HEWLETTPACKARD s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o odborných službách   Uzavřeno PDF
000122 14 99 7. 4. 2015 D: 17048851  
HEWLETTPACKARD s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o odborných službách   Uzavřeno PDF
000005 02 02 7. 4. 2015 O: 61246093  
ROSSMANN, spol.s r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o užívání nákladního výtahu   -   provozovna ve stanici metra Muzeum C   Uzavřeno PDF
000221 00 15 8. 4. 2015 O: 02451221  
Radlice Rozvojová, a.s., Praha 5
Dohoda o postupu při zjišťování ceny nemovitých věcí   -   pozemky k.ú. Radlice, LV 307 Uzavřeno PDF
000320 00 15 8. 4. 2015 O: 28401727  
ŠEBER s.r.o., Praha 3
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000771 03 14 9. 4. 2015 D: 49240480  
UNIQA pojišťovna, a.s., Praha 6
Dodatek k pojistné smlouvě   -   kolektivní úrazové pojištění   Uzavřeno PDF
001160 06 09 10. 4. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 301   Uzavřeno PDF
O: 00241512
OBEC OŘECH, Praha - západ
O: 00473227
OBEC CHÝNICE, Chýnice
001159 08 09 10. 4. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 352   Uzavřeno PDF
O: 00241342
OBEC JINOČANY, Jinočany
O: 00241512
OBEC OŘECH, Praha - západ
O: 00640221
OBEC ZBUZANY, Zbuzany
000349 00 14 10. 4. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2877/10,4400/711 k.ú. Modřany, LV 2408 Uzavřeno PDF
000348 00 14 10. 4. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2082/1,2062/1 k.ú. Bubeneč, LV 759; pozemek p.č. 4286/5,3998/1 k.ú. Dejvice, LV 2510 Uzavřeno PDF
000466 00 14 10. 4. 2015 D: 00000175
DIPLOMATICKÝ SERVIS, Praha 1
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti - pozemek p.č. 130/4 k.ú. Bubeneč, LV 21   Uzavřeno PDF
000350 00 14 10. 4. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2956,2967,2942/1 k.ú Nusle, LV 1104 Uzavřeno PDF
000316 00 15 13. 4. 2015
25. 4. 2015
O:  
Tomáš Lörincz, Praha 8
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce "Život bez oka" Uzavřeno PDF
000439 00 15 14. 4. 2015 O: 47672234
Česká průmyslová, Ostrava
Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost) Uzavřeno PDF
000251 00 15 15. 4. 2015 D: 61062910  
ELEKTROTRAKCE, s.r.o., Praha 9
Smlouva o dílo   -   oprava silových rozvodů ve stanici metra Českomoravská Uzavřeno PDF
000619 00 14 15. 4. 2015 D: 42324254  
OTIS, a.s., BŘECLAV
Smlouva o poskytování služeb a dodávkách náhradních dílů   -   výstavba metra V.A, pohyblivé schody a výtahy Uzavřeno PDF
000808 00 14 15. 4. 2015 D: 00063461  
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, Praha 2
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti   -   pozemky k.ú. Vinohrady, LV 2037; RTT Bělehradská Uzavřeno PDF
000180 09 13 15. 4. 2015 D: 45272956  
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek k pojistné smlouvě, pojištění majetku Uzavřeno PDF
D: 47116617  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
000325 00 15 15. 4. 2015
3. 5. 2015  
O:  
Petra Vyvlečková, Trutnov
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „BSV Elsa Praha & Elsa Aix   -   Marseille"   Uzavřeno PDF
000240 00 15 15. 4. 2015 D: 00063461  
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, Praha 2
Smlouva o zajištění stavby RTT Bělehradská   Uzavřeno PDF
000179 10 13 15. 4. 2015 D: 45272956  
Česká pojišťovna a.s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o pojistných smlouvách Uzavřeno PDF
D: 47116617  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
D: 63998530  
Česká podnikatelská pojišťovna, Praha 8
D: 63998599  
Pojišťovací makléřství, Praha 4
000181 04 13 15. 4. 2015 D: 47116617  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 8
Dodatek pojistné smlouvy, pojištění terorismu Uzavřeno PDF
000357 00 14 17. 4. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2386/1,2387/1,2384/1 k.ú. Nové Město LV 1143; pozemek p.č. 1126 k.ú. Staré Město, LV 122 Uzavřeno PDF
000176 00 15 20. 4. 2015 O: 27403505
Pražská plynárenská, Praha 4
Souhlasné prohlášení - pozemek p.č. 1179/3 k.ú. Michle, LV 2169   Uzavřeno PDF
000643 03 14 21. 4. 2015 O: 25111949
DJ Praha, s.r.o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000643 02 14 21. 4. 2015 O: 25111949
DJ Praha, s.r.o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000353 00 15 21. 4. 2015 O: 24174033  
KRMOMANI s.r.o., Praha 4
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
001150 08 09 21. 4. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 305 a 351   Uzavřeno PDF
O: 00237108
Město Neratovice, Neratovice
O: 00240214
OBEC HOVORČOVICE, Hovorčovice
O: 00240320
OBEC KOJETICE, Kojetice
O: 00240451
OBEC MĚŠICE, Měšice
O: 00240532
Obec Nová Ves, Nová Ves
O: 00640115
OBEC ČAKOVIČKY, Čakovičky
O: 00662241
Obec Libiš, Libiš
000377 07 10 23. 4. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 347   Uzavřeno PDF
O: 00241237
MĚSTO HOSTIVICE, Hostivice
O: 00241288
OBEC CHRÁŠŤANY, Chrášťany
O: 00241296
OBEC CHÝNĚ, Chýně
000748 00 14 24. 4. 2015 D: 25070282  
INFRAM a.s., Praha 9
Prováděcí smlouva k rámcové mandátní smlouvě   -   modernizace pohyblivých schodů ve stanici Palmovka   Uzavřeno PDF
D: 48266230  
Valbek, spol. s r. o., Liberec
000153 00 15 24. 4. 2015 O: 45244782  
Česká spořitelna, a.s., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání   -   bankomat ve stanici metra Karlovo náměstí Uzavřeno PDF
000162 00 15 24. 4. 2015 O: 27376516  
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   -   osobní služebnosti, pozemky k.ú Libeň LV 1439; k.ú. Karlín LV 18   Uzavřeno PDF
000218 00 15 24. 4. 2015 D: 14889811  
ITS a.s., Praha 3
Kupní smlouva   -   dodávka 2 serverů IBM řady „p"   Uzavřeno PDF
000152 00 15 24. 4. 2015 O: 45244782  
Česká spořitelna, a.s., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání   -   bankomat ve stanici metra Palmovka Uzavřeno PDF
000054 00 15 24. 4. 2015 D: 70994226
České dráhy, a.s., Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 4450/87 k.ú. Žižkov Uzavřeno PDF
000292 00 13 24. 4. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1 
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti - pozemek p.č. 1114/10 k.ú. Smíchov, LV 1943   Uzavřeno PDF
000129 00 15 24. 4. 2015 D: 25229273  
FUBAR a.s., Praha 4
Smlouva o zachování mlčenlivosti   Uzavřeno PDF
000159 00 15 24. 4. 2015 D: 26165031  
Microshop, s. r. o., Praha 6
Smlouva o zachování mlčenlivosti   Uzavřeno PDF
000269 00 15 24. 4. 2015 O:
Jianyong Sun, Praha 2
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-pozemek p.č. 1217/3 k.ú. Háje, LV 338   Uzavřeno PDF
000213 00 15 24. 4. 2015 D: 45146802  
Energie   stavební a báňská a.s., Kladno
Rámcová smlouva   -   odstraňování havárií na vodohospodářském zařízení v metru   Uzavřeno PDF
000235 00 15 28. 4. 2015 D: 42196451
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti - pozemek p.č. 4753/42 k.ú. Modřany, LV 7927 Uzavřeno PDF
000004 02 98 30. 4. 2015 O: 00023272  
NÁRODNÍ MUZEUM, Praha
Dodatek ke smlouvě na užívání nákladního výtahu   Uzavřeno PDF
000073 02 06 30. 4. 2015 O: 62577620  
NEOLUXOR, s.r.o., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o užívání osobního výtahu pro invalidy   -   stanice metra Dejvická Uzavřeno PDF
000396 01 12 30. 4. 2015 O: 28491556  
PIZZA COMPANY s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o užívání elektrického nákladního výtahu s řidičem   -   stanice metra Budějovická, Můstek, Muzeum Uzavřeno PDF
000605 02 07 30. 4. 2015 O: 49243063  
Technické služby BAHOZA s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb   -   vozovna Pankrác Uzavřeno PDF
000207 00 15 30. 4. 2015 O: 26193272  
GTS ALIVE s.r.o., Praha 1
Smlouva o zpracování osobních údajů   Uzavřeno PDF
000241 00 15 30. 4. 2015 O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti, pozemek p.č. 4095/7,6,25 k.ú. Modřany, LV 1156 Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Květen 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000381 00 15 1. 5. 2015 D: 28956460  
Achour & Hájek s.r.o., Praha 1
Smlouva o poskytování právních služeb v oblasti právních vztahů k reklamě Uzavřeno PDF
000330 00 15 5. 5. 2015
31. 5. 2015
O: 43872956
Vědeckotechnický klub, Praha 4
Darovací smlouva   Uzavřeno PDF
000317 00 15 5. 5. 2015 D: 29269261
bdp advisory s.r.o., Brno
Smlouva o poskytování daňového poradenství   Uzavřeno PDF
000274 00 15 5. 5. 2015 D: 26194848
Vesta servis, s.r.o., Praha 11
Smlouva o dílo rekonstrukce a modernizace soupravy portálových jeřábů v depu Hostivař Uzavřeno PDF
000247 00 15 5. 5. 2015 D: 47287888
DYSK spol.s.r.o., Meziboří
Smlouva kupní speciální montážní dvoucestné vozidlo s výsuvnou montážní nůžkovou nebo sloupovou plošinou a s nezávislým kolejovým adaptérem Uzavřeno PDF
000395 00 15 5. 5. 2015 O: 26500078  
CAMPING PRAHA s.r.o., Praha 9
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID   Uzavřeno PDF
000332 00 15 5. 5. 2015 O: 27650731  
ELTRAS, spol. s r.o., Praha 4
Nájemní smlouva pozemek p.č. 752/5 k.ú. Hradčany, LV 5 Uzavřeno PDF
000804 03 11 6. 5. 2015 O: 16919505
Ing. Petr Růžička, Praha 8
Dodatek ke smlouvě o přenechání médií - provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000031 03 10 6. 5. 2015 O: 60192755  
Čedok a.s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000953 02 13 6. 5. 2015 O: 02295059  
Finex Global a.s., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000571 01 04 6. 5. 2015 D: 00240923
Městská část Praha 21, Praha 21
Dodatek k nájemní smlouvě - sociální zařízení, k.ú. Újezd nad Lesy Uzavřeno PDF
000818 06 09 6. 5. 2015 O: 25743139  
HOFA TRADING s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000098 03 11 6. 5. 2015 O: 25489917  
TRAFICON INVEST s.r.o., Liberec
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000300 01 13 6. 5. 2015 O: 25593676  
FORNETTI BOHEMIA, spol. s r.o., Holubice
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000742 01 12 6. 5. 2015 O: 26390221
Deminka s.r.o., Praha 7
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000732 07 09 6. 5. 2015 O: 02050242  
Pekárna Kabát s.r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000067 02 11 6. 5. 2015 O: 62573551  
Jiří Vondráček, Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000951 01 13 6. 5. 2015 O: 28511298  
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Brno
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000755 06 10 6. 5. 2015 O: 49644866  
Martin Pánek, Praha 5
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000311 01 12 6. 5. 2015 O: 24179388  
METROSORT s.r.o., Říčany
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovna ve stanici metra Hradčanská Uzavřeno PDF
000378 00 15 6. 5. 2015
12. 6. 2015
O: 25080733  
CONFORG s.r.o., Praha 4
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky kongresu „CBMI 2015"   Uzavřeno PDF
000771 04 14 7. 5. 2015 D: 49240480  
UNIQA pojišťovna, a.s., Praha 6
Dodatek k pojistné smlouvě kolektivní úrazové pojištění   Uzavřeno PDF
000372 00 15 7. 5. 2015 D: 15030865  
SOR Libchavy spol. s.r.o., Libchavy
Prováděcí smlouva kupní nízkopodlažní autobus   Uzavřeno PDF
000898 02 08 10. 5. 2015 O: 44012373  
AHOLD Czech Republic, a.s., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000262 00 15 11. 5. 2015 D: 27680754  
NACKO Group s.r.o., Polička
Smlouva o dílo rekonstrukce předprodejního místa ve stanici metra Hradčanská   Uzavřeno PDF
000448 02 10 12. 5. 2015 O: 18600824
TIPSPORT a.s., Beroun
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000444 01 12 12. 5. 2015 O: 25099167
HDS Retail Czech Republic, a.s., Beroun
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000885 01 11 12. 5. 2015 O: 43003575
FORTUNA GAME a.s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000673 09 09 12. 5. 2015 D: 27923673  
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Dodatek k prováděcí obstaravatelské mandátní smlouvě prodloužení trasy A metra   Uzavřeno PDF
000244 00 15 12. 5. 2015 D: 010498995  
Solaris Bus & Coach S.A., Bolechoweo-Osiedle, Owińska, Polsko
Prováděcí smlouva kupní nízkopodlažní autobus   Uzavřeno PDF
000385 00 15 12. 5. 2015
30. 5. 2015
O: 22724893  
Mimo domov, Praha 4
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky festivalu „Out of Home 2015"   Uzavřeno PDF
000130 00 15 12. 5. 2015 D: 71078576  
Vladimír Glos, Praha 13
Smlouva o zachování mlčenlivosti   Uzavřeno PDF
000614 00 15 13. 5. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Praha
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - U Harfy Uzavřeno PDF
000607 00 15 13. 5. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Praha
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - nám. OSN Uzavřeno PDF
000606 00 15 13. 5. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Praha
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Poděbradská Uzavřeno PDF
000604 00 15 13. 5. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Praha
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Skloněná Uzavřeno PDF
000404 00 15 13. 5. 2015 O: 28458061  
Accom plus s.r.o., Praha 1
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000393 00 15 13. 5. 2015
15. 7. 2015
O: 60460253  
ČAAG   Česká asociace, Praha 2
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky kongresu „6th International Geosciences Conference" Uzavřeno PDF
000154 00 15 14. 5. 2015 O: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti, pozemek p.č. 2410/8 k.ú. Holešovice, LV 380 Uzavřeno PDF
000111 01 15 14. 5. 2015 O: 25608452
Euronet Services, spol. s r.o., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000248 00 15 14. 5. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 373/55,1; 495/1;496/3,4 k.ú. Motol, LV 286 a p.č. 3809 k.ú. Břevnov, LV 1762   Uzavřeno PDF
000257 00 15 14. 5. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene-pozemek p.č. 2541/7, 38 k.ú. Hloubětín, LV 1003   Uzavřeno PDF
000411 00 15 14. 5. 2015 O: 00240460  
Obec Mirošovice, Mirošovice
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000181 00 15 15. 5. 2015 D: 25627694
ING Real Estate, Praha 1
Darovací smlouva - mobilní sociální zařízení Betonbau   Uzavřeno PDF
000658 01 14 18. 5. 2015 D: 26271303  
Skanska a.s., Praha 11
Dodatek ke smlouvě o dílo výměna dřevěných pražců v mezistaničním úseku Hradčanská Malostranská   Uzavřeno PDF
000957 03 08 18. 5. 2015 D: 25564188  
VTRADE, s.r.o., Brno
Dodatek ke smlouvě o realizaci úklidu stanic metra   Uzavřeno PDF
D: 49356445  
C D V služby, s.r.o., Praha 5
000672 01 09 18. 5. 2015 D: 45312338  
Elektroline a.s., Praha 8
Dodatek k rámcové smlouvě na revize trakčního vedení a zařízení napájeného z trakčního vedení   Uzavřeno PDF
000312 15 99 18. 5. 2015 D: 44851529
GEPRO spol. s r.o., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o dílo dodávka a údržba geografického informačního systému MISYS   Uzavřeno PDF
000237 00 15 18. 5. 2015 D: 00011754  
LINDE Gas a.s., Praha 14
Smlouva na dodávky technických medicinálních plynů v lahvích a poskytování dalších plnění Uzavřeno PDF
000344 02 02 18. 5. 2015 D: 25662678
BATISTAV s.r.o., Praha 12
Dodatek k servisní smlouvě o dílo objekty stanic metra   Uzavřeno PDF
000398 02 11 18. 5. 2015 D: 28999894  
Gating Services, a.s., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytování servisních služeb   Uzavřeno PDF
000249 00 15 18. 5. 2015
31. 12. 2017
D: 03053636  
RT7 s.r.o., Praha 2
Rámcová smlouva o dílo opravy anténní dvoulinky ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000812 00 13 18. 5. 2015
4. 8. 2015
O: 00063941
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10, Praha 10
Kupní smlouva-pozemek p.č. 1854/26 k.ú. Vršovice, LV 518   Ukončeno PDF
000101 00 15 18. 5. 2015 D: 25070282  
INFRAM a.s., Praha 9
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva k rámcové mandátní smlouvě modernizace osvětlení stanic, stanice metra Dejvická   Uzavřeno PDF
D: 48266230  
Valbek, spol. s r. o., Liberec
000742 02 12 18. 5. 2015 O: 26390221
Deminka s.r.o., Praha 7
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Černý Most   Uzavřeno PDF
000406 00 15 19. 5. 2015
5. 6. 2015
O: 00601357  
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji"   Uzavřeno PDF
000329 00 15 19. 5. 2015 O: 45274517
ELTODO , a.s., Praha 4
Smlouva o vymezení podmínek pro prodloužení doby u dočasné stavby Uzavřeno PDF
000555 00 14 19. 5. 2015 D: 41194403  
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., Praha 10
Smlouva o zachování mlčenlivosti   Uzavřeno PDF
000261 00 15 19. 5. 2015 D: 44264321  
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Smlouva o dílo realizace střídacího bodu ve stanici metra Můstek B   Uzavřeno PDF
000707 01 14 19. 5. 2015 D: 25391593  
Sanace a vysoušení staveb s.r.o., Opava
Dodatek ke smlouvě o dílo oprava a odvhlčení zdiva včetně opravy izolace a fasády vozovny Střešovice   Uzavřeno PDF
000018 03 04 19. 5. 2015 O: 26148579  
Family drogerie s.r.o., Praha 9
Dodatek ke smlouvě o užívání nákladního výtahu provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000161 00 15 19. 5. 2015 D: 25172328  
EDIKT a.s., České Budějovice
Smlouva o dílo výměna dřevěných pražců mezi stanicemi Hradčanská Malostranská   Uzavřeno PDF
000471 01 14 19. 5. 2015 D: 25172328  
EDIKT a.s., České Budějovice
Smlouva o dílo depozitář muzea MHD Střešovice   Uzavřeno PDF
000236 00 15 19. 5. 2015 D: 25064461  
Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s., Praha 10
Smlouva o dílo odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí Bělehradská   Uzavřeno PDF
001193 06 09 19. 5. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 363 Uzavřeno PDF
O: 00240125
Obec Čestlice, Čestlice
O: 00240141
OBEC DOBŘEJOVICE, Dobřejovice
O: 00240591
Obec Petříkov, Petříkov
O: 00240966
OBEC VELKÉ POPOVICE, Velké Popovice
O: 00241563
OBEC PRŮHONICE, obec, Průhonice
O: 00640131
OBEC POPOVIČKY, Popovičky
O: 00640140
OBEC HERINK, Herink
O: 00640158
Obec Modletice, Modletice
000282 00 15 19. 5. 2015 D: 60460580  
Armádní Servisní, Praha 6
Smlouva o právu provést stavbu rekonstrukce tramvajové trati Vršovická   Uzavřeno PDF
000185 00 15 19. 5. 2015 D: 27373231  
ASEKOL a.s., Praha 4
Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů   Uzavřeno PDF
000810 00 14 19. 5. 2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemek p.č. 2192/1 k.ú. Střešovice, LV 936   Uzavřeno PDF
000809 00 14 19. 5. 2015 O: 00064581  
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní pozemek p.č. 2217/6 k.ú. Střešovice, LV 936   Uzavřeno PDF
000175 00 15 19. 5. 2015 O: 25656112  
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Nájemní smlouva pozemek p.č. 1114/10 k.ú. Smíchov, LV 1943   Uzavřeno PDF
000183 00 15 19. 5. 2015 O: 25656112  
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1
Nájemní smlouva pozemek p.č. 3562 k.ú. Libeň, LV 1439   Uzavřeno PDF
000382 00 15 20. 5. 2015 O: 40866718  
Hynek Malík, Praha 10   Hostivař
Smlouva o vymezení podmínek pro prodloužení doby u dočasné stavby pozemek p.č. 837/19 k.ú. Písnice   Uzavřeno PDF
000072 06 10 20. 5. 2015 O: 75151472
Krajské ředitelství policie, Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000294 00 15 20. 5. 2015 D: 27457621  
BOŘISLAVKA OFFICE&SHOPPING, Praha 10
Smlouva o budoucí správě a údržbě podchodu pozemek k.ú. Vokovice, LV 3784; k.ú. Dejvice, LV 6878   Uzavřeno PDF
001148 08 09 20. 5. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID   Uzavřeno PDF
O: 70891095
Středočeský kraj, Praha 5
000410 00 15 20. 5. 2015
1. 6. 2015
O: 60432811  
Slovenské združenie Limbora, Praha 2
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „MFF Praha srdce národů" Uzavřeno PDF
000656 01 14 21. 5. 2015 D: 28350529  
SIGMARSIX s.r.o., Praha 3, Žižkov
Dodatek ke smlouvě o dílo oprava štítové stěny ve vozovně Motol   Uzavřeno PDF
000178 00 15 21. 5. 2015 D: 45793972  
BIT SERVIS spol. s r.o., Praha 4
Kupní smlouva dodávka IBM Blade Chassis typu H a komponent   Uzavřeno PDF
000116 00 15 21. 5. 2015 D: 27923673  
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva k Rámcové mandátní smlouvě modernizace silnoproudých zařízení MDT stanice Smíchovské nádraží   Uzavřeno PDF
000272 00 15 21. 5. 2015 O: 26631776  
Odborové sdružení, Praha
Smlouva o nájmu dopravního prostředku Uzavřeno PDF
000407 00 15 21. 5. 2015 O: 03439798  
Krušovická pekárna a cukrárna s.r.o., Praha 3
Smlouva o poskytnutí médií provozovna ve stanici metra Černý Most Uzavřeno PDF
000376 00 15 21. 5. 2015
21. 7. 2015
D:  
Květa Šamonilová, Praha 4
Kupní smlouva-pozemek p.č. 2372/77 k.ú. Kunratice, LV 701   Ukončeno PDF
D:  
Marie Zahradníčková, Praha 8
D:
Jana Šebková, Praha 8
000117 00 15 21. 5. 2015 D: 28478380  
ISPD s.r.o., Praha 4
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva k Rámcové mandátní smlouvě modernizace silnoproudých zařízení MDT stanice Želivského   Uzavřeno PDF
D: 40763439  
PONTEX SPOL.S R.O, Praha 4
000288 00 15 21. 5. 2015 D: 27902943  
DEGA CZ s.r.o., Praha 9
Servisní smlouva detekční systém Dega   Uzavřeno PDF
000281 02 12 21. 5. 2015 D: 49827201  
SOREX s.r.o., Hostomice
Dodatek ke smlouvě o dílo servis chladících a klimatizačních jednotek   Uzavřeno PDF
000163 00 15 21. 5. 2015 D: 12389161  
František Kregl   FK servis, Libušín
Smlouva o pravidelné kontrole provozuschopnosti systému pro samočinné odvětrací zařízení k odvodu tepla a kouře   Uzavřeno PDF
000252 00 15 21. 5. 2015 D: 62912691  
SPEED LEASE a.s., Praha 1
Kupní smlouva   Uzavřeno PDF
000169 01 05 21. 5. 2015 O: 25722212  
EUROSPRO s.r.o, Praha 10
Dodatek ke kupní smlouvě jízdenky PID   Uzavřeno PDF
000321 00 15 21. 5. 2015 D: 47115068  
Česká tisková kancelář, Praha 1
Licenční smlouva o užití fotografie   Uzavřeno PDF
000211 00 15 21. 5. 2015 O: 27889190  
MIMO BOHEMIA, a.s., Praha 6
Smlouva o užívání osobního výtahu provozovna ve stanici metra Černý Most   Uzavřeno PDF
000412 00 15 21. 5. 2015
7. 7. 2015
O: 70893926
Duha, DUŽINA TANGRAM, Praha 6
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Kreativní most" Uzavřeno PDF
000299 00 15 21. 5. 2015 O: 70359598  
Zdeněk Flaks, Hovorčovice
Smlouva o užívání osobního výtahu provozovna ve stanici metra Budějovická   Uzavřeno PDF
000009 05 99 21. 5. 2015 O: 12266507  
TOMÁŠ PODRAZIL, Praha 2
Dodatek ke smlouvě o užívání osobního výtahu provozovna ve stanici metra Náměstí Republiky   Uzavřeno PDF
000319 00 15 21. 5. 2015 D: 00064432  
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 1
Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům   Uzavřeno PDF
000357 00 15 21. 5. 2015 D: 46271896
METROPROJEKT Praha a.s., Praha 2
Smlouva o dílo umístění ocelové haly v ÚD Hostivař, zajištění komplexních vstupních projektových podkladů   Uzavřeno PDF
000902 02 08 21. 5. 2015 O: 00506397
RENCAR PRAHA, a.s., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provoz světelných reklamních panelů ve stanicích metra   Uzavřeno PDF
000280 00 15 21. 5. 2015 D: 45146802
Energie stavební a báňská a.s., Kladno
Smlouva o dílo oprava stěn, stropů a podlah podzemních vodních nádrží pro chlazení dieselagregátů v objektu ATC 1 Uzavřeno PDF
000293 00 15 21. 5. 2015 D: 27457621  
BOŘISLAVKA OFFICE&SHOPPING, Praha 10
Smlouva o spolupráci a o umístění dočasné stavby   Uzavřeno PDF
000424 00 15 21. 5. 2015 D: 28480872  
Tax Refund, s.r.o., Praha 5
Smlouva o spolupráci daňové služby zahraničí   Uzavřeno PDF
000281 00 15 22. 5. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2477,2472/1 k.ú. Vršovice, LV 498, RTT Moskevská 2 Uzavřeno PDF
000142 04 02 24. 5. 2015 O: 64949681
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - napájení technologického zařízení ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000290 00 15 25. 5. 2015 O: 47116234  
TERMONTA PRAHA, a.s., Praha 10
Nájemní smlouva pozemek p.č. 3237/43 k.ú. Strašnice, LV 27   Uzavřeno PDF
000326 00 15 25. 5. 2015 D: 26271303  
Skanska a.s., Praha 11
Smlouva o dílo spočívající v kompletní sanaci výhybek a kolejového křížení ve stanici metra Háje Uzavřeno PDF
000379 00 15 25. 5. 2015 D: 26271303  
Skanska a.s., Praha 11
Smlouva o dílo spočívající v kompletní výměně kolejnic mezi stanicemi metra Florenc    Invalidovna Uzavřeno PDF
000448 00 15 25. 5. 2015 O: 24259217
Discover Prague Tours s.r.o., Praha 2
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000432 00 15 26. 5. 2015
21. 6. 2015
O: 25606166  
Eurocongress Centre s.r.o., Praha 4
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky kongresu „4th Prague European Tutoriál of Radiology"   Uzavřeno PDF
000771 05 14 26. 5. 2015 D: 49240480  
UNIQA pojišťovna, a.s., Praha 6
Dodatek k pojistné smlouvě kolektivní úrazové pojištění   Uzavřeno PDF
001019 05 09 27. 5. 2015 O: 25620886  
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Kosmonosy
Dodatek ke smlouvě o využívání zastávkových zařízení   Uzavřeno PDF
000373 00 15 27. 5. 2015 D: 44264321  
BREMA, spol. s r.o., Praha 4
Smlouva o dílo oprava rozvaděčů RN v DT a MDT na trati A B C   Uzavřeno PDF
000370 00 15 27. 5. 2015 D: 61062910  
ELEKTROTRAKCE, s.r.o., Praha 9
Smlouva o dílo oprava odpojovačů a zkratovačů na zkušební trati depo Zličín   Uzavřeno PDF
000363 00 15 27. 5. 2015 D: 27663256  
GDP KORAL, s r.o., Tišnov
Smlouva o výpůjčce lisovací forma kryt kolejnice   Uzavřeno PDF
000364 00 15 27. 5. 2015 D: 27663256  
GDP KORAL, s r.o., Tišnov
Rámcová smlouva na výrobu a dodávky zboží kryt kolejnice Uzavřeno PDF
000114 03 14 27. 5. 2015 D: 25751018  
ELTODOCITELUM, s r.o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o podnájmu   Uzavřeno PDF
000083 00 15 27. 5. 2015 D: 28478380  
ISPD s.r.o., Praha 4, Podolí
Prováděcí smlouva k rámcové mandátní smlouvě modernizace a bezbariérové zpřístupnění veřejných toalet v pražském metru   Uzavřeno PDF
D: 40763439  
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
000706 00 14 27. 5. 2015 D: 46576592  
DATASOFTWARE, spol. s r.o., Opava
Smlouva o poskytování služeb podpory a rozvoje systému Magis   Uzavřeno PDF
000292 00 15 27. 5. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č.2521, 1680/2,3 k.ú. Vršovice, RTT Kubánské náměstí   Uzavřeno PDF
000435 00 15 28. 5. 2015
7. 7. 2015
O: 00445223
Českobratrská církev evangelická, Praha 1
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky kongresu „Husovské slavnosti 2015"   Uzavřeno PDF
000430 00 15 29. 5. 2015
2. 7. 2015
O: 61389013
Ústav makromolekulární, Praha 6
Kongresové jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky kongresu „79 Prague Meeting on Macromolecules - Functional Polymers at Bio - material Interfaces"   Uzavřeno PDF
000811 03 09 29. 5. 2015 D: 60194120
PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s., Praha 9
Dodatek ke smlouvě o odstaňování odpadů Uzavřeno PDF
D: 62414402
Purum s.r.o., Praha 1
000476 02 11 29. 5. 2015 D: 28218370
GLOBDATA services s.r.o., Brandýs nad Labem
Dodatek č. 2 ke smlouvě o podpoře, údržbě a provozu internetové prezentace Uzavřeno PDF
000082 02 10 29. 5. 2015 O: 27616347
ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýs nad Labem
Dodatek k nájemní smlouvě - část plochy autobusového terminálu Holešovice Uzavřeno PDF
000283 00 15 29. 5. 2015
27. 9. 2015
O: 25735977
Gumdrop s.r.o., Praha 3
Smlouva o využívání autobusového terminálu - Depo Hostivař Uzavřeno PDF
O: 45267308
MILOSLAV SMOLA , Praha 2
000284 00 15 29. 5. 2015
27. 9. 2015
O: 25735977
Gumdrop s.r.o., Praha 3
Smlouva o užívání sociálních zařízení - areál terminálu Depo Hostivař Uzavřeno PDF
O: 45267308
MILOSLAV SMOLA, Praha 2
000352 00 15 29. 5. 2015 O: 26730448
ARRIVA PRAHA s.r .o., Praha 10
Smlouva o užívání sociálních zařízení v síti PID - autobusové a tramvajové otočky Uzavřeno PDF
000771 06 14 29. 5. 2015 D: 49240480
UNIQA pojišťovna, a.s., Praha 6
Dodatek k pojistné smlouvě - kolektivní úrazové pojištění   Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Červen 2015

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000343 00 15 1. 6. 2015 O: 45273600
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.., Praha 7
Souhlasné prohlášení - existence zákonného věcného břemene k pozemku p.č. 1672/3 k.ú. Vysočany, LV 590   Uzavřeno PDF
000369 00 15 1. 6. 2015
31.12.2015
D: 63839997
OSA, Praha 6
Licenční smlouva o veřejném provozování Uzavřeno PDF
000299 01 09 1. 6. 2015 O: 4935644
C D V služby, s.r.o., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb Uzavřeno PDF
000414 00 15 2. 6. 2015 D: 48135445
Policejní akademie, Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti - pozemek p.č. 1878/29,30,31,2 k.ú. Kamýk, LV 566 Uzavřeno PDF
000174 00 15 4. 6. 2015 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2960/1, 2961 k.ú. Nusle, LV 1104; p.č. 2525/1 k.ú. Vršovice, LV 498 Uzavřeno PDF
000380 00 15 5. 6. 2015 O: 43160964
Jiří Zíka, Brandýsek
Smlouva o užívání sociálních zařízení v síti PID   Uzavřeno PDF
000455 00 15 5. 6. 2015
15. 6. 2015
D: 03782506
E.B.V., z.ú., Praha 10
Smlouva o propagaci   -   v rámci konference Pražské bezpečnostní fórum 2015   Ukončeno PDF
000140 00 15 8. 6. 2015
31. 12. 2015
D: 27977315
Pontech s.r.o., Praha 4
Smlouva o poskytování služeb podpory a údržby počítačového programu Documentum   Uzavřeno PDF
000468 00 15 8. 6. 2015
7. 7. 2015
O: 41186397
„AEGEE - Praha", Praha 3
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce Letní Univerzita „Check Yourself and Buckle up for an Amazing Ride!"   Uzavřeno PDF
000233 00 15 8. 6. 2015
24. 6. 2015
O:
Zita Bezunková, Praha 10
Kupní smlouva - pozemek p.č. 924/3 k.ú. Malešice, LV 40   Ukončeno PDF
001149 11 09 9. 6. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 - 2019, linka 312 Uzavřeno PDF
O: 00241750
OBEC TUCHOMĚŘICE, Tuchoměřice
O: 00640735
OBEC LICHOCEVES, Lichoceves
000927 01 09 9. 6. 2015 D: 27923673
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Dodatek prováděcí obstaravatelské mandátní smlouvy   -   bezbariérové zpřístupnění st. Můstek, metro A/B   Uzavřeno PDF
000473 00 15 9. 6. 2015
31. 12. 2015
D: 60437359
ROPID REGIONÁLNÍ ORGANIZÁTOR, Praha 1
Smlouva o poskytování služeb nezbytných k zajištění řádného poskytování veřejných služeb dopravní obslužnosti na území HMP veřejnou dopravou podle Smlouvy o veřejných službách   Uzavřeno PDF
000230 11 06 9. 6. 2015 D: 40763439
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o dílo   -   prohlídky mostních objektů DP   Uzavřeno PDF
000349 01 13 9. 6. 2015 D: 11042443
Petr Bohner, Jičín
Dodatek ke smlouvě o dílo   -   pravidelné měření vodorovných a svislých posunů na lanové dráze Petřín   Uzavřeno PDF
000287 00 15 9. 6. 2015 D: 00064491
PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA, Praha 1
Smlouva o komisním prodeji karet Prague Card   Uzavřeno PDF
000243 00 15 9. 6. 2015 D: 49681818
EREBOS obchodně důlní a stavební spol. s.r.o., Praha 3
Smlouva o dílo   -   odstranění průsaků ohrožujících provoz metra ve stanicích a objektech metra   Uzavřeno PDF
000351 00 15 9. 6. 2015 D: 29000238
ALSTAP s.r.o., Praha 10
Smlouva o dílo   -   odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí Nádražní   -   Na Zlíchově (1.etapa) Uzavřeno PDF
000334 00 15 9. 6. 2015 D: 25597001
Erste Grantika Advisory, a.s., Brno
Smlouva o dílo   -   zpracování návrhu systému veřejného půjčování kol v Praze   Uzavřeno PDF
D: 45244782
Česká spořitelna,a.s., Praha 4
D: 68407700
České vysoké učení technické, Praha 6
000017 04 04 9. 6. 2015 O: 44012373
AHOLD Czech Republic, a.s., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o užívání nákladního výtahu   -   provozovna ve stanici metra Můstek A   Uzavřeno PDF
000388 00 15 9. 6. 2015 D: 00064190
Fakultní Thomayerova, Praha 4
Smlouva o nájmu   -   pozemek parc.č. 2233/1, 2233/18 k.ú. Krč, LV 57   Uzavřeno PDF
000425 00 15 9. 6. 2015 O: 44012373
AHOLD Czech Republic, a.s., Praha 5
Smlouva o právu provést stavbu   -   stavební úpravy prodejny Albert, Praha Můstek   Uzavřeno PDF
000020 08 95 10. 6. 2015 D: 64948421
REGATA a.s., PRAHA 6
Dodatek k nájemní smlouvě   -   nebytový prostor k.ú. Bohnice, LV 567 Uzavřeno PDF
000112 00 15 11. 6. 2015 D: 25070282
INFRAM a.s., Praha 9
Prováděcí smlouva k rámcové mandátní smlouvě - bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí   Uzavřeno PDF
D: 48266230
Valbek, spol. s r. o., Liberec
000495 00 15 11. 6. 2015
14. 6. 2015
D: 70889660
Správa služeb hlavního města Prahy, Praha 8
Smlouva o poskytování služeb   -   zpětný odtah vozidel akce „Muzejní noc" Ukončeno PDF
000521 00 15 12. 6. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Praha 1
Dohoda o oprávněné osobě   -   Učňovská, Hrdlořezy   Uzavřeno PDF
000365 00 15 12. 6. 2015 D:
Mgr. Kateřina Perglová, Praha 4
Smlouva o vytvoření díla na objednávku a licenční smlouva   Uzavřeno PDF
000285 00 15 12. 6. 2015 D: 61672131
CZ LOKO, a.s., Česká Třebová
Prováděcí smlouva o dílo - opravy traťové mechanizace pro metro Uzavřeno PDF
000681 00 15 12. 6. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s. , Praha 1
Smlouva o dodávce vody - Zenklova   Uzavřeno PDF
000682 00 15 12. 6. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s. , Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Zenklova   Uzavřeno PDF
000084 20 94 15. 6. 2015 O: 75151472
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Praha 4
Dodatek k nájemní smlouvě   -   nebytové prostory ve stanicích metra Uzavřeno PDF
000466 00 15 15. 6. 2015
15. 10. 2015  
D: 29139007
Dcode creative s.r.o., Praha 5
Smlouva o poskytování služeb reklamy a Public Relations   Uzavřeno PDF
000511 00 15 15. 6. 2015 O: 61025194
Jakub Tůma, Nupaky
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000414 01 13 15. 6. 2015 D: 00063703
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, Praha 6
Dodatek ke smlouvě o spolupráci   -   údržba travnaté tramvajové tratě   Uzavřeno PDF
000737 07 09 16. 6. 2015 O: 62420224
Jiří Kozojed, Praha 4 - Háje
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovny ve stani cích metra Uzavřeno PDF
000350 00 15 16. 6. 2015
30 .6. 2019
D: 62412388
CGI IT Czech Republic s.r.o., Praha 6
Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje aplikací   Uzavřeno PDF
000446 00 15 16. 6. 2015 O:
PhDr. Blanka Vančurová, Praha 10
Smlouva o právu provést stavbu   -   vjezd na pozemek p.č. 126 k.ú. Strašnice, LV 1121 Uzavřeno PDF
000445 00 15 16. 6. 2015 O:
Ing. Jan Vančura, CSc., Kamenice
Smlouva o právu provést stavbu   -   vjezd na pozemek p.č. 123/2 k.ú. Strašnice, LV   3755 Uzavřeno PDF
000504 00 15 17. 6. 2015 D: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Smlouva o připojení - Karlovarská   Uzavřeno PDF
000679 00 15 17. 6. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace a.s. , Praha 1
Dohoda o oprávněné osobě, Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Na Ohradě   Uzavřeno PDF
O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
001122 09 06 17. 6. 2015 D: 62623753
ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Plzeň
Dodatek ke kupní smlouvě na dodávku tramvají 15T   Uzavřeno PDF
000371 00 15 19. 6. 2015 D: 26465728
IM-stav Praha s.r.o., Praha 8
Smlouva o dílo   -   oprava prosklených stěn administrativní budovy garáží Klíčov   Uzavřeno PDF
000400 00 15 23. 6. 2015 D: 25070282
INFRAM a.s., Praha 9
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici metra Karlovo náměstí Uzavřeno PDF
D: 48266230
Valbek, spol. s r. o., LIiberec
000454 00 15 23. 6. 2015 O: 26631776
Odborové sdružení, Praha
Nájemní smlouva - část pozemku p.č. 1352/28 k.ú. Řepy,   LV 1816   Uzavřeno PDF
000402 00 15 23. 6. 2015 D: 28478380
ISPD s.r.o., Praha 4, Podolí
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici metra Anděl Uzavřeno PDF
D: 40763439
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
000403 00 15 23. 6. 2015 D: 27923673
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - vestavba lakovacího boxu JSVA Hostivař   Uzavřeno PDF
000399 00 15 23. 6. 2015 D: 28478380  
ISPD
s.r.o., Praha 4
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Náměstí Republiky   Uzavřeno PDF
D: 40763439
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
000422 00 15 23. 6. 2015 D: 27923673
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
Prováděcí obstaravatelská příkazní smlouva - výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Palmovka   Uzavřeno PDF
000444 00 15 23. 6. 2015
31. 12. 2015
D: 00564893
BORGIS a.s., Praha 2
Rámcová smlouva o inzerci   Uzavřeno PDF
000484 01 11 24. 6. 2015 D: 25070282
INFRAM a.s., Praha 9
Dodatek k rámcové mandátní smlouvě - výkon inženýrských činností   Uzavřeno PDF
D: 27923673
Inženýring dopravních staveb a.s., Praha 2
D: 28478380
ISPD s.r.o., Praha 4
D: 40763439
PONTEX SPOL.S R.O., Praha 4
D: 48266230
Valbek, spol. s r. o., Liberec
000507 00 15 24. 6. 2015
16. 7. 2015
O:
Jitka Dvořáková, Praha 10
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „LetFest 2015"   Ukončeno PDF
000510 00 15 24. 6. 2015 D: 28196678
ČD Cargo, a.s, Praha 7
Dohoda o obsluze manipulačního místa   -   železniční stanice Praha Vršovice   Uzavřeno PDF
000703 02 10 26. 6. 2015 O: 24685607
Quality buffet plus, s.r.o., Roztoky u Prahy
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií   -   provozovna ve stanici metra Zličín   Uzavřeno PDF
000398 00 15 26. 6. 2015 O: 27889190
MIMO BOHEMIA, a.s., Praha 6
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání   -   provozovna ve stanici metra Můstek Uzavřeno PDF
000475 00 15 26. 6. 2015 O:
Eva Kleinová, Praha 10
Nájemní smlouva   -   pozemek p.č. 3017/33 k.ú. Michle, LV 2169 Uzavřeno PDF
000517 00 15 26. 6. 2015
30. 6. 2015
D: 00570125
COMENIUS, Praha 5
Smlouva o spolupráci v reklamě pro kulatý stůl Comenia Ukončeno PDF
000835 00 15 28. 6. 2015 D: 25656635
Pražské vodovody a kanalizace, Praha 1
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod-Na Florenci, Nové Město   Uzavřeno PDF
000279 00 15 29. 6. 2015 D: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti, pozemek p.č. 2503/30 k.ú. Vršovice, LV 1162   Uzavřeno PDF
000523 00 15 29. 6. 2015
12. 7. 2015
O: 49370171
SH ČMS - Městské sdružení, Praha 4
Jízdné na území hl. města Prahy pro účastníky akce „Mistrovství České republiky Plamen"   Ukončeno PDF
001152 15 09 29. 6. 2015 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému PID na rok 2010 až 2019   Uzavřeno PDF
000278 00 15 29. 6. 2015 D: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti, pozemek p.č. 4501 k.ú. Strašnice, LV 2127; 1436/5,7 k.ú. Záběhlice, LV 10344 Uzavřeno PDF
000457 00 15 30. 6. 2015 O: 88518264
David Žemlička, Praha
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Kobylisy   Uzavřeno PDF
000295 00 15 30. 6. 2015 O:
Ing. Jan Vančura, CSc., Kamenice
Nájemní smlouva - pozemek p.č. 4485/1,2 k.ú.Strašnice, LV 27   Uzavřeno PDF
000456 00 15 30. 6. 2015 O: 25816179  
PODA a.s., Ostrava
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Ládví   Uzavřeno PDF
000463 00 15 30. 6. 2015 O: 26431068
JPServis, a.s., Praha 4
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Střížkov   Uzavřeno PDF
000189 01 14 30. 6. 2015 O: 27195147
SMP CZ, a.s., Praha 8
Dodatek k nájemní smlouvě - pronájem částí pozemků k. ú. Holešovice Uzavřeno PDF
000453 00 15 30. 6. 2015 O: 61854867
M-TRAFIK, s.r.o., Beroun
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - provozovna ve stanici metra Vltavská    Uzavřeno PDF
000106 01 15 30. 6. 2015 O: 26431068
JPServis, a.s., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovna ve stanici metra Ládví Uzavřeno PDF
001079 04 10 30. 6. 2015 O: 61854867
M-TRAFIK, s.r.o., Beroun
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií - provozovny ve stanicích metra Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace