Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Zveřejňování smluv » Přehled smluv uzavřených v 1. pololetí 2013
 

Přehled smluv uzavřených v 1. pololetí 2013

 

Zvolte měsíc uzavření:

 

Únor 2013

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000275 00 12 1.2.2013 D: 27127010
SCHINDLER CZ, a.s., Praha – Zličín
Smlouva o poskytování služeb a dodávkách náhradních dílů na eskalátory Uzavřeno PDF
000785 00 12 4.2.2013 O: 28107063
HESKET s.r.o., Praha 1
Smlouva o pronájmu části pozemku parc. č. 1114/10 k.ú Smíchov za účelem zřízení staveniště po dobu cca 3 týdnů Uzavřeno PDF
000748 00 12 4.2.2013 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 3237/42, parc. č. 3237/43 a parc. č. 3237/50 v k. ú. Strašnice Uzavřeno PDF
000166 00 13 4.2.2013 O: 60469463
DIANA COMPANY, spol. s.r.o., Praha 2
Rámcová smlouvy o prodeji jízdenek PID 330920/2013 Uzavřeno PDF
000016 00 13 5.2.2013
31.12.2014
D: 43541364
DAVAZ, spol. s.r.o., Horní Moštěnice okr. Přerov
Rámcová kupní smlouva–dodávky komponentů na opravy převodovek tram. 14T Uzavřeno PDF
000120 00 13 8.2.2013 D: 27232433
ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN 13501589 Soutice Uzavřeno PDF
000108 00 13 11.2.2013
22.3.2013
O: 728685463
PosT – Netzwerk der mittel–und, Wien
Smlouva o paušální úhradě jízdného v MHD na území hl. m. Prahy pro účastníky akce „Křesťanská identita v Evropě" Uzavřeno PDF
000803 00 12 15.2.2013 O:
Žák Čestmír, Ing., Praha 3
Smlouva o pronájmu pozemku parc. č. 3018/19 k. ú. Michle Uzavřeno PDF
000168 00 13 18.2.2013 D: 27376516
PREdistribuce, a.s., Praha 5
Připojení odběrného místa Jankovcova Praha 7 Uzavřeno PDF
000797 00 12 20.2.2013 D: 00063894
Městská část Praha 9, Praha 9 – Vysočany
Smlouva o právu provést stavbu č. SVP/OSM/0458/2012 pro účely stavebního řízení v rámci stavby „RTT Sokolovská, U Balabenky – Balabenka" pozemek p.č. 3144/2 v k. ú. Libeň Uzavřeno PDF
000601 00 12 27.2.2013 O: 27211975
FRESH REAL s.r.o., Praha 8 - Karlín
Smlouva o zřízení věcného břemene, umístění a provozování Horkovodní přípojky Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Březen 2013

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000778 00 12 4.3.2013 O: 27403505
Pražská plynárenská, Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, stavební úpravy na plynovodu v oblasti Bělohorská, Břevnovská a okolí, Praha 6 Uzavřeno PDF
000668 00 12 4.3.2013
28.2.2014
D: 00231223
Městská část Praha 17, Praha 17
Smlouva o výpůjčce pozemku parc. č. 556 a parc. č. 1378/32, k. ú. Řepy Uzavřeno PDF
000141 00 13 5.3.2013 O: 25229397
SUPTel a. s., Plzeň
Smlouva o pronájmu pozemku parc. č. 741/1, parc. č. 741/20, parc. č. 741/21, parc. č. 742/12, parc. č. 744/2 a parc. č. 744/29, k. ú. Malešice Uzavřeno PDF
000019 00 13 11.3.2013 O: 62420224
Jiří Kozojed, Dolní Břežany
Pronájem nebytových prostor ve stanici metra Muzeum C Uzavřeno PDF
000018 00 13 11.3.2013 O: 62420224
Jiří Kozojed, Dolní Břežany
Pronájem nebytových prostor ve stanici metra Karlovo náměstí Uzavřeno PDF
000017 00 13 11.3.2013 O: 62420224
Jiří Kozojed, Dolní Břežany
Pronájem nebytových prostor ve stanici metra Hradčanská Uzavřeno PDF
000005 00 13 11.3.2013 O: 62420224
Jiří Kozojed, Dolní Břežany
Pronájem nebytových prostor ve stanici metra Rajská zahrada Uzavřeno PDF
000195 00 13 12.3.2013
26.4.2013
O: 60461675
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3
Smluvní paušální úhrada jízdného – přeprava účastníků akce Výměnný pobyt Uzavřeno PDF
000191 00 13 13.3.2013 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o pronájmu pozemku parc. č. 1367/1 a parc. č. 4915/25, k. ú. Smíchov Uzavřeno PDF
000021 00 13 14.3.2013 O: 66853087
Svitlana Byelikova – JULIJE, Jalubí
Pronájem nebytových prostor ve stanici metra Stodůlky Uzavřeno PDF
000801 00 12 14.3.2013 O: 27164080
2H Service s.r.o., Praha 8 – Čimice
Pronájem nebytových prostor ve stanici metra Prosek Uzavřeno PDF
000217 00 13 14.3.2013
30.3.2013
O: 48137171
BASKET SLOVANKA, Praha 8
Smluvní paušální úhrada jízdného – přeprava účastníků 16. Mezinárodního velikonočního turnaje 2013 Uzavřeno PDF
000226 00 13 15.3.2013 O: 26193272
GTS ALIVE, s.r.o., Praha 1
Realizace projektu uznávání průkazů International Student Identity Card vydávaných v ČR v systému PID Uzavřeno PDF
000073 00 13 15.3.2013 D: 14799634
COLSYS s.r.o., Kladno–Dubí
Oprava EPS v kabelovém kanálu Depa Kačerov Uzavřeno PDF
000050 01 10 28.3.2013 O: 67417485
Tereza Winkelmannová, Praha 10
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie, tepla a vody Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Duben 2013

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000252 00 13 1.4.2013 O: 25593676
FORNETTI BOHEMIA, spol. s. r. o., Holubice, okres Vyškov
Pronájem nebytového prostoru ve stanici Náměstí Míru Uzavřeno PDF
000251 00 13 1.4.2013 O: 25593676
FORNETTI BOHEMIA, spol. s. r. o., Holubice, okres Vyškov
Pronájem nebytového prostoru ve stanici Ládví Uzavřeno PDF
000250 00 13 1.4.2013 O: 25593676
FORNETTI BOHEMIA, spol. s. r. o., Holubice, okres Vyškov
Pronájem nebytového prostoru ve stanici Karlovo náměstí Uzavřeno PDF
000249 00 13 1.4.2013 O: 25593676
FORNETTI BOHEMIA, spol. s. r. o., Holubice, okres Vyškov
Pronájem nebytového prostoru ve stanici Jiřího z Poděbrad Uzavřeno PDF
000248 00 13 1.4.2013 O: 25593676
FORNETTI BOHEMIA, spol. s. r. o., Holubice, okres Vyškov
Pronájem nebytového prostoru ve stanici Florenc C Uzavřeno PDF
000721 00 12 3.4.2013 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene na parc. č. 558, 1378/1 a 1379/1, katastrální území Řepy Uzavřeno PDF
000087 00 13 4.4.2013 D: 00064581
Magistrát hl. m. Prahy, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene na parc. č. 2556/1, 2557/126, katastrální území Břevnov Uzavřeno PDF
000010 12 95 5.4.2013 D: 27376516
PREdistribuce, a. s., Praha 5
Dodatek ke smlouvě, pronájem kabelových tunelů Uzavřeno PDF
000215 00 13 8.4.2013 D: 27636836
ŘANDA HAVEL LEGAL s. r. o., Praha 1
Výběr organizátora veřejných zakázek Uzavřeno PDF
000214 00 13 8.4.2013 D: 28468414
ROWAN LEGAL, advokátní, Praha 4, Nusle
Výběr organizátora veřejných zakázek Uzavřeno PDF
000213 00 13 8.4.2013 D: 24303321
BRODEC & PARTNERS s. r. o., Praha 2, Vinohrady
Výběr organizátora veřejných zakázek Uzavřeno PDF
000230 08 06 8.4.2013 D: 40763439
PONTEX SPOL. S. R. O., Praha 4
Provádění hlavních mostních prohlídek Uzavřeno PDF
000402 01 12 8.4.2013 O: 63834197
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce, parc. č. 160, katastrální území Malá Chuchle Uzavřeno PDF
000288 00 13 8.4.2013
13.4.2013
O: 00027383
ČESKÁ TELEVIZE, Praha 4
Natáčení ve stanici metra Depo Hostivař Ukončeno PDF
000262 00 13 8.4.2013
18.4.2013
O: 63981181
VOREL FILM, s.r.o., Praha 4
Natáčení ve stanici metra Smíchovské nádraží Ukončeno PDF
000216 00 13 9.4.2013 D: 27376516
PREdistribuce, a. s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí o připojení zařízení Uzavřeno PDF
000164 00 13 9.4.2013 D: 14799634
COLSYS S. R. O., Kladno–Dubí
Realizace nadstavba EPS ESSER a SCHRACK Uzavřeno PDF
000574 04 06 9.4.2013 D: 27923673
Inženýring dopravních staveb, Praha 2
Příprava a realizace, protichemický varovný systém ve stanici metra Anděl Uzavřeno PDF
000333 00 13 10.4.2013 O: 13126741
Slavíková Marie, Praha 4
Smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000037 00 13 12.4.2013
31.12.2013
D: 25006622
ZAHRADNÍČEK, s. r. o., Louny
Rezervační garanční smlouva, náhradní plnění zdravotní Uzavřeno PDF
000032 00 13 12.4.2013
31. 12 2013
D: 27110451
JUWITAL s. r. o., Praha 2 – Vinohrady
Rezervační garanční smlouva, náhradní plnění ochranné Uzavřeno PDF
000028 00 13 12.4.2013 D: 63217279
HOLOUBEK PARTNER s. r. o., Pardubice IV
Rezervační garanční smlouva, náhradní plnění zdravotní Uzavřeno PDF
000260 00 13 12.4.2013 D: 60838744
STRABAG ČR, a. s., České Budějovice
Rekonstrukce tramvajové trati ve Francouzské ulici Uzavřeno PDF
000227 00 13 12.4.2013 D: 26271303
Skanska a.s., Praha 11 – Chodov
Výměna kolejnic mezi stanicemi metra Flora a Želivského Uzavřeno PDF
000218 00 13 12.4.2013 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 4038/2, 3998/1 a 3998/19 v katastrálním území Dejvice Uzavřeno PDF
000027 00 13 12.4.2013
31.12.2013
D: 26803291
FROS ZPS s. r. o., Opava
Rezervační garanční smlouva, náhradní plnění textilie Uzavřeno PDF
000105 01 03 12.4.2013
31.12.2015
O: 00014915
Metrostav a. s., Praha 8
Dodatek k nájemní smlouvě, pozemky parc. č. 675/1, parc. č. 675/25, katastrální území Zličín Uzavřeno PDF
000140 00 13 15.4.2013 D: 00676977
Linde Material Handling, Praha 10
Kupní smlouva, vyskozdvižný vozík Uzavřeno PDF
000223 00 13 15.4.2013 D: 45271895
METROPROJEKT PRAHA, a. s., Praha 2
Výměna pohyblivých schodů ve staniciích Můstek A, Smíchovské nádraží, Karlovo náměstí, Náměstí Republiky Uzavřeno PDF
000221 00 13 15.4.2013 D: 26271303
Skanska a. s., Praha 11 – Chodov
Kompletní sanace výhybek Uzavřeno PDF
000337 00 13 16.4.2013 O: 01511742
C–Inn s.r.o., Jesenice
Smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000304 00 13 16.4.2013
5.5.2013
O: 67024629
Duha Alternativní zóna, Žďár nad Sázavou
Paušální úhrada jízdného Ukončeno PDF
000342 00 13 17.4.2013 O: 27869016
LUS PRAGUE s.r.o., Praha 7 – Holešovice
Smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000026 00 13 17.4.2013
31.12.2013
D: 27547850
CEDR Pardubice o. p. s., Pardubice–Zelené Předměstí
Rezervační garanční smlouva, náhradní plnění obuv Uzavřeno PDF
000514 00 12 18.4.2013
31.12.2013
D: 00544957
AGROTEC a. s., Hustopeče
Smliuva o provádění servisních prací, prodej o náhradních dílů SILVER Uzavřeno PDF
000038 00 13 18.4.2013
31.12.2013
D: 00029050
STYL PLZEŇ, výrobní družstvo, Plzeň 3, Jižní Předměstí
Rezervační garanční smlouva, náhradní plnění zdravotní Uzavřeno PDF
000316 00 13 19.4.2013
17.5.2013
O: 44743475
ATACO spol. s r.o., Ostrava – Vítkovice
Paušální úhrada jízdného Uzavřeno PDF
000202 00 13 19.4.2013 O: 64562417
Ing.Pavel Myshelovka, Praha 6 – Veleslavín
Pronájem nebytového prostoru ve stanici metra Prosek Uzavřeno PDF
000201 00 13 19.4.2013 O: 64562417
Ing.Pavel Myshelovka, Praha 6 – Veleslavín
Pronájem nebytového prostoru ve stanici metra Letňany Uzavřeno PDF
000363 01 07 22.4.2013
19.8.2017
D: 67779999
Zařízení služeb, Praha 10 – Vršovice
Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku, parc. č. 2910/124, katastrální území Nusle Uzavřeno PDF
000786 00 12 23.4.2013 O: 60193638
TTC TECHKOM CENTRUM, a. s., Praha 10
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene na parc. č. 924/3, katastrální území Malešice Uzavřeno PDF
000667 00 12 25.4.2013
28.2.2014
D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o výpůjčce, parc. č. 1379/1, katastrální území Řepy Uzavřeno PDF
000067 01 13 26.4.2013
11.5.2013
O: 45146802
Energie – stavební a báňská, Kladno
Dodatek k nájemní smlouvě, parc. č. 875/1, katastrální území Karlín Ukončeno PDF
000046 00 13 26.4.2013
31.12.2013
D: 15887219
Elanor spol. s. r. o., Praha 10, Vršovice
Podpora SW Elanor Global Uzavřeno PDF
000175 00 13 30.4.2013 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene na parc. č. 4915/25, katastrální území Smíchov Uzavřeno PDF
000174 00 13 30.4.2013 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní k parc. č. 1367/1, katastrální území Smíchov Uzavřeno PDF
000347 00 13 30.4.2013 O: 64562417
Ing. Pavel Myshelovka, Praha 6 – Veleslavín
Smlouva o poskytnutí elektrické energie a vody Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Květen 2013

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000353 00 13 2.5.2013
23.5.2013
O: 25667254
Public Picture & Marketing a. s., Praha 4
Kongresové jízdné pro účastníky akce Euromeeting 2013 Ukončeno PDF
000225 00 13 2.5.2013 O: 00064581     
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene, parc. č. 2999, 3000/1, 3116/1, 3117, 3118, 3122, 3123, 3124, 3891/5, 3900 a 4026/6, katastrální území Libeň Uzavřeno PDF
000399 00 13 3.5.2013 D: 24191281
White&Case (Europe) LLP Praha 1
Poskytování poradenských služeb Uzavřeno PDF
000271 00 13 6.5.2013 D: 49681818
EREBOS obchodně důlní a stav. s. r. o., Praha 3
Odstranění průsaků ve stanicích a prostorách metra Uzavřeno PDF
000309 00 13 10.5.2013 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene, parc. č. 2306, 2279/1, 2279/2, 2290/2, 2289, 2278/1, 2328/1, 773/4, katastrální území Holešovice Uzavřeno PDF
000092 00 13 10.5.2013 O: 61059382
T-Systems Czech Republic a. s., Praha 4
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene, LV č. 380, katastrální území Holešovice Uzavřeno PDF
000372 00 13 13.5.2013
25.5.2013
O: 22724893
Mimo domov, Praha 4
Paušální úhrada jízdného za účastníky festivalu Out of Home 2013 Ukončeno PDF
000371 00 13 13.5.2013
14.6.2013
O: 67985858
Ústav chemických procesů AV ČR, Praha
Kongresové jízdné pro účastníky akce Fecundus Uzavřeno PDF
000281 00 13 13.5.2013 D: 27376516
PREdistribuce, a. s., Praha 5
Smlouva o zřízení věcného břemene, kabelový tunel Motol Uzavřeno PDF
000280 00 13 13.5.2013 D: 27376516
PREdistribuce, a. s., Praha 5
Smlouva o dílo, Motol V.A, připojení VN, OPTO Uzavřeno PDF
000338 00 13 14.5.2013
31.5.2014
O: 63834065
Sjednocená organizace nevidomých, Praha 5
Paušální úhrada jízdného pro cvičitele vodících psů a psů beze schrány ve výcviku pro nevidomé a slabozraké Uzavřeno PDF
000043 07 08 14.5.2013 D: 64938140
CSC Computer Sciences s. r. o., Praha 5
Dodatek smlouvy o poskytování služeb technické podpory a správy provozních aplikací Uzavřeno PDF
000084 17 94 14.5.2013 O: 75151472
Krajské ředitelství policie, Praha 4
Dodatek k nájemní smlouvě, pronájem nebytových prostor, úprava specifikace Uzavřeno PDF
000382 00 13 15.5.2013
15.6.2013
O: 25606166
Eurocongress Centre s. r. o., Praha 4
Kongresové jízdné pro účastníky akce ESOR tutoriál Prague Uzavřeno PDF
000317 00 13 16.5.2013 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene, parc. č. 4234/1 v katastrálním území Vinohrady, 2457/1, 2458, 2459, 2461/1, 2471, 2472/1 v katastrálním území Vršovice Uzavřeno PDF
000043 06 08 16.5.2013 D: 64938140
CSC Computer Sciences s. r. o., Praha 5
Dodatek smlouvy o poskytování služeb technické podpory a správy provozních aplikací Uzavřeno PDF
000169 00 13 17.5.2013 O: 15886441
LOTTMANN INTERNATIONAL, Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene, LV č. 1644, katastrální území Radotín Uzavřeno PDF
000277 04 10 17.5.2013 O: 27616347
ČSAD Střední Čechy, a. s., Brandýs nad Labem
Dodatek ke smlouvě o využívání zastávkových zařízení Uzavřeno PDF
001032 04 09 17.5.2013 O: 46351973
ČSAD POLKOST, spol. s. r. o., Kostelec nad Černými lesy
Dodatek ke smlouvě o využívání zastávkových zařízení Uzavřeno PDF
000797 05 08 17.5.2013 O: 60110244
CDS s. r. o., Náchod
Dodatek ke smlouvě o využívání zastávkových zařízení Uzavřeno PDF
000205 00 13 21.5.2013
21.5.2014
D: 26713250
Barvy FRAMAR s. r. o., Praha 4
Rámcová smlouva na budoucí objednávky Uzavřeno PDF
000419 00 13 22.5.2013 O: 28504755
GOLDEN TRADE GROUP s. r. o., Postřižín
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000413 00 13 23.5.2013 O: 00064491
Pražská informační služba, Praha 5
Rámcová smlouva o prodeji jízdenek PID Uzavřeno PDF
000100 00 13 23.5.2013 O: 27376516
PREdistribuce, a. s., Praha 5
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene, LV č. 2169, katastrální území Michle Uzavřeno PDF
000958 00 10 23.5.2013 O: 00014915
Metrostav a. s., Praha 8
Nájemní smlouva, pozemek parc. č. 740/3, LV 556, katastrální území Nové Město Uzavřeno PDF
000811 05 06 23.5.2013 D: 48036242
PMC FACILITY a. s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o zajištění správy budouvy Uzavřeno PDF
000724 00 12 23.5.2013 D: 25070282
INFRAM a. s., Praha 9
Rekonstrukce rozvaděčů VN na DT ve stanici metra Pražského povstání Uzavřeno PDF
D: 48266230
Valbek, spol. s. r. o., Liberec
000332 00 13 24.5.2013
25.5.2013
O: 27153223
Senator Travel s. r. o., Praha 10
Kongresové jízdné pro účastníky akce 22nd European Congress of Veterinary Dentistry Ukončeno PDF
000821 01 10 27.5.2013 O: 24659410
PHAMTO s.r.o., Jesenice
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií-provozovna ve stanici metra Luka Uzavřeno PDF
000036 02 12 31.5.2013 O: 25632141
Střední průmyslová škola, Praha 5
Dodatek k nájemní smlouvě, parc. č. 1424/1, katastrální území Hloubětín Uzavřeno PDF
000885 01 08 31.5.2013 O: 00548171
Tělovýchovná jednota Radlice o.s., Praha 5
Dodatek se smlouvě o poskytnutí médií, elektrická energie, teplo, voda Uzavřeno PDF

[Nahoru]

  

Červen 2013

Číslo smlouvy Datum uzavření Druhá smluvní strana Předmět smlouvy Stav Detail
Datum ukončení
000737 00 12 3.6.2013 D: 00063703
Městská část Praha 6, Praha 6
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, zřízení věcného břemene, LV 2156 a 656, k. ú. Břevnov Uzavřeno PDF
000172 00 13 3.6.2013 D: 00242721
Obec Milešov, Milešov
Smlouva o zřízení věcného břemene, parc. č. 862/8, k. ú. Orlické Zlákovice Uzavřeno PDF
000270 00 13 3.6.2013 O: 28480112
JOING-DEVELOPMENT, s. r. o., Praha 10
Smlouva o spolupráci, umístění dočasné stavby, Polyfunkční dům Na Groši Uzavřeno PDF
000282 00 11 3.6.2013 D: 00063703
Městská část Praha 6, Praha 6
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, zřízení věcného břemene, parc. č. 1281/274, k. ú. Vokovice Uzavřeno PDF
000738 00 12 3.6.2013 D: 00063703
Městská část Praha 6, Praha 6
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, zřízení věcného břemene, LV 656, k. ú. Vokovice Uzavřeno PDF
000039 00 13 3.6.2013 D: 00063703
Městská část Praha 6, Praha 6
Smlouva o výpůjčce, parc. č. 26, 28, 32/1, 2552/1, 2557/130, k. ú. Břevnov Uzavřeno PDF
000884 01 08 6.6.2013 O: 47121998
PRO-TEX s. r. o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000523 00 11 6.6.2013 D: 00063703
Městská část Praha 6, Praha 6
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene parc. č. 3477/241 a 3477/1 v k. ú. Břevnov, parc. č. 1281/274 v k. ú. Vokovice Uzavřeno PDF
D: 00562262
UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4
000295 00 13 6.6.2013
30.6.2013
O: 43872956
Vědeckotechnický klub, Praha 4
Darovací smlouva, úhrada odborných seminářů Ukončeno PDF
000439 00 13 7.6.2013
10.7.2013
O: 28198263
LUNDONIA s. r. o., Štěchovice
Paušální úhrada jízdného za účastníky akce Pražská secese Uzavřeno PDF
000008 01 09 10.6.2013 O: 70727341
Hanna Replyuk, Sadská
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000241 01 10 10.6.2013

O: 16113039
Petr Janíček, Praha 9

Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000289 00 12 10.6.2013 D: 25591339
B2B Centrum, a. s., Praha 11
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb k zabezpečení provozu „Profil zadavatele" Uzavřeno PDF
000345 00 13 10.6.2013 D: 25410342
Minoret - chráněná dílna s. r. o., Žatec
Rezervační garanční smlouva, dodávky náhradního plnění Uzavřeno PDF
000837 01 08 10.6.2013
31.7.2014
O: 40632105
Tomáš Sobota, Praha 4
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000351 01 11 10.6.2013 O: 70796254
Martina Lechermayerová, Neratovice
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000357 00 13 10.6.2013 D: 27582167
Deloitte Advisory s. r. o., Praha 8
Smlouva o poskytování poradenských služeb Uzavřeno PDF
000367 00 13 10.6.2013 D: 27582167
Deloitte Advisory s. r. o., Praha 8
Smlouva o poskytování poradenských služeb Uzavřeno PDF
000912 01 08 10.6.2013 O: 10135987
Josef Junek - ZAČAS, Praha 8
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000736 00 12 10.6.2013 D: 00063703
Městská část Praha 6, Praha 6
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene parc. č. 3477/241 v k. ú. Břevnov, parc. č. 5, 7/1, 1340/4 v k. ú. Vokovice Uzavřeno PDF
D: 27376516
PREdistribuce, a. s., Praha 5
000614 01 11 10.6.2013 O: 71138200
Luděk Krkavec, Lhota
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií, dodávka elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000502 01 10 10.6.2013 O: 65420004
Romana Vévodová, Praha 6
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií, dodávka elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000913 02 08 11.6.2013 O: 48043095
Roman Kliský, Praha 8
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000366 00 13 11.6.2013 O: 25229397
SUPTel a. s., Plzeň
Nájemní smlouva, parc. č. 198/1, k. ú. Holešovice Uzavřeno PDF
000314 01 10 11.6.2013 O: 45060291
Josef Pecka, Popovice-Mladovice
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000327 01 11 11.6.2013 O: 26165716
STS - směnárna s. r. o., Praha 10
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000446 00 13 11.6.2013
21.6.2013
O: 00216208
Univerzita Karlova v Praze, Praha 1
Kongresové jízdné pro účastníky akce Psychical activity in science and practice Ukončeno PDF
000572 01 11 11.6.2013 O: 22864636
POD PLATANY, Praha 3 - Žižkov
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000901 01 08 11.6.2013 O: 25064461
Hans Wendel spol. s. r. o.& Co., k. s., Praha 10
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000915 01 08 11.6.2013 O: 25110977
PROMINECON CZ a. s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie, tepla a vody Uzavřeno PDF
000858 01 08 12.6.2013 O: 87192543
Nina Křečková, Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytování médií , dodávka elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000090 00 13 12.6.2013 D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene parc. č. 1024, 2557/131, 3688/1, 3688/27, 3688/33, 3688/49, 3710/2, 3742/1, 3768/7, k. ú. Břevnov Uzavřeno PDF
000772 01 10 12.6.2013 O: 27161251
METRO FLORENC s. r. o., Hlinsko
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie, tepla a vody Uzavřeno PDF
000302 01 09 12.6.2013 O: 27448789
CIRCA MEDIA s. r. o., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií Uzavřeno PDF
000703 01 10 12.6.2013 O: 24685607
Quality buffet plus, s. r. o., Roztoky u Prahy
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000179 01 10 12.6.2013 O: 76274233
Dimitar Ivanov Yankov, Praha 7
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií, dodávka elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000028 01 10 12.6.2013 O: 28941381
LILI CZ s.r.o., Praha 3
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií, dodávka elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000067 01 11 12.6.2013 O: 62573551
Jiří Vondráček, Praha 8
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií, dodávka elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000031 01 10 13.6.2013 O: 60192755
Čedok a. s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000035 01 10 13.6.2013 O: 25076809
ANOMA, spol. s. r. o., Praha 9
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000552 01 10 13.6.2013 O: 70052719
Marta Antonova, Praha 4
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000755 03 10 13.6.2013 O: 49644866
Martin Pánek, Praha 5
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie, tepla a vody Uzavřeno PDF
000454 00 13 13.6.2013
26.6.2013
O: 60461373
Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Praha 6
Paušální úhrada jízdného za účastníky akce SP4 Ukončeno PDF
000905 01 08 13.6.2013 O: 60469749
GUNA spol. s. r. o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000933 01 08 13.6.2013 O: 16189388
OPATOV MARKET spol. s. r. o., Praha 4
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000127 00 13 14.6.2013 D: 27376516
PREdistribuce, a. s., Praha 5
Zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy Uzavřeno PDF
000259 00 13 14.6.2013 D: 27403505
Pražská plynárenská Distribuce, Praha 4
Smlouva o provozování plynárenského zařízení, RTT Evropská Uzavřeno PDF
000278 00 13 14.6.2013 D: 48591149
AUTO PALACE SPOŘILOV s. r. o., Praha 4
Kupní smlouva, dodávka pohotovostního vozidla Uzavřeno PDF
000338 01 11 17.6.2013 O: 28446887
WA&SA, s. r. o., Praha 10
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000111 01 11 17.6.2013 O: 29049831
PRCH s. r. o., Praha 3
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000387 00 13 17.6.2013 D: 29000238
ALSTAP s. r. o., Praha 10
Smlouva o dílo, RTT Svatovítská Uzavřeno PDF
000325 01 11 18.6.2013 O: 24685852
Starochodovská a. s., Praha 2
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie Uzavřeno PDF
000457 00 13 18.6.2013
22.6.2013
O: 00216208
Univerzita Karlova v Praze, Praha 1
Paušální úhrada jízdného za účastníky akce NECS 2013 Ukončeno PDF
000900 01 08 18.6.2013 O: 45273600
Pražská teplárenská, a. s., Praha 7
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000949 00 13 19.6.2013
24.7.2013
D: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Souhlas s pronájmem veřejného prostranství Václavského náměstí, projekce letního kina „Kinobus" Ukončeno PDF
000962 01 06 19.6.2013 D: 00001350
Československá obchodní banka, a. s., Praha 5
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií, dodávka elektrické energie Uzavřeno PDF
000897 01 08 19.6.2013 O: 18400761
Josef Zdeněk, Praha 8
Dodatek ke smlouvě, dodávky elektrické energie a vody Uzavřeno PDF
000426 00 13 19.6.2013 D: 00002691
České energet. závody, s. p., Praha
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, zřízení věcného břemene, parc. č. 2279/8, k. ú. Holešovice Uzavřeno PDF
000832 03 08 21.6.2013 O: 45276749
UNIREX-D, spol. s r.o., Praha 10
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií, dodávka elektrické energie, tepla a vody Uzavřeno PDF
000949 01 06 21.6.2013 O: 60193336
Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií, dodávka elektrické energie Uzavřeno PDF
000254 00 13 21.6.2013 D: 63834197
Technická správa komunikací, Praha 5
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, zřízení věcného břemene, parc. č. 4038/2, k. ú. Dejvice Uzavřeno PDF
000034 00 13 24.6.2013
31.12.2013
D: 00027642
OBZOR, výrobní družstvo invalidů v Praze, Praha 4
Rezervační smlouva, dodávky náhradního plnění Uzavřeno PDF
000185 00 12 24.6.2013
31.12.2013
D: 00001279
Státní tiskárna cenin, Praha 1
Kupní smlouva, pásky do označovačů Uzavřeno PDF
000278 00 12 24.6.2013 O: 45244782
Česká spořitelna, a. s., Praha 4
Nájemní smlouva, parc. č. 1697/1, k. ú. Nové Město Uzavřeno PDF
000306 00 13 24.6.2013 D: 11240938
Ing. Blanka Vorlová, Praha 8
Rámcová kupní smlouva, čalounické potřeby Uzavřeno PDF
000312 00 13 24.6.2013 O: 27376516
PREdistribuce, a. s., Praha 5
Nájemní smlouva, parc. č. 791, k. ú. Jinonice Uzavřeno PDF
000402 00 13 24.6.2013
11.7.2013
O: 61389013
Ústav makromolekulární, Praha 6
Kongresové jízdné pro účastníky akce 19th European Symposium on Polymer Spectroscopy Uzavřeno PDF
000406 00 13 24.6.2013 O: 26631776
Odborové sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy, Praha 15
Smlouva o nájmu dopravního prostředku Uzavřeno PDF
000326 00 13 24.6.2013 O: 28176839
San Anton s. r. o., Praha 6
Dohoda o postupu při zjišťování obvyklé ceny nemovitosti Uzavřeno PDF
000331 00 12 24.6.2013
31.12.2015
D: 25307487
VOITH TURBO s. r. o., Brno
Smlouva o zřízení konsignačního skladu, rámcová smlouva kupní Uzavřeno PDF
000461 00 13 24.6.2013 D: 25011821
XANTHUS a. s., Praha 2
Smlouva o zachování mlčenlivosti Uzavřeno PDF
000375 00 13 24.6.2013 O: 01440551
Independent Trading International Company, s. r. o., Praha 8
Smlouva o nájmu nebytových prostor, Prosek Uzavřeno PDF
000475 00 13 24.6.2013
17.7.2013
O: 41186397
AEGEE - Praha, o. s., Praha 3
Paušální úhrada jízdného za účastníky akce Letní univerzita 2013 Uzavřeno PDF
000593 02 11 24.6.2013 O: 60437359
ROPID Regionální organizátor dopravy, Praha 1
Dodatek ke smlouvě o využívání sociálních zařízení v síti PID Uzavřeno PDF
000744 00 12 24.6.2013 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Smlouva o provedení stavby, cyklotrasa A270 Uzavřeno PDF
000409 00 13 24.6.2013 D: 45146802
Energie - stavební a báňská a. s., Kladno
Smlouva o dílo, výměna oken v kancelářských prostorách Nádraží Holešovice Uzavřeno PDF
001063 08 08 24.6.2013 D: 25098900
ERIKA, a. s., Praha 1
Dodatek ke smlouvě o obchodní spolupráci Uzavřeno PDF
000461 00 13 24.6.2013 D: 25011821
XANTHUS a. s., Praha 2
Smlouva o zachování mlčenlivosti Uzavřeno PDF
000322 00 13 24.6.2013 D: 27617769
IVG ČR, s.r.o., Praha 6
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene, parc. č. 290/3, k. ú. Dejvice Uzavřeno PDF
D: 27874486
AG DEVELOPMENT, a. s., Praha 6
000313 00 13 24.6.2013 D: 27617769
IVG ČR, s.r.o., Praha 6
Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene, realizace administrativní budovy Evropská 11, Praha 6 Uzavřeno PDF
000448 00 13 25.6.2013 D: 61059382
T-Systems Czech Republic a. s., Praha 4
Smlouva o zajištění přidělení nezávislých zdrojů RIPE NCC Uzavřeno PDF
000079 04 02 25.6.2013 O: 26165473
CentroNet, a. s., Praha 8
Dodatek ke smlouvě o pronájmu a údržbě single mod vlákna Uzavřeno PDF
000692 00 12 25.6.2013 O: 28516842
IMOS development, Brno - Židenice
Rámcová smlouva, výstavba a úprava tramvajových zastávek, RTT Kolbenova Uzavřeno PDF
000374 00 13 25.6.2013 O: 24252255
COVERTIA a. s., Praha 2
Smlouva o nájmu nebytových prostor, Kačerov Uzavřeno PDF
000143 19 99 25.6.2013 O: 61854867
M-TRAFIK, s. r. o., Beroun-město
Dodatek ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb Uzavřeno PDF
000034 05 08 26.6.2013 D: 27873200
Cross Point, s. r. o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o zajištění prodeje jízdních dokladů Uzavřeno PDF
000035 01 08 26.6.2013 D: 27873200
Cross Point, s. r. o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě, zpracovávání osobních údajů Uzavřeno PDF
000036 04 08 26.6.2013 D: 27873200
Cross Point, s. r. o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Uzavřeno PDF
000289 01 08 26.6.2013 D: 27873200
Cross Point, s. r. o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí médií Uzavřeno PDF
000310 01 08 26.6.2013 D: 27873200
Cross Point, s. r. o., Praha 6
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí Uzavřeno PDF
000311 01 08 26.6.2013 D: 27873200
Cross Point, s. r. o., Praha 6
Dodatek k nájemní smlouvě Uzavřeno PDF
000356 00 13 26.6.2013 O: 24255921
FIDENTIA s. r. o., Praha 4
Smlouva o postoupení pohledávek Uzavřeno PDF
000481 00 13 27.6.2013 O: 01440551
Independent Trading International, Praha 8 - Kobylisy
Smlouva o poskytnutí médií, dodávka elektrické energie a vody ve stanici metra Prosek Uzavřeno PDF
000284 01 01 27.6.2013 O: 60193336
Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4
Dodatek k nájemní smlouvě Uzavřeno PDF
000431 00 13 27.6.2013 O: 25076809
ANOMA, spol. s. r. o., Praha 9
Smlouva o nájmu nebytových prostor, Křižíkova Uzavřeno PDF
000474 00 13 27.6.2013 O: 00027383
ČESKÁ TELEVIZE, Praha 4
Smlouva o spolupráci, natáčení ve stanici metra Florenc Uzavřeno PDF
000479 00 13 27.6.2013 O: 00027383
ČESKÁ TELEVIZE, Praha 4
Smlouva o spolupráci, natáčení ve stanici metra Florenc Uzavřeno PDF
000819 01 12 27.6.2013 D: 48118753
Císař, Češka, Smutný a spol., Praha 4
Nabídka právních služeb Uzavřeno PDF
000447 00 13 27.6.2013 D: 25429949
Viamont DSP a. s., Ústí nad Labem
Smlouva o dílo - podkladová vrstva tramvajové trati Vokovice Uzavřeno PDF
000066 02 00 27.6.2013 O: 00064581
Hlavní město Praha, Praha 1
Dodatek ke smlouvě, pronájem nebytových prostorů Uzavřeno PDF
000400 00 13 27.6.2013 D: 25490273
MZK Chomutov s.r.o., Chomutov
Rámcová kupní smlouva, dodávka trakčních stožárů Uzavřeno PDF
000445 00 13 28.6.2013 O: 70557641
Martina Plesarová, Praha 9
Smlouva o nájmu nebytových prostor, metro Vysočanská (západ) Uzavřeno PDF
000383 00 13 28.6.2013 D: 61858579
ALEF NULA, a. s., Praha 10
Smlouva o poskytování služeb IT Uzavřeno PDF
000303 00 13 28.6.2013 O: 28460669
Wooky a. s., Praha 1
Smlouva o dodávkách zboží, elektronické knihy Uzavřeno PDF
000184 01 13 28.6.2013 D: 63998530
Česká podnikatelská pojišťovna, Praha 8
Dodatek ke skupinové pojistné smlouvě, pojištění odpovědnosti - škoda způsobená provozem vozidla Uzavřeno PDF
000183 01 13 28.6.2013 D: 63998530
Česká podnikatelská pojišťovna, Praha 8
Dodatek ke skupinové pojistné smlouvě, havarijní pojištění vozidel Uzavřeno PDF
000182 01 13 28.6.2013 D: 47116617
Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha 8
Dodatek k pojistné smlouvě Uzavřeno PDF
000181 01 13 28.6.2013 D: 47116617
Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha 8
Dodatek k pojistné smlouvě Uzavřeno PDF
000782 01 12 28.6.2013 D: 45146802
Energie - stavební a báňská a. s., Kladno
Dodatek ke smlouvě o dílo Uzavřeno PDF
000823 02 11 28.6.2013 D: 25095251
Okresní autobusová doprava, Kolín 4
Dodatek ke smlouvě, využívání zastávkových zařízení Uzavřeno PDF
000954 04 09 28.6.2013 D: 27616347
ČSAD Střední Čechy, a. s., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Dodatek ke smlouvě, využívání zastávkových zařízení Uzavřeno PDF

[Nahoru]

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace