Nacházíte se v sekci: Úvod » Zábava a volný čas » Historická souprava metra » Depo Kačerov, trať C » Zajímavosti z provozu vozů Ečs
 

Zajímavosti z provozu vozů Ečs

 • 24. a 25.listopadu 1973 první prezentace vozů Ečs (1001 – 1003) na Dni otevřených dveří dokončované stanice Gottwaldova (Vyšehrad),
 • 29. prosince 1973 zavedení ověřovacího vlaku složeného ze dvou vozů Ečs 1010 a 1020 na dokončovaném prvním úseku pražského metra I.C,
 • 1. dubna 1977 zahájení zkušebních jízd rekonstruovaného vozu evidenčního čísla 1014 vybaveného mobilní částí zabezpečovacího zařízení ACBM (zabezpečovací zařízení pro automatické cílové brzdění tuzemské výroby),
 • vozidlo inv. č. 1009 bylo předáno do muzea Městské hromadné dopravy v Praze – Střešovicích,
 • vůz 1001 byl pro své vážné poškození sešrotován v roce 1996,
 • vozidlo 1031 bylo odprodáno firmě Siemens pro zkoušky elektrovýzbroje a je využíváno dodnes k dalším zkouškám,
 • vozidlo 1020 bylo odprodáno firmě ČKD za podobným účelem, realizace však neproběhla a vozidlo bylo několik let odstaveno v ČKD Lokomotivka, jeho další osud je neznámý,
 • vozidla inv. č. 1083, 1084, 1085 byla zachována jako historická (třívozová souprava) v původním provedení, tedy bez ACB–M1. Vozidla jsou provozuschopná s platným průkazem způsobilosti a souprava je využívána při různých výročích (například 25 let provozu metra),
 • zbývajících 79 vozidel bylo postupně, po skončení jejich životnosti, zlikvidováno šrotací.
 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace