Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Profil společnosti » Fondy EU » Evropský sociální fond » Realizované projekty » Vstřícná a přístupná Praha – rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy
 

Vstřícná a přístupná Praha – rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy

I přes vysokou atraktivitu Prahy jakožto turistické destinace je častým výstupem z analýz cestovního ruchu závěr, že její potenciál k zařazení se mezi nejvyhledávanější městské destinace v rámci srovnatelných zemí není plně využíván, a to zejména v důsledku neprofesionality či nekompetentnosti pracovníků ve službách v cestovním ruchu.

Z tohoto důvodu se rozhodla společnost Odyssey (realizátor projektu) se svým partnerem Dopravním podnikem hl. m. Prahy k realizaci projektu Vstřícná a přístupná Praha – rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy. Tento projekt, financovaný ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy, byl schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí a Zastupitelstvem hlavního města Prahy v červenci 2006.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zlepšení jazykových a komunikačních dovedností pracovníků pražské hromadné dopravy, kteří přicházejí do častého přímého kontaktu se zahraničními návštěvníky, a zvýšení jejich motivace k aktivnímu využívání těchto dovedností a k dalšímu seberozvoji.

Širším cílem bylo přispět k rozvoji sektoru cestovního ruchu prostřednictvím zvyšování kvalifikace pracovníků a potažmo kvality služeb, k propagaci Prahy jako přívětivé turistické destinace s rozvinutou infrastrukturou a k účinnějšímu marketingu cestovního ruchu v České republice.

Náplň realizace projektu

 • Jazykové vzdělávání – na míru připravené kurzy anglického a německého jazyka, rozlišené podle stávající úrovně znalostí účastníků a s přihlédnutím k jejich pracovní náplni.
 • Rozvoj komunikačních dovedností – interaktivní semináře zaměřené na:
  • dovednosti klíčové pro efektivní komunikaci,
  • mezikulturní citlivost a schopnost přizpůsobovat vlastní komunikační styl,
  • zásady vystupování v kontaktu se zákazníkem,
  • zvládání konfliktních situací.

Harmonogram realizace

Projekt zahrnoval přípravu, realizaci a vyhodnocení jazykových kurzů a interaktivních seminářů s výše popsaným zaměřením. Program byl realizován v období srpen 2006 až červenec 2008.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvořili pracovníci Dopravního podniku hl. m. Prahy ze tří oblastí:

 • střediska dopravních informací,
 • přepravní kontrola,
 • staniční personál metra.

Přínos pro město Prahu

Vyšší kvalita služeb výhradního provozovatele městské hromadné dopravy v metropoli významně přispěla k vyšší atraktivnosti městské hromadné dopravy obecně. Projekt mimo jiné poskytoval i jedinečnou příležitost pro systematické šíření kodexu chování, které je v prostředí služeb MHD a cestovního ruchu žádoucí.

Projekt realizovala společnost Odyssey (http://www.odyssey.cz)

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace