Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Veřejnost chválí zaměstnance Dopravního podniku
 

Veřejnost chválí zaměstnance Dopravního podniku

V Praze, 28. července 2008 – Podle zástupců veřejnosti se přístup k zákazníkům provozních zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), mezi něž patří řidiči MHD, kontroloři a zaměstnanci infocenter, během uplynulého půlroku podstatně zlepšil. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Westminster.

 

Výsledky šetření ukázaly, že „auditoři“ z řad veřejnosti zaznamenali během pozorování pracovníků DPP méně konfliktních situací a posuzují zaměstnance DPP příznivěji než na konci minulého roku.

Výsledky jsou velmi potěšující. Provozní zaměstnanci jsou hlavními reprezentanty naší společnosti. Věřím, že nastoupený trend, kdy se výrazně zlepšují vztahy mezi zaměstnanci DPP a cestujícími, dokážeme udržet i nadále. Začínají se nám vyplácet školení řidičů, zaměřená na zlepšení jejich komunikačních dovedností, uvedl Martin Dvořák, generální ředitel DPP.

Řidiče autobusů a tramvají hodnotilo pozitivně 87, resp. 86 procent pozorovatelů (graf viz obrazová příloha). Došlo tak k nárůstu kladného celkového dojmu z jejich práce o 6 procent. Na řidičích si pozorovatelé nejvíce cení především schopnosti klidné a plynulé jízdy, slušnosti a vstřícného přístupu a vzorné úpravy uniformy (93 % u řidičů autobusů, 88 % u řidičů tramvají).

Výrazný příznivý posun také podle auditorů nastal ve schopnosti a ochotě řidičů zodpovědět dotazy cestujících. Dvě třetiny řidičů tramvají a čtyři pětiny jejich kolegů z autobusů reagovalo na dotaz naprosto profesionálně, po lidské i odborné stránce. Výrazně se tak snížil počet řidičů, které podle cestujících vznesený dotaz obtěžuje. Naopak rezervy mají řidiči DPP podle pozorovatelů v reakci na pozdrav cestujících, kdy lhostejná vůči němu zůstává polovina z nich.

Odpověď na pozdrav je základem slušného chování. Zaměříme se na tento nedostatek v následujících školení řidičů, tak aby se současná situace v budoucnu zlepšila, dodal Dvořák.

Výrazně příznivěji byli pozorovateli hodnoceni i kontroloři DPP. Jejich přístup pozitivně posoudilo 98 procent z nich (94 % u cizojazyčného kontaktu). Auditoři nezaznamenali v rámci průzkumu žádné konfliktní situace. Nedostatkem kontrolorů ovšem zůstává pozdrav v cizím jazyce. Hodnocení zaměstnanců infocenter se proti předchozímu průzkumu téměř nezměnilo.

Nezávislí pozorovatelé agentury Westminster absolvovali během června jízdu tramvají nebo autobusem, nechali se zastavit kontrolory naší společnosti a snažili se získat radu v informačních centrech či přímo u provozních zaměstnanců. Pozorovatelé uskutečnili během sledovaného období více než 500 setkání s provozními pracovníky DPP. Které hodnotili podle několika kritérií: celkového vzhledu, chování během výkonu práce, komunikace se zákazníky nebo schopnosti poskytnout cestujícímu kvalifikovanou radu.

Kontakt pro více informací:

Ondřej Pečený – vedoucí odd. komunikace Dopravního podniku hl. m. Prahy,
email: pecenyo@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • SMS Jízdenka
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace