Nacházíte se v sekci: Úvod » Zábava a volný čas » Historická souprava metra » Depo Kačerov, trať C » Technické údaje soupravy Ečs
 

Technické údaje soupravy Ečs

Každé vozidlo typu Ečs bylo konstruováno jako samostatná jízdní jednotka s kabinou strojvedoucího. Z jednotlivých vozidel byly pak sestavovány soupravy o potřebném počtu vozidel (minimálně 2 vozidla). Provoz byl zahájen 9. května 1974 s třívozovými soupravami, později podle nároků na přepravu v metru byly zavedeny čtyřvozové a v poměrně  krátké době potom soupravy pětivozové.

Elektrické vozy typu Ečs jsou skříňová podvozková vozidla se všemi nápravami hnacími a motory uloženými rovnoběžně s nápravami. Skříň je celosvařovaná z ocelového plechu. Podlaha vozidla je zhotovena z překližky uložené na vlnitém plechu a pokryta linoleem. Sedadlo strojvedoucího je umístěno vpravo  od podélné osy vozidla stejně jako řídící pult. Osvětlení prostoru pro cestující je žárovkové napájené z přívodní kolejnice. Ventilace je přirozená  náporová pomocí otvorů ve střeše.

Na obou čelech bylo instalováno kombinované poloautomatické spřáhlo s pružícím mechanismem. Spřáhlo zajišťuje samočinné mechanické spojení vozidel včetně brzdového a napájecího potrubí. Spojení elektrických průběžných vodičů bylo prováděno ručně.

Typový list EČs

Přenos trakční síly zajišťovala jednostupňová převodovka, uložená na valivých ložiskách. Prvotní vypružení je provedeno dvojicemi soustředných šroubových pružin. Druhotné vypružení se skládá ze dvou sad souosých šroubových pružin a kolébky. Skříň vozidla byla na podvozcích uložena na dvou kolébkách prostřednictvím kulových toren, přes které byla přenášena váha skříně spolu s otočným čepem (nicohlavem) i všechny příčné, tažné a brzdové síly mezi rámem podvozku a skříní vozidla. Pro tlumení svislých a příčných sil byly instalovány hydraulické tlumiče. Jako spojovací  prvek mezi trakčním motorem a převodovkou byla použita kardanová spojka.

Vozidlo je vybaveno provozní elektrodynamickou brzdou s tyristorovou a odporovou regulací, samočinnou tlakovou brzdou a parkovací brzdou.

Řídící obvody umožňovaly tzv. mnohočlenné řízení, pomocí 32 průběžných  vlakových vodičů, na které bylo řídícím kontrolérem a dalšími přístroji přiváděno napětí.

Vozidla byla vybavena zařízením pro automatickou regulaci rychlosti. ARS slouží k zajištění bezpečnosti provozu při zabezpečení vysoké propustnosti  tratí metra. V Praze je zabezpečovací zařízení ARS konstruováno na následný interval vlaků 90 sekund. Zařízení ARS je složeno z části traťové (stabilní) a části vozidlové (mobilní).

V konstrukci skříně bylo již místo pro pozdější montáž automatického vedení vlaku. Toto zařízení ACB-M1 bylo namontováno na 40 vozidel Ečs, která byla využita jako čelní. Sériová montáž proběhla v období 1982 – 1983. Zařízení tuzemské výroby sloužilo až do konce provozu vozidel Ečs

Technické parametry vozidla Ečs
Délka vozidla přes spřáhla 19 206 mm
Šířka vozidla 2 712 mm
Výška vozidla maximální 3 662 mm
Výška podlahy nad TK (nezatížené vozidlo) 1 208 mm
Vzdálenost otočných čepů 12 600 mm
Počet míst k sezení 42
Počet míst se stání (8 osob/m2) 220
Hmotnost prázdného vozu 32 500 kg
Hmotnost skříně se zařízením 17 500 kg
Maximální rychlost provozní 80 km/h
Střední zrychlení (0 - 26 km/h) 1,15 - 1,2 m/s2
Trakční motor (na každé nápravě) DK 114A
Jmenovitý výkon 72 kW
Jmenovitý proud hodinový 218 A
Jmenovité napětí 375 V (750/2 V)
 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace