Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Střední průmyslová škola dopravní si letos připomíná 65. výročí od svého založení
 

Střední průmyslová škola dopravní si letos připomíná 65. výročí od svého založení

Praha, 2. listopadu 2017 – Střední průmyslová škola dopravní, a. s., letos oslavuje 65 let od svého založení. Škola, jejímž zřizovatelem je Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), prošla za dobu trvání své existence mnoha změnami. V současné době vzdělává 1 074 žáků v oborech autoopravárenství, elektrotechniky a dopravy. Připravuje je především pro pracovní pozice v provozech DPP.

 

1. září 1952 nastoupilo ve třech ročnících do sedmi oborů 271 žáků do nově vystavěné budovy školy v Motole a v dalších letech se výuka rozšířila také do budovy na Vinohradech. Teoretická výuka probíhá v současné době v budově školy v Motole a na Vinohradech; odborný výcvik a odborná praxe buď ve školních dílnách v Košířích a v Hloubětíně, nebo na pracovištích DPP, či jiných firem. Významnou událostí pro školu je výstavba nových dílen odborného výcviku v Hostivaři, čímž škola získá moderně vybavené prostory, které zkvalitní výuku tříletých oborů s výučním listem.

Škola má akreditovány rekvalifikační kurzy, nabízí profesní kvalifikace řemeslných oborů, navazující kurzy (svářecí škola, vyhl. 50/1978 Sb.). Žáci i pedagogové jsou zapojeni do projektů v rámci operačních programů. Škola organizuje zahraniční stáže v programu Erasmus+, spolupracuje v rámci ČR s ostatními školami jako Centrum kolegiální podpory, aktivně spolupracuje s Hospodářskou komorou v Praze. U žáků podporuje také neformální vzdělávání v rámci mimoškolních aktivit a může se tak pochlubit modeláři závodních aut, šachisty, sportovci, dopravními nadšenci. Někteří z těchto žáků pak úspěšně reprezentují školu na středoškolských soutěžích a přehlídkách.

„V době, kdy je výrazný nedostatek kvalifikovaného technického personálu, chceme pokračovat společně s Dopravním podnikem ve strategii, jejímž cílem je výchova a vzdělávání absolventů pro pracovní profese uplatňované v provozovnách Dopravního podniku. Za důležité a nezbytné považujeme pokračování a rozvíjení spolupráce v oblastech motivačních a absolventských programů, zapojení odborníků z praxe do výuky a stáží pedagogů v reálných provozech. Zároveň je naším cílem modernizovat výuku a zázemí školy tak, abychom mohli efektivněji reagovat na nové technologie a trendy v oborech vzdělávání a zvýšit uplatnitelnost našich žáků v požadovaných profesích,“ říká František Novotný, ředitel školy.

Oslavy výročí školy budou probíhat 2. prosince 2017 v rámci dnů otevřených dveří v obou budovách školy, kde budou mít možnost nejen uchazeči, ale také absolventi nebo zaměstnanci Dopravního podniku nahlédnout do učeben, popovídat si s pedagogy nebo žáky školy a seznámit se s historií i současností Střední průmyslové školy dopravní, a.s.

V budově v Motole budou navíc připraveny řemeslné workshopy ve školních dílnách, komentovaná prohlídka školy, zkoušky nanečisto a setkání s absolventy školy.

Dopravíme vás za vzděláním!

Další termíny dnů otevřených dveří naleznete zde: https://www.sps-dopravni.cz/.

 

Kontakt pro více informací:

email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • SMS Jízdenka
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace