Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Stanice metra B Jinonice je po rekonstrukci opět zprovozněna pro cestující
 

Stanice metra B Jinonice je po rekonstrukci opět zprovozněna pro cestující

Praha, 22. srpna 2017 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve středu 23. srpna 2017 zprovozní stanici metra B Jinonice pro cestující. DPP přistoupil k nezbytné rekonstrukci celé této stanice kvůli masivním průsakům podzemní vody, degradaci odvodňovacích systémů a nosným systémům obkladů stanice. Rekonstrukce byla využita i pro modernizaci technologické části, aby bezpečnostní standardy odpovídaly současné době.

 

Stavební práce byly rozděleny do tří etap, aby bylo omezení pro cestující co  nejmenší. Přesto bylo nutné stanici od začátku roku 2017 pro cestující na více než půl roku uzavřít. První etapa stavebních prací v technických prostorách stanice začala bez omezení provozu s cestujícími již 1. listopadu 2016. V první fázi byla provedena především demontáž obkladů a podhledů.

Během druhé etapy došlo ke kompletní injektáži průsaků, sanaci ostění a montáži nového odvodňovacího systému. Zároveň proběhly práce na technologické části stavby ve veřejné části stanice. Došlo k modernizaci osvětlení ve stanici, úpravě silnoproudých rozvodů včetně rozvaděčů, úpravě řídicích a ovládacích systémů, úpravě požární signalizace, vzduchotechniky a slaboproudých rozvodů včetně rozhlasu ve stanici a kamerového systému. Zároveň byly nahrazeny některé nevyhovující materiály z hlediska požární bezpečnosti. Během této fáze opravy soupravy metra stanicí pouze projížděly.

Kromě technologických úprav, díky kterým už nebude docházet k průsakům spodní vody, se také Jinonice podařilo oživit vzhledově, což zvýší komfort cestujících,“ řekla Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy.

Každé uzavření stanice je pro cestující pochopitelně nepříjemné, ale rekonstrukce byla nezbytná. Jsem rád, že se podařilo stanici otevřít ještě před koncem letních prázdnin. Další fáze rekonstrukce již bude probíhat za plného provozu. Při pracovní návštěvě Berlína jsem si ověřil, že lidé bez problémů snesou trochu nepohodlí, hlavně když nemusejí složitě řešit přestup na náhradní dopravu,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

Jsem rád, že se DPP daří plnit plán rekonstrukcí stanic metra. V případě Jinonic se veřejná část úrovně nástupiště zásadně změnila, a to repasí a vyčištěním obkladů Vízner, realizací nových keramických obkladů, položením dlažeb u hrany nástupiště, která byla vyměněna v celém rozsahu. Dále byly realizovány nové podhledy a opláštění rampy s kabely a staničním rozhlasem,“ uvedl Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

V rámci třetí etapy, již opět za plného provozu, proběhnou drobné stavební úpravy, dokončení prací na rozvodech a zařízeních ne nezbytně nutných pro provoz stanice s cestujícími a dokončení úprav konstrukcí stanice včetně odvodnění.

Celá rekonstrukce by měla být dokončena do 17. listopadu 2017. Celkové náklady na rekonstrukci budou zhruba 145 mil. Kč.

Stanice byla oficiálně otevřena 26. října 1988 pod názvem Švermova, o dva roky později došlo k jejímu přejmenování na současný název. Jedná se o jednu z nejméně vytížených stanic metra v Praze, v pracovní den stanicí projde přibližně 12 500 cestujících. Stanice je zajímavá po umělecké stránce, pilíře nástupiště a stěny jsou obloženy unikátními skleněnými obklady od sochaře Františka Víznera.

 

Kontakt pro více informací:

email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • SMS Jízdenka
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace