Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Soudy potvrzují, že postup nastolený DPP ve sporu s firmou Rencar je správný
 

Soudy potvrzují, že postup nastolený DPP ve sporu s firmou Rencar je správný

Praha, 14. listopadu 2017 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) opět uspěl v rámci řízení u soudních orgánů ve sporu s firmou Rencar, členem skupiny JCDecaux. Celkem tak soudy první a druhé instance zamítly pět návrhů Rencaru na vydání předběžných opatření, bránících DPP využívat vozový park k reklamním účelům. Naposledy Obvodní soud pro Prahu 9 zamítl návrh na předběžné opatření Rencar, které by DPP znemožňovalo umisťovat na autobusy reklamu třetích osob.

 

„Těší nás, že ze strany soudů obou instancí je potvrzována správnost našeho právního názoru o neplatnosti smlouvy s Rencarem. Potvrzuje se tak, že naše snaha o přehodnocení dlouholeté a pro DPP nevýhodné spolupráce s Rencarem je legitimní,“ říká Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Soudy ve svých rozhodnutích dovozují, že smlouva mezi DPP a Rencarem (a její dodatky) mimo jiné nedostatečně vymezuje majetek DPP, který by měl mít Rencar k dispozici. „Pro nás je to ve sporu s Rencarem zásadní, protože neurčitost předmětu smlouvy znamená její neplatnost,“ říká Dalibor Kučera, vedoucí Právního odboru DPP.

Dopravní podnik v říjnu podal kvůli nedůvodným předběžným opatřením žalobu proti Rencaru, v níž požaduje náhradu škody ve výši 1 550 000 Kč.

DPP také vyslovil pochybnost o tom, jestli Rencar podává pravdivé a úplné informace o svém podnikání. Mohlo by tak docházet k neoprávněnému ponižování odměny pro DPP. Městský soud v Praze 3. října 2017 souhlasil s verdiktem soudu nižší instance, kterým vyhověl DPP a jmenoval znalcem pro přezkum zprávy o vztazích Rencaru za rok 2015 znalecký ústav Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Rencar má soudně uloženou povinnost poskytnout znalci veškerou nezbytnou součinnost a musí DPP zaplatit náhradu nákladů řízení. Podle právních analýz DPP 20 let nevýhodně pronajímal Rencaru majetek podle neplatné smlouvy. Na smlouvě navíc za dobu jejího trvání tratil stovky milionů korun.

 

Kontakt pro více informací:

email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • SMS Jízdenka
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace