Dopravní podnik hlavního města Praha cs http://www.dpp.cz/ DPP.cz - Aktuality Sat, 29 Apr 2017 01:32:59 +0200 Sat, 29 Apr 2017 01:32:59 +0200 30 <![CDATA[Zvláštní linky Dopravního podniku opět svezou návštěvníky Pražské muzejní noci]]> Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 +0200 V sobotu 10. června 2017 se uskuteční již čtrnáctý ročník tradiční Pražské muzejní noci. Od 19.00 hodin večer až do 1.00 hodin ráno budou obyvatelům Prahy i jejím návštěvníkům zpřístupněna muzea, galerie a kulturní instituce, které se do oblíbené kulturní akce zapojily.

]]>
Dopravní podnik hlavního města Prahy pro přepravu návštěvníků mezi jednotlivými kulturními objekty zavede zvláštní autobusové linky.

Blizší informace o dopravě budou zveřejněny v nejbližší době.

Podrobné informace o akci naleznete na webové stránce http://www.prazskamuzejninoc.cz

]]>
http://www.dpp.cz/pmn-2017/ 268484-pmn-2017
<![CDATA[První fáze výstavby metra D schválena]]> Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 +0200 Úsekem z Pankráce do stanice Olbrachtova započne výstavba nové trasy D. Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy schválila variantu výstavby, díky níž se nemusí čekat na výkup pozemků na celé trase, čímž dojde k urychlení výstavby metra.

]]>
DPP vybíral z celkem pěti možných variant výstavby, pomyslnou „zelenou" nakonec dostala čtvrtá varianta rozdělená do dvou fází. Pokud nedojde k žádným komplikacím, bude možné zahájit budování průzkumných štol již v příštím roce. Výstavba prvních metrů trasy D je naplánována na rok 2019. Pražané se na nové trase mohou těšit na pokrytí telefonním i internetovým signálem. Na prvním úseku bude zároveň otestován provoz v automatickém režimu – bez strojvedoucích, což přispěje k urychlení uvedení trasy D do provozu.

Zlepšení životního prostředí

Dokončení výstavby trasy metra D bude znamenat i výrazné zlepšení životního prostředí. Očekává se snížení množství škodlivin, a to o téměř 60 tun ročně. Současně dojde k poklesu počtu automobilů mířících do centra.

Nové metro na trase Pankrác – Depo Písnice by mělo stát přibližně 40 miliard korun a první fáze se začne realizovat v roce 2019.

 

Přínos metra D pro pražskou dopravu

Zlepšení dopravy
Pokles autobusové a nákladní dopravy 8 170 Vozidel denně
Pokles autobusové a nákladní dopravy 3 Miliony vozidel ročně
Pokles osobní automobilové dopravy 43 Tisíc automobilů denně
Pokles osobní automobilové dopravy 15,6 Miliony automobilů ročně
Pokles dopravy celkem 18,6 Miliony vozidel ročně

Zdroj: IDS

Přínos metra D pro zlepšení životního ovzduší

Zlepšení životního prostředí
Snížení prašnosti (PM 10) 32 tun ročně
Snížení Nox 27 tun ročně
Snížení nebezpečných sloučenin benzenu 0,4 tun ročně
Celkem snížení Nox+PM10+Benzen 59,4 tun ročně

Zdroj: IDS

 

]]>
http://www.dpp.cz/prvni-faze-vystavby-metra-d-schvalena/ 268461-prvni-faze-vystavby-metra-d-schvalena
<![CDATA[Dočasné omezení prodeje Prague Card]]> Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200 Z technických důvodů není možné do odvolání v Infocentrech Dopravního podniku zakoupit karty Prague Card.

 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

]]>
http://www.dpp.cz/docasne-omezeni-prodeje-prague-card/ 268382-docasne-omezeni-prodeje-prague-card
<![CDATA[Trvalé změny PID od 29. dubna 2017]]> Tue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0200

]]>
Abychom stihli včas vyměnit veškeré potřebné informace na všech dotčených zastávkách v celé síti s ohledem na plánované trvalé změny PID, byly již práce na obměně informací zahájeny. V současné době se tak někde můžete setkat se zastávkovými sloupky, kde jsou změněna čísla zastavujících linek na označníku na stav platný k 29. dubnu 2017 a jsou vybaveny i informačním letákem k trvalým změnám.

(stav k 13. 4. 2017)

Od soboty 29. dubna 2017 (zahájení denního provozu) dochází v pracovních dnech, na základě vyhodnocení komplexního přepravního průzkumu metra, k posílení provozu metra na všech třech linkách. Na řadě městských autobusových linek jsou zkráceny večerní intervaly, linky číslo 113, 136213 jsou posíleny také ve špičkách. Posílení provozu je, na základě požadavků městských částí, realizováno také v  oblasti Uhříněveska, zejména v okolí zastávky Venušina a ve směru ke stanici metra Háje. Vzhledem k tomu, že příměstské a regionální autobusové linky již zaplnily číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná doprava ve Středočeském kraji se rozvíjí plynule dále, jsou pro její potřeby uvolněna čísla od 501 do 750. Z tohoto důvodu dochází k přečíslování všech nočních linek PID a vybraných denních městských a regionálních linek.

Posílení provozu metra

 • Zkrácení intervalu v pracovní dny na konci odpolední špičky
 • Zkrácení intervalu na 7,5 minuty (celotýdenně cca od 21:00 hod. do 22:30 hod.)
 • Posílení pátečního provozu
 • Linka A - v pracovní dny jsou všechny spoje vedeny až do stanice Nemocnice Motol
 • Linka C - v ranní špičce pracovního dne jsou všechny spoje vedeny až do stanice Letňany

Změny v provozu tramvají

V provozu tramvají dochází k přečíslování všech nočních linek následujícím způsobem:

51  91, 52  92, 53  93, 54  94, 55  95, 56  96, 57  97, 58  98, 59  99

Změny v provozu autobusů

Posílení denních linek

 • Z důvodu návaznosti na metro je celotýdenně v době přibližně od 21.00 hodin do 22.30 hodin zkrácen interval na většině autobusových linek (z 20 na 15 min.; ze 40 na 30 min.).
 • V různých obdobích pracovních dnů je zkrácen interval na linkách číslo 113, 119, 125, 136, 180 a 213.
 • O víkendech je zkrácen interval na lince číslo 100 (ze 30 na 15 min.) a na linku číslo 118 jsou nasazeny kloubové autobusy.

Přečíslování denních linek

V provozu autobusů dochází k přečíslování několika denních linek následujícím způsobem:

 • 251  211, 253  190, 260  210, 261  221, 262  212, 263  208, 269  209
 • 401  651, 402  652, 403  653, 404  654, 405  655, 406  666, 407  667, 409  659, 410  660, 411  661, 412  662, 413  663, 414  664, 415  665, 416  656, 417  657, 418  658, 419  669, 420  670

Změny denních linek

 • Pro linku číslo 180 se mezi zastávkami HlušičkovaMotol zřizují zastávky Krematorium Motol.
 • Všechny spoje linky číslo 184 jsou ve směru od Velké Ohrady ukončeny v zastávce Vypich.
 • Zastávky Bakovská se pro linku číslo 202 přemísťují z Toužimské ulice do ulice Bakovské.
 • Všechny víkendové spoje linky číslo 203 zajíždějí do zastávek Milíčov.
 • Pro linku číslo 208 (původně číslo 263) se mezi zastávkami Sídliště JahodniceU Radiály směr Depo Hostivař zřizuje zastávka U Jahodnice.
 • Vybrané spoje linky číslo 213 jsou celotýdenně ve směru od Želivského prodlouženy ze zastávky Horčičkova přes Křeslice, Nové PitkoviceNové náměstíNádraží Uhříněves (po trase linky číslo 232).

Nové linky

 • V trase Háje – Uhříněves – Venušina – Kolovraty – Lipany – Benice je zavedena nová linka číslo 226 (nahrazuje linky číslo 265267).
 • V trase Háje – Uhříněves – Kolovraty – Nedvězí je zavedena nová linka číslo 227 (nahrazuje linku číslo 267).
 • V trase Nádraží Uhříněves – Benice je zavedena nová linka číslo 228 (nahrazuje linku číslo 265).
 • V trase Depo Hostivař – Uhříněves – Hájek – Královice je zavedena nová linka číslo 229 (nahrazuje linku číslo 266).
 • V trase Dolnokřeslická – Nové Pitkovice – Nové náměstí – Uhříněves – Nádraží Uhříněves je zavedena nová školní linka číslo 572.

Zrušené linky

Zrušeny jsou linky číslo:

 • 232 (nahrazena prodlouženou linkou číslo 213)
 • 265 (nahrazena linkami číslo 226228)
 • 266 (nahrazena linkou číslo 229)
 • 267 (nahrazena linkami číslo 226227).

Přečíslování nočních linek

V provozu autobusů dochází k přečíslování všech nočních linek následujícím způsobem:

 • 501  901, 502  902, 503  903, 504  904, 505  905, 506  906, 507  907, 509  909, 510  910, 511  911, 512  912, 514  914, 515  915
 • 601  951, 602  952, 603  953, 604  954, 605  955, 606  956, 607  957, 608  958, 609  959, 610  960

Změny nočních linek

 • Linka číslo 901 (původně číslo 501) je nově vedena v trase: Anděl – Smíchovské nádraží – Novodvorská – IKEM – Kunratice – Šeberov – Opatov – Na Košíku – Strašnická – Skalka (v úseku Anděl – Jinonice nahrazena linkou číslo 908).
 • Linka číslo 906 (původně číslo 506) je ze zastávky Nové náměstí prodloužena přes zastávky BeniceKolovraty do Nedvězí (zrušeny jsou zastávky PicassovaNádraží Uhříněves) a ze zastávky Strašnická je prodloužena přes zastávky ŠtěchovickáV Rybníčkách na Skalku.
 • Pro linku číslo 910 se mezi zastávkami PlatónovaPoliklinika Modřany zřizují zastávky Písková.
 • Pro linku číslo 911 (směr Čakovice) se mezi zastávkami RokoskaBulovka zřizuje zastávka Vychovatelna.
 • Linka číslo 953 (původně číslo 603) je posílena o spoje zrušené linky číslo 513 a v úseku Prosek – Výstaviště Letňany je vedena v nové trase přes zastávky Nový ProsekLetňanská (zrušeny jsou zastávky Garáže Klíčov).
 • Linka číslo 956 (původně 606) je v úseku U Tří svatých – Pramenná vedena v nové trase přes zastávky Betáň (zrušené zastávky Kunratická škola, KunraticeŠeberák nově obsluhuje linka číslo 901).

Nová linka

Zavádí se nová linka číslo 908 v trase Anděl – Malvazinky – Farkáň – Jinonice.

Zrušená linka

Linka číslo 513 je zrušena (všechny spoje linky jsou začleněny do linky číslo 953).

Změny v zastávkách autobusů

Přejmenování zastávek

Původní název Nový název Týká se linek
Bělocerkevská (v ulici Ruská) Volyňská 175
Na Groši (v ulici Pražská) Záveská 175
Nad Malou Ohradou (v ulici Tlumačovská) Malá Ohrada 142
Malá Ohrada (v ulici Jeremiášova) Archeologická 142, 184, 566, 904
Nádraží Čakovice (v ulici Cukrovarská) Za Avií 136, 140, 158, 166, 202, 351, 377, 911
Skládka Chabry (v ulici Spořická) Klášterecká 202
Osecká (v ulici Osecká) Dvorní 162
Spořická (v ulici Spořická) V Kratinách 169, 202

Zřizují se zastávky

Název zastávky Charakter Týká se linek
Ke Kříží (v ulici Ke Kříži, směr Pitkovice) na znamení 213, 228, 232, 265, 325, 906, 959
Nádraží Čakovice (v ulici Ke Stadionu) na znamení 140, 158, 202
Sušická (v ulici Na Pískách) na znamení 131, 915

 


Jsme si vědomi, že zejména změny číslování linek jsou pro cestující nepříjemné. V tomto případě ale jejich realizace umožní zrychlit proces integrace regionálních autobusových linek do systému Pražské integrované dopravy a tím rozšířit území, na němž se cestující mohou přepravovat na jeden jízdní doklad. Proto věříme, že výše uvedené změny budou přijaty s pochopením.

]]>
http://www.dpp.cz/trvale-zmeny-pid-od-29-dubna-2017/ 267697-trvale-zmeny-pid-od-29-dubna-2017
<![CDATA[Nové zážitky s DPP]]> Tue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0200 Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil pro tento rok několik jedinečných a neopakovatelných akcí v rámci nových zážitkových projektů. Zájemci tak dostanou možnost svézt se muzejními vozidly, případně se projet po místech, která jsou navždy spojena s historií pražské hromadné dopravy.

]]>
Jízda historickou tramvají v provedení z válečného období, či procházka po trati prvního pražského trolejbusu. Nejen tyto zážitky si budete moci zakoupit v rámci projektu Nostalgie DPP 2017. Vstupenky je možné zakoupit na oficiální webových stránkách projektu Praha technická, avšak pozor! Kapacita vozidel či návštěvních míst je značně omezena, proto s nákupem neváhejte!

Nevšední program s Měsíčkem

Dalším zážitkovým projektem jsou jízdy historickou tramvají T3, přezdívanou Měsíček. Tímto historickým vyhlídkovým vozem se budete moci seznámit s Prahou v astrologickém znamení Berana a Býka, případně vyrazit do alchymistického Letohrádku Hvězda. Třešničkou na pomyslném dortu budou jízdy po stopách zaniklých i fungujících pivovarů, které jsou vidět z tramvaje. Stejně jako u projektu Nostalgie DPP 2017 je i v tomto případě počet vstupenek omezen. Podrobné informace o zážitkových projektech naleznete na těchto odkazech:

 

Věříme, že se vám tyto unikátní zážitkové projekty budou líbit a těšíme se na vaši účast!

]]>
http://www.dpp.cz/nove-zazitky-s-dpp/ 267700-nove-zazitky-s-dpp
<![CDATA[Přepravu jízdních kol v autobusech otestuje linka číslo 147]]> Mon, 10 Apr 2017 00:00:00 +0200 Od pátku 14. dubna 2017 si může cestující veřejnost, v rámci zkušebního provozu na lince číslo 147, znovu vyzkoušet přepravu jízdních kol na speciálním rámu umístěném na zadní části autobusu.

]]>
Dopravní podnik hlavního města Prahy tak pokračuje v testování přepravy jízdních kol v provozu pravidelných autobusových linek. V rámci zkušebního provozu bude přeprava kol dostupná pouze ve směru z centra (do kopce směr Výhledy) a z důvodu časové náročnosti jen v omezeném počtu obsluhovaných zastávek. Nakládka jízdního kola tak bude konkrétně možná v zastávkách Dejvická (přestup z metra) a V Podbabě (přestup z přívozu), vyložení pak pouze ve stanicích InternacionálníVýhledy.

Nakládku a vykládku bude zajišťovat cestující, řidič poskytne případnou radu či pomoc a následně jízdní kolo uzamkne k nosiči. Cestující následně od řidiče obdrží visačku s identifikačním číslem polohy kola na nosiči, kterou se prokáže i při vykládce.

Cestování s možností přepravy jízdního kola bude možné využít na lince číslo 147 v pracovní dny na každém druhém spoji, a to přibližně do 21.00 hodin. O víkendech bude možné využít cestování s jízdním kolem na všech spojích přibližně do 20.35 hodin. Zkušební provoz, trvající přibližně do konce října 2017 ověří, zda je možnost přepravy jízdních kol prakticky využitelná i v hustém městském provozu. 

]]>
http://www.dpp.cz/prepravu-jizdnich-kol-v-autobusech-otestuje-linka-cislo-147/ 242266-prepravu-jizdnich-kol-v-autobusech-otestuje-linka-cislo-147
<![CDATA[Nezbytná výměna kolejnic v úseku Českomoravská – Invalidovna]]> Fri, 07 Apr 2017 00:00:00 +0200 Dovolujeme si informovat obyvatele městských částí Prahy 8 a 9, že z důvodu probíhajících prací v tunelech metra, a to v úseku Českomoravská – Invalidovna, může docházet ke zvýšenému výskytu nežádoucích jevů v podobě hluku a vibrací.

]]>
Podle předem stanoveného plánu (s předpokladem ukončení v červnu 2017) zde probíhá nezbytná výměna kolejnic, po jejimž dokončení všechny popisované jevy vymizí.

Chceme vás ujistit, že po dokončení prací bude doprava metrem v uvedeném úseku tišší a ještě více bezpečná.

 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

]]>
http://www.dpp.cz/nezbytna-vymena-kolejnic-v-useku-ceskomoravska-invalidovna/ 266853-nezbytna-vymena-kolejnic-v-useku-ceskomoravska-invalidovna
<![CDATA[Pojďte s námi na dostihy!]]> Tue, 04 Apr 2017 00:00:00 +0200 Ve spolupráci s Operátorem ICT mají od dubna 2017 všichni majitelé platného ročního kupónu možnost zdarma navštěvovat dostihové dny, konané v areálu závodiště Velká Chuchle v tomto roce. Závodiště, které oslaví 111 let od své existence, nabídne v letošním roce ještě 15 dostihových dnů.

]]>
Rovinové i překážkové závody na dosah ruky

Platný roční kupón platí na všechny dostihové dny (konané v roce 2017), včetně elitních závodů v podobě Českého derby nebo poháru European Jockey Cup za účasti mezinárodních žokejů. Doma nemusí zůstat ani jeden člen rodiny, děti do 15 let totiž mají vstup zdarma a váš psí miláček potřebuje pouze vodítko a náhubek. Pokud, i přes zajímavý program, zasáhne nejmenší návštěvníky nuda, je pro ně určen dětský koutek Hříbátka, který je plný zábavných atrakcí.

Kompletní seznam všech akcí konaných v areálu závodiště naleznete na tomto odkazu.

]]>
http://www.dpp.cz/pojdte-s-nami-na-dostihy/ 266560-pojdte-s-nami-na-dostihy
<![CDATA[Dočasné uzavření stanice metra B Jinonice (aktualizováno k 29. 3. 2017)]]> Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0200 Z důvodu opravy je od zahájení provozu v sobotu 7. ledna 2017 do odvolání (předpoklad srpen 2017) uzavřena na lince B stanice metra Jinonice. Soupravy metra stanicí projíždějí. Náhradní doprava je zajištěna pravidelnými autobusovými linkami číslo 137 a 149 od stanice metra Nové Butovice.

]]>
Změny v provozu autobusů:

Zřizuje se linka číslo 153 v trase Na Knížecí – Malvazinky – U Waltrovky – Jinonice – Vidoule.

Změny v zastávkách autobusů:

Opatření pro linku číslo 137 

 • V obou směrech se ruší zastávka Vidoule.
 • Mezi zastávkami U WaltrovkyJinonice se zřizují zastávky: U Waltrovky (pro směr Na Knížecí v Klikaté ulici u kruhového objezdu u hasičské stanice), U Trezorky (pro směr z centra v Radlické ulici v čele zastávkového zálivu, pro směr Na Knížecí v ulici U Trezorky v čele zastávkového zálivu).
 • Přemísťují se zastávky Jinonice (směr Nové Butovice do  zastávkového zálivu v Radlické ulici, do zastávky linky číslo 501)a Hutmanka (pro směr z centra do ulice U Trezorky, cca 100 metrů za kruhový objezd, do čela zastávkového zálivu, pro směr Na Knížecí do ulice U Trezorky, do zastávkového zálivu před kruhovým objezdem).

Na základě aktuálně provedených přepravních průzkumů a zjištění přetěžování vybraných spojů linky číslo 137 v úseku Na Knížecí – Malvazinky dochází od čtvrtka 30. března 2017 (od zahájení denního provozu) k posílení provozu linky číslo 137 v několika obdobích pracovního dne (přibližně od 8.30 do 9.15 hodin; 13.30 – 14.00 hodin17.00 – 18.00 hodin).

Současně upozorňujeme, že z důvodu dočasného omezení provozu na komunikacích v oblasti Dívčích hradů dochází od středy 5. dubna 2017 (od zahájení denního provozu) do pátku 7. dubna 2017 (do ukončení denního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek pro linku číslo 571. Linka nebude obsluhovat úsek Škola Radlice – Jinonice – Nové Butovice.

Opatření pro linku číslo 149

Přemísťují se zastávky:

 • U Waltrovky (směr Dejvická do Klikaté ulice ke kruhovému objezdu u hasičské stanice).
 • Jinonice (směr Bavorská do zastávkového zálivu v Radlické ulici, do zastávky linky číslo 501).

Schéma provozu během opatření

 

Omlouváme se za případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

]]>
http://www.dpp.cz/docasne-uzavreni-stanice-metra-b-jinonice/ 258792-docasne-uzavreni-stanice-metra-b-jinonice
<![CDATA[Dlouhodobé výluky v provozu tramvají (aktualizováno k 21. 3. 2017)]]> Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0100 Na Žertvách – U Balabenky

od 12. dubna 2017 (přibližně od 0.30 hodin) do 27. května 2017 (přibližně do 0.30 hodin).

Podrobnosti k opatření naleznete na tomto odkazu.

 

Dokumenty ke stažení:

Za případné komplikace při Vašich pravidelných cestách městem se omlouváme a věříme, že dočasná dopravní opatření přijmete s pochopením.

]]>
http://www.dpp.cz/dlouhodobe-vyluky-v-provozu-tramvaji/ 218629-dlouhodobe-vyluky-v-provozu-tramvaji
<![CDATA[Mazačka se vrací do ulic]]> Mon, 27 Feb 2017 00:00:00 +0100 Legendární mazačka se v prosinci minulého roku úspěšně vrátila do pražských ulic. Po téměř osmiměsíční ozdravné kúře, která proběhla v hostivařských dílnách Dopravního podniku, již znovu pomáhá snižovat hluk v ulicích metropole.

]]>
Abychom plně docenili význam pražské mazací tramvaje, je nutné si připomenout její historii. Původní, kilometry nepolíbená tramvaj T3CS, dorazila do DPP v roce 1965 přímo z výrobního závodu ČKD Tatra. Následující čtvrtstoletí spolehlivě sloužila ve vozovně Motol a vozila Pražany v rámci standardní osobní dopravy. V roce 1990 bylo rozhodnuto o vyřazení tramvaje a přestavbě na pracovní vůz. Tím byla zahájena její nová pracovní etapa, která i přes různé stupně údržby, technické úpravy či kompletní rekonstrukce pokračuje dodnes. Pokud vás historie této pracovní tramvaje zajímá, důležité informace můžete nalézt v článcích našeho podnikového časopisu DP kontakt (únor 2015prosinec 2016).

Mazací tramvaj (Foto: Michal Chrást)

Návrat do pražských ulic

Po překonání 120 tisíc najetých kilometrů v lednu 2016, byla mazačka odstavena do hostivařských Opraven tramvají k pravidelné údržbě. Rozsah údržby se však postupně změnil na rekonstrukci a mazačka se tak dočkala opravy původních i přidání nových vymožeností. Namátkou můžeme zmínit nové dveře, kabeláž pro kamery a v kabině opravenou sedačku či panel pro řidiče. Nejdůležitější změny jsou však vidět pouhým okem: nový lak a nádrž na vodu. Na co mazačka potřebuje nádrž na vodu? Tramvaje Škoda 15T se dodatečně dovybavují mazacím zařízením, což mazačku „ohrožuje na životě“, proto vznikl projekt kropicího vozu, který v letních měsících zavlaží trávou osazená tramvajová tělesa.

Rekonstrukce mazačky byla náročná. (Foto: DPP – Petr Ludvíček)

Rekonstruovaná mazačka byla slavnostně představena v tramvajové smyčce na Těšnově v pondělí 19. prosince 2016. K překvapení všech byla vánočně vyzdobena a na své „korbě" vezla tradiční symbol Vánoc, osvětleného anděla. Vánoce odpradávna končí 6. ledna, tedy na Tři krále, i my jsme je v tento den symbolicky ukončili svěšením výzdoby.

Vánočně vyzdobená mazačka na Krejcárku (Foto: DPP – Petr Ludvíček)

Nebaví vás čekání na mazačku? Níže naleznete aktuální jízdní řády. I mazačka však potřebuje relaxovat, a tak každý druhý čtvrtek dopoledne odpočívá ve vozovně Pankrác (na pravidelné údržbě).

Mazačka žije na:

 

Od úterý 18. dubna 2017 dochází na mazačce ke kompletaci kropícího systému. O jejím návratu do pražských ulic budeme informovat.
]]>
http://www.dpp.cz/mazacka-se-vraci-do-ulic/ 258063-mazacka-se-vraci-do-ulic
<![CDATA[Ukončení prodeje ISIC ve Střediscích dopravních informací]]> Mon, 23 Jan 2017 00:00:00 +0100 Vážení cestující,

od středy 1. února 2017 již nebude možné v Infocentrech Dopravního podniku zakoupit karty ISIC, poskytování této služby bude ukončeno. Karty ISIC bude nadále možné zakoupit v dalších provozovnách uvedených na http://www.isic.cz/prukazy/koupit-isic.

 

Děkujeme za pochopení.

]]>
http://www.dpp.cz/ukonceni-prodeje-isic-ve-strediscich-dopravnich-informaci/ 260706-ukonceni-prodeje-isic-ve-strediscich-dopravnich-informaci
<![CDATA[Tříčlánkový autobus Van Hool vyjel na pražské silnice – aktualizováno]]> Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0100 V souvislosti s dlouhodobým cílem posílit kapacitu přepravy cestujících na pražské letiště zajistil DPP zhruba čtyřměsíční zkušební provoz belgického tříčlánkového autobusu Van Hool. Jedná se o nejdelší autobus, který kdy DPP provozoval.

]]>
Oficiální představení vozidla proběhlo v pondělí 14. listopadu 2016 v autobusovém obratišti Letiště Václava Havla. Autobus bude nyní testován na trase linky číslo 119 mezi Nádražím VeleslavínLetištěm Václava Havla.

Mimořádně dlouhý autobus měří téměř 25 metrů, čímž překonává českými předpisy danou maximální délku 18,75 metru. Prezentační režim provozu na určené trase je umožněn díky dočasně udělené výjimce. V současné době se jedná o nejdelší autobus v Čechách, který svou délkou překonává i velkokapacitní autobus Mercedes-Benz CapaCity L, jež DPP krátkodobě testoval v únoru tohoto roku.

Belgický autobus Van Hool AGG300 je určen především pro trasy s mimořádně vysokou přepravní poptávkou. Celkově pojme 182 cestujících (včetně řidiče), z toho je 75 míst určeno k sezení a 107 míst ke stání. Vozidlo plně splňuje emisní normu Euro V.

 

Od pondělí 20. března 2017 je autobus v opravě, po které bude navrácen zpět pronajímateli. O vyhodnocení zkušebního provozu budeme informovat.

 

Základní technické parametry autobusu:

Označení: Van Hool AGG300
Výrobce: SA Van Hool, Belgie
Celková délka: 24 785 mm
Šířka: 2 550 mm
Výška: 3 280 mm
Rozvor náprav: 5 790 + 7 150 + 6 750 mm
Motor: DAF PR 265 U1, vznětový přeplňovaný řadový šestiválec
Největší povolená hmostnost: 35 000 kg
Objem válců: 9 186 cm3
Výkon 265 kW při 1 900 ot.min-1
Převodovka: ZF 6AP 1700 B, automatická šestistupňová
Celková kapacita: 182 včetně řidiče (z toho 75 k sezení a 107 k stání)
]]>
http://www.dpp.cz/triclankovy-autobus-van-hool-vyjel-na-prazske-silnice/ 255463-triclankovy-autobus-van-hool-vyjel-na-prazske-silnice
<![CDATA[Rencar brání DPP uzavřít lukrativní smlouvu na pronájem reklamních ploch na autobusech]]> Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0100 Praha, 5. ledna 2017 - Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) už zná nabídky uchazečů předložené ve výběrovém řízení na pronájem reklamních ploch na  300 autobusech pražské MHD. Nejvyšší nabídka, kterou DPP obdržel, činí více než tři milióny korun za půlroční pronájem. DPP však momentálně smlouvu na pronájem reklamních ploch na autobusech uzavřít nesmí, protože společnost Rencar, která plochy dosud užívá podle neplatné smlouvy, podala návrh na předběžné opatření,  kterým soud zakázal DPP plochy vítězi výběrového řízení pronajmout.

]]>
Přelomové výběrové řízení DPP je u konce. „S jistou mírou zjednodušení lze říct, že zatímco ve výběrovém řízení jsme dosáhli nabídkové ceny nájmu 1750  Kč za pronájem jednoho reklamního nosiče na půl roku, podle dvacet let staré neplatné smlouvy nám Rencar platí zhruba 385 Kč za jeden reklamní nosič ročně. Konečně se tak ukazuje, jaké jsou reálné tržní ceny za pronájem našeho majetku,“ vysvětluje vedoucí odboru Marketing a komunikace DPP Josef Voltr. Podle něj má v současné době Rencar v pronájmu 130 tisíc reklamních nosičů, za  které platí DPP dohromady zhruba 50 miliónů Kč ročně. Je jasné, že ne všechny plochy jsou stejně velké a stejně atraktivní, rozdíl v cenách pronájmu je však významný.

Jediným hodnotícím kritériem pro nového partnera byla navržená cena za  pronájem reklamních ploch,“ sděluje generální ředitel DPP Martin Gillar s tím, že nejvyšší nabídka činila více než tři miliony korun. Vítěz tendru měl získat právo na pronájem reklamních ploch pro 150 autobusů typu SOR NB12 a 150 autobusů typu SOR NB18, v důsledku nařízeného předběžného opatření však k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem nemůže DPP v tuto chvíli přistoupit.„Proti nařízenému předběžnému opatření podáme odvolání,“ doplnil Gillar.

Zatímco DPP ročně získává na pronájmu všech svých reklamních ploch zhruba 50 milionů Kč, výdělky Rencaru jsou výrazně vyšší. Příjem Rencaru z pronájmu reklamních ploch na majetku DPP činí zhruba 117 milionů ročně.

Právě změna spolupráce s Rencarem je jedním z důležitých letošních úkolů pro  vedení DPP. Právní analýzy DPP, rozhodnutí antimonopolního úřadu i policejní vyšetřování poukazují na neplatnost smlouvy mezi DPP a Rencarem z roku 1997. Z těchto důvodů vede DPP s Rencarem několik soudních sporů a chce co nejdříve vypsat velké výběrové řízení na provozovatele reklamních ploch v prostorách pražské MHD.

Rencar oproti tomu na údajném kontraktu s DPP trvá. Společnost proto podala určovací žalobu na platnost smlouvy a několik předběžných opatření. DPP podle aktuálně nařízených předběžných opatření nesmí pronajmout reklamní plochy v  autobusech novému provozovateli a je povinen Rencaru i nadále umožnit provozovat reklamu na majetku DPP.

Kontakty pro více informací:

email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

]]>
http://www.dpp.cz/rencar-brani-dpp-uzavrit-lukrativni-smlouv-na-pronajem-reklamnich-ploch-na-autobusech/ 259501-rencar-brani-dpp-uzavrit-lukrativni-smlouv-na-pronajem-reklamnich-ploch-na-autobusech
<![CDATA[Vedení DPP podepsalo s odboráři dodatek kolektivní smlouvy do roku 2020]]> Fri, 23 Dec 2016 00:00:00 +0100 Ve čtvrtek 22. prosince 2016 podepsal generální ředitel DPP  Martin Gillar společně se zástupci odborových organizací dodatek ke kolektivní smlouvě na období 2017 – 2020.

]]>
Dodatek kolektivní smlouvy zajišťuje nárůst tarifních mezd od ledna 2017 o dvě procenta a v dalších letech o jedno procento nad inflaci za předchozí kalendářní rok. Postupné navyšování zasáhne také stravenky, poukazy flexiPASS a  příspěvky na penzijní spoření. Novinkou pro zaměstnance je možnost čerpání tzv. sick day, tedy zdravotní volno s náhradou mzdy v délce 3 dnů ročne.

 

]]>
http://www.dpp.cz/vedeni-dpp-podepsalo-s-odborari-dodatek-kolektivni-smlouvy-az-do-roku-2020/ 258697-vedeni-dpp-podepsalo-s-odborari-dodatek-kolektivni-smlouvy-az-do-roku-2020
<![CDATA[Speciální zážitková turistika v roce 2017]]> Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0100 Dopravní podnik ve spolupráci s Klubem železničních cestovatelů připravil pro všechny fanoušky dopravy a především kolejových vozidel Speciální zážitkovou turistiku.

]]>
Jedinečná možnost jízdy historickým vlakem 810+010 KŽCsoupravou metra Ečs začíná v Praze na hlavním nádraží a vede přes stanici Praha – Krč až do depa Kačerov, a to po vlečce! V depu Kačerov proběhne exkurze s odborným výkladem a možností pořízení snímků soupravy metra Ečs. Ve druhé polovině programu následuje jízda historickou soupravou Ečs do stanice metra linky C – Nádraží Holešovice, odkud se souprava vrací zpět do Depa Kačerov, kde si cestující opět přestoupí na historický vlak, který svou jízdu ukončí na pražském hlavním nádraží.

Vstupenky na Speciální zážitkovou turistiku můžete zakoupit na  www.prahatechnicka.cz a to pro následující termíny:

 • Sobota 21. ledna 2017 od 10.00 a od 14.00 hodin - vyprodáno
 • Sobota 18. března 2017 od 10.00 a od 14.00 hodin - vyprodáno

Cena zážitku: 350 Kč

Více informací naleznete na www.dpp.cz/historickemetro nebo www.prahatechnicka.cz.

]]>
http://www.dpp.cz/specialni-zazitkova-turistika-v-roce-2017/ 257126-specialni-zazitkova-turistika-v-roce-2017
<![CDATA[Testování elektrobusu SOR nyní na linkách číslo 163 a 213]]> Wed, 23 Nov 2016 00:00:00 +0100 Elektrobus SOR EBN 11, který je součástí dlouhodobého ověřovacího provozu tohoto druhu vozidla, k datu 31. srpna 2016 uzavřel první rok provozu na pravidelných linkách.

]]>
Projekt, na kterém Dopravní podnik hlavního města Prahy spolupracuje se společnostmi SOR Libchavy, s. r. o., a Cegelec, a. s., mimo testování vozidla v plnohodnotném provozu, slouží také jako zdroj dat a zkušeností pro podobné projekty v dalších evropských městech. Pozitivní provozní výsledky a potřeba pokračovat ve sledování důležitých parametrů přinesly rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu až do konce srpna 2017.

Elektrobus SOR EBN 11

Zkušební provoz elektrobusu byl v Dopravním podniku hlavního města Prahy zahájen 1. září 2015. Vůz k 31. srpnu 2016 pokořil hranici 70 000 kilometrů, drtivou většinu absolvoval v každodenním provozu s cestujícími. Tím Dopravní podnik naplnil a dokonce překročil cíl dosažení ročního proběhu kilometrů srovnatelného s průměrným naftovým autobusem. Druhým cílem bylo zcela bezemisní řešení provozu včetně využití elektrického topení a klimatizace. Životaschopnost této preferované výbavy byla dostatečně prověřena nejen v letním, ale zejména zimním období.

Zcela ojedinělým je v celém projektu systém nabíjení z tramvajové sítě prostřednictvím dvoupólového pantografového sběrače se stacionárním galvanickým oddělením, tzv. dobudkou, umístěnou na autobusovém obratišti Želivského. Důležitým parametrem pro zajištění optimální životnosti baterií je však i noční pomalé nabíjení a balancování baterií v garáži Hostivař. Standardní dojezd elektrobusu s cestujícími se při využívání provozních přestávek pro nabíjení pohybuje v rozmezí 265 až 350 kilometrů (dle linky, provozních parametrů a typu dne – pracovní dny nebo víkendy).

Elektrobus SOR EBN 11

Cílem pro druhý rok provozu je sledování stavu a životnosti baterií a zároveň hodnocení dalších realizovaných technických úprav. V závěru letošního června byl totiž systém topení a klimatizace doplněn o tepelné čerpadlo. Vliv této úpravy na spotřebu elektřiny během letních měsíců při využívání klimatizace byl pozitivní a obdobně bude porovnáván vliv na topení. I nadále lze předpokládat další úpravy a ladění nabíjecích parametrů, které mají přímý vliv na plánování provozu a nabíjecích cyklů.

Získané poznatky z provozu elektrobusu jsou průběžně vyhodnocovány nejen v rámci Dopravního podniku, ale porovnávány s obdobnými projekty v rámci odborných konferencí, ať už na úrovni Sdružení dopravních podniků ČR i zapojením do vybraných aktivit EU či UITP (Mezinárodní asociace pro veřejnou dopravu). Komplexní vyhodnocení provozu bude dostupné po ukončení dvouletého zkušebního cyklu.

V provozu s cestujícími od pondělí do neděle

Cestující se s elektrobusem i nadále setkávají především na pravidelných autobusových linkách. Od 30. července 2016 je vůz provozován na linkách číslo 213 (v pracovní dny, pořadí 3) a 163 (o sobotách a nedělích, pořadí 3). Kapacita vozidla je plně srovnatelná se standardními autobusy na těchto linkách.

Aktuální jízdní řády elektrobusu na jednotlivých linkách naleznete na tomto odkazu.  

Přehled plánovaných odstávek elektrobusu

 

V současné době nejsou naplánovány žádné odstávky.

 

 

V případě nutnosti odstavení elektrobusu, technických zásahů dodavatelů či prezentačních akcí bude místo vozu na uvedená pořadí nasazen běžný nízkopodlažní autobus.

]]>
http://www.dpp.cz/elektrobus-sor-zamiril-do-bezneho-provozu-s-cestujicimi/ 223165-elektrobus-sor-zamiril-do-bezneho-provozu-s-cestujicimi
<![CDATA[Na zimu jsme připraveni, hlásí Dopravní podnik]]> Thu, 10 Nov 2016 00:00:00 +0100 S každoročním příchodem zimy se DPP rozhodl předvést vozidla a zařízení,  která jsou využívána právě v zimním období a zároveň informovat o opatřeních,  která sice nejsou na první pohled viditelná, ale bez nichž se každodenní provoz pražské MHD neobejde.

]]>
V souladu s interní legislativou připravuje každoročně jednotka Správa vozidel Tramvaje a Správa Vozidel a Autobusů, veškerou techniku na zimní provoz v termínech od 1. září do 31. října. U tramvajových pluhů se provádí předepsaná prohlídka a potřebné úkony před uvedením vozu do provozu, u vozů typu T3SU se provádí ošetření podlahových spár plastickou hmotou proti zatékání vody. U  autobusů je kontrolován antikorozní nástřik rámu a lak karoserie, provádí se  kontrola vzduchové soustavy, včetně odkalování se vzduchojemů, významná pozornost je věnována kolům, kdy všechny pneumatiky musí mít patřičnou hloubku dezénu. U elektrické soustavy se zaměřujeme na čistotu a upevnění vodičů, včetně ošetření kontaktů a svorek akumulátorů, které jsou konzervovány. Nezanedbatelná pozornost je věnována chladicí soustavě, kdy je zejména kontrolována a případně upravována chladicí kapalina na předepsanou hodnotu, vybraným vozům se montují dečky na chladiče a také je třeba vyčistit nebo případně vyměnit součásti topné soustavy pro zajištění tepelné pohody při cestování. Kontrolou dále procházejí předehřívače (bufíky), u kterých se mění filtry paliva a kontroluje se jejich funkčnost. Toto je minimální výčet základních úkonů spojených s přípravou na  zimní provoz. Obdobná příprava probíhá u ostatních vozidel DPP.

Zimní provoz (nejen) autobusů je při sněhové nadílce podpořen speciálními vozidly. Příkladně multifunkčním speciálem LIAZ opatřeným jak pluhem, tak sypačem. Zároveň DPP disponuje dvěma speciálními vozidly, konkrétně pohotovostními jeřáby s pohonem náprav 8x8 TATRA 815 a MAN TGS s jeřábovými nástavbami EFFER, pro případ odtahu a zvedání tramvají.

Průjezdnost tramvajových tratí zajišťuje tramvajový vůz se sněžným pluhem a  například i tlačný sněhový podvozek pro zajištění provozu nízkopodlažních tramvají. Od loňského roku jsou navíc dva tramvajové vozy s pluhem vybaveny zařízením (INIS), které je schopno ošetřit/ochránit troleje před námrazou.

 

S tím vším pochopitelně souvisí i informování cestující veřejnosti o  mimořádných událostech a aktuální situaci v MHD na nejrůznějších komunikačních kanálech. Jedná se především o možnost využití aplikace DPP info, přičemž vše důležité se cestující mohou dozvědět na webu Dopravního podniku, jeho FB profilu a nově i Twitteru.

]]>
http://www.dpp.cz/na-zimu-jsme-pripraveni-hlasi-dopravni-podnik/ 255184-na-zimu-jsme-pripraveni-hlasi-dopravni-podnik
<![CDATA[Infocentrum DPP na letišti se přesouvá a nabídne nové služby]]> Thu, 27 Oct 2016 00:00:00 +0200 Ve středu 2. listopadu 2016 bude znovu otevřeno Infocentrum Dopravní podniku v příletové hale Terminálu 1 Letiště Václava Havla. Infocentrum se přesouvá ze spojovací do příletové haly, kde bude v přímém kontaktu s novými návštěvníky hlavního města Prahy.

]]>
Infocentrum Terminál 1 čeká stěhování

Infocentrum Dopravního podniku ve spojovací hale Terminálu 1 Letiště Václava Havla Praha bude od 30. října 2016 (od 19.00 hodin) do 2. listopadu 2016 (do 7.00 hodin) dočasně uzavřeno z důvodu stěhování do nových prostor (do příletové haly Terminálu 1). V lokalitě letiště tak v uvedeném termínu nebude možné zakoupit elektronický kupón, papírové kupóny a průkazky z jízdenkového programu. Oproti stávající provozovně budou v novém kiosku otevřeny hned dvě přepážky, ve kterých budou cestující moci zakoupit například dlouhodobé časové jízdné (elektronické i papírové kupóny), jednotlivé jízdenky, Prague Card, mapy či publikace a propagační materály DPP. Od 2. listopadu 2016 dochází spolu s otevřením tohoto Infocentra také k úpravě otevírací doby.

Provozní doba bude nově:

pondělí – neděle od 7.00 hodin do 21.00 hodin 

Mapa zobrazující nové umístění Infocentra DPP v Terminálu 1

]]>
http://www.dpp.cz/infocentrum-dpp-na-letisti-se-presouva-a-nabidne-nove-sluzby/ 253980-infocentrum-dpp-na-letisti-se-presouva-a-nabidne-nove-sluzby
<![CDATA[Devátý ročník Kinobusu v číslech]]> Thu, 27 Oct 2016 00:00:00 +0200 Již devátý ročník Kinobusu přilákal téměř 15 tisíc diváků na 14 různých míst na území hlavního města Prahy. I přes nepřízeň počasí a zrušení jednoho promítacího večera se stále jedná o populární filmový projekt, zároveň podporující charitativní činnost.

]]>
Přesně v pondělí 20. června 2016 vyrazil Kinobus na svou první jízdu devátého ročníku, kterou zahájil na Proseku filmem Ztraceni v Mnichově. Následných jedenapadesát promítacích večerů přineslo divákům ochutnávku jak z české kinematografie, tak světové v podobě snímků Vlk z  Wallstreet, V hlavě či Muž na laně.

Nejvíce diváků během čtyř promítacích večerů přišlo na Hůrku a filmem s nejvyšší průměrnou návštěvností byl snímek Ztraceni v Mnichově. Poslední promítací večer proběhl ve čtvrtek 15. září 2016 paradoxně v blízkosti stanice metra Hůrka.

Diváci měli po celou dobu promítacího turné možnost přispět do sbírky pořádané Dopravním podnikem a Nadací Nova pro dvanáctiletého Vládíka, který trpí nevyléčitelnou svalovou dystrofii. V průběhu všech promítacích večerů diváci přispěli částkou 12 531,- Kč, kterou rodině Vládíka předal 27. listopadu 2016 tiskový mluvčí DPP Jiří Štábl společně se zástupci televize Nova.

 

Kinobus – Statistika 2016
Počet promítacích večerů 52 
Nepromítalo se (déšť, vítr) 1
Promítalo se za deště 7
Celková návštěvnost 14 781
Průměrný počet diváků na 1 projekci 284
Největší návštěvnost na 1 projekci 670 (Co jsme komu udělali)
Vybrané peníze na „Vládíka“ 12 531 Kč

 

]]>
http://www.dpp.cz/devaty-rocnik-kinobusu-v-cislech/ 253993-devaty-rocnik-kinobusu-v-cislech