Nacházíte se v sekci: Úvod » O nás » Profil společnosti » Fondy EU » Evropský sociální fond » Realizované projekty » Rozvoj manažerů střední úrovně a zvyšování znalostí zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti v oblasti IT
 

Rozvoj manažerů střední úrovně a zvyšování znalostí zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti v oblasti IT

O finanční podporu na tento projekt požádal v roce 2005 Odbor Výchova a vzdělávání zaměstnanců. Tato žádost, předložená poskytovateli finanční podpory Úřadu práce hl. m. Prahy, byla schválena v březnu 2006. Z celkového počtu 80 hodnocených žádostí se projekt DP, a.s. umístil na 6. místě se ziskem 72 bodů (pro srovnání nejúspěšnější žadatel získal 77 bodů). V květnu 2006 byla s Úřadem práce hl. m. Prahy podepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku na uvedený projekt. Na dodavatele výše uvedených školení, resp. kurzů se uskutečnilo výběrové řízení. Výběrové řízení pro oblast vzdělávání manažerů střední a vyšší úrovně v oblasti manažerských dovedností vyhrála společnost BOHEMIA Institut, konsorcium, pro oblast školení zaměstnanců v oblasti informačních technologií společnost DIGI TRADE, s.r.o.

Vlastní realizace programu vzdělávání se uskutečnila v období září 2006 až květen 2008.

Projekt obsahoval dvě základní klíčové aktivity:

Program rozvoje manažerů střední úrovně,

který byl zaměřen zejména na problematiku vedení zaměstnanců, komunikaci, včetně řešení konfliktních situací, motivaci a hodnocení zaměstnanců. Cílem bylo zajištění efektivního řízení organizace prostřednictvím kvalifikovaných manažerů, kteří budou zárukou vysoké a stabilní úrovně. Program vzdělávání manažerů byl určen konkrétní cílové skupině – vedoucím jednotek, jejich zástupcům, vedoucím odborů přímo řízených odbornými řediteli, vedoucím provozoven a služeb atd.

V průběhu dvou let, na které byl program koncipován, absolvovala cílová skupina zaměstnanců tyto tematické moduly:

 • Komunikace a asertivita
 • Vyjednávání a řešení konfliktních situací
 • Prezentační dovednosti
 • Leadership – vedení lidí
 • Motivace a hodnocení pracovníků
 • Time management, delegování

Program zvyšování znalostí zaměstnanců v oblasti IT

Jednalo se o školení, zaměřené zejména na produkty MS Office. Cílem bylo zvýšení počítačových znalostí a dovedností zaměstnanců, zejména v oblasti kancelářského software a adaptability zaměstnanců na změny v oblasti technologických podmínek. Cílovou skupinou programu vzdělávání v oblasti IT byli ti zaměstnanci DP, a.s., kteří potřebují ke své práci získat nové znalosti, nebo se potřebují v oblasti IT zdokonalit.

Předmětem výuky IT byla tato nabídka školení:

 • Základy Windows a Microsoft Outlook
 • Základy Microsoft Word v rozsahu
 • Základy Microsoft Excel v rozsahu
 • Pokročilí Word v rozsahu
 • Pokročilí Excel v rozsahu
 • Makra Word v rozsahu
 • Makra Excel v rozsahu
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Access
 • Tvorba WWW stránek

Přínosem pro cílovou skupinu managementu bylo především posílení a osvojení si moderních a transparentních přístupů v řízení organizace, včetně vedení zaměstnanců a komunikace s nimi. Osvojení si moderních metod v manažerském řízení přispělo ke zvýšení kvality manažerské práce a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti DP, a.s. Vzdělávání v oblasti informačních technologií vede účastníky ke zdokonalování v práci s elektronickými daty a informačními zdroji a podporuje jejich začlenění do informační společnosti.

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace