Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Reakce DPP na výroky generálního ředitele Rencaru Pavla Slabého k výběrovému řízení na pronájem reklamních ploch 300 autobusů
 

Reakce DPP na výroky generálního ředitele Rencaru Pavla Slabého k výběrovému řízení na pronájem reklamních ploch 300 autobusů

Server mediar.cz zveřejnil článek s názvem „Plochy na autobusech v Praze získal BigBoard“. Cituje v něm generálního ředitele společnosti Rencar Pavla Slabého. DPP se ohrazuje proti jeho tvrzení, že „výběrové řízení jeví jasné známky netransparentnosti, jelikož Dopravní podnik hl. m. Prahy informace o řízení nikde nezveřejnil“.

 

DPP zdůrazňuje, že výběrové řízení na pronájem reklamních ploch 300 autobusů proběhlo naprosto transparentně. DPP výběrové řízení zveřejnil na svých webových stránkách s návštěvností 1,2 miliónu návštěvníků měsíčně. Od 9. listopadu do 20. listopadu 2017 bylo oznámení o výběrovém řízení součástí domovské strany DPP. Tuto skutečnost dokládáme výpisem z Google Analytics, který je přílohou tohoto dokumentu, a dále printscreeny webových stránek DPP. Do výběrového řízení se tak mohl přihlásit kdokoliv, kdo splnil jeho kvalifikační podmínky. Učinili tak dva zájemci.

Společnost Rencar, která byla až do loňského roku monopolním provozovatelem reklamy na plochách DPP, nabídku nepodala ani loni, ani v roce 2016. Za to se jí však v loňském roce podařilo celkem třemi předběžnými opatřeními zabránit společnosti BigBoard, aby s DPP uzavřela smlouvu na pronájem těchto ploch. Místo BigBoardu tak nakonec musela být smlouva uzavřena se společností CzechOutdoor, která podala druhou nejvyšší nabídku. DPP tím Rencar způsobil škodu ve výši 1 550 000 Kč, kterou DPP na Rencaru nyní soudně vymáhá.

Příjmy DPP z pronájmu reklamních ploch na autobusech se díky transparentnímu výběrovému řízení navýšily na zhruba desetinásobek. Rencar v posledních letech generoval obrat v řádu statisíců korun za pronájmy ploch na více než 1000 autobusech DPP. DPP tedy obdržel z pronájmu reklamních ploch na trojnásobném počtu autobusů pouze zhruba 10 % toho, co nyní získá prostřednictvím výběrového řízení. Z takto transparentně vysoutěženého pronájmu reklamních ploch tak DPP na jednom autobusu od nynějšího nájemce získá více než třicetinásobek toho, co dostával od společnosti Rencar.

DPP dále nesouhlasí s výrokem generálního ředitele Rencaru, který tvrdí, že „v roce 2015 Rencar uhradil 80 milionů a v roce 2016 dokonce 86 milionů Kč. Roční tržby Rencaru z reklamy se přitom pohybují okolo 110 milionů Kč. Výše odvedeného nájemného tedy činí zhruba 75 % tržeb, což je řádově o 50 % víc, než je na okolních evropských trzích běžné.“

Ve skutečnosti finanční příjmy z provozování reklamních ploch Rencarem pro DPP klesly od roku 2013 pod 50 milionů korun ročně, zatímco v roce 2008 činily ještě 90 miliónů Kč. Generální ředitel Rencaru Pavel Slabý tedy používá nepravdivé a zavádějící údaje. Za rok 2017 obdržel DPP od Rencaru na účet méně než 49 milionů korun, podobně tomu bylo i předloni.

Podle znaleckého posudku by přitom měly čisté příjmy z reklamy pro DPP dosahovat více než 100 miliónů ročně. Úspěšné výběrové řízení na pronájem nevyužitých reklamních ploch na 300 autobusech je tak jedním z kroků, který zajišťuje vyšší příjmy pro DPP z reklamy.

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro více informací:

email: tiskoveoddeleni@dpp.cz

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace